SKKN sáng kiến kinh ngiệm nâng cao kết quả học tập một vật lý 9 thông qua việc sử dụng phần mềm thí nghiệm ảo CROCODILE TECHNOLOGY 3d

một số giải pháp nâng cao hiệu quả việc sử dụng phần mềm powerpoint trong dạy học môn gdcd bậc thpt theo hướng tích cực hóa hoạt động của học sinh

một số giải pháp nâng cao hiệu quả việc sử dụng phần mềm powerpoint trong dạy học môn gdcd bậc thpt theo hướng tích cực hóa hoạt động của học sinh
... Sử dụng phần mềm powerpoint dạy học môn GDCD theo hướng tích cực hoá hoạt động học tập học sinh - Phạm vi nghiên cứu: Nghiên cứu việc sử dụng phần mềm powerpoint dạy học môn GDCD theo hướng tích ... CÁC PHẦN MỀM KHÁC ĐỂ NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG PHẦN MỀM POWERPOINT Để nâng cao hiệu sử dụng phần mềm powerpoint, làm cho giảng môn GDCD thêm sinh động sử dụng kết hợp với số phần mềm: 2.3.1 Sử dụng ... 12 Số lớp 16 10 Tổng số tiết học 16 14 14 16 Số tiết ứng dụng CNTT 0 Tỉ lệ (%) 0% 0% 0% Chương MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ VIỆC SỬ DỤNG PHẦN MỀM POWERPOINT TRONG DẠY HỌC MÔN GDCD BẬC THPT...
 • 47
 • 315
 • 0

Sáng kiến kinh nghiệm sử dụng phần mềm thí nghiệm ảo và video clip dạy môn Sinh học

Sáng kiến kinh nghiệm sử dụng phần mềm thí nghiệm ảo và video clip dạy môn Sinh học
... viên môn sinh học trường toàn huyện ứng dụng CNTT vào dạy học, phòng giáo dục Đại Lộc tập huấn sử dụng mềm dạy học, tổ chức chuyên đề vào năm học 2010-2011 ứng dụng CNTT dạy học môn sinh học Tuy ... đề ứng dụng CNTT vào dạy học môn sinh học vấn đề cấp thiết, giáo viên việc sử dụng hình ảnh, sơ đồ dạy học cấu tạo, cần phải sử dụng thí nghiệm ảo, đoạn video clip kết hợp đồ dùng dạy học khác ... tâm dạy -Phân bố thời gian hợp lý -Phim, ảnh phải đủ to, đủ rõ 2.4.Giới thiệu số phần mềm thí nghiệm ảo hay đoạn video- clip sinh học I.Một số thí nghiệm ảo 1 /Thí nghiệm ảo quang hợp: -Thí nghiệm...
 • 24
 • 1,389
 • 8

Một số kinh nghiệm ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng phần mềm thí nghiệm ảo, video clip để giảng dạy tích cực bộ môn sinh học

Một số kinh nghiệm ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng phần mềm thí nghiệm ảo, video clip để giảng dạy tích cực bộ môn sinh học
... nghiệp kinh nghiệm thân ứng dụng CNTT nhiều năm xây dựng đề tài Một số kinh nghiệm ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng phần mềm thí nghiệm ảo, video clip để giảng dạy tích cực môn sinh học Đề ... dạy tích cực môn sinh học bậc THCS” 4/Giới hạn nghiên cứu đề tài: Đề tài nghiên cứu số yêu cầu: Một số kinh nghiệm ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng phần mềm thí nghiệm ảo, video clip để giảng ... phim để dạy Sau số kinh nghiệm kỹ ứng dụng: 2.2.1 Kỹ ứng dụng thí nghiệm ảo Phần mềm thí nghiệm ảo công cụ dạy học đa phương tiện mô thí nghiệm tượng trình sinh học xảy Phần mềm thí nghiệm...
 • 24
 • 806
 • 4

Xây dựngsử dụng phần mềm thí nghiệm ảo hỗ trợ rèn luyện kỹ năng thí nghiệm trong dạy học bài thí nghiệm thực hành phần quang hình học vật lí 11

Xây dựng và sử dụng phần mềm thí nghiệm ảo hỗ trợ rèn luyện kỹ năng thí nghiệm trong dạy học bài thí nghiệm thực hành phần quang hình học vật lí 11
... - Sử dụng phần mềm Flash CS3 để xây dựng thí nghiệm ảo thí nghiệm thực hành phần Quang hình học (Vật 11 Cơ THPT) - Sử dụng thí nghiệm ảo tiết dạy thực hành thí nghiệm phần Quang hình học, Vật ... để xây dựng thí nghiệm thực hành Vật ảo phần Quang hình học để đáp ứng yêu cầu thực hành vật nay? - Việc sử dụng thí nghiệm Vật ảo hỗ trợ trình dạy thí nghiệm thực hành phần Quang hình ... XÂY DỰNG VÀ SỬ DỤNG THÍ NGHIỆM VẬT LÍ ẢO HỖ TRỢ THỰC HÀNH VẬT LÍ PHẦN QUANG HÌNH HỌC VẬT LÍ 11 CƠ BẢN THPT 48 2.1 Phân tích nội dung, mục tiêu dạy học thí nghiệm thực hành phần Quang hình...
 • 122
 • 159
 • 0

Xây dựngsử dụng phần mềm thí nghiệm ảo hỗ trợ rèn luyện kỹ năng thí nghiệm trong dạy học bài thí nghiệm thực hành phần quang hình học vật lí 11

Xây dựng và sử dụng phần mềm thí nghiệm ảo hỗ trợ rèn luyện kỹ năng thí nghiệm trong dạy học bài thí nghiệm thực hành phần quang hình học vật lí 11
... thực hành phần Quang hình học 57 2.2 Đề xuất giải pháp xây dựng sử dụng phần mềm thí nghiệm Vật ảo hỗ trợ thực hành phần Quang hình học 58 2.2.1 Xây dựng sử dụng phần mềm thí nghiệm ... XÂY DỰNG VÀ SỬ DỤNG THÍ NGHIỆM VẬT LÍ ẢO HỖ TRỢ THỰC HÀNH VẬT LÍ PHẦN QUANG HÌNH HỌC VẬT LÍ 11 CƠ BẢN THPT 48 2.1 Phân tích nội dung, mục tiêu dạy học thí nghiệm thực hành phần Quang hình ... ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƢỜNG ĐẠI HỌC GIÁO DỤC PHẠM VĂN BÌNH XÂY DỰNG VÀ SỬ DỤNG PHẦN MỀM THÍ NGHIỆM ẢO HỖ TRỢ RÈN LUYỆN KỸ NĂNG THÍ NGHIỆM TRONG DẠY HỌC BÀI THÍ NGHIỆM THỰC HÀNH PHẦN QUANG HÌNH...
 • 12
 • 307
 • 0

NÂNG CAO KẾT QUẢ HỌC TẬP THUỘC CHỦ ĐỀ “CƠ CHẾ DI TRUYỀN Ở CẤP ĐỘ PHÂN TỬ” THÔNG QUA VIỆC SỬ DỤNG PHẦN MỀM MÔ PHỎNG FLASH, POWERPOINT TRONG DẠY HỌC

NÂNG CAO KẾT QUẢ HỌC TẬP THUỘC CHỦ ĐỀ “CƠ CHẾ DI TRUYỀN Ở CẤP ĐỘ PHÂN TỬ” THÔNG QUA VIỆC SỬ DỤNG PHẦN MỀM MÔ PHỎNG FLASH, POWERPOINT TRONG DẠY HỌC
... ca cụng ngh thụng tin nhm nõng cao hiu qu dy hc ang c rt nhiu giỏo viờn quan tõm Trong chng I phn Di truyn hc Sỏch giỏo khoa sinh hc 12 cú mt s bi dy thuc ch C ch di truyn cp phõn t vi lng kin ... vi h thng cõu hi dn dt giỳp hc sinh nõng cao kt qu hc Vn nghiờn cu: Vic s dng phn mm PLASH, POWERPOINT vo ging dy ch C ch di truyn cp phõn t cú nõng cao kt qu hc ca hc sinh lp 12 trng THPT ... internet: thuvienbaigiangdientu.bachkim.com; youtuber PH LC I GIO N GIO N BI GEN, M DI TRUYN V QU TRèNH NHN ễI CA ADN Ngy son: Tit th: Tờn chng: C ch di truyn v bin d TấN BI: GEN, M DI TRUYN V QU TRèNH...
 • 27
 • 485
 • 0

SKKN Phó Hiệu Trưởng Chuyên Môn theo dõi kiểm tra và nâng cao hiệu quả việc sử dụng đồ dùng dạy học của giáo viên trường THCS Phú Thọ

SKKN Phó Hiệu Trưởng Chuyên Môn theo dõi kiểm tra và nâng cao hiệu quả việc sử dụng đồ dùng dạy học của giáo viên trường THCS Phú Thọ
... Trưởng Chuyên Môn theo dõi kiểm tra nâng cao hiệu việc sử dụng đồ dùng dạy học giáo viên trường THCS Phú Thọ II/ THỰC TRẠNG: Trong năm qua thực trạng trường có mặt mạnh , mặt yếu việc sử dụng đồ dùng ... người quản lý kiểm tra nắm sát việc thực qui định hiệu việc sử dụng đồ dùng dạy học giáo viên đồng thời qua trao đổi góp ý giúp cho người giáo viên có thêm kinh nghiệm việc sử dụng đồ dùng dạy học ... đỡ cho giáo viên ngày hoàn thiện chuyên môn nâng cao kỹ sử dụng ĐDDH IV/ KẾT QUẢ - Hiệu việc sử dụng đồ dùng dạy học đánh giá theo cách định lượng , thân thấy việc sử dụng đồ dùng dạy học có...
 • 17
 • 572
 • 4

skkn một số giải pháp nâng cao hiệu quả việc sử dụng đồ dùng, thiết bị môn vật ở trường THCS

skkn một số giải pháp nâng cao hiệu quả việc sử dụng đồ dùng, thiết bị môn vật lý ở trường THCS
... sáng kiến: Một số giải pháp nâng cao hiệu việc sử dụng đồ dùng, thiết bị môn Vật trường THCS B Tác giả sáng kiến: Họ tên: Hoàng Thị Hoa Chức vụ: Hiệu trưởng Đơn vị công tác: Trường THCS Ninh ... áp dụng Nói tóm lại việc sử dụng thiết bị dạy học giảng dạy môn vật trường THCS việc làm thiếu trình dạy học Muốn nâng cao hiệu lên lớp, giáo viên phải khai thác triệt để sử dụng hiệu thiết ... chuyên môn nhà trường rút số kinh nghiệm đạo việc sử dụng thiết bị dạy học môn Vật lí để đạt hiệu cao nên chọn vấn đề làm đề tài nghiên cứu Mục đích nghiên cứu Nhằm nâng cao hiệu việc sử dụng TBDH...
 • 21
 • 115
 • 0

skkn một số giải pháp nâng cao hiệu quả việc sử dụng đồ dùng, thiết bị môn vật ở trường THCS

skkn một số giải pháp nâng cao hiệu quả việc sử dụng đồ dùng, thiết bị môn vật lý ở trường THCS
... sáng kiến: Một số giải pháp nâng cao hiệu việc sử dụng đồ dùng, thiết bị môn Vật trường THCS B Tác giả sáng kiến: Họ tên: Hoàng Thị Hoa Chức vụ: Hiệu trưởng Đơn vị công tác: Trường THCS Ninh ... áp dụng Nói tóm lại việc sử dụng thiết bị dạy học giảng dạy môn vật trường THCS việc làm thiếu trình dạy học Muốn nâng cao hiệu lên lớp, giáo viên phải khai thác triệt để sử dụng hiệu thiết ... chuyên môn nhà trường rút số kinh nghiệm đạo việc sử dụng thiết bị dạy học môn Vật lí để đạt hiệu cao nên chọn vấn đề làm đề tài nghiên cứu Mục đích nghiên cứu Nhằm nâng cao hiệu việc sử dụng TBDH...
 • 21
 • 60
 • 0

tiểu luận đề tài giải pháp phó hiệu trưởng chuyên môn theo dõi kiểm tra để nâng cao hiệu quả việc sử dụng đồ dùng dạy học của giáo viên trường thcs

tiểu luận đề tài giải pháp phó hiệu trưởng chuyên môn theo dõi kiểm tra để nâng cao hiệu quả việc sử dụng đồ dùng dạy học của giáo viên trường thcs
... ĐỀ TÀI: GIẢI PHÁP PHÓ HIỆU TRƯỞNG CHUYÊN MÔN THEO DÕI KIỂM TRA ĐỂ NÂNG CAO HIỆU QUẢ VIỆC SỬ DỤNG ĐỒ DÙNG DẠY HỌC CỦA GIÁO VIÊN TRƯỜNG THCS I/ ĐẶT VẤN ĐỀ: Luật giáo dục số 38/ ... thường xuyên , mà việc sử dụng đồ dùng dạy học GV có tác động tích cực việc nâng dần chất lượng Do giải pháp theo dõi, kiểm tra nâng cao hiệu việc sử dụng đồ dùng dạy học giáo viên môn nhu cầu cần ... thường xuyên Kiểm tra đột xuất việc sử dụng đồ dùng dạy học: Chuyên môn kết hợp với cán thiết bị có kế hoạch kiểm tra đột xuất việc sử dụng việc sử dụng đồ dùng dạy học giáo viên Trước kiểm tra có...
 • 12
 • 726
 • 0

Nghiên cứu mã điều khiển lỗi trong mạng cảm biến không dây để nâng cao hiệu quả việc sử dụng năng lượng

Nghiên cứu mã điều khiển lỗi trong mạng cảm biến không dây để nâng cao hiệu quả việc sử dụng năng lượng
... nguồn lượng bị giới hạn nạp lại Hiện nhiều nhà nghiên cứu tập trung vào việc cải thiện khả sử dụng hiệu lượng mạng cảm biến lĩnh vực khác Đề tài Nghiên cứu điều khiển lỗi mạng cảm biến không dây ... giới thiệu mạng cảm biến WSN Chương nghiên cứu phương pháp phát sửa lỗi Chương nghiên cứu điều khiển lỗi WSN Dựa sở lý thuyết chương 1, nghiên cứu phương pháp phát sửa lỗi ứng dụng mạng cảm biến ... số ứng dụng mạng cảm biến Mạng cảm biến không dây ứng dụng cho nhiều lĩnh vực khác cảm biến động đất, cảm biến từ trường tốc độ lấy mẫu thấp, cảm biến thị giác, cảm biến hồng ngoại, cảm biến âm...
 • 99
 • 213
 • 0

Giải pháp nâng cao hiệu quả việc sử dụng các công cụ quảng cáo, khuyến mãi và quan hệ công chúng nhằm quảng bá thƣơng hiệu Sacombank

Giải pháp nâng cao hiệu quả việc sử dụng các công cụ quảng cáo, khuyến mãi và quan hệ công chúng nhằm quảng bá thƣơng hiệu Sacombank
... viên nói riêng làm việc hết khả 3.3 GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ VIỆC SỬ DỤNG CÁC CÔNG CỤ QUẢNG CÁO, KHUYẾN MÃI VÀ QUAN HỆ CÔNG CHÚNG NHẰM QUẢNG BÁ THƢƠNG HIỆU SACOMBANK 3.3.1 Quảng cáo 4.64% 15.52% ... số giải pháp nhằm nâng cao hiệu sử dụng công cụ quảng cáo, khuyến quan hệ công chúng nhằm quảng báo thƣơng hiệu Sacombank Đối tƣợng phạm vi nghiên cứu Đối tƣợng nghiên cứu: Các công cụ quảng cáo, ... công chúng nhằm quảng thƣơng hiệu Sacombank Chƣơng 3: Giải pháp nâng cao hiệu việc sử dụng công cụ quảng cáo, khuyến quan hệ công chúng nhằm quảng thƣơng hiệu Sacombank CHƢƠNG 1: GVHD: ThS...
 • 48
 • 79
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: sáng kiến kinh ngiệm nâng cao chất lượng hoạt động làm quen với toánde tai nghien cuu khoa hoc bien phap nang cao hung thu hoc tap mon vat ly thcsmột số giải pháp kiến nghị nhằm nâng cao kết quả kinh doanh tại công ty cổ phần dịch vụ kỹ thuật viễn thông hà nộisáng kiến kinh ngiệm dạy trẻ mầm non hoc tot tao hinhsáng kiến kinh ngiệm duy trì sỉ số học sinhmột số kiến nghị nhằm nâng cao kết quả nghiệp vụ tái bảo hiểm cháy tại vina remột số kiến nghị nhằm nâng cao kết quả công việc tại các công ty nước ngoài tại thành phố hồ chí minh thông qua nâng cao các yếu tố động viên và giảm yếu tố áp lựcmột số giải pháp nâng cao hiệu quả việc áp dụng các quy định pháp lý của eu về chất lượng và nhãn hiệu hàng hóa của các doanh nghiệp việt nam nhằm thúc đẩy xuất khẩu sang thị trường nàycác giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả việc áp dụng các quy định pháp lý về nhãn hiệu và chất lượng hàng hóa để thúc đẩy xuất khẩu sang eugiải pháp kiến nghị nhằm nâng cao hiệu quả của chính sách phân cấp quản lý và sử dụng vốn hỗ trợ phát triển chính thức oda ở việt namgiải pháp và kiến nghị nhằm nâng cao hiệu quả của chính sách phân cấp quản lý và sử dụng oda ở việt nam3 một số giải pháp kiến nghị nhằm nâng cao hiệu quả cấp tín dụng đối với khách hàng cá nhân tại nh tmcp công thương cn đông sài gòn pgd số 3một số kiến nghị nhằm nâng cao hiệu quả việc tham gia của công đoàn trong giải quyết tranh chấp lao động và đình côngnâng cao hiệu quả của việc sử dụng phương pháp thí nghiệm trong dạy học chủ đề vật chất năng lượng ở lớp 4nâng cao hiệu quả của việc sử dụng phương pháp thí nghiệm trong dạy học chủ đề vật chất năng lượng môn khoa học ở lớp 4Tuần 13. Cảnh ngày hè (Bảo kính cảnh giới)khoa họckhoa họcBài 1. Con người cần gì để sống?Biểu đồ (tiếp theo)Biểu đồ (tiếp theo)Tìm số trung bình cộngTìm phân số của một sốPhân số và phép chia số tự nhiên (tiếp theo)Giới thiệu nhân nhẩm số có hai chữ số với 11Nhân với số có hai chữ sốBài 47. Ánh sáng cần cho sự sốngBài 16. Ăn uống khi bị bệnhBài 14. Phòng một số bệnh lây qua đường tiêu hoáBài 14. Phòng một số bệnh lây qua đường tiêu hoáBài 10. Ăn nhiều rau và quả chín, sử dụng thực phẩm sạch và an toànTuần 1. Hoạt động giao tiếp bằng ngôn ngữTuần 1. Tổng quan văn học Việt NamBài 16. Cố hươnggiao rinh ky thuat dien tu phan1