Nghiên cứu một số giải pháp thiết kế nhằm nâng cao ổn định nền mặt đường cho dự án nâng cấp mở rộng QL38B đoạn km48+575 – km56+475, tỉnh Hà Nam

Nghiên cứu một số giải pháp kỹ thuật nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất lúa nước tại huyện thiệu hoá thanh hoá

Nghiên cứu một số giải pháp kỹ thuật nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất lúa nước tại huyện thiệu hoá  thanh hoá
... tế xã hội huyện Thiệu Hóa 3.2.3 Nghiên cứu biện pháp kỹ thuật đợc áp dụng sản xuất lúa nớc huyện Thiệu Hóa 3.3 Nội dung nghiên cứu 3.3.1 Nghiên cứu điều kiện tự nhiên huyện Thiệu Hoá Vị trí ... Phơng pháp thí nghiệm trờng ĐHNN I Hà Nội, dới hớng dẫn PGS.TS Phạm Tiến Dũng, tiến hành thực đề tài: Nghiên cứu số giải pháp kỹ thuật nhằm nâng cao hiệu sản xuất lúa nớc huyện Thiệu Hóa - Thanh Hoá ... kỹ thuật đợc áp dụng sản 26 xuất lúa nớc huyện Thiệu Hóa 3.3 26 Nội dung nghiên cứu 3.3.1 Nghiên cứu điều kiện tự nhiên huyện Thiệu Hoá 26 3.3.2 Nghiên cứu tình hình kinh tế xã hội 26 3.3.3 Nghiên...
 • 117
 • 233
 • 1

Nghiên cứu một số giải pháp kỹ thuật nhằm nâng cao hiệu quả hệ thống sản xuất lạc xuân tại huyện nga sơn, thanh hóa

Nghiên cứu một số giải pháp kỹ thuật nhằm nâng cao hiệu quả hệ thống sản xuất lạc xuân tại huyện nga sơn, thanh hóa
... vụ phát triển nông nghiệp huyện Nga Sơn, nghiên cứu đề t i "Nghiên cứu số giải pháp kỹ thuật nhằm nâng cao hiệu hệ thống sản xuất lạc xuân huyện Nga Sơn - Thanh Hoá nhằm chủ động khai thác nguồn ... phơng pháp nghiên cứu 3.1 Đối tợng nghiên cứu - Điều kiện tự nhiên, kinh tế - x hội với thực trạng hệ thống trồng huyện Nga Sơn -Thanh Hoá - Hệ thống sản xuất lạc xuân x đại diện vùng trồng lạc huyện ... nghiệp huyện Nga Sơn, l việc l m cần thiết cho trớc mắt v lâu d i 1.2 Mục đích nghiên cứu Nghiên cứu, lựa chọn biện pháp kỹ thuật trồng trọt áp dụng v o nhằm cải tiến hệ thống sản xuất lạc xuân...
 • 121
 • 406
 • 0

nghiên cứu một số giải pháp kỹ thuật nhằm nâng cao năng suất đậu xanh ở tỉnh bình định

nghiên cứu một số giải pháp kỹ thuật nhằm nâng cao năng suất đậu xanh ở tỉnh bình định
... u xanh, phát huy giá tr hi u qu tr ng ñ u xanh Do ñó, ñ tài: Nghiên c u m t s gi i pháp k thu t nh m nâng cao su t ñ u xanh t nh Bình ð nh” m t hư ng nghiên c u ñúng, r t th i s có giá tr ng ... giúp tăng su t hi u qu s n xu t ñ u xanh Bình ð nh ð ñ t ñư c m c ñích ti n hành ñ tài: Nghiên c u m t s gi i pháp k thu t nh m nâng cao su t ñ u xanh t nh Bình ð nh” Trư ng ñ i h c Nông nghi ... u ñ ñ u xanh sinh trư ng, phát tri n t t cho su t cao Tuy nhiên, ñ nâng cao su t ñ u xanh r t c n thi t ph i nghiên c u áp d ng ti n b k thu t m i vào s n xu t như: Ch n gi ng t t bi n pháp k...
 • 126
 • 362
 • 1

nghiên cứu một số giải pháp cơ bản nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh tại công ty liên doanh bông sen (cảng lotus) đến năm 2015

nghiên cứu một số giải pháp cơ bản nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh tại công ty liên doanh bông sen (cảng lotus) đến năm 2015
... Cán công nhân viên Doanh nghiệp Doanh thu Hoạt động kinh doanh Hoat động sản xuất kinh doanh Hiệu sản xuất kinh doanh Quản lý doanh nghiệp Quá trình sản xuất kinh doanh Nhập Lợi nhuận Công ty liên ... MỘT SỐ GIẢI PHÁP CƠ BẢN NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ HĐSXKD CỦA CÔNG TY LIÊN DOANH BÔNG SEN (CẢNG LOTUS) ĐẾN NĂM 2015 72 3.1 CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN HỆ THỐNG CẢNG BIỂN VIỆT NAM ĐẾN NĂM 2020 ... tích hoạt động sản xuất kinh doanh biểu hiện: - Phân tích hoạt động sản xuất: Năng lực hoạt động sản xuất nhân lực, sở vật chất, - Kết hoạt động sản xuất: Sản lượng, giá trị sản lượng sản xuất...
 • 108
 • 362
 • 2

Nghiên cứu một số giải pháp kỹ thuật nhằm nâng cao năng suất giống đậu tương đt 26 trên đất 2 lúa tại phú xuyên

Nghiên cứu một số giải pháp kỹ thuật nhằm nâng cao năng suất giống đậu tương đt 26 trên đất 2 lúa tại phú xuyên
... 1995 62, 51 20 ,30 126 , 95 20 00 74,36 21 ,68 161 ,29 20 05 92, 50 23 ,18 21 4,46 20 06 95 ,24 23 ,26 22 1,88 20 07 90,08 24 ,37 21 9,58 20 08 96,18 23 ,97 23 0,58 20 09 98, 82 22, 49 22 2 ,26 Nm 20 10 1 02, 39 25 ,50 26 1 ,58 ... 29 1,3 23 8 25 5,3 160,0 180,1 149,9 29 ,1 28 ,6 28 ,9 187,7 316 313 ,2 136,9 120 ,8 150,1 28 ,2 28,7 27 ,6 183,8 24 3 24 7,3 138 ,2 145,0 1 02, 4 10 26 , 6 25 ,7 24 ,5 175,9 84 177,6 108,8 1 02, 3 72, 6 11 22 ,4 22 ,1 ... 38,5 20 ,7 21 ,9 17,1 58,6 105,9 42, 0 50,7 15 ,2 25,0 23 ,5 23 ,8 61,5 50 42 86,4 48,3 56,0 27 ,3 28 ,7 27 ,2 165,1 96 149,0 145,0 130,8 141 ,2 29,8 30,9 29 ,5 163,9 1 72 388,3 165,7 159 ,2 126 , 1 29 ,8 30,7 29 ,9...
 • 99
 • 179
 • 0

Nghiên cứu một số giải pháp kỹ thuật nhằm nâng cao chất lượng hệ thống DVB-T2

Nghiên cứu một số giải pháp kỹ thuật nhằm nâng cao chất lượng hệ thống DVB-T2
... ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ Vũ Huy Du NGHIÊN CỨU MỘT SỐ GIẢI PHÁP KỸ THUẬT NHẰM NÂNG CAO CHẤT LƢỢNG HỆ THỐNG DVB-T2 NGÀNH: CÔNG NGHỆ ĐIỆN TỬ – VIỄN THÔNG CHUYÊN NGÀNH: KỸ THUẬT ĐIỆN TỬ MÃ SỐ: 60 52 02 03 ... ĐOAN Tôi xin cam đoan đề tài Nghiên cứu số giải pháp kỹ thuật nhằm nâng cao chất lượng hệ thống DVB-T2 là công trình nghiên cứu thân Trong luận văn có tham khảo số tài liệu, tài liệu tham ... giá chất lượng hệ thống DVB-T2 MatlabSimulink áp dụng giải pháp kỹ thuật Luận văn gồm nội dung sau: Chƣơng 1: Tổng quan hệ thống truyền hình số mặt đất DVB-T2 Chƣơng 2: Các giải pháp kỹ thuật...
 • 72
 • 191
 • 0

Nghiên cứu Một số Giải pháp chủ yếu nhằm đẩy mạnh sản xuất và XK tơ tằm tại Cty dâu tằm tơ 1

Nghiên cứu Một số Giải pháp chủ yếu nhằm đẩy mạnh sản xuất và XK tơ tằm tại Cty dâu tằm tơ 1
... 12 140 2000 14 008 12 115 20 01 163 81 12689 2002 19 379 14 273 2003 215 52 16 782 - Vốn lu động - Vốn CSH 17 19 5205 18 19 6590 3629 9 818 510 6 13 744 5770 15 869 8 618 12 105 62% 7 418 12 114 81% Chỉ tiêu - Vốn ... b d 1m thép 10 0 55 4.5 9.46 270 13 5 33.9 12 0 64 4.8 11 .5 300 13 5 6.5 36.6 14 0 73 4.9 13 .7 300 14 5 6.5 39.2 16 0 81 15.9 330 14 0 42.2 18 0 90 18 .4 360 14 5 7.5 48.6 18 0 10 0 5.2 19 .9 400 15 5 56 .1 200 ... tốt nghiệp 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 Thép tròn 13 0x570 Thép tròn 14 0x25 Thép tròn 250x25 Thép tròn 280 30x120x160 Bulong M12x50 Bulong Hilti M24x290 Bulong M20x60 +1 đệm +1 êcu Bulong...
 • 56
 • 242
 • 0

Nghiên cứu một số giải pháp chủ yếu nhằm phát triển các trang trại ở huyện lạng giang tỉnh bắc giang

Nghiên cứu một số giải pháp chủ yếu nhằm phát triển các trang trại ở huyện lạng giang tỉnh bắc giang
... phương huy n L ng Giang, t nh B c Giang Xu t phát t lý ñó, ch n ñ tài Nghiên c u m t s gi i pháp ch y u nh m phát tri n trang tr i huy n L ng Giang, t nh B c Giang làm ñ tài nghiên c u lu n văn ... tr ng phát tri n trang tr i ñ a bàn huy n L ng Giang, t nh B c Giang - ð xu t m t s gi i pháp ch y u nh m thúc ñ y phát tri n kinh t trang tr i huy n L ng Giang, t nh B c Giang Ph m vi nghiên ... Nghiên c u m t s gi i pháp ch y u nh m phát tri n trang tr i huy n L ng Giang, t nh B c Giang , ñã nh n ñư c s h p tác, hư ng d n, giúp ñ ñ ng viên c a quan, ñơn v huy n L ng Giang t nh B c Giang, ...
 • 145
 • 222
 • 0

Nghiên cứu một số giải pháp kỹ thuật tăng năng suất đậu xanh cho vùng đất cát ven biển huyện tĩnh gia tỉnh thanh hoá

Nghiên cứu một số giải pháp kỹ thuật tăng năng suất đậu xanh cho vùng đất cát ven biển huyện tĩnh gia tỉnh thanh hoá
... n sinh thái vùng ñ t cát ven bi n huy n Tĩnh Gia, t nh Thanh Hóa ð xu t ñư c m t s bi n pháp k thu t tr ng gi ng ñ u xanh ðX16 phù h p v i vùng ñ t cát ven bi n Tĩnh Gia - Thanh Hoá (th i v , ... tăng su t ñ u xanh cho vùng ñ t cát ven bi n huy n Tĩnh Gia, t nh Thanh Hoá M c tiêu c a ñ tài - ðánh giá y u t h n ch , l i th phát tri n ñ u xanh t i huy n Tĩnh Gia - Thanh Hoá - Xác ñ nh ... ñ u xanh t i Tĩnh Gia 29 2.2.2 Nghiên c u xác ñ nh gi ng ñ u xanh thích h p cho vùng ñ t cát ven bi n huy n Tĩnh Gia 30 2.2.3 Nghiên c u bi n pháp k thu t thâm canh thích h p cho...
 • 137
 • 164
 • 0

Nghiên cứu một số giải pháp kỹ thuật nhằm phòng chống “chua sữa” ở bò đang khai thác sữa

Nghiên cứu một số giải pháp kỹ thuật nhằm phòng chống “chua sữa” ở bò đang khai thác sữa
... Kết thảo luận 3.1 Kết điều tra yếu tố chua sữa khai thác sữa K t qu thu ủ c th hi n qua b ng sau B ng K t qu ủi u tra y u t chua s a Ch tiờu bũ ủang khai thỏc s a S m u ki m tra S m u (n) nhi ... l ng l o y = -6H-05x + 5.4772 (R2 = 3E-05) 3.3 Kết phân tích số tiêu bệnh KST ảnh hởng đến tình trạng chua sữa thời gian khai thác B g K t qu ki m tra huy t s c t s bũ b chua s a Ch tiờu N ... Anri nghiờn c u trờn bũ b chua s a nm 2004 t i Ba Vỡ H Tõy 3.4 Kết kiểm tra pH cỏ bị chua sữa không bị chua sữa pH d c liờn quan ch t ch ủ n kh nng cõn b ng h ủ m (anion/kation) d c vo th i...
 • 13
 • 89
 • 0

nghiên cứu một số giải pháp kỹ thuật tăng năng suất đậu tương trong vụ hè tại huyện gia bình tỉnh bắc ninh.

nghiên cứu một số giải pháp kỹ thuật tăng năng suất đậu tương trong vụ hè tại huyện gia bình tỉnh bắc ninh.
... - NGUYỄN VĂN HIỀN NGHIÊN CỨU MỘT SỐ GIẢI PHÁP KỸ THUẬT TĂNG NĂNG SUẤT ĐẬU TƯƠNG TRONG VỤ HÈ TẠI HUYỆN GIA BÌNH TỈNH BẮC NINH CHUYÊN NGÀNH: KHOA HỌC CÂY TRỒNG MÃ SỐ: 60.62.01.10 LUẬN VĂN ... pháp kỹ thuật tăng suất đậu tương điều kiện vụ huyện Gia Bình tỉnh Bắc Ninh” Mục đích yêu cầu 2.1 Mục đích Xác định 1- dòng, giống đậu tương thích nghi với điều kiện vụ huyện Gia Bình nói ... 2013 xã Giang Sơn, Gia Bình, Bắc Ninh Nghiên cứu ảnh hưởng thời vụ trồng đến sinh trưởng phát triển suất giống đậu tương ĐT51 vụ 2014 xã Giang Sơn, Gia Bình, Bắc Ninh Nghiên cứu ảnh hưởng...
 • 127
 • 205
 • 0

Nghiên cứu một số biện pháp kỹ thuật nhằm nâng cao năng suất, phẩm chất bưởi phúc trạch tại hương khê tĩnh

Nghiên cứu một số biện pháp kỹ thuật nhằm nâng cao năng suất, phẩm chất bưởi phúc trạch tại hương khê  hà tĩnh
... a gi ng bư i Phúc Tr ch t i Hương Khê Tĩnh 39 2.2.3 Nghiên c u nh hư ng c a m t s bi n pháp k thu t ñ n su t, ph m ch t gi ng bư i Phúc Tr ch t i Hương Khê Tĩnh 39 2.2.4 Nghiên c u tác ... ðÀO T O TRƯ NG ð I H C NÔNG NGHI P HÀ N I VŨ VI T HƯNG NGHIÊN C U M T S BI N PHÁP K THU T NH M NÂNG CAO NĂNG SU T, PH M CH T BƯ I PHÚC TR CH T I HƯƠNG KHÊ – HÀ TĨNH Chuyên ngành: Tr ng tr t Mã ... i Phúc Tr ch t i Hương Khê Tĩnh 3.2.1 S phát sinh, phát tri n ñ t l c c a gi ng bư i Phúc Tr ch 73 73 3.2.2 ð c ñi m hoa trình hoa, ñ u qu c a gi ng bư i Phúc Tr ch t i Hương Khê Tĩnh...
 • 186
 • 361
 • 7

Nghiên cứu một số biện pháp kỹ thuật nhằm nâng cao năng suất, phẩm chất cây bưởi diễn trồng tại tây

Nghiên cứu một số biện pháp kỹ thuật nhằm nâng cao năng suất, phẩm chất cây bưởi diễn trồng tại hà tây
... giải pháp phù hợp Xuất phát từ vấn đề tiến h nh nghiên cứu đề t i: Nghiên cứu số biện pháp kỹ thuật nhằm nâng cao suất, phẩm chất Diễn trồng H Tây Tr ng i h c Nụng nghi p H N i - Lu n Th c s ... Xác định số giải pháp kỹ thuật nhằm nâng cao suất, phẩm chất Diễn theo định hớng sản xuất h ng hoá, hội nhập quốc tế Trên sở nghiên cứu n y xây dựng đợc quy trình trồng Diễn phù hợp vùng trồng nớc ... tăng suất v chất lợng sản phẩm h ng hoá, ngo i yếu tố giống biện pháp kỹ thuật đóng vai trò quan trọng đến suất, phẩm chất v hiệu kinh tế Ng y khoa học kỹ thuật phát triển biện pháp kỹ thuật nh...
 • 125
 • 463
 • 2

Xem thêm

Từ khóa: nghiên cứu một số biện pháp kỹ thuật nhằm nâng cao năng suất giống bưởi chí đám tại huyện đoan hùng tỉnh phú thọskkn mot so bien phap thiet ke nham nang cao to chuc hoat dong goc trong truong mam nonđối tượng nghiên cứu một số biện pháp quản lí nhằm nâng cao chất lượngnghiên cứu một số giải pháp phát triển nguồn nhân lực tại trường đại học giao thông vận tải đến năm 2020nghiên cứu một số giải pháp nâng cao chất lượng cung ứng thuốc tại bệnh viện nhân dân 115nghiên cứu một số giải pháp xúc tiến tái sinh các trạng thái rừng phục hồi tự nhiên tại huyện đại từtỉnh thái nguyênmột số giải pháp quản lý nhằm nâng cao chất lượng hoạt động nghiên cứu khoa học của giảng viên trường cao đăng kinh tế tp hồ chí minhnghiên cứu một số giải pháp xúc tiến tái sinh các trạng thái rừng phục hồi tự nhiên trên địa bàn huyện đại từ thái nguyênluận văn tốt nghiệp nghiên cứu một số giải pháp phát triển du lịch xe đạp tại thành phố cần thơnghiên cứu một số giải pháp tăng cường công tác quản lý tại dự án nhà máy nhiệt điện thái bình 2nghiên cứu một số giải pháp nâng cao chất lượng quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình sử dụng vốn nhà nướcnghiên cứu một số giải pháp khoa học công nghệ nhằm nâng cao năng suất chất lượng tơ kéntóm tắt kết quả nghiên cứu một số giải pháp và những hạn chế của đề tàinghiên cứu một số biện pháp kỹ thuật nhằm tăng năng suất phẩm chất một số giống hoa phong lan hồ điệp nhập nộimột số giải pháp cơ bản nhằm nâng cao chất lượng ôtô cửu long tại nhà máyBài 10. Ghép các nguồn điện thành bộUnit 04. Music and Arts. Lesson 1. Getting startedUnit 6. Competitionschương 6 CHUYỂN ĐỘNG CƠ BẢN CỦA VẬT RẮNCHƯƠNG 7 CHUYỂN ĐỘNG PHỨC HỢP CỦA ĐIỂMchương8 CHUYỂN ĐỘNG SONG PHẲNG CỦA VẬT RẴNKẾ HOẠCH TRIỂN KHAI CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU VSATTP NĂM 2014Mạ đồng và bạc hóa họcPPCT KHTN6 2017 2018IZOME hóa trong hóa dầuCHUYÊN ĐỀ 1: ÔN LUYỆN VẬT LÍ 12 THI THPT QUỐC GIAUnit 4. Big or small?Môn công nghệ phần mềm nâng caoTìm hiểu về nghiệp vụ web designer Báo cáo THỰC tập tốt NGHIỆPDạy học đồng loạt cả lớpĐường lối cách mạng Chương 4: Đường lối công nghiệp hóaTHIẾT kế và tối ưu hóa CÔNG THỨC gliclazideXây dựng phương pháp định lượng để kiểm nghiệm viên nén nifedipin TDKDHọc thuyết kinh tế của adam smithBài tập chia dạng đúng của từ có ĐÁP ÁN KÈM THEO