De hoa khao sat hsg lan1

DE THI KHAO SAT HSG- MON HOA HOC 8

DE THI KHAO SAT HSG- MON HOA HOC 8
... nKMnO = mol 1 58 Theo (1) nO = Câu (1,5đ) = 0,5b 1 58 ⇒ 0,25 0,25 0,25 0,125 0,125 Vì lượng oxi thu nên ta có: 1,5a 122,5 ĐIỂM 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 a 245 = b 9 48 0,5 Khối lượng ... X O = 0,325 ⇒ 8, 4x – 5,6y = (II) Từ (I)và(II) ta có x = 0,2 mol, y = 0,3 mol Trong ĐK nhiệt độ áp suất %V=%n nên ta có: 0,25 0,25 %VH2 = nO2 = 0,2 0,5 100%=40%; %VCH = 60% 0,5 28, 8 =0,9 mol 32 ... hoá hợp -phản ứng 1,2,3 phản ứng oxi hoá khử (Nếu thi u ĐK t0 phản ứng 1,2,3,4 cho ½ số điểm phản ứng đó) a b Câu nKClO3= 122,5 mol, nKMnO4= 1 58 mol (1,5đ) PTPƯ hoá học: 2KClO3  t0→ 2KCl + 3O2...
 • 3
 • 242
 • 0

DE THI KHAO SAT HSG MON HOA HOC 8.doc

DE THI KHAO SAT HSG MON HOA HOC 8.doc
... ứng hoá hợp - Phản ứng phản ứng phân huỷ,4 pư hoá hợp -phản ứng 1,2,3 phản ứng oxi hoá khử (Nếu thi u ĐK t0 phản ứng 1,2,3,4 cho ½ số điểm phản ứng đó) a b Câu nKClO3= 122,5 mol, nKMnO4= 158 mol ... VO2dư= 32,65% ; %mCO2 = 67,35% 2 0,25 0,25 Ghi chú: -HS làm cách khác cho điểm tối đa - Nếu HS thi u đơn vị trừ ½ số điểm ý 0,25 0,5 ...
 • 3
 • 331
 • 0

De thi khao sat HSG vatli8

De thi khao sat HSG vatli8
... là: d=P/V==(V3-V2) d0/ V4-V1 0,5 điểm (Lu ý : Học sinh làm cách khác cho đủ điểm) trờng thcs Đề thi học sinh giỏi môn vật lí nguyễn bỉnh khiêm năm học 2005-2006 @@@@@@ Thời gian 90 không kể thời ... Kéo vật có khối lợng m=10kg trợt đều, không ma sát ván nghiêng 30 so với phơng nằm ngang Lực cần thi t để kéo vật từ dới lên theo mặt ván nghiêng bao nhiêu? A 50N B 100N C 25N D 10N Ba vật làm...
 • 4
 • 246
 • 0

DE THI KHAO SAT HSG LOP 8 (LAN II)

DE THI KHAO SAT HSG LOP 8 (LAN II)
... program receive ( inform) about 700 inventions per year New ideas can be ( develop) by private ( invent) However, it is important to consider these questions: Will it work? Will it be wanted? Is ... send any cards …(7)… my friends On the last day I made a big decision I got up early and bought thirty-seven cards I spent the whole day … (8) … my room, but I did not write a single card VII Viết ... Italy I visited museums and sat in public gardens A friendly waiter …(2)… me a few words …(3)… Italian Then he lent …(4) … a book I read a few lines, …(5)… I did not understand a word Every day...
 • 2
 • 387
 • 0

Đề thi Khảo sát HSG 2008-2009

Đề thi Khảo sát HSG 2008-2009
... Hoang Linh - UPPER SECONDARY SCHOOL KHAO SAT HOC SINH GIOI: 2008-2009 ĐÁP ÁN ĐỀ THI KHẢO SÁT HỌC SINH GIỎI TRƯỜNG MÔN ANH VĂN Năm học: 2008-2009 Section I: Part I: T T T F The index gives a detailed ... rise dramatically to an amazing national average of $ 5.14 Two thirds think they get (5) … money but most expect to have to something to get it Although they have more cash, worry about debt ... SECONDARY SCHOOL KHAO SAT HOC SINH GIOI: 2008-2009 Life seems to have grown too tough for black robins I leave you to judge whether we should try to anything about it The black robin is dying...
 • 5
 • 261
 • 0

DE THI khao sat HSG ANH 8.

DE THI khao sat HSG ANH 8.
... sentence ) : You know , it is difficult to me to make him understand what I mean A B C D My dear friends, I wish you will visit us someday this summer A B C D I will come and stay with you ... gathering somewhere for a coffee after this wonderful meeting A B C D I look forward to hear from my mother in Singapore A B C D The collect of stamps made him become famous in the country ... 19 Do you collect stamps or other things ? A collecting B collector - Yes, I am a stamp C collect D collection 20 There were flowers that I couldnt dicide what to buy.( so many / so few /so...
 • 5
 • 394
 • 1

Dề thi khảo sát HSG môn toán lớp 5

Dề thi khảo sát HSG môn toán lớp 5
... Bài (1 ,5 điểm) Mỗi ý cho 0, 75 điểm a, Một số giảm 20% thức giảm Số cũ Số Vậy phải tăng thêm số tức 25% để đợc lạ số cũ b, Cách 28, 35 : 0,1 25 + 42, 65 : 0,1 25 + : 0,1 25 = 226,8 + 341,2 + = 57 6 Cách ... tích phần tô đậm: 78 ,5 28,26 = 50 ,24(cm2) (Câu giải cho 0 ,5 điểm; phép tính cho điểm; ghi đáp số cho 0, 25 điểm) Bài 4: (1 ,5 điểm): Tổng vận tốc 4,8+ 15 = 19,8km/giờ: (cho 0, 25 điểm) Từ lúc ngời ... ABE => DE = 900 x : 40 = 45 cm2 a, SBDE = (40 - 10) X 45 : = 6 75 cm2 b, SADE = 45 x 10 : = 2 25 cm2 c, S hình thang ADEC = (60 + 45) x10 = 52 5 cm2 Bài quãng đờng AB Mỗi ngời thứ đợc quãng đờng AB...
 • 7
 • 574
 • 16

Đề thi khảo sat HSG lớp 5

Đề thi khảo sat HSG lớp 5
... Địa lý - lớp năm học 2008 - 2009 Câu 1: ( 1 ,5 điểm ) Tính giá trị biểu thức 6 : x 10 x +5 11 11 : x x 1 21 10 57 x + 11 11 30 42 57 + 11 11 10 - 210 57 + 55 11 0 ,5 điểm 99 11 0 ,5 điểm 0 ,5 điểm ... miếng đất: ( 81 - 15 ) : = 33 (m) Chiều dài miếng đất: 33 + 15 = 48 (m) Diện tích miếng đất: 48 x 33 = 158 4 (m2) 0, 25 điểm 0, 25 điểm Đáp số: 158 4 m 0, điểm 0 ,5 điểm Phần địa lý: Câu 5: ( điểm ) a) ... 0 ,5 điểm Vậy tổng hai số là: 2006 - 900 = 1106 0, 25 điểm Đáp số: 1106 0, 25 điểm Câu 3: ( điểm) Đánh số ô phần đầu băng ô nh sau: 25 18 20 37 25 18 20 37 25 18 10 Ta thấy: Tổng ô ô: số 4, số 5, ...
 • 4
 • 315
 • 0

Đề thi khảo sát HSG lớp 5 ( Địa lí )

Đề thi khảo sát HSG lớp 5 ( Địa lí )
... Đáp án biểu chấm môn địa lớp Năm học 2008 - 2009 Câu (1 điểm ) ( áp án:c) Vị trí Việt Nam c) Việt Nam thuộc khu vực Đông Nam bán đảo Đông Dơng Câu (1 điểm ) ( áp án:c) Đặc điểm khí hậu nhiệt ... Mông (H'mông) Câu 4: (5 điểm ) A, (1 điểm ) Chọn ý ý sau: Biển Đông bao bọc phần đất liền nớc ta phía: ( áp án:c) Biển Đông bao bọc phần đất liền nớc ta phía:Đông,nam tây nam B, (4 điểm ) Nêu ... bão Gây thi t hại cho vùng ven biển Thi t hại cho tàu thuyền Hằng ngày ,nớc biển có lúc dâng lên có lúc hạ xuống Lấy nớc làm muối khơi đánh bắt cá Câu (6 điểm ) HS nêu đợc : A, (3 điểm ) Hậu dân...
 • 5
 • 253
 • 0

de thi khao sat hsg 6,7,8,

de thi khao sat hsg 6,7,8,
... Trờng THCS Hơng Lâm Tổ : Toán-Ngoại Ngữ Đề thi khảo sát HSG lần ( Năm học 2009-2010) Môn thi : Toán Thời gian : 120 phút Câu ( 2.5 điểm) Cho biểu thức A = x + + x ... diện tích số đo chu vi .Hết Trờng THCS Hơng Lâm Tổ : Toán-Ngoại Ngữ Đề thi khảo sát HSG lần ( Năm học 2009-2010) Môn thi : Toán Thời gian : 120 phút Câu ( điểm) Tính giá trị biểu thức A = x2008 ... = 2a phía tam giác vẽ hình vuông BCDE tam giác ABF , ACG a) Tính góc tam giác , cạnh AC diện tích tam giác ABC b) FA BE , FA CG c) Tính diện tích tứ giác DEFG Câu ( điểm) Tìm tất tam giác vuông...
 • 3
 • 298
 • 0

ĐỀ THI KHẢO SÁT HSG môn toán lớp 4

ĐỀ THI KHẢO SÁT HSG môn toán lớp 4
... giác 0.25 b Qui luật tìm hình tam giác hình vẽ bên là: 0.5 Số hình vuông Số hình tam giác 4x1 4+ 4=4x2 4+ 4 +4= 4x3 … 100 x 99 = 360 Vậy đếm đến hình vuông thứ 100 ta 360 hình tam giác c M - Nối MP QN, ... phải tìm là: 1880;1882;18 84; 1886;1888; 890;1892 b - 10 số lẻ liên tiếp 10 số cách 20 đơn vị - Vậy TBC 10 số Môn: Toán Thời gian: 60 phút Điểm 0.3 0.3 0 .4 0.3 0.3 0 .4 0.5 0.5 0.25 0.25 0.25 0.25 ... đầu bài: S3 = 640 cm2 Khi đó: Diện tích hình vuông thứ hai là: S2 = 640 x = 1280 (cm2) Diện tích hình vuông thứ là: S1 = 1280 x = 2560 (cm2) Diện tích hình vuông thứ tư là: S4 = 640 : = 320 (cm2)...
 • 3
 • 516
 • 8

đề thi khảo sát hsg

đề thi khảo sát hsg
... làm thi u số ý Diễn đạt lủng củng, thi u cảm xúc Kể thi u mạch lạc Sai nhiều lỗi tả ngữ pháp + Điểm 1-2 : Ý tưởng nghèo nàn, diễn đạt vụng Sai nhiều lỗi tả ngữ pháp + Điểm 0,5 : Chưa hiểu đề lạc ... đủ ý Hành văn thi u mạch lạc Cảm xúc thi u tự nhiên Sai nhiều lỗi tả ngữ pháp - Điểm - : Ý nghèo Diễn đạt lủng củng Thi u cảm xúc Sai nhiều lỗi tả ngữ pháp - Điểm 0,5 : Không hiểu đề Lưu ý : - ... Điểm 0,5 : Chưa hiểu đề lạc đề Đề b : * Yêu cầu cần đạt : Bài viết có bố cục rõ ràng, kiểu tả loài vật Câu văn không sai lỗi tả ngữ pháp Xác định yêu cầu trọng tâm đề : tả kết hợp hình dáng, hoạt...
 • 3
 • 205
 • 0

Xem thêm