SKKN sáng kiến kinh ngiệm rèn luyện cho học sinh kỹ năng lựa chọn biểu đồ thích hợp nhất trước khi vẽ

Sáng kiến kinh nghiệm Rèn luyện cho học sinh kỹ năng giải hệ phương trình đối xứng

Sáng kiến kinh nghiệm Rèn luyện cho học sinh kỹ năng giải hệ phương trình đối xứng
... phiu tr li cho hc sinh * Giy A cho nhúm hc sinh hot ng * Giỏo ỏn v cỏc dng c cú liờn quan * Phiu hc v cỏc bi ngh hc sinh t lm thờm bi nh Trang Kinh nghim ging dy Rốn luyn cho hc sinh k nng ... nht xy ( x + y ) = m + m Trang Kinh nghim ging dy Rốn luyn cho hc sinh k nng gii h phng trỡnh i xng Dng ý : Cng c v nh ngha h phng trỡnh i xng Rốn luyn cho hc sinh cỏc k nng tỡm iu kin ca tham ... o tỡm x, y Trang Kinh nghim ging dy Rốn luyn cho hc sinh k nng gii h phng trỡnh i xng Sau ú GV hng dn hc sinh bin i h phng trỡnh theo cỏc biu thc ca S v P vo vớ d ca bi dng GV cho i din mi nhúm...
 • 24
 • 209
 • 0

SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM: Rèn luyện cho học sinh kỹ năng vận dụng phép so sánh khi làm bài văn nghị luận văn học

SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM: Rèn luyện cho học sinh kỹ năng vận dụng phép so sánh khi làm bài văn nghị luận văn học
... nghiên cứu tài liệu học hỏi đồng nghiệp, toi rút số kinh mghiệm việc rèn luyện kỹ vận dụng phép so sánh cho học sinh làm văn nghị luận, ỏ' xin đưa dạng làm nghị luận văn học Pham vi thời gian ... số học sinh vận dụng so sánh viết văn khập khi ng, thiếu logic Số liệu điều tra Sĩ số HS không HS có vận HS vận HS vận vận dụng so dụng so dụng so dụng so sánh 32 25 sánh sánh diễn sánh diễn chưa ... để làm ? so sánh để làm sáng rõ đối tượng phân tích ,bàn luận ,giúp học sinh có vốn hiểu biêt văn học sâu biết vận dụng hiểu biêt làm nghị luận văn học Tóm lại ,phương pháp so sánh làm văn nghị...
 • 13
 • 95
 • 0

Sáng kiến kinh nghiệm Sử dụng bài tập tình huống để rèn luyện cho học sinh kỹ năng so sánh và khái quát hóa trong dạy học phần Tiến hóa, Sinh học 12 cơ bản

Sáng kiến kinh nghiệm Sử dụng bài tập tình huống để rèn luyện cho học sinh kỹ năng so sánh và khái quát hóa trong dạy học phần Tiến hóa, Sinh học 12 cơ bản
... tất môn sinh học để chứng minh trình tiến hóa Với lý trên, dã chọn đề tài: “ Sử dụng tập tình để rèn luyện cho học sinh kỹ so sánh và khái quát hóa dạy học phần Tiến hóa, Sinh học 12 bản ” ... đại 2.3 Quy trình sử dụng tập tình để rèn luyện kỹ so sánh và khái quát hóa cho học sinh dạy -học phần Tiến hóa, Sinh học 12 2.3.1 Quy trình chung: Giới thiệu tập tình Học sinh tự lực làm việc ... kết luận, giải pháp 2.3.2 Sử dụng tập tình để rèn luyện kỹ so sánh và khái quát hóa cho học sinh dạy -học phần Tiến hóa – Sinh học 12 2.3.2.1 Sử dụng BTTH để rèn luyện kĩ khái quát hóa Trường...
 • 33
 • 396
 • 4

Sáng kiến kinh nghiệm :Rèn đọc cho học sinh yếu lớp 1

Sáng kiến kinh nghiệm :Rèn đọc cho học sinh yếu lớp 1
... pháp rèn đọc cho học sinh yếu lớp 1. * Tổng số : 25 em - Học sinh không học mẫu giáo : 01 (Em Trần Văn Tiến Tân Hiệp) - Học sinh học không : 10 em - Học sinh học : 14 em ... tư tưởng cho học sinh theo chủ điểm đợt thi đua kỷ niệm ngày lễ: 8/3, 26/3, 15 /5, 19 /5,20/ 11 , 22 /12 để xây dựng cho học sinh đọc nói c.Phần học vần: Sang đến phần học vần, học sinh học chữ ... năm 2 010 , trường Tiểu học Trần Quốc Toản – Cam Lộ - Quảng Trị Cơ sở nghiên cứu: Nghiên cứu vấn đề có liên quan đến rèn đọc cho học sinh lớp1 Đề xuất số biện pháp rèn đọc cho học sinh yếu lớp Đối...
 • 9
 • 35,082
 • 1,183

Rèn luyện cho học sinh kỹ năng diễn đạt kiến thức từ nghiên cứu sách giáo khoa trong dạy học sinh học 10 trung học phổ thông

Rèn luyện cho học sinh kỹ năng diễn đạt kiến thức từ nghiên cứu sách giáo khoa trong dạy học sinh học 10 trung học phổ thông
... giảng dạy CHƢƠNG RÈN LUYỆN CHO HỌC SINH KỸ NĂNG DIỄN ĐẠT KIẾN THỨC TỪ NGHIÊN CỨU SÁCH GIÁO KHOA TRONG DẠY HỌC SINH HỌC 10 TRUNG HỌC PHỔ THÔNG 2.1 Phân tích chƣơng trình Sinh học 10 trung học phổ thông ... trạng kĩ diễn đạt học sinh trung học phổ thông Phân tích nội dung Sinh học 10 trung học phổ thông Xác định biện pháp rèn luyện diễn đạt kiến thức cho học sinh dạy Sinh học 10 trung học phổ thông ... pháp rèn luyện kỹ diễn đạt cho học sinh từ nghiên cứu sách giáo khoa dạy học Chương II „Cấu trúc tế bào‟ Dạy đối chứng không tổ chức rèn cho học sinh kỹ diễn đạt kiến thức từ nghiên cứu sách giáo...
 • 18
 • 434
 • 0

Rèn luyện cho học sinh kỹ năng hệ thống hóa kiến thức trong dạy học phần di truyền sinh học 12 trung học phổ thông

Rèn luyện cho học sinh kỹ năng hệ thống hóa kiến thức trong dạy học phần di truyền sinh học 12 trung học phổ thông
... KỸ NĂNG HỆ THỐNG HÓA KIẾN THỨC TRONG DẠY HỌC PHẦN DI TRUYỀN SINH HỌC 12 2.1 Qui trình hệ thống hóa nội dung kiến thức Rèn luyện cho HS kỹ HTHKT thực chất rèn luyện tổ hợp kỹ học tập cụ thể, kỹ ... cứu đề tài: Rèn luyện cho học sinh kỹ hệ thống hóa kiến thức dạy học phần di truyền Sinh học 12 trung học phổ thông Lƣợc sử nghiên cứu 2.1 Trên giới Vấn đề hệ thống hóa kiến thức quan tâm nghiên ... chức cho HS thảo luận, thể mức độ đạt kỹ xác hóa kiến thức 2.4 Sử dụng biện pháp rèn luyện kỹ hệ thống hóa kiến thức dạy học phần di truyền Sinh học 12 2.4.1 Sử dụng biện pháp rèn luyện kỹ hệ thống...
 • 19
 • 354
 • 4

Rèn luyện cho học sinh kỹ năng diễn đạt kiến thức từ nghiên cứu sách giáo khoa trong dạy học Sinh học 10 trung học phổ thông

Rèn luyện cho học sinh kỹ năng diễn đạt kiến thức từ nghiên cứu sách giáo khoa trong dạy học Sinh học 10 trung học phổ thông
... CHƯƠNG RÈN LUYỆN CHO HỌC SINH KỸ NĂNG DIỄN ĐẠT KIẾN THỨC TỪ NGHIÊN CỨU SÁCH GIÁO KHOA TRONG DẠY HỌC SINH HỌC 10 TRUNG HỌC PHỔ THÔNG 2.1 Phân tích chương trình Sinh học 10 trung học phổ thông Trong ... pháp rèn luyện kỹ diễn đạt cho học sinh từ nghiên cứu sách giáo khoa dạy học Chương II : Cấu trúc tế bào Dạy đối chứng không tổ chức rèn cho học sinh kỹ diễn đạt kiến thức từ nghiên cứu sách giáo ... NGHIÊN CỨU SÁCH GIÁO KHOA TRONG DẠY HỌCSINH HỌC 10 TRUNG HỌC PHỔ THÔNG 31 2.1 Phân tích chương trình sinh học 10 trung học phổ thông 31 2.2.Các kỹ diễn đạt kiến thức cần rèn luyện cho học sinh...
 • 111
 • 264
 • 0

Rèn luyện cho học sinh kỹ năng hệ thống hóa kiến thức trong dạy học phần di truyền Sinh học 12 trung học phổ thông

Rèn luyện cho học sinh kỹ năng hệ thống hóa kiến thức trong dạy học phần di truyền Sinh học 12 trung học phổ thông
... nghiên cứu đề tài: Rèn luyện cho học sinh kỹ hệ thống hóa kiến thức dạy học phần di truyền Sinh học 12 trung học phổ thông Lƣợc sử nghiên cứu 2.1 Trên giới Vấn đề hệ thống hóa kiến thức quan tâm nghiên ... ĐAI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƯỜNG ĐẠI HỌC GIÁO DỤC TRẦN THANH HÀ RÈN LUYỆN CHO HỌC SINH KỸ NĂNG HỆ THỐNG HÓA KIẾN THỨC TRONG DẠY HỌC PHẦN DI TRUYỀN SINH HỌC 12 TRUNG HỌC PHỔ THÔNG LUẬN VĂN ... liên hệ nội dung kiến thức 57 2.4 Sử dụng biện pháp rèn luyện kỹ hệ thống hóa kiến thức dạy học phần di truyền Sinh học 12 63 2.4.1 Sử dụng biện pháp rèn luyện kỹ hệ thống hóa kiến...
 • 116
 • 329
 • 2

SKKN Rèn luyện cho học sinh kỹ năng khai thác hình chiếu của điểm trên đường thẳng để giải quyết một số bài toán cực trị hình học

SKKN Rèn luyện cho học sinh kỹ năng khai thác hình chiếu của điểm trên đường thẳng để giải quyết một số bài toán cực trị hình học
... điểm đường thẳng để giải số toán cực trị hình học .Với khai thác tính chất hình chiếu điểm đường thẳng mở hướng giải đơn giản cho số toán cực trị có liên quan đến khoảng cách Từ làm cho học sinh ... thấy số toán cực trị hình học thực chất toán hình học phẳng dễ khai thác với kiến dễ áp dụng tập phức tạp trừu tượng khó giải Chính chọn đề tài : Rèn luyện cho học sinh khai thác hình chiếu điểm ... ĐỀ Bài toán cực trị hình học toán khó học sinh THPT trình giảng dạy nhận thấy học sinh thường ngại làm tập dạng Để học sinh tiếp cận tốt mảng tập cực trị hình học trước hết phải làm cho học sinh...
 • 28
 • 484
 • 0

SKKN Rèn luyện cho học sinh kỹ năng giải một số dạng phương trình lượng giác

SKKN Rèn luyện cho học sinh kỹ năng giải một số dạng phương trình lượng giác
... Phương trình lượng giác dạng toán thường xuất đề thi đại học thi học sinh giỏi Đa số học sinh giải dạng phương trình lượng giác bản, nhiên học sinh chưa thực giải tốt gặp phương trình lượng giác ... Việc cung cấp cho học sinh số phương pháp giải phương trình lượng giác việc làm cần thiết Chính chọn đề tài “ Rèn luyện cho học sinh kỹ giải số dạng phương trình lượng giác PHẦN II: GIẢI QUYẾT ... việc học học sinh Qua đề tài thu số học : -Phải cho học sinh tiếp xúc với nhiều toán với cách giải khác - Rèn luyện cho học sinh phân tích toán để tìm lời giải tối ưu - Rèn luyện cho học sinh...
 • 29
 • 293
 • 0

Rèn luyện cho học sinh kỹ năng hệ thống hóa kiến thức trong dạy học phần sinh học tế bào (Sinh học 10)

Rèn luyện cho học sinh kỹ năng hệ thống hóa kiến thức trong dạy học phần sinh học tế bào (Sinh học 10)
... luyện cho HS kỹ HTHKT 23 Chương CÁC BIỆN PHÁP RÈN LUYỆN KỸ NĂNG HỆ THỐNG HÓA KIẾN THỨC CHO HỌC SINH TRONG DẠY HỌC PHẦN SINH HỌC TẾ BÀO (SINH HỌC 10) 2.1 Cấu trúc nội dung chương trình Sinh học ... ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM ĐOÀN THỊ HƯƠNG RÈN LUYỆN CHO HỌC SINH KỸ NĂNG HỆ THỐNG HÓA KIẾN THỨC TRONG DẠY HỌC PHẦN SINH HỌC TẾ BÀO (SINH HỌC 10) LUẬN VĂN THẠC SỸ KHOA HỌC GIÁO ... rèn luyện kỹ hệ thống hoá kiến thức cho HS - Nghiên cứu đặc điểm chương trình Sinh học 10 biện pháp rèn luyện kỹ HTHKT dạy học phần Sinh học tế bào làm sở cho việc vận dụng vào dạy học phần Sinh...
 • 119
 • 315
 • 1

SKKN sử dụng bài tập tình huống để rèn luyện cho học sinh kỹ năng so sánh và khái quát hóa trong dạy học phần tiến hóa, sinh học 12 cơ bản

SKKN sử dụng bài tập tình huống để rèn luyện cho học sinh kỹ năng so sánh và khái quát hóa trong dạy học phần tiến hóa, sinh học 12 cơ bản
... 1.1.1.3 Bài tập tình dạy học Bài tập tình tình xảy trình dạy học cấ rúc ưới dạng tập Trong dạy học môn học, tình đư r l ìn ống giả định hay tình thực xảy thực tiễn dạy học môn học phổ thông Học sinh ... môn sinh học để chứng minh trình tiến hóa Với lý trên, dã chọn đề tài: “ Sử dụng tập tình để rèn luyện cho học sinh kỹ nh h h dạy học phần Tiến hóa, Sinh học 12 n ” Trường THPT Trấn Biên GV: ... sung tập tình để vận dụng vào dạy học Sinh học, đặc biệt phần Tiến l điều cần thiết Trường THPT Trấn Biên 11 GV: Phạm Thị Phương Thảo Chương 2: ẾT KẾ VÀ SỬ DỤNG BÀI TẬP TÌNH HUỐ ĐỂ RÈN LUYỆN KỸ SO...
 • 34
 • 262
 • 0

skkn rèn luyện cho học sinh kỹ năng khai thác kênh hình sách giáo khoa lịch sử 9

skkn rèn luyện cho học sinh kỹ năng khai thác kênh hình sách giáo khoa lịch sử 9
... nắm kĩ khai thác kênh hình sách giáo khoa Lịch sử Sau thời gian nghiên cứu rèn cho học sinh khai thác kênh hình sách giáo khoa dạy học có chuyển biến so với đầu năm học, chất lượng học tập ... dẫn học sinh thực kĩ để khai thác kênh hình a Hướng dẫn khai thác lược đồ sách giáo khoa Rèn sử dụng lược đồ cho học sinh giúp học sinh nắm vững kiến thức, biết cách khai thác lược đồ, đồ lịch ... thú cho học sinh học tập môn học, thông qua học giáo dục cho em lòng tự hào dân tộc, khơi dậy trách nhiệm học sinh gia đình dân tộc Từ chọn đề tài: Rèn luyện cho học sinh kỹ khai thác kênh hình...
 • 19
 • 81
 • 0

skkn rèn luyện cho học sinh kỹ năng khai thác kênh hình sách giáo khoa lịch sử 9

skkn rèn luyện cho học sinh kỹ năng khai thác kênh hình sách giáo khoa lịch sử 9
... dẫn học sinh thực kĩ để khai thác kênh hình a Hướng dẫn khai thác lược đồ sách giáo khoa Rèn sử dụng lược đồ cho học sinh giúp học sinh nắm vững kiến thức, biết cách khai thác lược đồ, đồ lịch ... tài giới hạn phạm vi nghiên cứu rèn khai thác kênh hình sách giáo khoa Lịch sử nhằm củng cố số kĩ cho học sinh Do giáo viên cần ý rèn luyện cho học sinh năng: - Kĩ quan sát, nhận xét - ... thú cho học sinh học tập môn học, thông qua học giáo dục cho em lòng tự hào dân tộc, khơi dậy trách nhiệm học sinh gia đình dân tộc Từ chọn đề tài: Rèn luyện cho học sinh kỹ khai thác kênh hình...
 • 19
 • 200
 • 0

Rèn luyện cho học sinh kỹ năng giải bài toán qua dạy học chương tính quy luật của hiện tượng di truyền sinh học 12 THPT luận văn thạc sỹ sinh học

Rèn luyện cho học sinh kỹ năng giải bài toán qua dạy học chương tính quy luật của hiện tượng di truyền  sinh học 12  THPT luận văn thạc sỹ sinh học
... Rèn luyện cho học sinh kỹ giải tập toán qua dạy học chương II: Tính qui luật tượng di truyền Sinh học 12 - THPT GIẢ THUYẾT KHOA HỌC Nếu rèn luyện KN giải BTT di truyền trình dạy học sinh học ... khâu dạy học Sinh học trường THPT 6 - Xác định hệ thống kĩ cần rèn luyện để nâng cao kĩ giải toán cho HS qua dạy học chương Tính quy luật tượng di truyền , Sinh học 12- THPT - Đề xuất quy trình ... đề tài Chương II: Rèn luyện kỹ giải BTT cho học sinh qua dạy học chương Tính quy luật tượng di truyền Sinh học 12 THPT Chương III: Thực nghiệm sư phạm 10 NỘI DUNG CHƯƠNG I: CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ...
 • 126
 • 476
 • 1

Xem thêm

Từ khóa: sáng kiến kinh nghiệm rèn đọc cho học sinh yếu lớp 1sáng kiến kinh nghiệm rèn đọc cho học sinh tiểu họcrèn luyện cho học sinh kỹ năng giải một số dạng phương trình lượng giácrèn luyện cho học sinh kỹ năng khai thác hình chiếu của điểm trên đường thẳng để giải quyết một số bài toán cực trị hình họcsáng kiến kinh nghiệm tổ chức cho học sinh hoạt động theo cặp nhóm trong việc dạy học tiếng anh có hiệu quảskkn một số kinh nghiệm rèn đọc cho học sinh lớp 2skkn rèn luyện cho học sinh khả năng tự học thông qua các bước giải bài tập vật lý thcsđề tài sáng kiến kinh nghiệm tập viết cho học sinh lớp 2rèn luyện cho học sinh kĩ năng sử dụng các tính chất hình học để giải một số bài toán vềsáng kiến kinh nghiệm rèn luyện tư duy cho học sinh trong giảng dạy hình học 8sáng kiến kinh nghiệm – rèn luyện những thói quen vệ sinh và hành vi văn minh cho tẻ mẫu giáo nhỡ potsáng kiến kinh nghiệm rèn luyện kĩ năng sốngsáng kiến kinh nghiệm rèn luyện thói quensáng kiến kinh nghiệm rèn đọc cho hs lớp 1sáng kiến kinh nghiệm rèn đọc cho hs lớp 2tieng anh lop 5 sach hoc sinh tap 1tieng anh lop 5 sach hoc sinh tap 2tieng anh lop 10 tap 1 sach moi bai tapenglish assessment taskstopical grammar practice 1 (12 quyen)toefl primary step 2 book 3Vận dụng kiến thức liên môn trong việc giảng dạy chuyên đề về sự vận động và phát triển của thế giới vật chất trong chương trình triết học lớp 10 THPT, nhằm nâng cao hiệu quả nhận thức cho họTHỰC TRẠNG QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ QUAN HỆ LAO ĐỘNG Ở VIỆT NAM HIỆN NAY.Giáo dục giới tính cho học sinh nữ trong công tác chủ nhiệm lớp ở trường THPTMột số biện pháp giáo dục học sinh cá biệt ở lớp 12a5 trường THPT bắc sơnMột số biện pháp giáo dục học sinh cá biệt trong trường THPT trần phúMột số hình thức tổ chức giờ sinh hoạt ở lớp 11a4 trường THPT đinh chương dươngCÂU hỏi TRẮC NGHIỆM tư TƯỞNG hồ CHÍ MINHCác bài Luyện tậpHướng dẫn học sinh một số kỹ năng sử dụng tiết kiệm tài nguyên và bảo vệ môi trường thông qua tiết 30 bài 15 công dân với một số vấn đề cấp thiết của nhKhai thác hình ảnh trực quan vận dụng vào giảng dạy bài 6 công nghiệp hóa,hiện đại hóa đất nước tiết 2 GDCD lớp11Một số kinh nghiệm tích hợp kiến thức liên môn trong giảng dạy phần công dân với việc hình thành thế giới quan, phương pháp luận khoa học GDCD10Câu hỏi phong van du họcMột số kinh nghiệm nâng cao hiệu quả dạy học môn giáo dục quốc phòng an ninh qua tiết 28 bài 6 lớp 10 cấpSử dụng câu chuyện lịch sử kết hợp kỹ thuật dạy học tích cực trong dạy tiết 1 bài 14 công dân với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc GDCD 10