SKKN sáng kiến kinh nghiệm phương pháp hướng dẫn học sinh trung bình yếu giải bài tập cơ học bằng hệ thống công thức, phân tích gợi mở và lập sơ đồ

SKKN Sáng kiến kinh nghiệm Phương pháp dạy cách vẽ trong phân môn vẽ trang trí TRONG MÔN MĨ THUẬT Ở THCS

SKKN Sáng kiến kinh nghiệm Phương pháp dạy cách vẽ trong phân môn vẽ trang trí TRONG MÔN MĨ THUẬT Ở THCS
... lan, phân tán, thiếu trọng tâm mà không ứng dụng chung cho đặc thù phân môn vẽ trang trí 12 Sáng kiến kinh nghiệm: Phương pháp dạy cách vẽ phân môn vẽ trang trí Mỹ thuật Bài 15: Vẽ trang trí TẠO ... biệt phân môn vẽ trang trí nói riêng, với môn Mỹ thuật nói chung Phương pháp việc giúp 14 Sáng kiến kinh nghiệm: Phương pháp dạy cách vẽ phân môn vẽ trang trí giáo viên có đầu tư, quan tâm sáng ... 3: Vẽ chi tiết Trang trí: + Bước 1: Vẽ hình, phác mảng hình trang trí 13 Sáng kiến kinh nghiệm: Phương pháp dạy cách vẽ phân môn vẽ trang trí + Bước 2: vẽ hình + Bước 3: vẽ màu Từ kiến thức cho...
 • 16
 • 1,207
 • 9

SKKN - Sáng kiến kinh nghiệm (phương pháp)

SKKN - Sáng kiến kinh nghiệm (phương pháp)
... 6 2 -3 -1 − − 11  11  19 + − ;  22 11  22 Đ: − + − Ô:  − +1 −9 − 11 N: −1 Q: Y: 1 1  − + − ÷  12  Kết : Đ: − ; L: − − L ; -3 Ê Ô: − ; 11 11 Q Q: − -1 −1 Ú Y ; 11 Ê : -3 ; Ú : -1 ; ... 50 lấy 5.50 + 25 = 275 b) 53.39 + 47.39 - 53.21 - 47.21 = (53 39 + 47.39) - (53.21 + 47.21) = (53 + 47).39 – (53 + 47).21 = 100.39 + 100.21 = 100.(39 -2 1) = 100.18 = 1800 Với toán học sinh làm ... chất mà chưa học quy tắc dấu ngoặc làm sau: 53.39 + 47.39 - 53.21 - 47.21 = (53.39 – 53.21) + (47.39 – 47.21) = 53.(39 -2 1) + 47.(3 9-2 1) = 53.18 + 47 18 = (53 + 47).18 = 100.18 = 1800 Ví dụ 18:...
 • 14
 • 87
 • 0

Sáng kiến kinh nghiệm phương pháp dạy để học sinh hứng thú học tiếng anh

Sáng kiến kinh nghiệm phương pháp dạy để học sinh hứng thú học tiếng anh
... nhận thức Chính trình làm cho hứng thú nhận thức nảy sinh ngời học Phơng pháp dạy học hợp tác nhóm có khả tạo nên hứng thú cho học sinh Song, để học sinh hứng thú học tập nhận thức qua nhóm mình, ... việc đổi phơng pháp dạy học tiếng Anh Hầu nh không giáo viên hoài nghi cần thiết việc áp dụng phơng pháp dạy học tích cực (trong có phơng pháp dạy học hợp tác nhóm) dạy học tiếng Anh Họ hiểu sau ... nghiem Nguyen Kim Chung Hứng thú nhận thức trờng hợp riêng hứng thú Đó hứng thú học tập, hứng thú tìm hiểu khoa học Hứng thú nhận thức phải có đủ ba yếu tố đặc trng hứng thú là: - Có cảm xúc đắn...
 • 40
 • 266
 • 0

Sáng kiến kinh nghiệm Phương pháp dạy cho học sinh lớp 9 giải phương trình vô tỷ

Sáng kiến kinh nghiệm Phương pháp dạy cho học sinh lớp 9 giải phương trình vô tỷ
... Sáng kiến kinh nghiệm: Phơng pháp dạy cho học sinh lớp giải phơng trình tỷ II Giải pháp mới: A- Hệ thống hoá kiến thức liên quan bổ sung số kiến thức mở rộng Các tính ... thờng gặp , từ cho học sinh tìm cách giải không phạm sai lầm phân tích Giỏo viờn: on Kớnh- Trng THCS Qu Xuõn Sáng kiến kinh nghiệm: Phơng pháp dạy cho học sinh lớp giải phơng trình tỷ C1: Sau ... Xuõn 10 Sáng kiến kinh nghiệm: Phơng pháp dạy cho học sinh lớp giải phơng trình tỷ + Nếu1-x=y ta có phơng trình: x = x giải ra: x = ( Thoả mãn điều kiện) Vậy phơng trình (6) có nghiệm x1...
 • 21
 • 317
 • 0

Sáng kiến kinh nghiệm toán 9 hướng dẫn học sinh phân tích đề bài giải bài toán bằng cách lập hệ phương trình dạng toán làm chung, làm riêng

Sáng kiến kinh nghiệm toán 9 hướng dẫn học sinh phân tích đề bài giải bài toán bằng cách lập hệ phương trình dạng toán làm chung, làm riêng
... tích đề bài, nên học sinh cách lập hệ phương trình, dẫn đến học sinh thấy khó thấy chán học dạng toán Bước khó học sinh giải dạng toán cách phân tích, lập luận để lập hệ phương trình - Để giúp học ... phải hướng dẫn học sinh cách lập phương trình, hệ phương trình giải phương trình, hệ phương trình cách kỹ càng, yêu cầu học sinh có kỹ thực hành giải toán phần cẩn thận Việc hướng dẫn học sinh ... không giải dạng toán lập phương trình Việc giải toán cách lập phương trình, hệ phương trình học sinh THCS việc làm mẻ Đề cho phương trình, hệ phương trình có sẵn mà đoạn văn mô tả mối quan hệ đại...
 • 33
 • 469
 • 3

sáng kiến kinh nghiệm biện pháp hướng dẫn kỹ năng vẽ các loại dạng biểu đồ bản trong chương trình địa lí lớp 12

sáng kiến kinh nghiệm biện pháp hướng dẫn kỹ năng vẽ các loại và dạng biểu đồ cơ bản trong chương trình địa lí lớp 12
... Ma Thuột Page BIỆN PHÁP HƯỚNG DẪN KỸ NĂNG VẼ CÁC LOẠI VÀ DẠNG BIỂU ĐỒ CƠ BẢN TRONG CHƯƠNG TRÌNH ĐỊA LÍ LỚP 12 * Các loại biểu đồ phong phú đa dạng Mỗi loại biểu đồ lại dùng để biểu nhiều mục ... BIỆN PHÁP HƯỚNG DẪN KỸ NĂNG VẼ CÁC LOẠI VÀ DẠNG BIỂU ĐỒ CƠ BẢN TRONG CHƯƠNG TRÌNH ĐỊA LÍ LỚP 12 - Nghiên cứu phương pháp dạy thực hành vẽ loại dạng biểu đồ - Đưa nguyên tắc chung thực hành kỹ ... Page BIỆN PHÁP HƯỚNG DẪN KỸ NĂNG VẼ CÁC LOẠI VÀ DẠNG BIỂU ĐỒ CƠ BẢN TRONG CHƯƠNG TRÌNH ĐỊA LÍ LỚP 12 Bảng cán cân xuất nhập Việt Nam thời kỳ1989 -1999 (Triệu Rúp Đô la) : ( Sgk Địa lớp 12 -trang...
 • 18
 • 145
 • 0

SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM PHƯƠNG PHÁP ĐẠI LƯỢNG BẤT BIẾN, ĐƠN BIẾN TRONG CÁC BÀI TOÁN TỔ HỢP

SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM PHƯƠNG PHÁP ĐẠI LƯỢNG BẤT BIẾN, ĐƠN BIẾN TRONG CÁC BÀI TOÁN TỔ HỢP
... s v lý thuyt s III .KINH NGHIM KHOA HC - Lnh vc chuyờn mụn cú kinh nghim: S phm Toỏn S nm cú kinh nghim: - Cỏc sỏng kin kinh nghim ó cú nm gn õy: PHNG PHP I LNG BT BIN, N BIN TRONG CC BI TON T ... Hnh phỳc , ngy thỏng nm PHIU NHN XẫT, NH GI SNG KIN KINH NGHIM Nm hc:2012 - 2013 Tờn sỏng kin kinh nghim: PHNG PHP I LNG BT BIN, N BIN TRONG CC BI TON T HP H v tờn tỏc gi: ... phỏp dy hc b mụn: - Phng phỏp giỏo dc - Lnh vc khỏc: Sỏng kin kinh nghim ó c trin khai ỏp dng: Ti n v Trong Ngnh Tớnh mi (ỏnh du X vo ụ di õy) - Cú gii phỏp hon ton mi - Cú gii...
 • 20
 • 235
 • 2

Sáng kiến kinh nghiệm PHƯƠNG PHÁP BỒI DƯỠNG HỌC SINH GIỎI MÔN LỊCH SỬ LỚP 10 CHUYÊN ĐỀ: CÁC CUỘC KHÁNG CHIẾN KHỞI NGHĨA CHỐNG NGOẠI XÂM CỦA NHÂN DÂN TA TỪ THẾ KỈ X ĐẾN THẾ KỈ XIX

Sáng kiến kinh nghiệm PHƯƠNG PHÁP BỒI DƯỠNG HỌC SINH GIỎI MÔN LỊCH SỬ LỚP 10 CHUYÊN ĐỀ: CÁC CUỘC KHÁNG CHIẾN VÀ KHỞI NGHĨA CHỐNG NGOẠI XÂM CỦA NHÂN DÂN TA TỪ THẾ KỈ X ĐẾN THẾ KỈ XIX
... TÀI: PHƯƠNG PHÁP BỒI DƯỠNG HỌC SINH GIỎI MÔN LỊCH SỬ LỚP 10 CHUYÊN ĐỀ: CÁC CUỘC KHÁNG CHIẾN VÀ KHỞI NGHĨA CHỐNG NGOẠI X M CỦA NHÂN DÂN TA TỪ THẾ KỈ X ĐẾN THẾ KỈ XIX I LÍ DO CHỌN ĐỀ TÀI Thời học sinh, ... Phương pháp bồi dưỡng học sinh giỏi môn Lịch sử lớp 10 Chuyên đề: Các kháng chiến, khởi nghĩa nhân dân ta từ kỉ X đến kỉ XIX II CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN 1/ Cơ sở lý luận Từ Lịch sử đấu tranh ... đầu vào chuyên đề mới, giáo viên nêu tên chuyên đề cho học sinh Ví dụ tên chuyên đề là: Các kháng chiến, khởi nghĩa chống ngoại x m nhân dân ta từ kỉ X đến kỉ XIX + Giáo viên yêu cầu học sinh...
 • 62
 • 1,043
 • 3

SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM: PHƯƠNG PHÁP BỒI DƯỠNG HỌC SINH GIỎI MÔN TIÊNG VIỆT Ở TRƯỜNG TIỂU HỌC

SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM: PHƯƠNG PHÁP BỒI DƯỠNG HỌC SINH GIỎI MÔN TIÊNG VIỆT Ở TRƯỜNG TIỂU HỌC
... đặc biệt sáng kiến kinh nghiệm việc bồi dưỡng học sinh giỏi * Tổ chức bồi dưỡng kiến thức hỗ trợ 21 Sáng kiến kinh nghiệm PHƯƠNG PHÁP BỒI DƯỠNG HỌC SINH GIỎI MÔN TIÊNG VIỆT TRƯỜNG TIỂU HỌC Giáo ... DƯỠNG HỌC SINH GIỎI MÔN TIÊNG VIỆT TRƯỜNG TIỂU HỌC ĐÁNH GIÁ, XẾP LOẠI CỦA HỘI ĐỒNG KHOA HỌC, SÁNG KIẾN CẤP HUYỆN 32 Sáng kiến kinh nghiệm PHƯƠNG PHÁP BỒI DƯỠNG HỌC SINH GIỎI MÔN TIÊNG VIỆT TRƯỜNG ... học sinh giỏi 30 Sáng kiến kinh nghiệm PHƯƠNG PHÁP BỒI DƯỠNG HỌC SINH GIỎI MÔN TIÊNG VIỆT TRƯỜNG TIỂU HỌC Cấp cần tổ chức khoá tập huấn mở lớp bồi dưỡng kiến thức, phương pháp kỹ công tác bồi...
 • 34
 • 272
 • 0

sáng kiến kinh nghiệm BIỆN PHÁP HƯỚNG dẫn kĩ NĂNG vẽ các LOẠI BIỂU đồ bản TRONG CHƯƠNG TRÌNH địa lí 12

sáng kiến kinh nghiệm BIỆN PHÁP HƯỚNG dẫn kĩ NĂNG vẽ các LOẠI BIỂU đồ cơ bản TRONG CHƯƠNG TRÌNH địa lí 12
... nghiệm BIỆN PHÁP HƯỚNG DẪN KĨ NĂNG VẼ CÁC LOẠI BIỂU ĐỒ CƠ BẢN TRONG CHƯƠNG TRÌNH ĐỊA LÍ 12 NGUYỄN PHƯỚC TÂM- TRƯỜNG THPT HỒNG BÀNG BIỆN PHÁP HƯỚNG DẪN KỸ NĂNG VẼ CÁC LOẠI VÀ DẠNG BIỂU ĐỒ CƠ BẢN TRONG ... NGHIỆM BIỆN PHÁP HƯỚNG DẪN KĨ NĂNG VẼ CÁC LOẠI BIỂU ĐỒ CƠ BẢN TRONG CHƯƠNG TRÌNH ĐỊA LÍ 12 NGUYỄN PHƯỚC TÂM- TRƯỜNG THPT HỒNG BÀNG BIỆN PHÁP HƯỚNG DẪN KỸ NĂNG VẼ CÁC LOẠI VÀ DẠNG BIỂU ĐỒ CƠ BẢN ... BÀNG BIỆN PHÁP HƯỚNG DẪN KỸ NĂNG VẼ CÁC LOẠI VÀ DẠNG BIỂU ĐỒ CƠ BẢN TRONG CHƯƠNG TRÌNH ĐỊA LÍ LỚP 12 Mar 31 SỞ GD&ĐT ĐỒNG NAI TRƯỜNG THPT HỒNG BNG TỔ : SỬ-ĐỊA–CƠNG DÂN Đề tài sáng kiến kinh nghiệm...
 • 17
 • 205
 • 0

sáng kiến kinh nghiệm biện pháp hướng dẫn kỹ năng vẽ các dạng biểu đồ bản trong chương trình địa lý lớp 12

sáng kiến kinh nghiệm biện pháp hướng dẫn kỹ năng vẽ các dạng biểu đồ cơ bản trong chương trình địa lý lớp 12
... môn Địa Ở xin đưa phần tổng hợp phần tập Địa dạng tập vẽ biểu đồ Trang Biện pháp hướng dẫn kỹ vẽ dạng biểu đồ chương trình Địa lớp 12 Bài thực hành vẽ biểu đồ giúp cho học sinh trình ... dạng biểu đồ chương trình Địa lớp 12 học sinh lớp 12S1, 12S2, 12S4, 12S5, 12S7 (5 Lớp) với dạng tập biểu đồ thường gặp 1.2 Thực trạng kỹ vẽ dạng biểu đồ chương trình Địa lớp 12 Trường THPT ... soạn, Trang Biện pháp hướng dẫn kỹ vẽ dạng biểu đồ chương trình Địa lớp 12 hướng dẫn học sinh ôn lại kiến thức học để vận dụng vào giải thích sau vẽ biểu đồ Trong tiết thực hành vẽ biểu đồ, giáo...
 • 28
 • 219
 • 0

sáng kiến kinh nghiệm PHƯƠNG PHÁP PHỤ đạo học SINH yếu kém môn HOÁ học lớp 12

sáng kiến kinh nghiệm PHƯƠNG PHÁP PHỤ đạo học SINH yếu kém môn HOÁ học lớp 12
... biệt môn chính, môn phụ nên học lệch Nhà trường tổ chức phụ đạo cho học sinh yếu học sinh yếu lại không chịu học phụ đạo - Học sinh lười học: Qua trình giảng dạy, thân nhận thấy em học sinh yếu học ... nói chung môn Hoá học nói riêng việc làm cần thiết Trong năm học 2011 – 2 012, phân công dạy môn Hoá học lớp 12A2, lớp có số học sinh yếu nhiều khối 12, nhiều học sinh lớp nằm diện lên lớp sau thi ... Giải pháp phụ đạo kiến thức cho học sinh yếu môn có mục đích nhằm giúp cho học sinh xác định nội dung kiến thức tìm hiểu cách xác mà học học sinh chưa nắm bắt Học sinh tiếp thu, vận dụng kiến...
 • 25
 • 224
 • 0

SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM TIẾP TỤC HƯỚNG DẪN HỌC SINH KHÁ, GIỎI VẬN DỤNG KIẾN THỨC TOÁN HỌC VÀO VIỆC GIẢI CÁC BÀI TẬP VẬT LÍ NÂNG CAO

SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM TIẾP TỤC HƯỚNG DẪN HỌC SINH KHÁ, GIỎI VẬN DỤNG KIẾN THỨC TOÁN HỌC VÀO VIỆC GIẢI CÁC BÀI TẬP VẬT LÍ NÂNG CAO
... kiến thức Toán vào tập Vật tin việc giải tập Vật trở nên dễ dàng hiệu học tập học sinh khả quan Trước việc giải tập Vật lí, tự thân người huy động kiến thức Vật kiến thức toán học thích ... GIÁ SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM -27- Năm học: 2014 - 2015 ––––––––––––––––– Tên sáng kiến kinh nghiệm: TIẾP TỤC HƯỚNG DẪN HỌC SINH KHÁ, GIỎI VẬN DỤNG KIẾN THỨC TOÁN HỌC VÀO VIỆC GIẢI CÁC BÀI TẬP VẬT ... giải tập Vật nâng cao Chúng kiến thức sở để vận dụng vào tập cơ, nhiệt, điện, quang Hiện phận học sinh bị mai đi, số kiến thức Toán học bản; có số học sinh chưa biết cách vận dụng Toán học vào...
 • 28
 • 465
 • 0

Sáng kiến kinh nghiệm “ tuyên truyền, hưỡng dấn học sinh cách chăm sóc vệ sinh răng miệng đúng cách

Sáng kiến kinh nghiệm “ tuyên truyền, hưỡng dấn học sinh cách chăm sóc vệ sinh răng miệng đúng cách
... nội dung đề tài sáng kiến trường TH Chu Văn An 2.2 Tiến hành tuyên truyền, hưỡng dấn học sinh vệ sinh miệng: a, Kiến thức vệ sinh miệng học sinh - Kiến thức chải Phần lớn học sinh khảo sát biết ... trạng vệ sinh miệng Biện pháp tiến hành 2.1 Công tác truyên truyền vệ sinh miệng 2.2 Tiến hành truyên truyền hưỡng dẫn vệ sinh 5 5 08 09 10 11 12 13 14 miệng a) Kiến thức vệ sinh miệng b) Hưỡng ... xây dựng kiến thức, thực hành vệ sinh miệng em học sinh *Kiến nghị Củng cố phòng nha trường học, có biên chế cho cán y tế điểm trường Tập huấn thầy cô hướng dẫn vệ sinh miệng cho học sinh Tăng...
 • 11
 • 144
 • 0

Sáng kiến kinh nghiệm - Phương pháp giải bài tập về chu kì dao động của con lắc đơn chịu ảnh hưởng của các yếu tố bên ngoài THPT GIAO THỦY

Sáng kiến kinh nghiệm - Phương pháp giải bài tập về chu kì dao động của con lắc đơn chịu ảnh hưởng của các yếu tố bên ngoài THPT GIAO THỦY
... Tính chu dao động b) Tăng nhiệt độ lên 400C, = 2.105 K chu lắc tăng hay giảm bao nhiêu? Biết hệ số nở dài dây treo lắc Đ/s: a) 2s; b) Tăng 4.1 0-4 s Bài 5.3: Một lắc đồng có chu dao động ... tính chu T lắc theo T0 Đ/s: a) a = 1,57m/s2; b) T = cos T0 Bài 10.3: Một lắc đơn chu dao động nhỏ T = 1,5s nơi có gia tốc trọng trờng g = 9,80m/s2 Treo lắc thang máy Hãy tính chu lắc ... điều hoà ôtô chuyển động mặt phẳng nghiêng góc Xác định VTCB tơng đối lắc Tìm chu dao động lắc hai trờng hợp: a) Ôtô chuyển động xuống dốc với gia tốc a = 5m/s2 b) Ôtô chuyển động lên dốc...
 • 20
 • 336
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: sang kien kinh nghiem phuong phap toa do trong mat phangsáng kiến kinh nghiệm phương pháp dạy học lịch sửsang kien kinh nghiem phuong phap day hocsang kien kinh nghiem phuong phap giai bai tap di truyen sinh hoc 9 thcssáng kiến kinh nghiệm phương pháp giải bài tập vật lýsáng kiến kinh nghiệm phương pháp tuyển chọn và huấn luyện chạy tiếp sức 4x100m cho đội tuyển điền kinh trường thpt vĩnh thuậnsáng kiến kinh nghiệm phương pháp rèn đọc diễn cảm cho học sinh lớp 3sáng kiến kinh nghiệm phuong phap giai bai tap co chat diemsáng kiến kinh nghiệm phương pháp vẽ hình chiếu trong môn công nghệ 8sang kiến kinh nghiệm phương pháp phát triển ngôn ngữ cho trẻ mẫu giáo lớnđề cương sáng kiến kinh nghiệm phương pháp dạy học thể thao tự chọn môn bóng đásáng kiến kinh nghiệm phương pháp giải bài tập hóa học cho học sinh thcssang kien kinh nghiem phuong phap dat va giai quyet van desang kien kinh nghiem phuong phap phat trien kha nang bo cuc trong phan giay ve o bai ve theo mau cho hoc sinh tieu hocsáng kiến kinh nghiệm phương pháp tìm cực trị đại sốPHÁT TRIỂN KINH TẾ TƯ NHÂNĐề án quản trị kinh doanh Thực trạng và giải pháp cho ngành dệt may Việt Nam trong chuỗi giá trị toàn cầuTính toán và thiết kế Boost ConverterTuần 15 giáo án lớp 4 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinhHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 2) DANH GIA HIEN TRANG CONG TRINHHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 4) HH SC GC KET CAU THEPỨng dụng GIS đánh giá biến động sử dụng đất quận Cẩm Lệ thành phố đà nẵng giai đoạn 2010 2015TIENG ANH CHUYEN NGANH MAYbài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMSách Tiếng Trung 1Bài 12. Nhật Bản giữa thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XXVẤN đề bảo vệ tốt NHẤT QUYỀN và lợi ÍCH của KHÁCH HÀNG KHI HÀNH NGHỀ LUẬT sưCHUYÊN ĐỀ THỂ TÍCH KHỐI CHÓPCƯbài tập trắc nghiệm mặt cầu, hình cầu và khối cầuThuyet dong hoc phan tu chat khiBài 14. Bài thực hành 2: Tính chất của một số hợp chất nitơ, photphoKẾ HOẠCH HỘI THI GV DẠY GIỎI CẤP TRƯỜNG 2017-2018Tuần 6. Ôn chữ hoa: D, ĐBài 48. QuảBài 43. Rễ cây