Đề 12

Bộ đề luyện thi ĐH-CĐ môn Toán P2 - Đề 12

Bộ đề luyện thi ĐH-CĐ môn Toán P2 - Đề 12
... = t (với "t) ta đ ợc: cosx t2 - t - = t1 = -1 t2 = Với t = -1 tgx = -1 x = - + k (k ẻ Z) Với t = = tg x = + k (k ẻ Z) 2) msinx + (m + 1)cosx = mt2 - mt - = (12) m (11) Với điều kiện cosx ... : (12) vô nghiệm Với m : (12) có nghiệm = m + 4m m m Ê -4 Kết hợp với điều kiện m ta đ ợc đáp số m > m Ê -4 3) Với điều kiện cosx 0, (11) mtg x - mtgx - = (13) - tg (x1 + x ) cos(2x + 2x ... m + 4m m m Ê -4 Luyện thi mạng Phiên 1.0 www.khoabang.com.vn 3) Với điều kiện cosx 0, (11) mtg x - mtgx - = (13) cos(2x + 2x ) = - tg (x1 + x ) ...
 • 9
 • 220
 • 1

Ôn thi ĐH môn hóa - Đề 12

Ôn thi ĐH môn hóa - Đề 12
... Ion Cl- _ + Na Cl2 Ion Na+ Ion ClChiều dòng điện ĐIỀU CHẾ KIM LOẠI TD: điện phân NaCl nóng chảy để điều chế Na NaCl = Na+ + ClCatot Anot Ion Cl- bò oxi hóa Ion Na+ bò khử Na + + e = Na 2Cl - - 2e ... cao -Mục đích:điều chế kim loại có tính khử trung bình yếu (kim loại sau Al) công nghiệp 3)Phương pháp điện phân: -Nguyên tắc: dùng dòng điện chiều catot để khử ion dương kim loại hợp chất -Mục ... luyện: -Nguyên tắc: dùng kim loại tự có tính khử mạnh để khử ion dương kim loại khác dung dòch muối -Mục đích: điều chế kim loại có tính khử yếu phòng thí nghiệm 2)Phương pháp nhiệt luyện: -Nguyên...
 • 28
 • 382
 • 2

Đề thi Quản trị học - Đề 12

Đề thi Quản trị học - Đề 12
... cấp quản trò là: A Sự phân chia hay ủy thác bớt quyền hành nhà quản trò cấp cho nhà quản trò cấp B Duy trì quyền hạn nhà quản trò cấp C Giao hết cho cấp quyền hạn D Sự chia quyền hạn nhà quản ... thể thi u kỷ luật, không tự giác, công việc trì trệ, cần chấn chỉnh nhanh D Khá thu hút người khác tham gia ý kiến 12 Chức kiểm tra quản trò mang lại tác dụng là: A Đánh giá toàn trình quản ... quyền hạn phận C Đònh kỳ thay đổi vai trò người quản trò người thừa hành D Sa thải nhân viên cũ tuyển dụng nhân viên cách đặn 15 Khi bàn động viên quản trò, lý thuyết chất người Mc.Gregor ngụ ý...
 • 2
 • 251
 • 4

Các Đề thi kinh tế lượng có lời giải - Đề 12

Các Đề thi kinh tế lượng có lời giải - Đề 12
... 26.607476 4.876196 0.2316 512 0.1908685 Lower 95% -3 1.879032 -7 .4857143 -0 .3664353 -0 .5001109 Upper 95% 80.931626 13.188433 0.6157221 0.3091356 Điền giá trị thi u bảng kết vào bảng sau: GIÁ TRỊ CẦN TÌM ... 0.5380649 P-value 0.3703334 0.5668706 0.5979381 Significance F 0.7985324 1557.1789 Coefficients 24.526297 2.8513592 Intercept X1 X2 X3 SS -0 .0954876 Standard Error 26.607476 4.876196 0.2316 512 0.1908685 ... nhiên cửa hàng bán sản phẩm công ty để theo dõi số lượng sản phẩm bán tháng trước tháng sau quảng cáo Số liệu ghi lại sau: Cửa hàng Trước 10 12 Sau 8 Tìm khoảng tin cậy 95% khác trung bình tổng...
 • 6
 • 602
 • 3

Đề thi thử đại học môn tiếng anh - đề 12

Đề thi thử đại học môn tiếng anh - đề 12
... professional criminals, as hard-up young people who need a few pounds and some excitement Not that this makes having your house (6) …… upside down and your favourite things stolen any easier to ... operate A power 10 A help B license C importance D goal B just C besides D something B efficient C gain D prosper B this C recycling D little B have C remain D cheap B participates C involves D ... (2)……no longer any need for school buildings, formal classes, or teachers Perhaps this will be true one day, but this is hard to (3)…….a world without schools In fact, we need to look at how we...
 • 9
 • 711
 • 31

Đề thi thử đại học môn hóa học - đề 12

Đề thi thử đại học môn hóa học - đề 12
... X, Y, Z, T tương ứng A HOOC-COOH; CH≡CH; OHC-COOH; OHC-CHO B OHC-CHO; CH≡CH; OHC-COOH; HOOC-COOH C OHC-COOH; HOOC-COOH; CH≡CH; OHC-CHO D CH≡CH; OHC-CHO; OHC-COOH; HOOC-COOH Câu 43 Một hỗn hợp X ... tủa màu vàng nhạt Tên gọi X,Y là: A isopren 2-metylbutin-3 B isopren 3-metylbutin-1 C 2-metylbutađien-1,3 2-metylbutin-3 D isopentan 3-metylbutin-1 Câu 26 Cho hỗn hợp gồm 6,4gam Cu 5,6gam Fe ... Câu 48 Giữa Saccarozơ glucozơ có đặc điểm giống là: A Đều lấy từ củ cải đường B Đều có biệt dược “huyết ngọt” C Đều bị oxi hóa dd Ag2O/NH3 D Đều hòa tan Cu(OH) nhiệt độ thường cho dd màu xanh lam...
 • 7
 • 272
 • 7

Đề thi thử đại học môn sinh học - đề 12

Đề thi thử đại học môn sinh học - đề 12
... Câu 16: Một quần thể tự phối, ban đầu có 50% số cá thể đồng hợp Sau hệ tỉ lệ dị hợp là: A 1 /128 B 127 /128 C 255/ 256 D 1/ 256 Câu 17: Tính trạng sau tính trạng có hệ số di truyền cao? A Số lượng ... 256 C 9/ 16 D 9/ 256 Câu 23: Cặp giao tử sau kết hợp với thụ tinh tạo hợp tử? A n+ n B n- n C n 2n D.* n -1 2n Câu 24: Trong trường hợp gen phân li độc lập tổ hợp tự do, phép lai tạo đời nhiều ... cắt bỏ axit amin mở đầu tiếp tục hình thành cấu trúc bậc cao để trở thành prôtêin có hoạt tính sinh học Câu 28: Một gen dài 0,51 μm, sau ĐB gen huy tổng hợp nên chuỗi polipeptit hoàn chỉnh có 498...
 • 5
 • 272
 • 17

Đề thi thử đại học môn toán - đề 12

Đề thi thử đại học môn toán - đề 12
... đại cực tiểu (x1; y1) (x2; y2) ⇒ y1 = −2(m + 2m − 2) x1 + 4m + y = −2(m + 2m − 2) x2 + 4m + Vậy đường thẳng qua hai điểm cực đại cực tiểu 0,25đ y = −2( m + 2m − 2) x + 4m +1 Vì hai điểm cực đại ... là: y = - 2x  x1 + x  = 2=  + Tọa độ trung điểm CĐ CT là:   y1 + y2 = − 2( x1 + x2 ) + 10 =  2  Tọa độ trung điểm CĐ CT (2; 1) thuộc đường thẳng y = 0,25đ x ⇒ m =1 thỏa mãn Khi m = -3 ⇒ ptđt ... qua hai điểm CĐ CT là: y = -2 x – 11 Tọa độ trung 0,25đ  x1 + x  = − điểm CĐ CT là:   y1 + y2 = − 2( x1 + x2 ) + 10 =  2 A' C' Q B' K J Tọa độ trung điểm CĐ CT (-2 ; 9) không thuộcN đường...
 • 3
 • 358
 • 10

Đề thi thử đại học môn tiếng anh - đề 12

Đề thi thử đại học môn tiếng anh - đề 12
... estimated $5 million, an enormous amount for those days There was some on-again-off-again federal funding, but this time the War of 1 812 put an end to construction In 1817, DeWitt Clinton was elected ... C Atlantic Ocean and the Hudson River D Potomac and Ohio Rivers Question 74: The phrase “on-again-off-again” in paragraph could be replaced by which of the following with the least change in the ... _” A Ah, well, that is life B Yes, you mustn’t have done like that C No worry, that’s nothing D No, you’ve done a very good job Question 22: A “I apologize to you for not keeping my promise”...
 • 10
 • 443
 • 26

Đề thi thử đại học môn vật lý - đề 12

Đề thi thử đại học môn vật lý - đề 12
... Một máy ảnh có vật kính tiêu cự 12, 5cm chụp ảnh vật từ vô cực đến vị trí cách vật kính 1m Vật kính phải di chuyển đoạn A 1,0cm B 12, 5cm C 1,8cm D 1,15cm Câu 37: Muốn nhìn rõ vật A vật phải đặt ... 2,562 112. 1 0-1 9J; D Thu vào 2,562 112. 1 0-1 9J Câu 47: Khối lượng nguyên tử u A khối lượng nguyên tử Hyđrô H B khối lượng hạt nhân nguyên tử Cacbon H 12 C khối lượng hạt nhân nguyên tử Cacbon C 12 12 ... a A x k = k Câu 26: Quang phổ liên tục vật A phụ thuộc chất vật B phụ thuộc nhiệt độ vật C phụ thuộc chất nhiệt độ vật D không phụ thuộc chất nhiệt độ vật Câu 27: Thực giao thoa ánh sáng nhờ...
 • 9
 • 272
 • 0

Đề thi thử đại học môn lịch sử - đề 12

Đề thi thử đại học môn lịch sử - đề 12
... CHẤM ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC NĂM 2013 Môn thi: LỊCH SỬ; Khối: C Câu Nội dung a) So sánh: - Xác định kẻ thù: + 193 0-1 931 thực dân Pháp + PK tay sai + 193 6-1 939: Bọn phản động Pháp thuộc địa tay sai - ... 2điểm b) Từ 6/3/194 6- trước19 /12/ 1949: Hòa hoãn với Pháp - 6/3/1946: HCM ký với Pháp hiệp định Sơ 6/3 (nd, ý nghĩa) - Chính phủ Việt Nam đàm phán với Pháp Đà Lạt, Phông-ten-nơ-blô… - 14/9/1946: HCM ... trang + 193 6- 1939: Kết hợp bí mật với công khai, hợp pháp với nửa hợp pháp, chủ yếu đấu tranh trị b) Giải thích: Do hoàn cảnh lịch sử thay đổi ( HS nêu bối cảnh lịch sử 193 6-1 939 khác 193 0-1 931)...
 • 4
 • 254
 • 4

Đề thi thử đại học môn văn - đề 12

Đề thi thử đại học môn văn - đề 12
... gây khập khiễng, phi lôgich Đoạn văn dựng cảnh đầy giá trị tạo hình, phim quay cận cảnh dựng lại đặc tả chi tiết Chính Nguyễn Tuân có ý định sử dụng vốn văn hóa môn nghệ thuật thứ bảy để dựng cảnh ... đò vị tướng đầy thao lược tài ba Ông trình diễn nghệ thuật với qui luật thi n nhiên khắc nghiệt Nếu thi u chút bình tĩnh, thi u chút xác, ông phải trả giá mạng sống Nguyễn Tuân ưa khai thác cảm ... cường bất khuất nhân dân Tây Nguyên Các hệ xà nu nối tiếp lớn lên tượng trưng cho hệ dân làng Xô-man, nói rộng hệ nhân dân Việt Nam * Câu (5 điểm): Nhân vật người lái đò Nguyễn Tuân nhìn đối tượng...
 • 3
 • 259
 • 2

Đề thi Tiếng Anh HK1 và đáp án lớp 7 (Đề 12)

Đề thi Tiếng Anh HK1 và đáp án lớp 7 (Đề 12)
... DỤC& ĐÀO TẠO ĐẠI LỘC TRƯỜNG THCS Hoàng Văn Thụ Đáp án môn tiếng anh _ Đề kiểm tra học kỳ I I/ (2đ) Đúng thông tin 0/5 dd Bill 20 nurse in a hospital “ This is my friend,Bill He is from the USA He ... 2000VND ( dùng so sánh hơnvới tính từ: cheap/expensive ) The……………………………………………………… 2.Why not we go to the beach ? What a bout ………………………? 3.The room is very nice (Viết câu cảm thán) What……………………….! ... II/ (2 dd ) Đúng câu 0/5 dd 1.F 2.T 3.F 4.T III/ điểm Đúng câu 0/5 điểm 1.c 2.b 3.a 4.c 5.c 6.d 7. c 8.a IV/(2đ) Mỗi câu 0/5 điểm The pen is cheaper than the ruler/ the ruler is more expensive...
 • 2
 • 1,104
 • 75

Xem thêm