LỊCH SỬ 8 BÀI 9: Ấn Độ thế kỉ XVIII đầu thế kỉ XX

Giáo án Lịch Sử 8: BÀI 9: ẤN ĐỘ THẾ KỈ XVIII- ĐẦU THE KỈ XX I. MỤC TIÊU BÀI HỌC: 1. Kiến thức: potx

Giáo án Lịch Sử 8: BÀI 9: ẤN ĐỘ THẾ KỈ XVIII- ĐẦU THE KỈ XX I. MỤC TIÊU BÀI HỌC: 1. Kiến thức: potx
... tìm hiểu qua nội dung Hoạt động dạy học GV: Dùng đồ An Độ để giới thiệu sơ lược vài nét An Độ Những kiện chứng tỏ thực dân Anh xâm lược Ấn Độ? HS: Thế kỉ XV Anh bắt đầu xâm chiếm… GV cho HS quan ... trào giải phóng dân tộc tiêu biểu An Độ cuối kỉ XIX đến Ghi bảng I SỰ XÂM LƯỢC VÀ CHÍNH SÁCH THỐNG TRỊ CỦA THỰC DÂN ANH - Thế kỉ XVI thực dân Anh bắt đầu xâm lược An Độ đến năm 1829 hòan thành ... xâm lược áp đặt sách cai trị Ấn Độ - Chính sách thống trị áp bứt bóc lột nề Chính trị: chia để trị, chia rẽ tôn giáo, dân tộc Kinh tế: bóc lột, kìm hãm kinh tế Ấ Độ II PHONG TRÀO ĐẤU TRANH GIẢI...
 • 5
 • 2,608
 • 2

bài giảng lịch sử 8 bài 9 ấn độ thế kỉ 18 - đầu thế kỉ 20

bài giảng lịch sử 8 bài 9 ấn độ thế kỉ 18 - đầu thế kỉ 20
... NI XUT PHT CA PHONG TRO Phong tro lan rng L THUN PHM VI HOT NG T 1 89 9 -5 - 190 0 SN ễNG SN ễNG * THANH O PHM VI HOT NG T5 - 190 0-3 - 190 1 NAM KINH THNG HI THI BèNH DNG HNG CC QUC TN CễNG N P PHM VI ... ON * SN ễNG NI XUT PHT CA PHONG TRO NI PHONG TRO LAN RNG PHM VI HOT NG T 1 89 9 -5 - 190 0 THANH O PHM VI HOT NG T5 - 190 0-3 - 190 1 NAM KINH THNG HI CH GII THI BèNH DNG PHM VI CN QUẫT CA QUN XM L T HI ... Hi ( 191 1) + Nguyờn nhõn : Do mõu thun dõn tc v mõu thun giai cp sõu sc + Din bin : TễN TRUNG SN ( 186 6- 192 5) ễN G M NG O I ụn M i N BC KINH g THANH O LC CUC CCH MNG TN HI ( 191 1) NAM KINH 29 12...
 • 23
 • 657
 • 1

LỊCH SỬ 8 BÀI 9: Ấn Độ thế kỉ XVIII đầu thế kỉ XX

LỊCH SỬ 8 BÀI 9: Ấn Độ thế kỉ XVIII đầu thế kỉ XX
... CHƯƠNG III CHÂU Á THẾ KỈ XVIII- ĐẦU THẾ KỈ XX Tiết 15 Bài Ấn Độ kỉ XVIII- Đầu kỉ XX NỘI DUNG BÀI HỌC  I SỰ XÂM LƯỢC VÀ CHÍNH SÁCH THỐNG TRỊ CỦA THỰC DÂN ... Chết 184 0 85 8 000 182 5 – 185 0 400 000 185 8 80 0 000 185 0 – 187 5 000 000 1901 300 000 187 5 - 1900 15 000 000 Qua bảng thống kê trên, em có nhận xét sách thống trị Thực dân Anh hậu nhân dân Ấn Độ? ... gọi đội quân người Ấn đánh thuê cho thực dân Anh c tên địa phương bùng nổ khởi nghĩa Bài Lập bảng niên biểu phong trào chống Anh nhân dân Ấn Độ từ kỷ XIX đến đầu kỷ XX NIÊN ĐẠI 185 7- 185 9 188 5...
 • 26
 • 399
 • 0

Giáo án Lịch Sử 8: Bài 13: CHIẾN TRANH THẾ GIỚI THỨ NHẤT (1914 –1918) pps

Giáo án Lịch Sử 8: Bài 13: CHIẾN TRANH THẾ GIỚI THỨ NHẤT (1914 –1918) pps
... Nguyên nhân dẫn đến Chiến tranh giới thứ ? b) Chiến tranh giới thứ gây nên hậu ? c) Lập niên biểu kiện Chiến tranh giới thứ 5/ Dặn dò: _ Học thuộc bai _ Làm tập thực hành lịch sử 13 _ Chuẩn bị ... biến chiến giai chế độ cộng hòa đoạn diễn nào? _ Ngày 11 – 11 – 1918, phủ Đức đầu hàng Chiến tranh giới kết thúc III/ KẾT CỤC CỦA CHIẾN TRANH THẾ GIỚI THỨ NHẤT Phần giảng Phần ghi  Chiến tranh giới ... Bản trở thành nước đế quốc ? 2/ Giới thiệu mới: Trong lịch sử loài người, có nhiều chiến tranh diễn ra, song chiến tranh 1914 – 1918 lại gọi Chiến tranh giới thứ ? Nguyên nhân, diễn biến kết...
 • 6
 • 4,930
 • 8

LICH SU 8 BAI 9

LICH SU 8 BAI 9
... TRÚ MANG Giá trị lương thực xuất Năm 184 0 185 8 190 1 Số lượng 85 8 000 livrơ 380 0 000 livrơ 93 0 000 livrơ Số người chết đói Năm 182 5- 185 0 185 0- 187 5 187 5- 190 0 Số lượng người chết 400.000 5.000.000 ... PTDT NỘI TRÚ MANG C.ĐÁCUYN ( 180 9- 188 2) (ANH) LƠMƠNƠXỐP (1711- 1765) (NGA) LÊ HỮU PHONG TRƯỜN G PTDT NỘI TRÚ MANG VÍCHTƠ- HUYGƠ ( 180 2- 188 5)(PHÁP) LÉP TƠN-XTƠI ( 182 8- 191 0)(NGA) LÊ HỮU PHONG TRƯỜN ... Thực dân Anh cai trò bóc lột tàn bạo Diễn biến: - 185 7- 185 9: Khởi nghóa Xi-pay - 188 5- 19 08 Đảng quốc đại lãnh đạo nhân dân đấu tranh - 7/ 19 08 nhân dân Bom-bay, Ben-gan Kết quả: Thất bại Ý nghóa:...
 • 32
 • 288
 • 2

bài giảng lịch sử 11 bài 2 ấn độ

bài giảng lịch sử 11 bài 2 ấn độ
... tranh giải Ấn Độ đế quốc, biểu lộ thơng cảm lòng khâm chủ nghĩa  Rèn luyện kỹ tranh nhânlược đ Ấn Độ, đặc biệt phục tới rõ vai trò củasử dụng tư sản Ấn Độ cuối  Thấy đấu giai cấp dân Ấn Độ chống ... ? Ấn Độ từ kỷ XIX 1 Tình hình kinh tế - xã hội Ấn Độ nửa sau kỷ XIX :  Qúa trình thực dân Anh xâm lược Ấn Độ :  Chính sáthếcai trị chực dâphong :kiến  Từ đầu ch kỷ XVII, th ế độ n Anh Ấn Độ ... kỷ XIX, thực dân Anh hoàn thàhẤn m lược nh nơittiêu thụ trị ng hóa  Biến xâ Độ đặ ách cai hà Ấn Độ Những người thợ  Cướp ruộng đđất đđể lập đđồn đđiền dệt Ấn Độ  Về trị - xã hội :  Thực dân...
 • 14
 • 730
 • 0

bài giảng lịch sử 7 bài 5 ấn độ thời phong kiến

bài giảng lịch sử 7 bài 5 ấn độ thời phong kiến
... XVIII`các quôc gia phong kiến Đông Nam Á bước vào thời kì suy yếu Bài :CÁC QUỐC GIA PHONG KIẾN ĐÔNG NAM Á Chùa cột thời Bài :CÁC QUỐC GIA PHONG KIẾN ĐÔNG NAM Á Bài :CÁC QUỐC GIA PHONG KIẾN ĐÔNG ... c­®å­thñ­®«­c¸c­n­ c­®«ng­Nam­¸ î í indonesia Bài :CÁC QUỐC GIA PHONG KIẾN ĐÔNG NAM Á Bài :CÁC QUỐC GIA PHONG KIẾN ĐÔNG NAM Á Bài :CÁC QUỐC GIA PHONG KIẾN ĐÔNG NAM Á indonesia lao Campuchia ... gia Đông Nam Á Bài :CÁC QUỐC GIA PHONG KIẾN ĐÔNG NAM Á Cho biết tên nước Đông Nam Á khoảng 10 kỉ II.SỰ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN đầu sau công nguyên ? CỦA CÁC QUỐC GIA PHONG KIẾN ĐÔNG NAM...
 • 11
 • 878
 • 0

bài giảng lịch sử 8 bài 13 chiến tranh thế giới thứ nhất (1914 - 1918)

bài giảng lịch sử 8 bài 13 chiến tranh thế giới thứ nhất (1914 - 1918)
... TÂN MINH TRỊ (1/ 186 8) TRÒ CHƠI: THỬ TÀI TRÍ NHỚ 10 Sự kiện làm cho đồ giới phân chia lại? Thời gian diễn ra? TL : CHIẾN TRANH THẾ GIỚI THỨ NHẤT (1914 – 19 18) Thời gian Sự kiện 8/ 1566 Cách mạng ... 1/ 186 8 1911 1914 -1 9 18 Cuộc Duy tân Minh trị(Nhật) Cách mạng Tân Hợi (TQ) Chiến tranh giới thứ - CNTB phát triển Nhật Bản -Lật đổ chế độ phong kiến - Thành lập Trung Hoa dân Quốc - Thuộc địa giới ... – 1 688 1775 -1 783 Cách mạng tư sản Anh Chiến tranh giành độc lập 13 thuộc địa Anh Bắc Mỹ Kết 1 789 - Cách mạng 1794 tư sản Pháp Những Cách mạng năm 60 công nghiệp TK XVIII 187 1 Công xã Pa-ri Cuối...
 • 23
 • 1,067
 • 3

bài giảng lịch sử 8 bài 21 chiến tranh thế giới thứ hai (1939 - 1945)

bài giảng lịch sử 8 bài 21 chiến tranh thế giới thứ hai (1939 - 1945)
... DES • Lịch sử DES (Data Encryption Standard): – Là phương pháp mã hóa FIPS (Tiêu chuẩn Xử lý Thông tin Liên bang Hoa Kỳ) chọn làm chuẩn thức vào năm 1976 Sau chuẩn sử dụng rộng rãi phạm vi giới ... thành hai phần có kích thước Hàm vòng áp dụng cho nửa, sử dụng khóa con, sau đầu thực XOR với nửa Hai nửa sau đổi chỗ Mã hóa Feistel L,R: nửa trái nửa phải khối liệu F: hàm vòng Ki: khóa Lai-Massey ... đầu vào thành hai phần Tuy nhiên, hàm vòng áp dụng cho khác biệt hai phần, kết sau thêm vào hai nửa Lai-Massey Scheme H: hàm half-round Mã hóa Feistel 3.Thám mã • Brute force attacks Vét cạn bạo...
 • 20
 • 3,380
 • 1

bài 9.Ấn Độ thế kiw XVIII-đầu thế ki XX

bài 9.Ấn Độ thế kiw XVIII-đầu thế ki XX
... 15 - Bài 9: ẤN ĐỘ THẾ KỈ XVIII - ĐẦU THẾ KỈ XX Đền Tal Mahal Chương Bài 9: III CHÂU Á THẾ KỈ XVIII - ĐẦU THẾ KỈ XX ẤN ĐỘ THẾ KỈ XVIII - ĐẦU THẾ KỈ XX Ấn Độ quốc gia rộng lớn, đông dân nằm phía ... Bài tập : Nhận diện nhân vật lịch sử I.NIUTƠN (1643- 1727) (Anh) C.ĐÁCUYN (1809-1882) (ANH) LÔMÔNÔXỐP (1711- 1765) (NGA) CHƯƠNG III: CHÂU Á THẾ KỈ XVIII-ĐẦU THẾ KỈ XX Tiết 15 - Bài 9: ẤN ĐỘ THẾ ... quả:Anh độc chiếm Ấn Độ Anh (1600) Pháp ( 1644 ) Hà Lan ( 1602 ) I.Sự xâm lược sách thống trị Anh - Thế kỉ XVIII, Anh gây chiến với Pháp Hoàn thành chinh phục đặt ách thống trị Ấn Độ Về kinh tế:...
 • 26
 • 327
 • 0

Tiết 15 Bài 9 Ấn Độ thế kỉ 18 đầu thế kỉ 20

Tiết 15 Bài 9 Ấn Độ thế kỉ 18 đầu thế kỉ 20
... ý nghÜa tiªu biĨu tranh 185 7 -18 59 Khëi nghÜa Xi-pay 188 5- 190 8 190 8 1:00 1:01 1:02 1:03 1:04 1:05 1:06 1:07 1:08 1: 09 1:10 1:11 1:12 1:13 1:14 1 :15 1:16 1:17 1 :18 1: 19 1 :20 1:21 1:22 1:23 1:24 ... 1: 29 1:30 1:31 1:32 1:33 1:34 1:35 1:36 1:37 1:38 1: 39 1:40 1:41 1:42 1:43 1:44 1:45 1:46 1:47 1:48 1: 49 1:50 1:51 1:52 1:53 1:54 1:55 1:56 1:57 1:58 1: 59 2:00 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 ... Anh ë xø Ben-gan - 7. 190 8: c«ng nh©n Bom-bay tỉ chøc nhiỊu cc b·i c«ng Ấn giáo Ben-gan Hồi giáo Bµi 9: Ên ®é thÕ kØ XVIII - ®Çu thÕ kØ XX Phong trµo d©n téc ( 190 5- 190 8) - 190 5: nh©n d©n biĨu t×nh...
 • 25
 • 760
 • 2

Bài 9 Ấn Độ thế kỉ XVIII thế kỉ XIX

Bài 9 Ấn Độ thế kỉ XVIII thế kỉ XIX
... CHƯƠNG III: CHÂU Á THẾ KỈ XVIII- ĐẦU THẾ KỈ XX BÀI 9: ẤN ĐỘ THẾ KỈ XVIII- ĐẦU THẾ KỈ XX I Sự xâm lược sách thống trị Anh II Phong trào đấu tranh giải phóng dân tộc nhân dân Ấn Độ Ấn Độ nước đông dân ... tích ẤN ĐỘ I Sự xâm lược sách thống trị Anh Anh xâm lược Ấn Độ nào? => Đến kỉ XIX, Ấn Độ trở thành thuộc địa quan trọng Anh nơi cung cấp ngày lương thực nguyên liệu cho quốc Anh cai trị Ấn Độ nào? ... dân Ấn Độ có ý nghĩa nào? •Thể tinh thần yêu nước nhân dân Ấn Độ •Đặt sở cho thắng lợi sau Củng cố Anh cai trị Ấn Độ nào? Em có nhận xét sách cai trị này? =>Chính phủ Anh trực tiếp cai trị Ấn Độ...
 • 24
 • 1,647
 • 0

bài 9 : ấn độ thế kỉ XVIII-XX

bài 9 : ấn độ thế kỉ XVIII-XX
... khứu giác xúc giác đôi chân b : di chuyển lưới Phía trước đôi khe th : hô hấp Ở lỗ sinh dục: sinh sản Phía sau núm tuyến t : sinh tơ nhện Tập tính   Chăng lưới: Chăng dây tơ khung, dây tơ phóng ... nhện gồm: phần đầu - ngực phần bụng Cấu tạo nhện gồm kìm, chân xúc giác, chân bò, khe thở, lỗ sinh dục, núm tuyến tơ Đôi kìm có tuyến độc: bắt mồi tự vệ Đôi chân xúc giác (phủ đầy lông ): cảm giác ... tơn vòng, chờ mồi (thường trung tâm lưới) Bắt mồi: Khi rình bắt mồi, có sâu bọ sa lưới, nhện lấp tức hành động ngay: nhện ngoạm chặt mồi, chích nọc độc, treo chặt mồi trói vào lưới, tiết dịch tiêu...
 • 11
 • 186
 • 0

Giáo án lịch sử 11 bài 2 ấn độ

Giáo án lịch sử 11 bài 2 ấn độ
... đặt ách thống trị Ấn Độ Ấn Độ làm nên phong phú, đa dạng văn hóa, dân tộc, ngôn ngữ Ấn Độ - GV khái quát trình nước ĐQ xâm lược Ấn Độ: Sau phát kiến địa lý tìm đường biển đến Ấn Độ Vaxcô da Gâm, ... vào thị trường Ấn Độ Đi đầu Bồ Đào Nha đến Hà Lan, Anh, Pháp, Áo Đến đầu kỉ XVII nhân lúc phong kiến Ấn Độ suy yếu nước phương Tây sức tranh giành Ấn Độ lực mạnh Anh Và Pháp đất Ấn Độ (từ 1746-1763) ... 1746-1763) Nhờ có ưu kinh tế hạm đội mạnh vùng biển Anh loại đối thủ để độc chiếm Ấn Độ đặt ách cai trị Ấn Độ vào kỉ XVII - GV hỏi: TDA dùng sách để thống trị ND Ấn Độ ? - HS dựa SGK trả lời – GV...
 • 4
 • 1,048
 • 2

Xem thêm

Từ khóa: giáo án lịch sử 8 bài 9giao an dien tu lich su 8 bai 9giáo án lịch sử 8 bài 23 on tap the gioi hien dai nam 1917 1945giao an lich su 8 bai 23 on tap the gioi hien dai 1 nhung su kien kich su chinhgiáo án lịch sử 8 bài 13 chiến tranh thế giới thứ nhất 1914 –1918 ppschâu á thế kỷ xviii đầu thế kỷ xx bài 9 ấn độ thế kỷ xviii đầu thế kỷ xx i sự xâm lược và chính sách thống trị của anh đầu thế kỷ xviii ấn độ là thuộc địa của anhbài giảng lịch sử 8 bài 9giao an lich su 7 bai 5 an do thoi phong kiengiáo án lịch sử 11 bài 2 ấn độbài 9 ấn độ thế kỉ xviiibài 9 ấn độ thế kỉ 18 đầu thế kỷ 20lịch sử 8 bài 21 chiến tranh thế giới thứ hai 1939 1945 tiết 2châu á thế kỷ xviii đầu thế kỷ xx bài 9 ấn độ thế kỷ xviii đầu thế kỷ xxgiáo án lịch sử 7 bài 9giáo án lịch sử 8 bài 30Tuần 9. Khái quát văn học Việt Nam từ đầu thế kỉ XX đến Cách mạng tháng Tám năm 1945chuyen de phan ung oxi hoa khuCac de kiem tra 1 tiet tieng anh lop 6Exercises PHRASAL VERBS LOOK vs PUTThì hiện tại đơnIELTS READING PRACTICE2BÀI tập TIẾNG ANH p2Bài tập mệnh đề quan hệ (relative clauses)Tuần 1. Tổng quan văn học Việt NamGiáo dục lòng yêu nước, tinh thần tự hào dân tộc và ý thức giữ gìn dị sản văn hóa thế thành nhà hồ cho học sinh lớp 10a1 trường THPT quan sơn qua tiết học lịch sử địa phươngGiáo dục truyền thống yêu nước qua dạy học lịch sử lớp 10Hướng dẫn học sinh cách học và làm bài thi trắc nghiệm môn lịch sử trong kỳ thi THPT quốc giaHướng dẫn học sinh lớp 12 ôn tập môn lịch sử theo định hướng “ 5 bước, 1 vấn đề”, đáp ứng yêu cầu mới của kỳ thi THPT quốc giaNâng cao hiệu quả dạy học lich sử thế giới lớp 12 bằng kỹ thuật tư duy 5w1h ở trường THPT bá thướcPhương pháp ôn tập cho học sinh giỏi khi giảng dạy phần lịch sử việt nam giai đoạn 1930 đến 1945skkn lựa chọn nội dung và phương pháp ôn tập cho học sinh giỏi khi giảng dạy lịch sử việt nam giai đoạn 1930 – 1945skkn phương pháp sử dụng tư liệu hồ CHÍ MINH kết hợp tranh, ảnh, bản đồ lịch sử khi dạy bài 16 lịch sử lớp 10 ( CT chuẩn)Sử dụng ca dao và đồ dùng trực quan nhằm nâng cao hiệu quả bài họctình hình xã hội ở nửa đầu thế kỉ XIX và phong trào đấu tranh của nhân dân lSử dụng sơ đồ trong dạy học lịch sử lớp 12Sử dụng trò chơi ô chữ trong dạy học lịch sử lớp 10 ban cơ bản