15 thi online ancol độ rượu điều chế ứng dụng

Ancol độ rượu điều chế ancol ứng dụng

Ancol độ rượu  điều chế ancol  ứng dụng
... ml ancol nguyên chất *C 100 ml dung dịch có 35 ml ancol nguyên chất D 100 g dung dịch (ancol nước) có 35 g ancol nguyên chất $ Độ rượu số ml ancol nguyên chất có 100ml dung dịch rượu 350 Vậy rượu ... gam rượu etylic vào nước 250 ml dung dịch rượu, cho biết khối lượng riêng rượu etylic nguyên chất 0,8 g/ml Dung dịch có độ rượu là: 5,120 A 6, 40 B 120 C 80 *D $ Thể tích ứng với 16 gam rượu ... nấu rượu 75% Giá rượu 21 000/lít Phương án d: nấu rượu từ sắn Biết giá sắn 5000/1kg, hàm lượng tinh bột 30%, hiệu suất cho trình nấu rượu 60% Giá rượu 30 000/lít Với chi phí khác (coi =0) rượu...
 • 12
 • 190
 • 0

34 câu kèm lời giải Độ rượu điều chế ancol ứng dụng

34 câu kèm lời giải Độ rượu điều chế ancol ứng dụng
... triệu Câu 11: Đáp án: C Độ rượu số ml ancol nguyên chất có 100ml dung dịch rượu Vậy rượu 350 có nghĩa 100ml dung dịch có 35ml ancol nguyên chất Câu 12: Đáp án: A 100 ml dung dịch có 40 ml ancol ... 70 Câu 16 Hòa tan hoàn toàn 16 gam rượu etylic vào nước 250 ml dung dịch rượu, cho biết khối lượng riêng rượu etylic nguyên chất 0,8 g/ml Dung dịch có độ rượu là: A 5,120 B 6,40 C 120 D 80 Câu ... 15,13 Câu 30 Thể tích ancol etylic 92o cần dùng để điều chế 2,24 lít C2H4 (đktc) Cho biết hiệu suất phản ứng đạt 62,5% d = 0,8 g/ml A ml B 10 ml C 12,5ml D 3,9 ml Câu 31 Đi từ 150 gam tinh bột điều...
 • 17
 • 9,370
 • 11

tổng quan về than hoạt tính. nguyên liệu và phương pháp điều chế. ứng dụng than hoạt tính trong xử lý cồn.

tổng quan về than hoạt tính. nguyên liệu và phương pháp điều chế. ứng dụng than hoạt tính trong xử lý cồn.
... mẫu than hoạt tính với II – Thực ngiệm Chế tạo than hoạt tính từ nguyên liệu đầu vỏ dừa vỏ trấu sử dụng tác nhân hoạt hóa ZnCl2 điều kiện khác Điều chế than hoạt tính: • Nghiền nhỏ nguyên liệu ... độ hoạt hóa hóa học giống độ sém hoạt hóa hóa IV - Ứng dụng than hoạt tính tinh chế cồn Giới thiệu Than hoạt tính sử dụng việc tinh chế cồn hiệu Đồng thời, than hoạt tính rẻ tuần hoàn sử dụng ... than hoạt tính Nguyên liệu phương pháp sản xuất Ứng dụng than hoạt tính tinh chế cồn” làm đề tài đồ án chuyên ngành cử nhân Qua đồ án này, ta nắm khái niệm tính chất, phân loại, ứng dụng than hoạt...
 • 40
 • 3,497
 • 10

Dạng 3: Điều chế-Ứng dụng Anđêhit Xeton ppsx

Dạng 3: Điều chế-Ứng dụng Anđêhit Xeton ppsx
... điều chế công nghiệp từ chất A CH3CHO B CH3COOCH3 C CH4 D C2H5OH B.Bài tập Dạng 1:Tác dụng với AgNO3 Dạng 2: Đốt cháy Dạng 3:Ankin + H2O;Ankin Dạng 4: Oxi hoá anđehit,rượu Hidro hoá andehit Dạng ... cháy Dạng 3:Ankin + H2O;Ankin Dạng 4: Oxi hoá anđehit,rượu Hidro hoá andehit Dạng 5:Biện luận Dạng 6:Tác dụng với H2 ...
 • 3
 • 646
 • 1

ankan tinh chat hoa hoc dieu che ung dung

ankan tinh chat hoa hoc dieu che ung dung
... 1: Một hỗn hợp ankan liên tiếp dãy đồng đẳng có tỉ khối với H2 24,8 a Công thức phân tử ankan là: A C2H6 C3H8 B C4H10 C5H12 C C3H8 C4H10 D Kết khác b Thành phần phần trăm thể tích ankan là: A 30% ... hoàn toàn hỗn hợp X gồm hai ankan dãy đồng đẳng 24,2 gam CO2 12,6 gam H2O Công thức phân tử ankan là: A CH4 C2H6 B C2H6 C3H8 C C3H8 C4H10 D C4H10 C5H12 Câu 4: X hỗn hợp ankan Để đốt cháy hết 10,2 ... hỗn hợp ankan đồng đẳng thu 7,84 lít khí CO2 (đktc) 9,0 gam H2O Công thức phân tử ankan là: A CH4 C2H6 B C2H6 C3H8 C C3H8 C4H10 D C4H10 C5H12 Câu 15: Nạp hỗn hợp khí có 20% thể tích ankan A 80%...
 • 5
 • 175
 • 0

anken tinh chat hoa hoc dieu che ung dung

anken tinh chat hoa hoc dieu che ung dung
... hirocacbon X lm mt mu va dung dch cha gam brom cho sn phm cú hm lng brom t 69,56% Cụng thc phõn t ca X l A C3H6 B C4H8 C C5H10 D C5H8 Cõu Cho 8,96 lớt (ktc) anken X qua dung dch brom d Sau phn ... atm) gm olefin li qua bỡnh dung dch brom d thy lng bỡnh brom tng 16,8 gam Bit s C cỏc anken khụng vt quỏ CTPT ca anken l A C2H4 v C5H10 B C3H6 v C5H10 C C4H8 v C5H10 D A hoc B P N D A A C C A C ... (CH3)2C=CH2 Cõu Dn 3,36 lớt (ktc) hn hp X gm anken vo bỡnh nc brom d, thy lng bỡnh tng thờm 7,7 gam CTPT ca anken l A C2H4 v C4H8 B C3H6 v C4H8 C C4H8 v C5H10 D A hoc B Cõu 10 Cho 10 lớt hn hp khớ (54,6oC...
 • 3
 • 154
 • 0

BÁO CÁO THÍ NGHIỆM HOÁ HỮU CƠ - ĐIỀU CHẾ ACETALNILIT

BÁO CÁO THÍ NGHIỆM HOÁ HỮU CƠ - ĐIỀU CHẾ ACETALNILIT
... Giải thích tiến trình thí nghiệm:  Các phương trình phản ứng : NH3Cl NH2 + HCl Anilin clohydrat CH3COONa + HCl NH3Cl CH3COOH + NaCl NH C CH3 O + (CH3CO)2O + CH3COOH + HCl Axetanilit  Giải thích ... CH3COOH + HCl Axetanilit  Giải thích thí nghiệm : Khi cho anhydric axetic tác dụng trực tiếp với amin dung môi, tất chất tạp chất amin diện sản phẩm Để tránh điều đó, amin hoà tan nước chứa lượng ... = = 0,0696 (mol) 100 × M 100 × 36,5 ⇒ n acetalnilit = nHCl = 0,0696 mol ⇒ maxetalnilit = mlt = 0.0696.135 = 9,396 g Khối lượng sản phẩm thực tế thu thí nghiệm: mtt = 9,1g Vậy hiệu suất : H= m...
 • 4
 • 10,228
 • 117

Đồ án tổng hợp " Ứng dụng vi điều khiển chế tạo khóa của điện tử" docx

Đồ án tổng hợp
... ng: khóa chìa khóa, làm b ng kim lo i c ng nhi u hình c m có chìa khóa v th t ch t nh i khóa nh m nâng ch t nh t tác d ng khóa c a Hình Hinh N -7- SVTH: TR NG ÁN T NG H P KHÓA C A NT Khóa ... KHÓA C A NT Khóa vân tay: khóa Hình Khóa vân tay N -8- SVTH: TR NG ÁN T NG H P KHÓA C A NT Khóa th t : Hình Hình Thi t b N -9- c th t SVTH: TR NG ÁN T NG H P KHÓA C A NT Khóa nh n d ng võng m c: ... c: Hình Nh n d ng võng m c m t Khóa mã s : Là lo i khóa s d ng m h th ng Hình Khóa mã s N -10- SVTH: TR NG ÁN T NG H P Nh KHÓA C A NT nh: M c dù th t nhi u lo i khóa hi nh a c ng d ng nhi u vào...
 • 66
 • 413
 • 2

Đồ án điều chế và giải mã trong truyền dẫn radio over fiber (rof)

Đồ án điều chế và giải mã trong truyền dẫn radio over fiber (rof)
... đưa vào điều khiển hồi tiếp Dung VP Hình a Cấu hình điều chế Mach-Zehnder LiNbO3, b.Bộ điều chế xạ electron bán dẫn Ngày nay, có loại điều chế sử dụng cách rộng rãi điều chế Match Zender điều chế ... sóng bán dẫn, đặc tính xạ ống dẫn sóng thay đổi Điều thú vị loại điều chế vật liệu bán dẫn làm ống dẫn sóng sản xuất DFB laser Đặc điểm điều chế xạ electron là: Công suất quang ngõ điều chế EA ... THUẬT RADIO OVER FIBER 1.1 Radio over Fiber – Định nghĩa 1.1.1 Định nghĩa RoF phương pháp truyền dẫn tín hiệu vô tuyến điều chế sợi quang RoF sử dụng tuyến quang có độ tuyến tính cao để truyền dẫn...
 • 26
 • 183
 • 0

Đồ án điều chế đa tải tin (DMT)

Đồ án điều chế đa tải tin (DMT)
... dạng cụ thể điều chế đa tải tin xây dựng sở điều chế biên độ cầu phương vuông góc QAM nên để tìm hiểu DMT trước hết cần tìm hiểu nét điều chế đa tải tin điều chế QAM II Điều chế QAM Điều chế QAM ... quan DMT I Giới thiệu chung DMT Điều chế đa tải tin (hay đa sóng mang MCM-Multi Carrier-Modulation) nói chung điều chế đa tần rời rạc (DMT) nói riêng la kỹ thuật điều chế sử dụng nhiều hệ thống truyền ... phân chia tải phải ổn định để bảo vệ tải tin với mức SNR thấp nhất, tỷ lệ lỗi tải tin cao làm giảm chất lượng nhiều Phổ công suất phát sóng đa tải tin thể hình 3.7 Tín hiệu đa tải tin phát tổng...
 • 44
 • 103
 • 0

đồ án tốt nghiệp ứng dụng điều khiển quá trình nhằm khống chế nồng độ khí thải (co) tron

đồ án tốt nghiệp ứng dụng điều khiển quá trình nhằm khống chế nồng độ khí thải (co) tron
... THUẬT CÔNG NGHIỆP HOÀNG TỊ THU GIANG ỨNG DỤNG ĐIỀU KHIỂN QUÁ TRÌNH NHẰM KHỐNG CHẾ NỒNG ĐỘ KHÍ THẢI (CO) TRONG MÔI TRƯỜNG CHUYÊN NGÀNH: TỰ ĐỘNG HOÁ Mã số: TÓM TẮT LUẬN VĂN THẠC SỸ TỰ ĐỘNG HOÁ THÁI ... QUAN VỀ ĐIỀU KHIỂN QUÁ TRÌNH 1.1hái niệm 1.1.1 Khái niệm điều khiển trình Điều khiển trình thao tác điều kện trình để làm xảy thay đổi mong muốn đặc tính đầu trình Điều khiển trình ứng dụng kỹ ... thống điều khiển với điều khiển PI đặc tính độ điều khiển Trong thực tế sử dụng điều khiển PI việc chọn thông số điều chỉnh Kp, Ti để phù hợp với đối tượng điều khiển nhằm đạt tiêu chất lượng trình...
 • 113
 • 253
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: tính chất điều chế ứng dụngsơ đồ khối điều chế tín hiệusơ đồ khối điều chế askbáo cáo thí nghiệm hoá hữu cơ điều chế acetalnilitbài báo cáo thí nghiệm hóa hữu cơ điều chế acid benzoicbáo cáo thí nghiệm hoá hữu cơ điều chế axit benzoicNGUYÊN LÍ DIRICHLET VÀ BÀI TẬPHỏi đáp 7 đâu là ý nghĩa của màu sắc các phẩm phục phụng vụChương II. Bài 1. Những gì em đã biếtHỏi đáp 9 tại sao thánh lễ thường bắt đầu bằng một bài hátTÍNH TOÁN THIẾT KẾ ĐƯỜNG DÂY TRUNG THẾ NGẦM 22KV CẤP CHO TRẠM BIẾN ÁP T1 VÀ T3 THUỘC DỰ ÁN KHU TÁI ĐỊNH CƯ TRUNG TÂM VĂN HÓA TÂY ĐÔSỔ TAY HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌCBẢNG GIÁ CA MÁY VÀ THIẾT BỊ THI CÔNG TỈNH SƠN LAmô hình hệ thống năng lượng điện mặt trời độc lậpĐề tài: Công Nghệ Mạng Điện ThoạiXÂY DỰNG VÀ SỬ DỤNG THÍ NGHIỆM TỰ TẠO THEO HƯỚNG TÍCH CỰC HÓA HOẠT ĐỘNG NHẬN THỨC CỦA HỌC SINH TRONG DẠY HỌC PHẦN “CƠ HỌC” VẬT LÍ LỚP 12 NÂNG CAOHỏi đáp 13 tại sao sau Công Đồng Vaticanô II, linh mục chủ tế lại đứng đối diện với cộng đoànĐồ án công nghệ chế tạo máyÔn tập về giải toánHàng của số thập phân. Đọc, viết số thập phângiaotrinh nghecop pha gian giao okthiết kế bể uasb trong quy trình xử lý nước thải ngành chế biến thủy sảnTriển khai IPv6 Di động – Điện toán đám mây - IOTBài 19. Phòng tránh tai nạn giao thông đường bộBài 13. Phòng bệnh sốt xuất huyếtTuần 7. Tiếng đàn ba-la-lai-ca trên sông Đà