GIÚP học SINH lớp 9 rèn LUYỆN kỹ NĂNG làm dàn bài văn NGHỊ LUẬN THEO HƯỚNG đổi mới

GIÚP học SINH lớp 9 rèn LUYỆN kỹ NĂNG làm dàn bài văn NGHỊ LUẬN THEO HƯỚNG đổi mới

GIÚP học SINH lớp 9 rèn LUYỆN kỹ NĂNG làm dàn bài văn NGHỊ LUẬN THEO HƯỚNG đổi mới
... Tập làm văn lớp 9, cố đầu tư rèn luyện cho em có thói quen kĩ lập dàn văn nghị luận trước làm hoàn chỉnh theo hướng đổi Việc rèn luyện làm dàn trước viết văn hoàn chỉnh, áp dụng nhiều năm học ... liên quan đến việc rèn luyện làm dàn văn nghị luận 3/- Các thao tác cần rèn luyện để hình thành kĩ làm dàn văn nghị luận 4/- Biện pháp, cách tiến hành làm dàn văn nghị luận lớp III/- CƠ SỞ ... dạng để rèn luyện làm dàn trước làm văn nghị luận hoàn chỉnh cho HS lớp theo hướng đổi II/- CƠ SỞ LÝ LUẬN: Đề tài nghiên cứu có luận điểm: 1/- Các điều kiện cần có để làm dàn văn nghị luận 2/-...
 • 15
 • 828
 • 0

Giúp học sinh lớp 12 rèn luyện kỹ năng sử dụng phương pháp tọa độ hóa để giải``` quyết một số bài toán hình học không gian

Giúp học sinh lớp 12 rèn luyện kỹ năng sử dụng phương pháp tọa độ hóa để giải``` quyết một số bài toán hình học không gian
... vào năm học 2 012- 2013 - Ở Lớp 12A12 chọn lớp thực nghiệm tiến hành dạy tiết hình giải số toán hình học không gian sử dụng phương pháp tọa độ hóa - Ở lớp 12A2 thực tiết hình học không gian thể ... TRƯỜNG THPT LÊ LỢI SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM GIÚP HỌC SINH LỚP 12 RÈN LUYỆN KỸ NĂNG SỬ DỤNG PHƯƠNG PHÁP TỌA ĐỘ HÓA ĐỂ GIẢI QUYẾT MỘT SỐ BÀI TOÁN HÌNH HỌC KHÔNG GIAN Người thực hiện: Đỗ Thị Thủy Chức ... cần phát huy cao độ việc rèn luyện kỹ vận dụng phương pháp tọa độ hóa để giải số toán hình học không gian lớp 12, từ giúp học sinh thấy hấp dẫn, thú vị việc kết hợp hình học đại số, khắc phục khó...
 • 23
 • 672
 • 1

SKKN Giúp học sinh lớp 10 rèn luyện kỹ năng giải phương trình và bất phương trình vô tỉ

SKKN Giúp học sinh lớp 10 rèn luyện kỹ năng giải phương trình và bất phương trình vô tỉ
... lượng 2009 - 2 010 10C 38 18 % 20 53 % 11 29 % 2 010 - 2011 12C 36 10 27,8% 20 55,6% 16,7% 2011- 2012 12A 28 11 39,3 % 14 50 % 10, 7% 13 III KẾT LUẬN: Phương trình và bất phương trình tỉ là ... − 16 ≥   10 − x < ⇔ 2( x − 16) + x − > − x ⇔ 2( x − 16) > 10 − x ⇔  bpt  10 − x ≥  2 2( x − 16) > (10 − x) x>5  ⇔ ⇔ x > 10 − 34 Vậy tập nghiệm BPT là x > 10 − 34 10 − 34 < x ... Bài toán giải phương trình và bất phương trình tỉ học sinh chỉ được học chương trình Đại số 10 Tuy nhiên, thời lượng dành cho phần này này rất ít, học sinh không được...
 • 16
 • 357
 • 2

SKKN Giúp học sinh lớp 12 rèn luyện kỹ năng sử dụng phương pháp tọa độ hóa để giải quyết một số bài toán hình học không gian

SKKN Giúp học sinh lớp 12 rèn luyện kỹ năng sử dụng phương pháp tọa độ hóa để giải quyết một số bài toán hình học không gian
... - Trường THPT Tĩnh Gia 15 SKKN: Một số kỹ giải phương trình chứa ẩn dấu thức sinh rèn luyện phương pháp giải hình thành kỹ giải phương trình vô tỉ Bài tập Giải phương trình a 3x − = - 2x b − 2x ... SKKN: Một số kỹ giải phương trình chứa ẩn dấu thức trình tự, logic, không mắc sai lầm biến đổi Hy vọng đề tài nhỏ đời giúp em học sinh có nhìn toàn diện phương pháp giải lớp toán giải phương ... cho học sinh phương pháp giải dạng toán, nên giải cho hợp lý loại toán để toán biến đổi suy luận có logic tránh tình rườm rà phức tạp dễ mắc sai lầm Trên sở hình thành cho học sinh kỹ tốt giải toán...
 • 20
 • 348
 • 0

giúp học sinh lớp 10 rèn luyện kỹ năng giải phương trình và bất phương trình vô tỷ

giúp học sinh lớp 10 rèn luyện kỹ năng giải phương trình và bất phương trình vô tỷ
... HỌC SINH LỚP 10 RÈN LUYỆN KĨ NĂNG GIẢI PHƯƠNG TRÌNH VÀ BẤT PHƯƠNG TRÌNH VÔ TỈ II ĐẶT VẤN ĐỀ: Trong chương trình Toán THPT, mà cụ thể là phân môn Đại số 10, các em học sinh ... x − 16 ≥   2 10 − x <  bpt ⇔ 2( x − 16) + x − > − x ⇔ 2( x − 16) > 10 − x ⇔  10 − x ≥   2 2( x − 16) > (10 − x) x>5  ⇔ ⇔ x > 10 − 34 10 − 34 < x ≤ Ví dụ 5: Giải phương trình: ... Năm học 2009 - 2 010 (Dành cho người tham gia đánh giá xếp loại SKKN) HỘI ĐỒNG KHOA HỌC Trường THPT Lê Quý Đôn - Đề tài: Giúp học sinh lớp 10 rèn luyện kĩ giải phương...
 • 19
 • 91
 • 0

Giúp học sinh lớp 10 rèn luyện kỹ năng giải phương trình và bất phương trình vô tỉ

Giúp học sinh lớp 10 rèn luyện kỹ năng giải phương trình và bất phương trình vô tỉ
... x4   x  16    2 10  x   bpt  2( x  16)  x    x  2( x  16)  10  x   10  x   2 2( x  16)  (10  x) x5    x  10  34 10  34  x  B x  10  34 : 2x  6x2  ... 12 , T Ả GHI CỨ Bổ ú g – 10 , , ú thêm m Riêng em t -C Ngoài ra, ổ HSG; , 12 m ỹ : 2 ; – : L ổ ỷ ỷ ỷ 2009 - 2 010 10C 38 18 % 20 53 % 11 29 % 2 010 - 2011 12C 36 10 27,8% 20 55,6% 16,7% 2011- ... x  11   x  5 : t  x  3x , t  b) pt  x  3x  x  3x  10  t  3t  10   t   2: x  x   x  x  25   x  :   109 : x2  2x  2m  2x  x2  m2 m : : t   x  x   ( x ...
 • 16
 • 40
 • 0

rèn luyện kỹ năng cách viết bài văn nghị luận cho học sinh THCS

rèn luyện kỹ năng cách viết bài văn nghị luận cho học sinh THCS
... kin ca mỡnh v vic rốncho hc sinh k nng, cỏch vit bi ngh lun cú an xen cỏc yu t miờu t , biu cm , t s ng nghip tham kho B/ Ni dung : Trc ht giỏo viờn phi hỡnh thnh cho hc sinh hiu khỏi nim v ... Chỳng tụi ó ph bin v ỏp dng rng rói hc sinh cỏc 7,9 c bit l hc sinh trng THCS Mỹ Lộc kt qu thu đợpc khỏ kh quan : K nng lm bi v cỏch vit bi ca hc sinh ngy cng c nõng lờn rừ rt Mt s em ó bit ... lý l trc v lý l trc lm c s cho nhng lý l sau theo mt trt t hp lý +Mt khỏc , quỏ trỡnh lp lun s cú thờm sc lụi cun nu hc sinh bit cỏch sp xp cỏc lun im , lun c khin cho ton b bi l mt dũng chy...
 • 12
 • 346
 • 0

Rèn luyện kỹ năng xây dựng đoạn văn nghị luậnlớp 10 Trung học phổ thông

Rèn luyện kỹ năng xây dựng đoạn văn nghị luận ở lớp 10 Trung học phổ thông
... CHƢƠNG TỔ CHỨC RÈN LUYỆN KỸ NĂNG XÂY DỰNG ĐOẠN VĂN NGHỊ LUẬN LỚP 10 TRUNG HỌC PHỔ THÔNG 2.1 Mục tiêu rèn luyện kỹ xây dựng đoạn văn nghị luận lớp 10 THPT 2.1.1 Rèn luyện kỹ phải giúp học sinh nhận ... viên Văn nghị luận học lớp 7,8,9 lớp vấn đề văn nghị luận, lớp lớp tiếp tục bổ sung lớp 10 văn nghị luận nâng cao đặc biệt viết văn xác, hấp dẫn, thuyết phục Vì xây dựng đoạn văn nghị luận lớp ... học sinh cần phải rèn luyện nhiều kỹ Luận văn tập trung vào việc rèn luyện cho học sinh lớp 10 kỹ xây dựng đoạn văn qua dạy học văn nghị luận Đây coi khâu thiếu làm văn nghị luận Nghiên cứu kỹ...
 • 109
 • 605
 • 2

Sáng kiến kinh nghiệm - Hướng dẫn học sinh lớp 12 rèn luyệnnăng làm bài văn nghị luận xã hội THPT CAO BÁ QUÁT

Sáng kiến kinh nghiệm - Hướng dẫn học sinh lớp 12 rèn luyện kĩ năng làm bài văn nghị luận xã hội THPT CAO BÁ QUÁT
... tục định hướng làm nghị luận hội Đến lớp 12, phần nghị luận hội đề cập từ đầu năm học với Bài viết số văn nghị luận hội hai lý thuyết, cụ thể: -Nghị luận tư tưởng đạo lý -Nghị luận tượng ... 12 rèn kỹ làm văn Nghị luận hội từ thực tế giảng dạy thân – với mong muốn giúp em học sinh lớp 12 rèn luyện kỹ thành lập văn bản, phần thiếu trình học tập, giúp học sinh lớp 12 học rèn làm ... bàn luận vấn đề hội đặt từ đề văn nghị luận hội -Hiện nay, với phát triển đời sống hội, nghị luận hội ngày có vai trò thiết thực sống Cái hay văn nghị luận hội, trước hết học sinh...
 • 23
 • 272
 • 0

Một số biện pháp góp phần giúp học sinh lớp 3 rèn luyện các kỹ năng khi học phép tu từ so sánh”

Một số biện pháp góp phần giúp học sinh lớp 3 rèn luyện các kỹ năng khi học phép tu từ so sánh”
... hay học văn miêu tả lớp Xuất phát từ lí trên, lựa chọn nghiên cứu: Một số biện pháp góp phần giúp học sinh lớp rèn luyện kỹ học phép tu từ so sánh” PHẦN 2: NỘI DUNG 2.1 Tìm hiểu phép tu từ so ... Dạy- học phép tu từ so sánh lớp 3: 2.2.1 Mục tiêu việc dạy học phép tu từ so sánh tiểu học Thống với mục tiêu chương trình Tiếng Việt tiểu học, mục tiêu việc dạy biện pháp tu từ so sánh lớp rèn luyện ... dụng số biện pháp góp phần vào việc hình thành hiểu biết ban đầu rèn luyện kĩ sử dụng phép tu từ so sánh cho HS lớp - Một số lưu ý trình dạy học dạng tập phép tu từ so sánh phân môn Luyện từ câu;...
 • 37
 • 354
 • 0

Vận dụng một số phương pháp dạy học tích cực để rèn luyện kỹ năng giải các bài toán cực trị hình học thuộc chương trình lớp 8, 9 trung học cơ sở

Vận dụng một số phương pháp dạy học tích cực để rèn luyện kỹ năng giải các bài toán cực trị hình học thuộc chương trình lớp 8, 9 trung học cơ sở
... toỏn cc tr hỡnh hc thuc chng trỡnh lớp 8, trng THCS Phm vi nghiờn cu Cỏc bi toỏn cc tr hỡnh hc thuc chng trỡnh lp 8, THCS Mu kho sỏt Hc sinh 8, (8A1, 8A2, 9A1, 9A2) - Trng THCS Nguyn Trói - Ba ... Nguyễn Ngọc Thắng (2007), Các giảng bất đẳng thức Cô si, NXB Đại học Quốc gia Hà Nội 19 Phm Minh Phng, Nguyn Sn H (2010), thi tuyn sinh trung hc ph thụng chuyờn mụn Toỏn ( 199 1 - 2008), NXB Giỏo dc ... ca mi cỏ nhõn cuc sng Cu trỳc PPDH khỏm phỏ cú hng dn: Giáo viên nêu vấn đề học tập Dạy học khám phá Học sinh hợp tác giải vấn đề Mi liờn h gia PPDH khỏm phỏ v dy hc nờu Bng 1.2: Mi liờn h gia...
 • 25
 • 1,478
 • 3

Vận dụng một số phương pháp dạy học tích cực để rèn luyện kỹ năng giải các bài toán cực trị hình học thuộc chương trình lớp 8, 9 trung học cơ sở docx

Vận dụng một số phương pháp dạy học tích cực để rèn luyện kỹ năng giải các bài toán cực trị hình học thuộc chương trình lớp 8, 9 trung học cơ sở docx
... toỏn cc tr hỡnh hc thuc chng trỡnh lớp 8, trng THCS Phm vi nghiờn cu Cỏc bi toỏn cc tr hỡnh hc thuc chng trỡnh lp 8, THCS Mu kho sỏt Hc sinh 8, (8A1, 8A2, 9A1, 9A2) - Trng THCS Nguyn Trói - Ba ... Nguyễn Ngọc Thắng (2007), Các giảng bất đẳng thức Cô si, NXB Đại học Quốc gia Hà Nội 19 Phm Minh Phng, Nguyn Sn H (2010), thi tuyn sinh trung hc ph thụng chuyờn mụn Toỏn ( 199 1 - 2008), NXB Giỏo dc ... ca mi cỏ nhõn cuc sng Cu trỳc PPDH khỏm phỏ cú hng dn: Giáo viên nêu vấn đề học tập Dạy học khám phá Học sinh hợp tác giải vấn đề Mi liờn h gia PPDH khỏm phỏ v dy hc nờu Bng 1.2: Mi liờn h gia...
 • 26
 • 711
 • 0

Vận dụng một số phương pháp dạy học tích cực để rèn luyện kỹ năng giải các bài toán cực trị hình học thuộc chương trình lớp 8,9 trung học cơ sở

Vận dụng một số phương pháp dạy học tích cực để rèn luyện kỹ năng giải các bài toán cực trị hình học thuộc chương trình lớp 8,9 trung học cơ sở
... ph-ơng pháp dạy học tích cực ? - Các kỹ giải toán cực trị hình học thuộc ch-ơng trình 8, ? - Vận dụng số ph-ơng pháp dạy học tích cực nh- để rèn luyện kỹ giải toán cực trị hình học thuộc ch-ơng trình ... trình lớp 8, THCS Gi thuyt nghiờn cu Vận dụng mt s ph-ơng pháp dạy học tích cực để rèn luyện kỹ giải toán cực trị hình học thuộc ch-ơng trình lớp 8, trung học sở tích cực hoá hoạt động nhận thức học ... 2.2 Biện pháp 2: Sử dụng ph-ơng pháp phát giải vấn đề để rèn luyện kỹ giải toán cực trị hình học 71 2.3 Biện pháp 3: Sử dụng hệ thống câu hỏi để rèn luyện kỹ giải toán cực trị hình học ...
 • 116
 • 315
 • 0

phát huy tính tích cực của học sinh trong việc rèn luyện kỹ năng học tập vật lí khi giảng dạy chương 9. hạt nhân nguyên tử, vật lí 12 nâng cao

phát huy tính tích cực của học sinh trong việc rèn luyện kỹ năng học tập vật lí khi giảng dạy chương 9. hạt nhân nguyên tử, vật lí 12 nâng cao
... tích cực học sinh việc rèn luyện kỹ học tập Vật giảng dạy chương Hạt nhân nguyên tử, Vật 12 nâng cao Mục đích nghiên cứu Nghiên cứu việc rèn luyện kỹ học tập nhằm phát huy tính tích cực ... HS dạy học Vật lí, soạn thảo thực nghiệm sư phạm tiến trình giảng dạy chương Hạt nhân nguyên tử, Vật 12 nâng cao Giả thuyết khoa học Vận dụng quan điểm lý luận đại phát huy tính tích cực việc ... DHVL THPT theo hướng tích cực hóa việc rèn luyện kỹ học tập Vật cho HS  Thiết kế tiến trình xây dựng số học theo hướng phát huy tính tích cực việc rèn luyện kỹ học tập Vật HS: Bài 53: Phóng...
 • 110
 • 132
 • 0

RÈN KỸ NĂNG VIẾT KIỂU BÀI VĂN NGHỊ LUẬN CHO HỌC SINH LỚP 9

RÈN KỸ NĂNG VIẾT KIỂU BÀI VĂN NGHỊ LUẬN CHO HỌC SINH LỚP 9
... trưng nghị luận văn học Các dạng đề nghị luận văn học thường gặp đề thi HSG Yêu cầu học sinh giỏi viết nghị luận văn học Phần II Rèn viết kiểu nghị luận văn học cho học sinh giỏi lớp Kĩ chung cho ... II Rèn viết kiểu nghị luận văn học cho học sinh giỏi lớp Kĩ chung cho dạng đề học sinh giỏi thường gặp a Nghị luận ý kiến bàn văn học Ý kiến bàn văn học nhận định văn học, danh ngôn vấn đề văn ... đoạn văn học - Nghị luận vần đề mang tính lý luận đặt tác phẩm văn học - Nghị luận vấn đề tác phẩm văn học b Nghị luận vấn đề mang tính chất so sánh đối chiếu văn học Yêu cầu học sinh giỏi viết nghị...
 • 36
 • 294
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: sang kien kinh nghiem giup hoc sinh lop 8 phat trien ky nang doc hieuphat huy nang luc cua hoc sinh qua viec ren luyen ky nang phan tich da thuc thanh nhan tu va cac bai toan ung dungnhan dan ta co truyen thong ton su trong dao tuy nhien gan day co 1 so hoc sinh da quen di dieu do em hay viet bai van nghi luan de noi ro cho cac ban ay biet ve truyen thong tot dep do cua nhan dan tacách làm dan bài văn nghị luận về một tac pham van hoccách làm dan bài văn nghị luận về một tac pham van hoc lang le sapatài liệu sáng kiến kinh nghiệm áp dụng dạy học tích cực để rèn luyện kỹ năng thực hành phép nhân cho học sinh lớp 3 pptxskkn rèn luyện kỹ năng làm văn biểu cảm cho học sinh lớp 7skkn giúp học sinh lớp 1 rèn chữ giữ vởgiúp học sinh lớp 9 phát hiện và tránh sai lầm trong khi giải toán về căn bậc haiskkn giúp học sinh lớp 9 hiểu rõ về mạch cầugiúp học sinh lớp 9 học tốt sinh học vấn đề sinh vật môi trườngrèn luyện kỹ năng làm bài nghị luận xã hội cho học sinh thptmột số phương pháp giúp học sinh lớp 5 rèn kĩ năng giải toán có nội dung hình họcgiúp học sinh lớp 9 ôn tập tốt các quy luật di truyền của menden phần lai một cặp tính trạngrèn luyện kỹ năng làm văn nghị luận văn họcchiến lược gây hứng thú cho học sinh thcs môn toánPHÁT TRIỂN KINH TẾ TƯ NHÂNCATALOGLOGUE CỐP PHA FUVICọc chịu tải trọng dọc trục Plaxis 2DHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 0)Bài giảng robot công nghiệpHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 2) DANH GIA HIEN TRANG CONG TRINHHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 3) HH SC GC KET CAU BE TONGHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 1) TONG QUANỨng dụng GIS đánh giá biến động sử dụng đất quận Cẩm Lệ thành phố đà nẵng giai đoạn 2010 2015bài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMSách Tiếng Trung 1Bài 12. Nhật Bản giữa thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XXThực trạng các tranh chấp hợp đồng tín dụng và kiến nghị giải pháp hạn chế tranh chấpCHUYÊN ĐỀ THỂ TÍCH KHỐI CHÓPCƯbài tập Vat ly nguyen tuThuyet dong hoc phan tu chat khiTuần 4. Nghe-kể: Dại gì mà đổi. Điền vào giấy tờ in sẵnBài 43. Rễ câySKKN PP Graph trong dạy học Hóa học