De KTGKI toan TV lop 4

ĐỀ KTGKI TOÁN+TV LỚP 3 2013-2014

ĐỀ KTGKI TOÁN+TV LỚP 3 2013-2014
... (0,5đ) c/ C 0,07 (0,5đ) Bài 3: 3, 752 ; 3, 527 ; 3, 275 ; 3, 257 (0,5đ) Bài 4: 5 ,34 6 ; 5 ,36 4 ; 5, 436 ; 5, 634 (0,5đ) Bài 5: a/ 4,5 dm (0,25đ) b/ 0,02 kg (0,25đ) c/ 17, 23 dm (0,25đ) d/ 0,56 m2 (0,25đ) ... 1: 10 12 22 + = + = (0,5đ) 15 15 15 3 b/ − = − = (0,5đ) 4 4 20 c/ x = (0,5đ) 42 2 d/ : = x = (0,5đ) 5 10 e/ - = − = − = (0,5đ) 4 4 1 1 g/ : = : = x = (0,5đ) 3 3 a/ Bài 2: a/ 7,4 52,61 b/ B 10 (0,5đ) ... đồng Đáp số: 156000 Đồng TRƯỜNG TH TRÀ THỊ CỤT GV: Trương Hoàng Sơn ĐỀ THAM KHẢO GIỮA HKI MÔN: TIẾNG VIỆT LỚP:51 NĂM HỌC: 20 13 – 2014 I.Phần kiểm tra đọc (10đ) Đọc thành tiếng (5đ) HS đọc đoạn...
 • 5
 • 151
 • 0

ĐE THI TOAN + TV LỚP

ĐE THI TOAN + TV LỚP
... 0,25 đ’ 0,5 đ’ 0,25 đ’ Ngày … tháng …….năm 20…… TRƯỜNG TH TÂN BÌNH LỚP: HỌ VÀ TÊN: ĐỀ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG HỌC KÌ I Môn: TIẾNG VIỆT LỚP Năm học: 2010 - 2011 Thời gian: …… phút Điểm Nhận xét giáo viên ... GD VÀ ĐT THANH BÌNH Ngày … tháng …….năm 20…… TRƯỜNG TH TÂN BÌNH LỚP: HỌ VÀ TÊN: Điểm ĐỀ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG HỌC KÌ I Môn: TOÁN LỚP Năm học: 2010 - 2011 Thời gian: …… phút Nhận xét giáo viên I ... điểm A 124 Bài 6: điểm B II Phần tự luận (4 điểm): Bài Đặt tính tính phép tính cho 0,5 điểm a) + 375268 492551 867819 Bài (2 điểm): b) - 849635 c) x 56273 793362 345 302 d) 690 10350 104190 Bài...
 • 8
 • 657
 • 9

ĐỀ KTCKI TOÁN +TV LỚP 1

ĐỀ KTCKI TOÁN +TV LỚP 1
... 0,25 điểm) Bài : điểm (Đúng câu 1 iểm) Trường TH Lộc Thuận A Lớp : …… Họ tên : ……………………… ĐỀ KIỂM TRA CUỐI KÌ I (NĂM HỌC : 2009 – 2 010 ) MƠN : TIẾNG VIỆT (LỚP 1) THỜI GIAN : 40 phút Điểm Lời phê ... đ…….làng Trường TH Lộc Thuận A b……….viện ĐỀ KIỂM TRA CUỐI KÌ I (NĂM HỌC : 2009 – 2 010 ) MƠN : TIẾNG VIỆT (LỚP 1) THỜI GIAN : 25 phút II 1/ KIỂM TRA VIẾT: (10 điểm) Vần (2 điểm) : an, êm, ương, iên, ... : TIẾNG VIỆT (LỚP 1) THỜI GIAN : 40 phút Điểm Lời phê thầy (cơ) Giám thị Giám khảo ĐỀ BÀI : I KIỂM TRA ĐỌC: (10 điểm) a/ Đọc thành tiếng vần (2 điểm) : ăn, ong, iêng, anh, m b/ Đọc thành tiếng,...
 • 6
 • 410
 • 2

ĐỀ KTCKI TOÁN +TV LỚP 4

ĐỀ KTCKI TOÁN +TV LỚP 4
... + 43 ) : = 49 2 (m) - 0,5 điểm Ngày thứ hai đội công nhân làm được: 950 – 49 2 = 45 8 (m) – 0,5 điểm b/ Trung bình ngày đội công nhân làm : 950 : = 47 5 (m) – 0,5 điểm Đáp số : a/ 49 2m 45 8m b/ 47 5m ... 76 84 ; 5360 ; 7981 ; 43 75 a/ Số chia hết cho : ………… b/ Số chia hết cho : …………… c/ Số vừa chia hết cho vừa chia hết cho :………… Bài (2 điểm) : Đặt tính tính a/623 647 + 1958 24 b /47 2085 – 91328 c/5 24 ... 995 47 3 < 1115230 Bài : điểm Đúng câu 0,5 điểm a/ Đ b/ S Bài : điểm Đúng câu 0,25 điểm 1/ A 2/ a 76 84 ; 5360 b 5360 ; 43 75 c.5360 (0,75 điểm) Bài : điểm Đúng câu 0,5 điểm 81 947 1 380 757 71 264...
 • 7
 • 747
 • 7

Bài soạn de thi toan TV lớp 1 GKI 2010 - 2011

Bài soạn de thi toan TV lớp 1 GKI 2010 - 2011
... Trường TH Hùng Vương 2 010 -2 011 nô đ…… BÀI KIỂM TRA ĐỊNH KÌ LẦN - Năm học: Môn: Toán - Thời gian: 40 phút Đề số Họ tên:………………………………………… Lớp: Nhận xét thầy, cô giáo Điểm Bài 1: : a./ Xếp số sau ... Trường TH Hùng Vương 2 010 -2 011    BÀI KIỂM TRA ĐỊNH KÌ LẦN - Năm học: Môn: Toán - Thời gian: 40 phút Đề số Họ tên:………………………………………… Lớp: Nhận xét thầy, cô giáo Điểm Bài 1: a./ Xếp số sau theo ... Trường TH Hùng Vương BÀI KIỂM TRA ĐỊNH KÌ LẦN - Năm học: 2 010 -2 011 Môn: Tiếng Việt (đọc-hiểu) - Thời gian: 25 phút Đề số Họ tên:………………………………………… Lớp: Nhận xét thầy, cô giáo Điểm )...
 • 7
 • 281
 • 1

Bài giảng de thi toan TV lớp 1 GKI 2010 - 2011

Bài giảng de thi toan TV lớp 1 GKI 2010 - 2011
... Trường TH Hùng Vương 2 010 -2 011 nô đ…… BÀI KIỂM TRA ĐỊNH KÌ LẦN - Năm học: Môn: Toán - Thời gian: 40 phút Đề số Họ tên:………………………………………… Lớp: Nhận xét thầy, cô giáo Điểm Bài 1: : a./ Xếp số sau ... Trường TH Hùng Vương 2 010 -2 011    BÀI KIỂM TRA ĐỊNH KÌ LẦN - Năm học: Môn: Toán - Thời gian: 40 phút Đề số Họ tên:………………………………………… Lớp: Nhận xét thầy, cô giáo Điểm Bài 1: a./ Xếp số sau theo ... Trường TH Hùng Vương BÀI KIỂM TRA ĐỊNH KÌ LẦN - Năm học: 2 010 -2 011 Môn: Tiếng Việt (đọc-hiểu) - Thời gian: 25 phút Đề số Họ tên:………………………………………… Lớp: Nhận xét thầy, cô giáo Điểm )...
 • 7
 • 229
 • 0

Đề KT Toán+TV- Lớp 2 ( Chuẩn KTKN)

Đề KT Toán+TV- Lớp 2 ( Chuẩn KTKN)
... ( kg ) Đáp số: kg gạo Bài 7: (1 điểm)Tìm X Mỗi ý 0,5 điểm: Chia ra: - Đặt tính đúng, ý 0 ,25 điểm - Tính kết quả, ý 0 ,25 điểm Bài 8: (1 điểm) Đánh dấu X 1,0 điểm  (0 ,5) (0 ,5) ( 0,5 đ) (0 ,5đ) ( ... Đọc thầm ( điểm) Câu 1: ( điểm) Trả lời câu hỏi: a) Bác Hồ rèn luyện thân thể (1 điểm) b) Chạy, leo núi, tắm nước lạnh (1 điểm) Câu 2: (2 điểm) Viết câu hỏi: a) Luyện tập - rèn luyện (1 điểm) b) ... (0 ,5) ( 0,5 đ) (0 ,5đ) ( 0 ,25 ) ( 0,5đ) ( 0 ,25 ) Môn: Tiếng Việt A BÀI VIẾT ĐÊ BÀI I Chính tả nghe viết :( điểm) - 15 phút Giáo viên đọc cho học sinh viết bài: Ai ngoan thưởng ( oạn từ: Một buổi sáng...
 • 5
 • 241
 • 2

đề ôn toán - TV lớp 1 giữa kì 2

đề ôn toán - TV lớp 1 giữa kì 2
... ” * Dựa vào tập đọc vẽ ngựa , em làm tập sau: Câu 1: Tìm tiếng bài: - Có chứa vần ưa:………………………………………………… Câu 2: Tìm hai tiếng ngồi : - Có chứa vần ua : Câu 3: Bạn nhỏ muốn vẽ ... Vẽ ngựa Bé vẽ ngựa chẳng hình ngựa Thế mà bé kể với chị : - Chị ơi, bà chưa trơng thấy ngựa đâu ! - Sao em biết ? – Chị hỏi - Sáng ,em vẽ tranh ngựa , đưa cho bà xem , bà lại hỏi : “...
 • 2
 • 106
 • 0

Đề thi ĐK3 ( Toán, TV ) Lớp 3:2008-2009

Đề thi ĐK3 ( Toán, TV ) Lớp 3:2008-2009
... Đề thi học kỳ Năm học: 2008-2009 Môn: Tiếng Việt .Lớp: Thời gian : 40 phút I) Chính t (1 5phút) Bài: Tiếng đàn - Sách TV3 tập trang 54 Viết đoạn từ “Thủy nhận đàn…rung động” II) Tập làm văn(35 ... phút) Chọn hai đề sau: - Đề 1: Hãy kể ngày hội mà em biết - Đề 2: Kể anh hùng chống ngoại xâm mà em biết Đề thi học kỳ Năm học: 2008-2009 Môn: Tiếng Việt .Lớp: Thời gian : 40 phút I) Chính t (1 5phút) ... I) Chính t (1 5phút) Bài: Tiếng đàn - Sách TV3 tập trang 54 Viết đoạn từ “Thủy nhận đàn…rung động” II) Tập làm văn(35 phút) Chọn hai đề sau: - Đề 1: Hãy kể ngày hội mà em biết - Đề 2: Kể anh hùng...
 • 3
 • 230
 • 0

Đề thi ĐK3 ( Toán, TV ) Lớp 4: 2008 - 2009

Đề thi ĐK3 ( Toán, TV ) Lớp 4: 2008 - 2009
... thi gia hc k Nm hc: 200 8- 2009 Mụn: Ting Vit Lp: Thi gian : 60 phỳt I/Chớnh t(20 phỳt): Bi Thng bin Sỏch TV4 Tp trang 76 Vit on: Mt tri lờn caoiờn cung. II/ Tp lm : Chn mt hai : - 1: T ... 1: T mt vt em thớch - 2: T mt cõy búng mỏt hoc cõy hoa m em thớch thi gia hc k Nm hc: 200 8- 2009 Mụn: Ting Vit Lp: Thi gian : 60 phỳt I/Chớnh t(20 phỳt): Bi Thng bin Sỏch TV4 Tp trang 76 Vit ... caoiờn cung. II/ Tp lm : Chn mt hai : - 1: T mt vt em thớch - 2: T mt cõy búng mỏt hoc cõy hoa m em thớch thi gia hc k Nm hc: 200 8- 2009 Mụn: Toỏn Lp: Thi gian : 40 phỳt 1/ Vit ch s thớch...
 • 3
 • 236
 • 1

Đề thi ĐK3 ( Toán, TV ) Lớp 5: 2008 - 2009

Đề thi ĐK3 ( Toán, TV ) Lớp 5: 2008 - 2009
... Đề thi học kỳ Năm học: 200 8- 2009 Môn: Tiếng Việt Lớp: Thời gian : 60 phút I Chính tả (2 0 phút) : Bài “Núi non hùng vĩ ” Sách TV5 tập trang 58 Viết II Tập làm văn: Chọn đề sau: - Đề 1: ... sắc với em - Đề 2: Tả người bạn thân em trường/ - Đề 3: Hãy kể kỉ niệm khó quên tình bạn Đề thi học kỳ Năm học: 200 8- 2009 Môn: Tiếng Việt Lớp: Thời gian : 60 phút I Chính tả (2 0 phút) : Bài “Núi ... Sách TV5 tập trang 58 Viết II Tập làm văn: Chọn đề sau: - Đề 1: Tả đồ vật quà có ý nghĩa sâu sắc với em - Đề 2: Tả người bạn thân em trường/ - Đề 3: Hãy kể kỉ niệm khó quên tình bạn Đề thi học...
 • 3
 • 310
 • 1

Đề BT Toán+TV cuối tuần Lop 4(tuần 2- 26)

Đề BT Toán+TV cuối tuần Lop 4(tuần 2- 26)
... Đôn Đề cơng ôn tập cuối học kì Lớp 4A1 Họ tên : Phần : Môn Tiếng Việt Tập đọc : Luyện đọc trả lời câu hỏi cuối tuần từ tuần 11 đến tuần 18 Chính tả : - Bài viết : Ôn tả SGK từ tuần 11 đến tuần ... nộp kèm phiếu vào sáng thứ Hai Trờng THDL Lê Quý Đôn Họ tên: Lớp: 4A1 Phiếu ôn TP cuối tuần Môn Tiếng Việt (Tuần 7) Bài 1: Dùng từ điển Tiếng Việt tra ghi lại nghĩa từ sau: ớc mơ: phát minh: ... đến câu Đoạn từ câu đến câu Trờng THDL Lê Quý Đôn Họ tên: Lớp: 4A1 Phiếu ôn TP cuối tuần Môn Tiếng Việt (Tuần 8) Bài 1: Khoanh vào chữ trớc câu nêu nội dung Nếu có phép lạ a Bài thơ nói lên...
 • 50
 • 18,097
 • 354

Đề khảo sát chất lượng đầu năm toán, TV lớp 3

Đề khảo sát chất lượng đầu năm toán, TV lớp 3
... đ Câu 3: điểm Câu 4: điểm Trờng Tiểu học hà châu đề khảo sát chất lợng đầu năm lớp Năm học 2009 - 2010 Môn : Tiếng việt Họ tên :Lớp: I Chính tả (4 điểm) Thời gian 20 phút Nghe - viết (3 điểm): ... phút Nghe - viết (3 điểm): Bài Cô giáo tý hon ( từ Bé treo nón.đến ríu rít đánh vần theo.) ( TV3 - tập 1, trang 18 ) Bài tập tả (1 điểm): Điền vào chỗ trống ch hay tr: e xanh ung bình an...
 • 3
 • 787
 • 16

Đề khảo sát chất lượng đầu năm Toán, TV lớp 2

Đề khảo sát chất lượng đầu năm Toán, TV lớp 2
... dẫn chấm: Câu 1: 2, 0 điểm Mỗi cho 0 ,25 đ Câu 2: 3,0 điểm Mỗi cho 0,75 đ Câu 3: 3,0 điểm Câu 4: 2, 0 điểm Trờng Tiểu học đề khảo sát chất lợng đầu năm lớp hà châu Năm học 20 09 - 20 10 Môn : Tiếng ... tên :Lớp: Tập chép ( điểm ): Hoa sen Trong đầm đẹp sen Lá xanh, trắng lại chen nhị vàng Nhị vàng, trắng, xanh Gần bùn mà chẳng hôi mùi bùn 2 Điền vào chỗ trống: uôi hay ( điểm ) Bé Thủy Tiên năm...
 • 3
 • 385
 • 3

ĐÈ THI KHẢO SÁT ĐẦU NĂM TOÁN+TV LỚP 5

ĐÈ THI KHẢO SÁT ĐẦU NĂM TOÁN+TV LỚP 5
... dài ruộng là: (2 85 + 47) : = 166 (m) Chiều rộng ruộng là: 166 – 47 = 119 (m) Diện tích ruộng là: 166 × 119 = 19 754 (m2) Đáp số: 19 754 m2 285m ĐỀ THI KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG ĐẦU NĂM HỌC 2009 – 2010 ... tính 0 ,5 điểm) 56 14 d) 20 = (không rút gọn tính 0 ,5 điểm) 10 Bài 4: (2 điểm) Tóm tắt: Chu vi: 57 0m Chiều dài chiều rộng : 47m Diện tích:……m2 ? Bài giải Nửa chu vi ruộng là: 57 0 : = 2 85 (m) Ta ... tâm học tập rèn luyện thật tốt b) Tìm từ nghĩa từ trái nghĩa với từ “chăm chỉ” II- Tập làm văn: (5 điểm) (Thời gian làm khoảng 30 phút) Đề bài: Viết đoạn văn (thuộc phần thân bài) miêu tả (đồ vật,...
 • 3
 • 403
 • 2

Xem thêm

Từ khóa: đề thi toán violympic lớp 4 vòng 11đề thi toán violympic lớp 4đề thi toan violympic lớp 4 vòng 15 năm 2014de thi toan hsg lop 4 truong loc tande thi toan violympic lop 4 cap huyenđề thi toán tv lớp 3đề bt toán tv cuối tuần lop 4tuần 2 26đề thi và đáp án toán violympic lớp 4chuyen de toan hinh lop 4đề bt toán tv cuối tuần lớp 3 tuần 1 tuần 640 đề thi toán hk1 lớp 8đề học sinh giỏi lớp 4 môn toánđề thi học kì lớp 4 môn toánđề thi cuối năm lớp 4 môn toánđề thi cuối hki lớp 4 môn toánHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 6) HH SC GC KET CAU MONGHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 1) TONG QUANTuần 15 giáo án lớp 3 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinhSÁCH THIẾT KẾ TRANG PHỤCbài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMbài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMThực trạng các tranh chấp hợp đồng tín dụng và kiến nghị giải pháp hạn chế tranh chấpĐỀ THI THỬ MÔN VẬT LÝBài 14. Bài thực hành 2: Tính chất của một số hợp chất nitơ, photphoBài 10. Bài thơ về tiểu đội xe không kínhTuần 15. MRVT: Các dân tộc. Luyện đặt câu có hình ảnh so sánhTuần 3. So sánh. Dấu chấmBài 43. Rễ câyLuyện tập Trang 23Bảng chia 6Bảng nhân 6Bảng nhân 6Tuần 8. Nghe-viết: Bàn tay dịu dàngBài 23. g, ghBài 18. x, ch