03 hiện tượng đồng đẳng đồng phân (phần 2)

chương 2 các hiện tượng đồng phân trong hóa hữu cơ

chương 2 các hiện tượng đồng phân trong hóa hữu cơ
... Chương 2: Các tượng đồng phân hóa hữu http://www.ebook.edu.vn Trang 17 Về bậc nhóm chức: CH3 – CH2 – CH2 – NH2 ; CH3 – NH – CH2 – CH3 CH3 N CH3 CH3 2. 1.4 Đồng phân hổ biến (tautome) Đồng phân ... 1,3 2. 2.3 Đồng phân quang học Chương 2: Các tượng đồng phân hóa hữu http://www.ebook.edu.vn Trang 22 a) Chất hoạt động quang học có C đối xứng Điều kiện để xuất đồng phân quang học chất có phân ... cis trans - cis Số đồng phân phân tử có n nối đơi tính theo cơng thức: N = 2n-1 + 2p-1 n n +1 , n số lẽ thì: p = 2 N số chẵn p = 2. 2 .2 Đồng phân cấu dạng Như chương liên kết hóa học trình bày...
 • 8
 • 8,302
 • 52

HIỆN TƯỢNG ĐỒNG PHÂN pdf

HIỆN TƯỢNG ĐỒNG PHÂN pdf
... ĐỒNG PHÂN ĐỒNG PHÂN ĐỒNG PHÂN LẬP THỂ PHẲNG Đồng phân không đối quang Đồng phân Cis-trans Đồng phân đối quang Đồng phân Cấu trạng ĐỒNG PHÂN CẤU TRẠNG Sự quay xung quanh liên kết σ phép ĐỒNG PHÂN ... 1-tert-butyl-1-methylcyclohexane ? Nhóm tert-butyl lớn nhóm methyl CYCLOHEXANE 1,4-HAI LẦN THẾ ► Đồng phân trans có lượng thấp (bền hơn) đồng phân cis kJ/mol 1,4-DISUBSTITUTED CYCLOHEXANE 1,2-DISUBSTITUTED CYCLOHEXANE ... TRẠNG  Có thể có nhiều cách xếp không gian khác nguyên tử phân tử H2O2  Cấu trạng (Conformation): Là cách xếp không gian chiều nguyên tử phân tử có quay xung quanh liên kết đơn ALKANE ALKANE PHÉP...
 • 55
 • 532
 • 0

Bài giảng hiện tượng đồng phân

Bài giảng hiện tượng đồng phân
... ĐỒNG PHÂN ĐỒNG PHÂN ĐỒNG PHÂN LẬP THỂ PHẲNG Đồng phân không đối quang Đồng phân Cis-trans Đồng phân đối quang Đồng phân Cấu trạng ĐỒNG PHÂN CẤU TRẠNG Sự quay xung quanh liên kết s phép ĐỒNG PHÂN ... NHÓM THẾ: ĐỒNG PHÂN LẬP THỂ Đồng phân trans bền CYCLOPROPANE MANG NHÓM THẾ • Sự quay tự quanh liên kết C-C không thực • Không thể hiệu chỉnh cấu trạng để giảm tương tác lập thể • Đồng phân trans ... TRẠNG  Có thể có nhiều cách xếp không gian khác nguyên tử phân tử H2O2  Cấu trạng (Conformation): Là cách xếp không gian chiều nguyên tử phân tử có quay xung quanh liên kết đơn ALKANE ALKANE PHÉP...
 • 61
 • 149
 • 0

Điện từ sinh học / Hiện tượng màng tế bào ( phần 2 ) ppt

Điện từ sinh học / Hiện tượng màng tế bào ( phần 2 ) ppt
... 3.19 cho (3 .20 ) Trong đó, co,k,ci,k kí hiệu cho mật độ tế bào kth ion Theo quy ước, điện cân qua màng kth ion điện trừ điện màng (Vk = Φi - Φo), đó: (3 .21 ) Vk điện cân với k^th ion qua màng Φi ... trường màng tế bào Các ion chảy qua màng Kali (K +), Natri (Na +), and Clo (Cl -) Thành phần ion màng không Trong hình vẽ, kích thước biểu tượng ánh xạ tỉ lệ với mật độ ion tương ứng Anio nội bào (A -) ... qua màng tế bào ( xem hình 3.2A ) Dòng qua màng tế bào lúc có dòng khuyếch tán theo hai hướng B Giả sử lúc điện pin B nhỏ VK (| Vm < VK |) Khi đó, điện bên màng trở nên âm hơn, tượng gọi khử cực màng...
 • 9
 • 227
 • 0

G. W. G. Hegel - HIỆN TƯỢNG HỌC TINH THẦN [Phần 2]: TRI GIÁC_6 pot

G. W. G. Hegel - HIỆN TƯỢNG HỌC TINH THẦN [Phần 2]: TRI GIÁC_6 pot
... Chương II Học thuyết Bản chất”, phần Khoa học Lô-gíc Xem: Khoa học Lô-gíc, Meiner, II, tr 2 4-5 9 (236)“Gegensatz” (“sự đối lập”) (Anh/Pháp: opposition)hình thành từ kỷ 15 để dịch chữ latinh “oppositio” ... có lý trí) Xem: Khoa học Lô-gíc, P.I (và thích 223 cho §120) (234)Đó tách rời thống tính đa tạp vật Những đối lập đa tạp (cái Cũng Một; tồn tại-cho tồn tại-cho khác; không-bản chất chất) mà Ý ... (Xem: Khoa học lô-gíc: Phần I: Học thuyết Tồn tại) (232)Hoạt động phủ định tồn tại-cho tựphủ định quay trở lại với phổ biến (233)“Bestimmung” (“sự quy định”):thuật ngữ quan trọng Hegel, thường...
 • 8
 • 158
 • 1

G. W. G. Hegel - HIỆN TƯỢNG HỌC TINH THẦN [Phần 2]: TRI GIÁC_5 potx

G. W. G. Hegel - HIỆN TƯỢNG HỌC TINH THẦN [Phần 2]: TRI GIÁC_5 potx
... Trong trường hợp đó, “tự-mình” không khác “cho-ta” (für uns), tức tiềm chưa thân biết đến, trái lại, ta (tri t gia hay người quan sát bên ngoài) biết mà (Xem: Hegel: Khoa học Lô-gíc, I, tr 112) (Xem ... phải dị biệt đa tạp vật, không, vật không xác định tự-mình cho-mình (223)“An sich”và “An ihm”: thuật ngữ Hegel, ông phân biệt tự-mình (an-sich), tức tính bên hay tiềm vật với nơi (an ihm), tức ... phải “cái Một loại trừ” thấy sau (vd: mặn loại trừ ); Hegel gọi Cũng (das Auch) thuộc tính Trong Lô-gíc học thời kỳ Jena (W.XVIII a, tr 36), Hegel gọi Cũng Và (das Und) (214)Bước chuyển sang đối...
 • 7
 • 164
 • 1

G. W. G. Hegel - HIỆN TƯỢNG HỌC TINH THẦN [Phần 2]: TRI GIÁC_4 pdf

G. W. G. Hegel - HIỆN TƯỢNG HỌC TINH THẦN [Phần 2]: TRI GIÁC_4 pdf
... [tiến trình] tri giác – cho thấy đối lập (das Gegenteil) [của nó] Một Một phương diện, đó, có tính phổ biến không-được-phân-biệt khôngcó-sự-quy-định làm [nội dung] chất § 131 Những trừu tượng trống ... [tri giác] làm vậy, không đảm bảo tính chân lý cho trừu tượng trống rỗng này, lại tự mang lại tính không phải-chân lý cho thân (còn nữa) Nguồn: Georg Wilhelm Friedrich Hegel 2006 Hiện tượng học ... đối tượng “đối tượng có quảng tính”, không “con người này” “cái này” cá biệt (204)Ta ghi nhớ hai giác độ xem xét tượng học: cho ta (für uns), tức nhà tượng học nhìn lại toàn tiến trình qua, tri...
 • 8
 • 295
 • 1

G. W. G. Hegel - HIỆN TƯỢNG HỌC TINH THẦN [Phần 2]: TRI GIÁC_3 ppt

G. W. G. Hegel - HIỆN TƯỢNG HỌC TINH THẦN [Phần 2]: TRI GIÁC_3 ppt
... chất tồn cho-mình xem xét ngắn gọn theo Khái niệm đơn giản tất yếu sau: Sự vật thiết định tồn chomình, hay là, phủ định tuyệt đối cái-tồn-tại-khác, phủ định tuyệt đối tự-quan-hệ-với-chính-mình; [loại] ... (Bestimmung)(233) đối tượng, – đối tượng cho thấy – không chứa đựng điều khác | Đối tượng phải có thuộc tính chất tạo nên tồn tại-cho-mình đơn giản nó; với tính đơn giản này, đối tượng phải có tính ... “tính phổ biến v - iều kiện” hướng đến “vương quốc giác tính”:] Thế là, ý thức tự khỏi [rời bỏ] phương cách thứ hai thái độ hành xử tri giác, việc nắm lấy vật đồng thật, xem không t - ồng mà quay...
 • 7
 • 133
 • 1

G. W. G. Hegel - HIỆN TƯỢNG HỌC TINH THẦN [Phần 2]: TRI GIÁC_2 pot

G. W. G. Hegel - HIỆN TƯỢNG HỌC TINH THẦN [Phần 2]: TRI GIÁC_2 pot
... trong [Sự phát tri n diễn sau]: Đối tượng – Tôi lãnh hội – tự trình diện cách túy Một; tri giác thuộc tính | Thuộc tính đối tượng có tính phổ biến, nên qua vượt khỏi ... tri giác rơi vào bên ý thức, trái lại, ý thức nhận rõ không phải-chân lý (Unwahrheit) xuất tri giác rơi vào bên Nhưng, nhận thức làm cho ý thức đồng thời có lực vượt bỏ (aufheben) không phải-chân ... biệt lãnh hội thật với không phải-chân lý tri giác nó, sửa chữa không phải-chân lý này, chừng mực ý thức tự tay sửa chữa, tính chân lý, với tư cách tính chân lý tri giác, lại đương nhiên rơi vào...
 • 7
 • 143
 • 1

G. W. G. Hegel - HIỆN TƯỢNG HỌC TINH THẦN [Phần 2]: TRI GIÁC_1 ppt

G. W. G. Hegel - HIỆN TƯỢNG HỌC TINH THẦN [Phần 2]: TRI GIÁC_1 ppt
... nguyên tắc tri giác, thân tồn tại-khác [của phổ biến] trực tiếp có mặt cho ý thức, có mặt hư vô, bị thủ tiêu Tiêu chuẩn người tri giác tính chân lý, đó, ngang bằng-với-chính-mình đối tượng (die ... hệ [tạo nên tri giác] mà thôi, việc phân biệt chất với không-bản chất phải chia nơi chúng Một bên xác định [sự kiện] đơn giản – tức đối tượng – chất, có tri giác hay không; hành vi tri giác – ... không-bản chất(206) § 112 Bây giờ, đối tượng cần xác định rõ hơn, xác định [định nghĩa] phải phát tri n ngắn gọn từ kết đạt được; phát tri n nhiều chi tiết không thuộc chỗ Vì lẽ nguyên tắc đối tượng, ...
 • 9
 • 142
 • 1

Hiện tượng quang điện ngoài phần 2

Hiện tượng quang điện ngoài phần 2
... là: W 2  6, 625 .1034.3.108 0,1854.10 6  1,0 72. 1018 J Bài 11 (CĐ XD -20 04): Khi chiếu bứ xạ có tần số f = 2, 200 x 1015 Hz vào catốt tấ bào quang điện tượng quang điện electron quang điện ... tức ev B   R R eB R 2. Kiểu 2: Electron quang điện chuyển động điện trường dọc theo đường sức 2 2 eU MN eEd mvN mvM mvN mvM 2 2 Kiểu 3: Electron quang điện chuyển động điện trường theo phương ... tồn dòng quang điện điện hãm có độ lớn 2. 124 V Tính giới hạn quang điện  o kim loại dùng làm katot Nếu đặt anod katot tế bào quang điện hiệu điện U AK = 8V động cực đại electron quang điện tới...
 • 27
 • 754
 • 9

Xem thêm

Từ khóa: Quyết định số 2716 QĐ-BTC về Kế hoạch Cải cách hành chính của Bộ Tài chính năm 2016Bảng khung giá đất thành phố Cần Thơ áp dụng từ năm 2015 đến 2019Quyết định số 1559 QĐ-BHXH về giao dịch điện tử thực hiện thủ tục tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệpQuyết định 2765 QĐ-BTC về Kế hoạch hành động của Bộ Tài chính thực hiện Nghị quyết 36a NQ-CP về Chính phủ điện tửBảng giá đất tỉnh Phú Thọ áp dụng từ năm 2015 đến 2019Quyết định 1288 QĐ-BHXH về danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Bảo hiểm xã hội VNBảng giá đất tỉnh Hà Tĩnh áp dụng thời kỳ năm 2015 - 2019Bảng giá đất tỉnh Bắc Giang áp dụng thời kỳ năm 2015 - 2019Bảng giá đất tỉnh Yên bái thực hiện trong 05 năm (2015 - 2019)Bảng giá đất tỉnh Lai Châu áp dụng trong 05 năm (2015-2019)Bảng giá đất tỉnh Bình Định áp dụng trong 05 năm (2015-2019)Quyết định 08 2016 QĐ-UBND Quy định mức trần thù lao công chứng trên địa bàn Thành phố Hồ Chí MinhQuyết định 2868 QĐ-NHNN Quy định mức lãi suất cơ bản bằng đồng Việt NamBảng giá đất tỉnh Bình Dương áp dụng từ năm 2015Quyết định 37 2016 QĐ-UBND Quy chế soạn thảo, lấy ý kiến, thẩm định văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Phước trình và ban hànhQuyết định 6026 QĐ-UBND năm 2016 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Xây dựng thành phố Đà NẵngQuyết định 1142 QĐ-UBND phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2016 huyện Hoa Lư, tỉnh Ninh BìnhQuyết định 1145 QĐ-UBND phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2016 huyện Yên Mô, tỉnh Ninh BìnhQuyết định 1147 QĐ-UBND phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2016 huyện Nho Quan, tỉnh Ninh BìnhBảng giá đất tỉnh Hà Giang áp dụng từ năm 2014