Kỹ thuật xử lý phát thải,đề mẫu.

slide báo cáo Các kỹ thuật xử mẫu phân tích

slide báo cáo Các kỹ thuật xử lý mẫu phân tích
... hưởng vào mẫu  Tách, làm giàu chất phân tích (nếu có thể) Trần Mai Liên PP lấy mẫu xử mẫu  QA/QC xử mẫu phân tích  Khái niệm QA  Khái niệm QC  Nội dung QA/QC xử mẫu phân tích Trần ... chung kỹ thuật xử mẫu  Yêu cầu chung  Lấy hoàn toàn, không làm chất phân tích  Không làm nhiễm bẩn thêm chất phân tích vào mẫu  Kết xử phù hợp với phương pháp phân tích chọn  Các hóa ... mẫu Trần Mai Liên PP lấy mẫu xử mẫu 2.4 Khái quát chất kỹ thuật xử mẫu  XLM trình chuyển mẫu thành dạng phân tích phương pháp thích hợp  Một trình xử mẫu có giai đoạn  Phá vỡ cấu...
 • 58
 • 492
 • 3

Các kỹ thuật xử mẫu phân tích

Các kỹ thuật xử lý mẫu phân tích
... hưởng vào mẫu  Tách, làm giàu chất phân tích (nếu có thể) Trần Mai Liên PP lấy mẫu xử mẫu  QA/QC xử mẫu phân tích  Khái niệm QA  Khái niệm QC  Nội dung QA/QC xử mẫu phân tích Trần ... chung kỹ thuật xử mẫu  Yêu cầu chung  Lấy hoàn toàn, không làm chất phân tích  Không làm nhiễm bẩn thêm chất phân tích vào mẫu  Kết xử phù hợp với phương pháp phân tích chọn  Các hóa ... mẫu Trần Mai Liên PP lấy mẫu xử mẫu 2.4 Khái quát chất kỹ thuật xử mẫu  XLM trình chuyển mẫu thành dạng phân tích phương pháp thích hợp  Một trình xử mẫu có giai đoạn  Phá vỡ cấu...
 • 58
 • 1,826
 • 4

giáo trình kỹ thuật xử nước thải chương 6 xử các vấn đề ô nhiễm phát sinh từ hệ thống xử nước thải

giáo trình kỹ thuật xử lý nước thải chương 6 xử lý các vấn đề ô nhiễm phát sinh từ hệ thống xử lý nước thải
... 163 ThS Nguyễn Ngọc Châu - draft -2011 Giáo trình kỹ thuật xử nước thải – Đại học Dân lập Lạc Hồng - Bùn từ trình xử sơ 100 – 400 80 – 300 - Bùn từ trình xử sơ bùn hoạt tính 60 – ... động mùi từ hệ thống xử nước thải tránh ảnh hưởng đến môi trường xung quanh việc quy hoạch lựa chọn vị trí đặt hệ thống xử nước thải chiếm vai trò quan trọng Vị trí đặt hệ thống xử nên ... 1000 – 10000 Xử nhiệt 3000 – 15000 1000 – 5000 Lọc băng tải (có thêm hóa chất) 6. 3 CÁC PHƯƠNG PHÁP GIẢM THIỂU VÀ XỬ LÝ MÙI PHÁT SINH TỪ HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC THẢI Tùy theo nguồn phát sinh mà có...
 • 10
 • 596
 • 1

KỸ THUẬT XỬ MẪU ĐỂ PHÂN TÍCH CHẤT ĐỘC HỮU CƠ

KỸ THUẬT XỬ LÝ MẪU ĐỂ PHÂN TÍCH CHẤT ĐỘC HỮU CƠ
... thực hành độc chất học Kết quả: Sau chiết tách ta có cắn khô Cắn ta đem phân tích tìm chất độc hữu tương ứng Yêu cầu mẫu chiết phải không bị lẫn tạp bẩn tránh gây sai sót trình phân tích Chú ý: ... DMHC bốc cắn tìm Morphin Cắn B Phân tích tìm: -Ancaloid -Base hữu -Một số loại thuốc Phân tích tìm: -Thuốc ngủ Gardenal Meprobamat -Thuốc trừ sâu: Lân hữu cơ, Clo hữu cơ, carbamat số loại khác -Các ... giảng thực hành độc chất học 2.2.2 Chiết tách: ta tiến hành chiết tách mẫu theo sơ đồ sau: Sơ đồ chiết mẫu Dung dịch nước lọc phủ tạng(pH= 4-5) +20ml Ether dầu hoả, lắc nhẹ, để tách lớp Lớp Ether...
 • 3
 • 3,902
 • 5

kỹ thuật xử mẫu phân bón

kỹ thuật xử lý mẫu phân bón
... Giới thiệu phân Ure Mục đích lấy mẫu Lấy mẫu Xử mẫu Bảo quản mẫu Phân Urê CO(NH2)2: • Phân urê dạng phân vô đa lượng (chứa nguyên tố đa lượng N, P, K) • Phân urê loại phân có tỷ lệ Nitơ ... mẫu thử  Mẫu thử : cân khoảng 5g mẫu thử với độ xác 0,001g cho vào bình Kendan  Mẫu trắng: tiến hành làm mẫu trắng đồng thời thời gian làm mẫu thử, sử dụng lượng tất thuốc thử sử dụng làm mẫu ... máy so màu thường Chuẩn bị mẫu thử Mẫu thử: Cân 50 g mẫu thử với độ xác 0,01 g Mẫu trắng: làm mẫu trắng song song với mẫu thử, sử dụng thuốc thử thứ tự cho thuốc thử mẫu thử Chuẩn bị đường cong...
 • 29
 • 304
 • 0

Bài giảng : Kỹ thuật xử mẫu phân tích hóa part 5 pps

Bài giảng : Kỹ thuật xử lý mẫu phân tích hóa part 5 pps
... liệu giảng môn kỹ thuật xử mẫu phân tích hóa - Viện KNATVSTP quốc gia Nguyên tắc chung + Kỹ thuật xử mẫu dựa sở tính chất hấp phụ hay trao đổi ion chất phân tích để hấp thu chất phân tích ... giầu lấy chất cần phân tích Trong phân tích ứng dụng để xử mẫu phân tích chủ yếu loại l : a) sắc ký cột b) sắc ký phẳng (sắc ký líp mỏng sắc ký giấy) 5. 8.1 Kỹ thuật sắc ký cột 5. 8.1.1 Nguyên ... biến, nên nhiều người chưa biết 5. 8 Kỹ thuật sắc ký xử mẫu Hiện nay, sắc ký loại phương pháp để tách xác định đồng thời chất hỗn hợp, song kỹ thuật xử mẫu phân tích tốt cho nhiều trường hợp...
 • 6
 • 313
 • 5

Bài giảng : Kỹ thuật xử mẫu phân tích hóa part 4 pptx

Bài giảng : Kỹ thuật xử lý mẫu phân tích hóa part 4 pptx
... độc hại từ đối tượng mẫu khác nhau, chất phân tích mẫu trạng thái rắn, bột, vật 39 /46 Tài liệu giảng môn kỹ thuật xử mẫu phân tích hóa mẫu xốp khô (lá cây), v.v Kỹ thuật chiết ứng dụng ... HCBVTV mẫu rau quả, mẫu đất n-Hexan 38 /46 Tài liệu giảng môn kỹ thuật xử mẫu phân tích hóa Vì kiểu chiết hệ chiết đồng thể dị thể Trong thực tế dùng chủ yếu hệ dị thể, mà chất phân tích mẫu rắn, ... trường hãng sản xuất dụng cụ phân tích 36 /46 Tài liệu giảng môn kỹ thuật xử mẫu phân tích hóa ♦ Ví dụ 2: Chiết lấy số hợp chất pesticide dễ bay loại nước hay mẫu rắn, bùn (Method 502.2b EPA)...
 • 10
 • 393
 • 4

Bài giảng : Kỹ thuật xử mẫu phân tích hóa part 3 pot

Bài giảng : Kỹ thuật xử lý mẫu phân tích hóa part 3 pot
... dùng xử mẫu phân tích 5.2.1 Kỹ thuật chiết lỏng-lỏng 25/46 Tài liệu giảng môn kỹ thuật xử mẫu phân tích hóa 5.2.1.1 Nguyên tắc điều kiện ♦ Nguyên tắc: Nguyên tắc kỹ thuật chiết dựa sở phân ... nghiệm bình 23/ 46 Tài liệu giảng môn kỹ thuật xử mẫu phân tích hóa thường, trang bị lò vi sóng, cách xử phương pháp thích hợp, đơn giản, mà đảm bảo có kết tốt Các kỹ thuật chiết xử mẫu 5.1 ... 22/46 Tài liệu giảng môn kỹ thuật xử mẫu phân tích hóa ♦ Ví dụ 3: Xử mẫu tôm, cua, cá, để xác định kim loại (Na, K, Ca, Mg, Cd, Co, Cr, Cu, Fe, Mn, Ni, Pb, Zn) Lấy 5,00 gam mẫu vào chén thạch...
 • 10
 • 356
 • 5

Bài giảng : Kỹ thuật xử mẫu phân tích hóa part 2 pdf

Bài giảng : Kỹ thuật xử lý mẫu phân tích hóa part 2 pdf
... (KOH+ Na2SO4), 12/ 46 Tài liệu giảng môn kỹ thuật xử mẫu phân tích hóa + Hỗn hợp muối peroxit: (KHCO3 + Na2O2), (NaHCO3 + Na2O2), + Hỗn hợp kiềm mạnh peroxit: (NaOH + Na2O2), (KOH + Na2O2) + Hỗn ... CaO+MgO+H2O+CO2+ MenXm LnCO3FxH2O 550-650 Ln2O3+CO2+HF+H2O +MenXm 14/46 Tài liệu giảng môn kỹ thuật xử mẫu phân tích hóa Nhựa đường 550-650 MexOy+CO2+SO2+H2O+MenXm Thực phẩm KNO3+HNO3 500-550 MexOy+CO2+H2O+ ... 97-98 95-98 92- 94 Hg 10 Ướt: Không 78-80 550 HNO3+HClO4 450 90-94 92- 94 HNO3+HClO4+H2SO4 HNO3+H2SO4+K2Cr2O7 Kh : 18/46 tìm Tài liệu giảng môn kỹ thuật xử mẫu phân tích hóa Zn 10 Ướt: Không 550...
 • 10
 • 293
 • 4

Bài giảng : Kỹ thuật xử mẫu phân tích hóa part 1 docx

Bài giảng : Kỹ thuật xử lý mẫu phân tích hóa part 1 docx
... liệu giảng môn kỹ thuật xử mẫu phân tích hóa Trên sở yếu tố chọn cách xử phù hợp cho chất phân tích Ngày kỹ thuật xử mẫu phân tích dùng l : Kỹ thuật vô hoá khô (xử khô), • Kỹ thuật ... 40 11 0 12 1 280 213 203 12 0 o T(sôi) C Với hỗn hợp axit: Loại hỗn hợp Thành phần (V/V) Nhiệt độ sôi oC Cường thuỷ (HCl/HNO3 ): 3 /1 116 -11 8 4/46 Tài liệu giảng môn kỹ thuật xử mẫu phân tích hóa ... phân tích hóa (HNO3+ H2SO4 ): 4 /1 130 -13 5 (HNO3+ H2SO4 ): 3/2 15 0 -15 5 (HNO3+ H2SO4 + HclO4 ): 4/2/2 13 7 -14 0 (HF+ H2SO4 ): 2 /1 130 -15 0 (HNO3+ H2SO4 + HF ) 2 /1/ 1 12 0 -13 0 Tất nhiên dùng hỗn hợp,...
 • 10
 • 372
 • 3

Kỹ thuật xử nước thải công nghiệp bằng phương pháp oxy hoa hàm lượng chất hữu cơ trong mẫu nước p9 ppt

Kỹ thuật xử lý nước thải công nghiệp bằng phương pháp oxy hoa hàm lượng chất hữu cơ trong mẫu nước p9 ppt
... cương thực tập tốt nghiệp nghiên cứu, tìm hiểu trình bày rõ ràng về: • Các kiến thức công nghệ xử nước thải • Quy trình xử nước thải nhà máy xử nước thải Hạ Long • Kỹ thuật ứng dụng PLC ... tử công nghiệp NXB Giáo Dục - 2003 [8] Trần Văn Mô Thoát nước đô thị số vấn đề thuyết thực tiễn NXB Xây Dựng - 2002 [9] Trần Văn Nhân Giáo trình công nghệ xử nước thải NXB Khoa học kỹ thuật ... luận đề tài xin đưa đề nghị sau: Tự động hóa điều khiển bể SBR hệ thống xử nước thải nói riêng tự động hóa trình xử nước thải nói chung lĩnh vực thiết thực, mang tính trách nhiệm ý thức với...
 • 10
 • 270
 • 0

Kỹ thuật xử nước thải công nghiệp bằng phương pháp oxy hoa hàm lượng chất hữu cơ trong mẫu nước p8 pot

Kỹ thuật xử lý nước thải công nghiệp bằng phương pháp oxy hoa hàm lượng chất hữu cơ trong mẫu nước p8 pot
... 13 // QUÁ TRÌNH XẢ NƯỚC VÀO BỂ SBR LD M0.7 AN I0.7 = Q0.6 Network 14 // QUÁ TRÌNH KHUẤY BỂ SBR CHỌN CHẾ ĐỘ LÀM VIỆC LD M1.0 LPS AN I1.2 = M2.6 Trang 79 Báo cáo thực tập tốt nghiệp = LPP A LPS ... Báo cáo thực tập tốt nghiệp A = Dương Tuấn Linh – TĐH K47 I0.2 Q0.1 Network 11 // QUÁ TRÌNH HÚT BÙN BỂ SBR LD M0.6 LPS ... M1.0 A I0.6 LPS LD M2.6 O M3.0 ALD = Q1.1 LPP LD M2.7 O M3.1 ALD = Q2.0 Network 16 // QUÁ TRÌNH XẢ NƯỚC RA KHỎI BỂ SBR LD M1.2 A I0.5 = Q0.7 Network 17 // QUÁ TRÌNH HÚT BÙN BỂ SBR LD M1.3 LPS TON...
 • 10
 • 275
 • 0

Kỹ thuật xử nước thải công nghiệp bằng phương pháp oxy hoa hàm lượng chất hữu cơ trong mẫu nước p7 doc

Kỹ thuật xử lý nước thải công nghiệp bằng phương pháp oxy hoa hàm lượng chất hữu cơ trong mẫu nước p7 doc
... trình xả nước vào bể SBR thực Cho phép trình khuấy bể SBR thực Cho phép trình lắng bể SBR thực Cho phép trình xả nước khỏi bể SBR Cho phép trình hút bùn khỏi bể SBR thực Cho phép trình xả nước vào ... tốt nghiệp Dương Tuấn Linh – TĐH K47 Hình 4.35 Lưu đồ điều khiển trình bể Trang 70 Báo cáo thực tập tốt nghiệp Dương Tuấn Linh – TĐH K47 Hình 4.36 Lưu đồ điều khiển van đóng mở đường ống xả nước ... khuấy bể SBR Trang 73 Báo cáo thực tập tốt nghiệp Dương Tuấn Linh – TĐH K47 Hình 4.39 Lưu đồ điều khiển trình xả nước khỏi bể Trang 74 Báo cáo thực tập tốt nghiệp Dương Tuấn Linh – TĐH K47 Hình 4.40...
 • 10
 • 195
 • 0

Kỹ thuật xử nước thải công nghiệp bằng phương pháp oxy hoa hàm lượng chất hữu cơ trong mẫu nước p6 pps

Kỹ thuật xử lý nước thải công nghiệp bằng phương pháp oxy hoa hàm lượng chất hữu cơ trong mẫu nước p6 pps
... Báo nước bể mức cạn (mức 1) Báo nước bể mức làm việc (mức 2) Báo nước bể mức đầy (mức 3) Báo nước bể mức cạn (mức 1) Báo nước bể mức làm việc (mức 2) Báo nước bể mức đầy (mức 3) Đo nồng độ oxy ... Đo lưu lượng bùn Đo nồng độ oxy Đo lưu lượng bùn Đóng mở đường ống dẫn nước vào bể Đóng mở đường ống xả nước khỏi bể Đóng mở đường ống hút bùn Khuấy Khuấy Hút bùn Đóng mở đường ống dẫn nước vào ... đơn vị xử trung tâm xuất tín hiệu điều khiển, tiếp điểm cổng đóng lại giống tiếp điểm công tắc chuyển từ trạng thái hở sang trạng thái đóng Trong thiết bị điều khiển hệ thống động cơ, máy...
 • 10
 • 264
 • 0

Kỹ thuật xử nước thải công nghiệp bằng phương pháp oxy hoa hàm lượng chất hữu cơ trong mẫu nước p5 potx

Kỹ thuật xử lý nước thải công nghiệp bằng phương pháp oxy hoa hàm lượng chất hữu cơ trong mẫu nước p5 potx
... biến đo nồng độ oxy Hình 4.5 Kích thước cảm biến đo nồng độ oxy Hình 4.6 Cấu tạo bên cảm biến đo nồng độ oxy Cảm biến đo nồng độ oxy làm việc theo phương pháp điện thế, phương pháp đo điện cực, ... Transmitter for Oxygen sensors) Trang 52 Báo cáo thực tập tốt nghiệp Dương Tuấn Linh – TĐH K47 a) Cảm biến đo nồng độ oxy Trong việc thiết kế hệ thống lựa chọn cảm biến nồng độ oxy model OxyMax W COS ... độ oxy: Thiết bị sử dụng đo nồng độ oxy bể (DO1, DO2) gồm hai thiết bị là: cảm biến đo nồng độ oxy (Measuring Dissolved Oxygen Sensor) chuyển đổi tín hiệu cảm biến đo nồng độ oxy (Dissolved Oxygen...
 • 10
 • 257
 • 0

Xem thêm