16 ancol phản ứng thế

40 câu kèm lời giải Ancol phản ứng thế

40 câu kèm lời giải Ancol phản ứng thế
... Vì X ancol đơn chức, mạch hở tham gia phản ứng với HBr nhóm OH nhóm Br mà Y Y lại có nguyên tử Br chứng tỏ X có nối đôi Vậy X có công thức C4H8O Chú ý vừa xảy phản ứng OH HBr, vừa xảy phản ứng ... C4H7OH Câu 17 Cho 9,2 gam hỗn hợp ancol propylic ancol đơn chức X tác dụng với Na dư, sau phản ứng thu 2,24 lít H2 (đktc) X ancol sau ? A CH3OH B CH3CH2OH C CH3CH(OH)CH3 D CH2=CHCH2OH Câu 18 ... 0,1 mol ancol X phản ứng hết với Na dư thu 2,24 lít khí H2 (đktc) Số nhóm chức -OH ancol X A B C D Câu 22 Cho 9,2 gam ancol X (nhóm -OH không 2) vào bình đựng Na dư Sau phản ứng xảy hoàn toàn...
 • 18
 • 2,882
 • 9

Ancol phản ứng thế (PI)

Ancol phản ứng thế (PI)
... X ancol đơn chức, mạch hở tham gia phản ứng với HBr nhóm OH nhóm Br mà Y Y lại có nguyên tử Br chứng tỏ X có nối đôi C4 H8 O Vậy X có công thức Chú ý vừa xảy phản ứng OH HBr, vừa xảy phản ứng ... Thành # X ancol no đa chức mạch hở có n nguyên tử cacbon m nhóm -OH cấu tạo phân tử Cho 7,6 gam ancol phản ứng với lượng dư natri, thu 2,24 lít khí (ở đktc) Cho n = m + Công thức cấu tạo ancol X ... 0,03.23 - 0,015.2 = 1,9 gam H2 # Cho 9,2 gam hỗn hợp ancol propylic ancol đơn chức X tác dụng với Na dư, sau phản ứng thu 2,24 lít (đktc) X ancol sau ? CH OH *A CH3 CH OH B CH3 CH(OH)CH C ...
 • 16
 • 142
 • 0

25 câu kèm lời giải Phản ứng thế ancol

25 câu kèm lời giải Phản ứng thế ancol
... nH2O = 0, 425 ancol no, mạch hở nên tổng số mol ancol 0, 425 – 0,3 = 0, 125 mol Ở phản ứng 2, bảo toàn khối lượng, ta có: M + 4,6 = m + 4, 425 + mH2 => nH2 = 0,0875 mol Gọi số mol ancol etylic ... 0,2 mol = nH2O phản ứng tách nước tạo ete => m ete = 15,6 – 0,2 18 = 12 gam Câu 21: Đáp án : D Do A có nước nên khí thu Na phản ứng với rượu Na phản ứng với nước Theo ra, ta có m ancol = 6,4 ... HOCH2C6H4OH Câu 17: Đáp án : C Bảo toàn khối lượng ta tìm số mol Hidro 0,15 mol => Khi tách nước nhóm OH tách nước, phản ứng nhóm OH tách nguyên tử H nên số mol hidro phản ứng số mol nước phản ứng 2,...
 • 10
 • 3,546
 • 2

Bài 33. Điều chế Hiđro - phản ứng thế

Bài 33. Điều chế Hiđro - phản ứng thế
... H2SO4 loãng Nếu có axit có phản ứng hóa học không? Không có phản ứng hóa học xảy Để phản ứng hóa học xảy cần thêm chất ? Kim loại: Zn, Fe, Al, Mg … I/ Điều chế khí hiđro Trong phòng thí nghiệm ... I/ Điều chế khí hiđro Trong phòng thí nghiệm a Nguyên liệu Để điều chế oxi ta dùng chất nào? Chất giàu oxi dễ phân hủy nhiệt độ cao Vậây để điều chế Hiđro ta dùng chất nào? ... nước: H2O  H2 + O2  O2 H2 Điện phân nước I/ Điều chế khí hiđro II/ Phản ứng Zn + 2HCl  ZnCl2+ H2 Hãy nhận xét thành phần H Cl chất trước sau phản ứng? Zn H Cl Nguyên tử đơn chất Zn thay Nguyên...
 • 28
 • 2,282
 • 9

điều chế khí Hidro - Phản ứng thế

điều chế khí Hidro - Phản ứng thế
... thu loại khí giải thích cách thu đó? Cách thu khí oxi Cách thu khí hidrô Khí oxi khí hidro tan nước a) Đẩy nước a) Đẩy nước Khí oxi nặng không khí b) Đẩy không khí b) Đẩy không khí khí hidro nhẹ ... hợp chất Bài tập 1: Cho phản ứng hoá học đây: a) Zn + H2SO4 -> ZnSO4 + H2 b) 2H2O 2H2 + O2 c) 2Al + 6HCl -> 2AlCl3 + 3H2 Phản ứng dùng làm phản ứng điều chế hidro phòng thí nghiệm? a b Rất ... tượng - Đưa ống nghiệm vào kẹp gỗ - Cho vào vài viên kẽm - Nhỏ vào 2-3 ml dung dịch axit HCl - Lắp nút cao su có ống vuốt - Chờ khoảng 1phút -> đưa que đóm có tàn đỏ vào đầu ống dẫn khí - Đưa...
 • 12
 • 1,926
 • 9

Bai 33 Dieu che Hidro - phan ung the

Bai 33 Dieu che Hidro - phan ung the
... cách : - ẩy nước - ẩy không khí Cách thu H2 O2 có giống khác nhau? a thu khí hidro b thu khí oxi Hình a biểu diễn cách thu khí hidro Hình vẽ biểu diễn (do hidro nhẹ không khí) cách thu khí hidro? ... d Cách thu cách : - ẩy nước - ẩy không khí (miệng ống nghiệm úp xuống) Làm để biết khí sinh khí hidro? Có cách: - Đốt  khí H2 cháy với lửa màu xanh nhạt -Dẫn khí H2 qua CuO nung nóng  có Cu ... hiđro Trong phòng thí nghiệm e Cá h nhậ d Cácchthu n biết Có cách: - Đốt  H2 cháy với lửa màu xanh nhạt -Dẫn H2 quao CuO nung nóng  Cu màu đỏ tạo thành t H2 + CuO  H2O + Cu Có lọ khí: H2 ,...
 • 28
 • 590
 • 1

Dieu che hidro Phản ứng thế

Dieu che hidro Phản ứng thế
... sau phản ứng? Zn H Cl Nguyên tử nguyênứng Nguyên tử nguyên tố Zn thay nguyên tử Phản tố Zn thay nguyên tử nguyên tố Hidro hợp chất axit nguyên tố hợp chất axit? định nghĩa phản ứng Phản ứng phản ... Điều chế khí Hiđro Phản ứng I/ Điều chế khí hidro Trong phòng thí nghiệm Trong công nghiệp (SGK) II/ Phản ứng gì? Trả lời câu hỏi Zn + 2HCl ZnCl2 + H2 Nhận xét Phản ứng phản ứng hoá học đơn chất ... tra cũ - Định nghĩa phản ứng oxi hoá khử, cho ví dụ, rõ chất khử, chất oxi hoá, khử, oxi hoá.Giải thích? Tiết 50 Điều chế khí Hiđro Phản ứng Tiết 50 Điều chế khí Hiđro Phản ứng I- Điều chế khí...
 • 21
 • 441
 • 3

TƯ ÔN LTĐH: HIĐROCACBON: PHẢN ỨNG THẾ

TƯ ÔN LTĐH: HIĐROCACBON: PHẢN ỨNG THẾ
... 11,5 gam ankylbenzen X phản ứng với brom khan theo tỉ lệ mol 1:1 (t o,Fe) thu 17,1 gam dẫn xuất monobrom có chứa 46,784% khối lượng brom phân tử CTPT X hiệu suất phản ứng A C7H8; 80% B C7H8; ... X A C5H12 B C4H10 C C3H8 D C2H6 Câu 10: Ankan Y phản ứng với brom chiếu sáng thu hỗn hợp khí Z gồm dẫn xuất monobrom HBr Biết tỉ khối Z so với không khí 4, CTPT ankan A C3H8 B C4H10 C C5H12 D ... hợp A 60%; 40% B 50%; 50% C 30%; 70% D 25%; 75% Bài tập TNKQ LTĐH Phản ứng hiđrocacbon trungngoc879@gmail.com Câu 22: Đốt cháy hoàn toàn 0,06 mol hỗn hợp Z gồm hai...
 • 3
 • 647
 • 10

Hiddro- phản ứng thê. hay

Hiddro- phản ứng thê. hay
... B A Phản phản ứng hóa học đơn chất ứng phân hợp chất , ngun tử huỷ đơn chất thay ngun tử ngun tố khác hợp chất Đáp án A-4 B Phản ứng phản ứng hóa học xảy đồng thời oxi hóa khử B-1 C Phản ứng ... ZnCl2 + H2 II PHẢN ỨNG THẾ Ngun tử kim loại Zn thay ngun tử axit ? Vậy phản ứng ? Đơn chất Hợp chất Định nghĩa: Phản ứng phản ứng hóa học đơn chất hợp chất , ngun tử đơn chất thay ngun tử ngun ... hóa khử phản ứng hố học có chất tạo thành từ hai hay nhiều chất ban đầu C-2 D Phản ứng hố hợp phản ứng hố học chất sinh hai hay nhiều chất D-3 Tiết 50 - Bài 33 ĐIỀU CHẾ KHÍ HIĐRO PHẢN ỨNG THẾ...
 • 23
 • 213
 • 0

Tiết 50: Phản ứng thế

Tiết 50: Phản ứng thế
... 1) Zn + H2SO4 ZnSO4 + H2 2) 2Al + 3H2SO4 3) Fe + 2HCl Al2(SO4)3 + 3H2 FeCl2 + H2 Tiết 50: iều chế khí hiđro phản ứng I II IU CH KH HIRO PHN NG TH I điều chế khí hiđrô TRONG PHềNG TH NGHIM Cỏch...
 • 16
 • 199
 • 0

điều chế hyđrô phản úng thế

điều chế hyđrô phản úng thế
... y nc - y khụng khớ Cú cỏch I/ IU CH KH HIRễ Trong phũng thớ nghim Trong cụng nghip Người ta điều chế Hiđro công nghiệp cách ? T khớ thiờn nhiờn, khớ du m Bng cỏch in phõn nc Bng lũ than O2 H2 ... cao su Mun cho phn ng ngng li ta rỳt ng nghim lờn cao hn dung dch axit ng l hoc Bỡnh kớp n gin úng kp Mo Vy vic s dng bỡnh kớp cú li ớch gỡ ? CHO HS QUAN ST HèNH V y nc y khụng khớ Cỏch c thu ... Kim tra bi c - Định nghĩa phản ứng oxi hoá khử ? - Trong cỏc phn ng hoỏ hc sau õy phn ng no l phn ng oxi hoỏ kh ? õu l s kh...
 • 25
 • 485
 • 3

Phản ứng thế nhóm Hidroxit bằng Halogen tổng hợp Etylbromua

Phản ứng thế nhóm Hidroxit bằng Halogen tổng hợp Etylbromua
... ñiazo Y + Z N= N Y H p ph n azo T c ñ ph n ng ghép azo tăng h p ch t ñiazo có nhóm th hút electron, amin hay phenol có nhóm th ñ y electron ngư c l i Ph n ng ghép azo ph thu c vào giá tr pH c a ... hiñrocacbon thơm có m ch nhánh dài ch nguyên t cacbon ñính tr c ti p v i nhân b gi l i t o thành nhóm cacboxyl, ph n l i t o axit cacboxylic tương ng 5.2 T ng h p axit benzoic (oxy hóa toluen): ... t Ph n ng axyl hóa ancol b ng axit ñư c g i ph n ng este hóa Phân t nư c hình thành sau ph n ng nhóm OH c a axit cacboxylic k t h p v i nguyên t H c a ancol B ng phương pháp ñánh d u ñ ng v ,...
 • 18
 • 7,045
 • 40

Xem thêm