trắc nghiệm lý 10

Trắc Nghiệm 10 (2008)

Trắc Nghiệm Lý 10 (2008)
... khác Câu 105 : Chọn câu trả lời đúng.Hai cầu có khối lượng 200 kg, bán kính m đặt cách 100 m Lực hấp dẫn chúng lớn bằng: A 2,668 .10- 6 N B 2,668 .10- 7 N C 2,668 .10- 8 N D 2,668 .10- 9 N Câu 106 : Chọn ... nhanh dần đoạn đường thẳng qua điểm A với vận tốc 10 m/s Tại B cách A 75 m vận tốc xe 20 m/s Lực gây chuyển động xe là: A 100 N B 100 0 N C 104 N D 105 N Câu 89: Chọn câu trả lời đúng: Một bóng, ... lượng m = 100 g treo hình 2.1 Lấy g = 10m/s2 A Trái đất tác dụng vào cầu trọng lực P = 1N N B Trái đất tác dụng vào cầu trọng lực P = 100 N P C Sợi dây tác dụng vào cầu lực căng dây T = 100 N D Cả...
 • 43
 • 226
 • 0

TRẮC NGHIỆM 10(Các định luật bảo toàn)

TRẮC NGHIỆM LÝ 10(Các định luật bảo toàn)
... trái) bảo toàn khi: (bài 27 chương IV) A Không có lực cản, lực ma sát B.Lực tác dụng trọng lực C Vật chuyển động theo phương ngang D.Vận tốc vật không đổi 23-Trong rơi tự vật, đại lượng sau dây bảo ... áp suất D.Thể tích, áp suất, nhiệt độ 27-Phương trình sau biểu diễn trình đẳng nhiệt lượng khí tưởng? (bài 29 chương V) A P1 = P B P1V1 = P2V2 V1 V2 C P1 = P2 T1 T2 D P1T1 = P2T2 28-Trong ... qua gốc tọa độ D Đường thẳng cắt trục áp suất điểm P = P0 32-Hiện tượng sau có liên quan đến đònh luật Sắclơ: (bài 30 chương V) A.Qủa bóng bàn bò bẹp nhúng vào nước nóng lại phồng lên cũ B.Một lọ...
 • 6
 • 1,827
 • 78

Trắc nghiệm 10 HKII

Trắc nghiệm Lý 10 HKII
... khối lượng 100 0 kg chuyển động với vận tốc 72 km/h Động ôtô có giá trị: A 25,92 .105 J B 105 J C 51,84 .105 J D 2 .105 J 31 Thế vật nặng kg đáy giếng sâu 10m so với mặt đất nơi có gia tốc g=10m/s bao ... 150cm3khí áp suất 2 .105 Pa Pittông nén khí xilanh xuống 100 cm 3.Tính áp suất khí xilanh lúc Coi nhiệt độ không đổi A 3 .105 Pa B 4 .105 Pa C 5 .105 Pa D 2 .105 Pa 39 Cho bình có dung tích nhiệt độ đựng khí ... ngang 30 o Bỏ qua ma sát Lấy g = 10 m/s2 Vận tốc vật chân dốc là: A 10 m/s B 10 m/s C m/s D Một đáp số khác 73 Một vật rơi tự từ độ cao 10 m so với mặt đất Lấy g = 10 m/s Ở độ cao so với mặt đất...
 • 6
 • 300
 • 2

TRAC NGHIEM LY 10

TRAC NGHIEM LY 10
... ?Lấy g = 9,8m/s2 A 34 .10 - 10 P C 85 .10 - P B 34 .10 - P D 85 .10 - 12 P 110 : Một lò xo có chiều dài tự nhiên 20cm.Khi bò kéo,lò xo dài 24cm lực đàn hồi 5N.Hỏi lực đàn hồi 10N,thì chiều dài ? A ... = 10m/ s So sánh lực hấp dẫn chúng với trọng lượng cân có khối lượng 20g A.Lớn B Bằng C.Nhỏ D.Chưa thể biết 82 : Phải treo vật có khối lượng vào lò xo có độ cứng k = 100 N/m để giãn 10 cm? A .100 0N ... trọng lượng 10N.Khi chuyển động tới điểm cách tân trái đất 2R(R bán kính trái đất) có trọng lượng Newton ? A 1N C 5N B 2,5N D 10N 109 : Hai xe tải giống nhau,mỗi xe có khối lượng 2,0 .10 kg,ở cách...
 • 19
 • 235
 • 1

Trắc nghiệm 10, 11, 12

Trắc nghiệm lý 10, 11, 12
... điện I = 0,5 A Khi biến trở R giảm lần cường dộ dòng điện I1 : A I1 = 0 ,125 A *B I1 = 1 ,125 A C I1 = 11,2 5 A D I1 = 112, 5 A B Sau nối nguồn điện với mạch , hiệu điện hai cực nguồn U = 18 V ... trạng thái không điều tiết Độ bội giác ảnh trường hợp là: A 10 *B C D B NGÂN HÀNG ĐỀ TRẮC NGHIỆM MÔN: VẬT LÝ, LỚP: 12, CHƯƠNG TRÌNH TT Mã câu hỏi A01001 B01001 A01006 Nội dung câu hỏi Dao động mô ... phụ thuộc vào dấu điện tích *D không phụ thuộc vào hướng từ trường A NGÂN HÀNG ĐỀ TRẮC NGHIỆM B C D MÔN: VẬT LÝ; LỚP: 11; CHƯƠNG TRÌNH CHUẨN TT Mã 29 A04020 30 B04020 Nội dung câu hỏi Để đặc...
 • 28
 • 263
 • 0

Trac Nghiem Ly 10

Trac Nghiem Ly 10
... khác Câu 105 : Chọn câu trả lời đúng.Hai cầu có khối lượng 200 kg, bán kính m đặt cách 100 m Lực hấp dẫn chúng lớn bằng: A 2,668 .10- 6 N B 2,668 .10- 7 N C 2,668 .10- 8 N D 2,668 .10- 9 N Câu 106 : Chọn ... nhanh dần đoạn đường thẳng qua điểm A với vận tốc 10 m/s Tại B cách A 75 m vận tốc xe 20 m/s Lực gây chuyển động xe là: A 100 N B 100 0 N C 104 N D 105 N Câu 89: Chọn câu trả lời đúng: Một bóng, ... lượng m = 100 g treo hình 2.1 Lấy g = 10m/s2 A Trái đất tác dụng vào cầu trọng lực P = 1N N B Trái đất tác dụng vào cầu trọng lực P = 100 N P C Sợi dây tác dụng vào cầu lực căng dây T = 100 N D Cả...
 • 43
 • 225
 • 0

Đề trăc nghiệm 10 chương I &II

Đề trăc nghiệm lý 10 chương I &II
... nửa viên gạch Hãy cho biết câu đúng: A Cả viên gạch r i nhanh nửa viên gạch, lực hấp dẫn tr i đất lên viên gạch lớn B Cả viên gạch r i chậm nửa viên gạch, mức quán tính viên gạch lớn C Cả viên ... sau 2s có vận tốc 3m/s Sau xe tiếp tục chuyển động th i gian 1s tắt máy, xe thêm 2s dừng l i. Biết m = 100 kg lực ma sát có giá trị không đ i Câu 27:Gia tốc xe giai đoạn là: A 1m/s2 1,5 m/s2 B -1m/s2 ... động tròn đều, gia tốc hướng tâm : A Đặc trưng cho biến đ i phương vec tơ vận tốc d i B Đặc trưng cho biến đ i phương độ lớn vec tơ vận tốc d i C Là vectơ số D Đặc trưng cho biến đ i độ lớn vectơ...
 • 8
 • 197
 • 1

Tài liệu Trắc nghiệm 10 tham khảo P1 doc

Tài liệu Trắc nghiệm lý 10 tham khảo P1 doc
... lần Câu 38 .10 Một thép dài 5m có tiết diện 1.5 cm2 giữ chặt moat đầu tính lực kéo F tác dụng lean đầu để dài thêm2.5mm?suất đàn hồi thép E=2 .101 1 pa A.6 .101 0N B.1.5 .104 N C.15 .107 N D.3 .105 N Câu ... đây, 100 00C từ 5000C đến 100 00C, từ 2000C đến 5000C, 100 0C ? A Thép, đồng, vàng 100 00C Bạc, nhôm : từ 5000C đến 100 00C Kẽm, chì, thiếc : từ 2000C đến 5000C Băng phiến 100 0C B Váng, bạc 100 00C ... cung câp’ để làm nóng chảy 100 g nước nhiệt đô 0oC Biết nhiệt nóng chảy riêng nước đá 3,4 .105 J/kg A Q =3,34 .103 J B Q = 340 .105 J C Q = 34 .107 J D Q = 34 .103 J Câu 41 .10 Tính nhiệt lượng Q cần...
 • 17
 • 333
 • 1

Tài liệu Trắc nghiệm 10 tham khảo P2 ppt

Tài liệu Trắc nghiệm lý 10 tham khảo P2 ppt
... NĐLH công nhiệt lượng mà vật nhận trình đẳng áp k.U = A 9.Biểu thức tính công khí tưởng 10. Biểu thức nguyên NĐLH trình vật không trao đổi nhiệt với vật khác Câu 34.2 Ta có U = Q-A với U ... lại phát biểu nguyên NĐLHcủa b trình không thuận nghịch Claudiut c động nhiệt không thề chuyển hóa tất phát biểu nguyên NĐLH Cacnô nhiệt lượng thu thành công học nguyên thứ NĐLH d trình ... đến 100 0C Đồng: từ 25000C đến 30000C Sắt: 30000C C/ Hiđrô: -1800C Rượu, nước, ôxi: từ 800C đến 100 0C Đồng: từ 25000C đến 30000C Sắt: 30000C D/ Hiđrô, ôxi, rượu: -1800C Nước: từ 800C đến 100 0C...
 • 11
 • 224
 • 0

Tài liệu Trắc nghiệm 10 đầy đủ pdf

Tài liệu Trắc nghiệm Lý 10 đầy đủ pdf
... chuyển động thẳng biến đổi có dạng x = 10 − 10t + 0,2t2 (m;s) Phương trình vận tốc chuyển động A vt = 10 + 0,2t B vt = 10 + 0,4t C vt = 10 + 0,4t D vt = 10 − 0,4t 1.3.2_5.b Phương trình chuyển ... động thẳng với đồ thị chuyển động sau x (km) 100 75 50 25 t (h) Phương trình chuyển động vật A x = 100 + 25t (km;h) B x = 100 − 25t (km;h) C x = 100 + 75t (km;h) D x = 75t (km;h) 1.2.3_5.c Một ... kilômét thứ 10 B Cùng chiều dương, 20km/h, kilômét thứ 10 C Ngược chiều dương, 40km/h, kilômét thứ 30 D Cùng chiều dương, 40km/h, kilômét thứ 30 1.2.3_3.a Đồ thị tọa độ vật sau: x(km ) 20 10 t(h)...
 • 25
 • 264
 • 2

ngân hàng trắc nghiệm 10

ngân hàng trắc nghiệm lý 10
... lượng 100 0 kg chuyển động với vận tốc 72 km/h Động ôtô có giá trò: A 25,92 .105 J B 105 J C 51,84 .105 J D 2 .105 J Trang 31 Thế vật nặng kg đáy giếng sâu 10m so với mặt đất nơi có gia tốc g=10m/s ... khí áp suất 2 .10 Pa Pittông nén khí xilanh xuống 100 cm3.Tính áp suất khí xilanh lúc Coi nhiệt độ không đổi A 3 .105 Pa B 4 .105 Pa C 5 .105 Pa D 2 .105 Pa 39 Cho bình có dung tích nhiệt độ đựng khí khác ... vào chậu thủy ngân Mực thủy ngân ống cao 760 mm Nếu tính đến tượng thủy ngân không làm dính ướt ống áp suất thực khí ? Biết suất căng mặt khối lượng riêng thủy ngân 0,47 N/m 13,6 10 3/m3 A 769,8...
 • 7
 • 58
 • 0

ma trận đề trắc nghiệm 10-chuẩn

ma trận đề trắc nghiệm lý 10-chuẩn
... vật rắn để giải tập đơn giản (1câu ) - Mô tả thí nghiệm tượng dính ướt không dính ướt - Mô tả thí nghiệm tượng mao dẫn - Kể số ứng dụng tượng mao dẫn đời sống kĩ thuật TS:7 câu (23%) 2,3 điểm ... điểm khí (1 tiết)=3,8 % ( câu ) Quá trình - Phát biểu Định luật Bôi lơđẳng nhiệt Định Ma riot luật Bôi lơ – Mariốt (1,5 tiết)= 5,8% (1câu ) ( câu ) Quá trình - Phát biểu định luật Saclo đẳng tích ... trạng thái lượng khí (2tiết)=7,8% (1câu ) ( câu ) TS:7câu (23,2%) câu (10%): 1điểm 2.3 điểm Chủ đề III: Cơ sở nhiệt động lực học (4 tiết) Nội - Nêu nội gồm động biến thiên nội hạt (nguyên tử,...
 • 5
 • 76
 • 0

100 CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM 10

100 CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM LÝ 10
... 180 m C 200 m D 100 m 10 Chọn câu trả lời Một ô tô quãng đường AB với vận tốc 40 km/h Nếu tăng vận tốc thêm 10 km/h ô tô đến B sớm dự định 30 phút Quãng đường AB bằng: A 50 km B 100 km C 150 km ... 200 m D 100 m Chọn câu trả lời Một trái banh ném từ mặt đất thẳng đứng với vận tốc 20 m/s Thời gian từ lúc ném trái banh tới lúc chạm đất: A s B s C s D s 10 Khi ô tô chạy với vận tốc 10 m/s đường ... tự Chọn câu trả lời iMột ô tô quãng đường AB với vận tốc 40 km/h Nếu tăng vận tốc thêm 10 km/h ô tô đến B sớm dự định 30 phút Quãng đường AB bằng: A 50 km B 100 km C 150 km D 200 km 10 Một xe...
 • 5
 • 278
 • 1

trắc nghiệm 10

trắc nghiệm lý 10
... đường thẳng Cứ 10m người lại nhìn đồng hồ đo khoảng thời gian Kết đo ghi bảng sau: TT 10 10 10 10 10 10 10 10 ∆x(m) 10 8 10 10 12 12 12 14 14 ∆t(s) A Vận tốc trung bình đoạn đường 10m lần thứ 1,25m/s ... 0,26rad/s; T = 238,6s; f = 4,19 .10 Hz B ω = 0,26rad/s; f = 238,6s; T = 4,19 .10 Hz C ω = 1,18 .10- 3rad/s; f = 5329s; T = 1,88 .10- 4Hz D ω = 1,18 .10- 3rad/s; T = 5329s; f = 1,88 .10- 4Hz Câu 53: Chọn câu sai ... tốc đầu mút kim giây A aht = 2,74 .10- 2m/s2 B aht = 2,74 .10- 3m/s2 C aht = 2,74 .10- 4m/s2 D aht = 2,74 .105 m/s2 Câu 56: Biết khoảng cách Trái Đất Mặt Trăng 3,84 .10 8m, chu kỳ Mặt Trăng quay quanh...
 • 14
 • 231
 • 0

Bài toán về quản trắc nghiệm (BC;10)

Bài toán về quản lý trắc nghiệm (BC;10)
... Tam khả áp dụng phương pháp học tâp thi cử theo hinh thức giáo viên học sinh Làm đến đâu? Chương trình thiết kế form trắc nghiệm tương đương vói mơn: Tốnhọc Vật lý, Văn học,Lịch sử.Mỗi đề trắc ... Chương trình trắc nghiệm kiểm tra kiến thức” +Chr(13) st = st + Chr(13) 38 THƯ VIỆN ĐIỆN TỬ TRỰC TUYẾN st = st + Chr(13) Bạn chọn mục Tốn, Vậtlý,Văn học,Lịch sử st = st + " Trên menu Trắc +Chr(13) ... thơng tin vào, mối quan hệ hệ thống với tác nhân ngồi Người dùng Lịch sử Văn học Kết trắc nghiệm Người dùng Vật Tốn học Hướng dẫn file hướng dẫn THƯ VIỆN ĐIỆN TỬ TRỰC TUYẾN Giao Diện Form Frmchinh...
 • 54
 • 203
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: bài tập trắc nghiệm lý 10trắc nghiệm lý 10 nâng caobài tập trắc nghiệm lý 10 chất khíbài tập trắc nghiệm lý 10 chương 2bài tập trắc nghiệm lý 10 chương 1bài tập trắc nghiệm lý 10 chương 4bài tập trắc nghiệm lý 10 cơ bảnbài tập trắc nghiệm lý 10 nâng caođề kiểm tra trắc nghiệm lý 10trắc nghiệm lý 10 chương 3trắc nghiệm lý 10 có đáp ántrắc nghiệm lý 10 chương 2trắc nghiệm lý 10 chương 1trắc nghiệm lý 10 học kì 2đề thi trắc nghiệm lý 10chiến lược gây hứng thú cho học sinh thcs môn toánCATALOGLOGUE CỐP PHA FUVIbao cao nguyen ly bao quan thuc phambao cao phu gia thuc phamBài giảng robot công nghiệpHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 3) HH SC GC KET CAU BE TONGHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 4) HH SC GC KET CAU THEPHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 6) HH SC GC KET CAU MONGbài giảng Quản trị công nghệhop dong xnk hang hoaSÁCH THIẾT KẾ TRANG PHỤCbài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMThực trạng các tranh chấp hợp đồng tín dụng và kiến nghị giải pháp hạn chế tranh chấpVẤN đề bảo vệ tốt NHẤT QUYỀN và lợi ÍCH của KHÁCH HÀNG KHI HÀNH NGHỀ LUẬT sưbài tập Vat ly nguyen tuBài 14. Bài thực hành 2: Tính chất của một số hợp chất nitơ, photphoBài 10. Bài thơ về tiểu đội xe không kínhTuần 15. MRVT: Các dân tộc. Luyện đặt câu có hình ảnh so sánhTuần 6. Ôn chữ hoa: D, ĐBài 48. Quả