sáng kién kinh nghiệm tap doc lop 3

sang kien kinh nghiem tap đoc lop 2

sang kien kinh nghiem tap đoc lop 2
... nghiệp để ý kiến tơi đưa hồn thiện Tơi xin chân thành cảm ơn! 22 23 24 Kiên Giang, ngày 09 tháng 10 năm 20 10 Người viết 25 Trần Văn Quang 26 ... bút mực sgkTV2, tập 1: *Cách 1: Lần lượt mở trang sách để tìm trang có tên tập đọc Chiếc bút mực *Cách 2: Hỏi thầy giáo *Cách 3: Mở trang mục lục cuối sách giáo khoa Tiếng Việt 2, tập 1, tìm ... tập 1, tìm Chiếc bút mực, trang 40, mở trang 40 + Câu 4: b Khảo sát học sinh: Lớp 21 Sĩ số 26 Giỏi SL Khá % 26 ,9 SL 10 % 38,5 Trung Bình SL % 34,6 * Học sinh đọc- đọc hiểu chưa đạt u cầu ngun...
 • 26
 • 1,131
 • 22

Sáng kiến kinh nghiệm Tập đọc lớp 2

Sáng kiến kinh nghiệm Tập đọc lớp 2
... Việt) n Sáng kiến kinh nghiệm: Đổi phơng pháp dạy học tập đọc theo định hớng giao tiếp cho học sinh lớp Trớc hết kiên trì tập cho em có nề nếp học tập đọc, yêu thích học tập đọc Khi đọc mẫu, ... tay để đọc tránh tình trạng đọc nh đếm tiếng * Luyện đọc âm cho học sinh hay đọc sai (s/x?/~/.) Giáo viên cần uốn nắn cho em đọc lại n Sáng kiến kinh nghiệm: Đổi phơng pháp dạy học tập đọc theo ... tên lên bảng Luyện đọc Theo dõi đọc thầm theo n Sáng kiến kinh nghiệm: Đổi phơng pháp dạy học tập đọc theo định hớng giao tiếp cho học sinh lớp a) Giáo viên đọc mẫu bài: giọng đọc nhẹ nhàng, thán...
 • 10
 • 586
 • 8

Sáng kiến kinh nghiệm Tập đọc lớp 3

Sáng kiến kinh nghiệm Tập đọc lớp 3
... môn tập đọc cho HS lớp 3B suốt năm học 20082009 C- ĐỊNH NGHĨA VỀ ĐỌC VÀ YÊUCẦU VỀ KĨ NĂNG ĐỌC CỦA HỌC SINH LỚP 3: Đọc ? Có nhiều định nghĩa đọc định nghĩa thường nhấn mạnh khía cạnh khác đọc ... túng dạy Tập đọc: Cần đọc Tập đọc với giọng nào, làm để chữa lỗi phát âm cho HS, làm để em đọc nhanh hơn, hay hơn, diễn cảm hơn, làm để em hiểu văn đọc, làm để hiểu “văn”, làm để phối hợp đọc thành ... với đọc thầm)” Định nghĩa thể quan niệm đầy đủ đọc, trình giải mã hai bậc: Chữ viết → âm chữ viết (âm thanh)→ nghĩa Vậy đọc phát âm thành tiếng thông hiểu đọc Yêu cầu kĩ đọc HS lớp 3: a Đọc thành...
 • 10
 • 331
 • 1

Sáng kiến kinh nghiệm Tập Đọc lớp 2

Sáng kiến kinh nghiệm Tập Đọc lớp 2
... sinh đọc lên 2/ Luyện đọc: 2. 1/ Đọc mẫu: - Giáo viên: Bài em cần đọc với giọng tả kể nhẹ nhàng, chậm tình cảm - Các em theo dõi cô đọc - Theo dõi giáo viên đọc - Giáo viên đọc mẫu lần 2. 2/ Giáo ... soát trình đọc thầm học sinh cách quy định thời gian đọc thầm cho đoạn + Đọc hiểu: Hiệu đọc thầm đợc đo khả thông hiểu nội dung văn đọc Do dạy đọc thầm dạy đọc có ý thức đọc hiểu Kết đọc thầm phải ... luyện đọc âm 2. 2/ Xác định mục tiêu nội dung dạy học tập đọc: - Xác định mục tiêu học tức xác định nội dung để viết mục I mục tiêu giáo án Chúng ta biết mục tiêu phân môn tập đọc kỹ đọc đúng, đọc...
 • 22
 • 114
 • 1

Sáng kiến kinh nghiệm- Tập đọc 4-5

Sáng kiến kinh nghiệm- Tập đọc 4-5
... 15(17,1%) II/ Mục tiêu dạy tập đọc : *Kỹ : -Củng cố kỹ đọc trơn, đọc nhẩm, tăng cường tốc độ đọc, biết đọc lướt để chọn thông tin nhanh, bước đầu biết đọc diễn cảm -Phát triển kỹ đọc hiểu lên mức cao ... cách đọc … ( Có thể đọc vài lần trình dạy đọc) Đọc từ,cụm từ:nhằm sữa lỗi phát âm rèn luyện cách đọc cho HS Hướng dẫn đọc học thuộc lòng: a) Luyện đọc thành tiếng: - Các hình thức: HS đọc , ... thích hợp d) Đọc diễn cảm : ( văn nghệ thuật) luyện đọc lại ( văn phi nghệ thuật), GV hướng dẫn HS đọc đoạn nối tiếp tìm hiểu cách đọc hay, tập trung hướng dẫn HS luyện đọc kỹ đoạn( đọc cá nhân,...
 • 8
 • 2,050
 • 35

Sáng kiến kinh nghiệm tập viết lớp 2 – phương pháp luyện tập ppsx

Sáng kiến kinh nghiệm tập viết lớp 2 – phương pháp luyện tập ppsx
... giải pháp I Phương pháp thực hiện: Phương pháp luyện tập (một phương pháp: trực quan, đàm thoại gợi mở, luyện tập) phương pháp có vai trò quan trọng hoạt động dạy học phân môn tập viết lớp 2, chữ ... giúp em viết tốt dòng sau Hình thức thứ năm: Luyện tập viết chữ hoa học môn học khác Ngoài tập viết, giáo viên phải nhắc nhở học sinh tập viết chữ hoa môn (phân môn) khác Có việc luyện tập viết ... học sinh lớp Tuy nhiên, thực tế giảng dạy cho thấy học sinh lớp học môn tập viết để viết đẹp khó lớp em làm quen với chữ hoa qua hình thức tập tô giai đoạn luyện tập tổng hợp học kỳ Chính viết tả,...
 • 17
 • 376
 • 0

SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM TẬP VIẾT LỚP 1

SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM TẬP VIẾT LỚP 1
... tiến hành theo trình từ nhận diện; tập tô, tập viết nét đến viết chữ cái; từ viết đến thành thạo, viết đẹp 2.3: Vở tập viết lớp 1: (hai tập) * Phần học vần: HS tập viết cỡ chữ vừa ( đơn vị chữ cao ... tiết tập viết tuần 12 ( Con ong, thông, vầng trăng, sung, củ gừng, củ riềng) A Kiểm tra cũ: - GV đọc cho HS viết bảng ( bảng lớp) * Lần 1: 1/ 2 lớp : nhà; 1/ 2 lớp viết: cá biển ( HS viết bảng lớp, ... lớp rút kinh nghiệm Củng cố, dặn dò: + GV nhận xét chung tiết học, khen ngợi HS viết đẹp + Dặn HS viết chữ tập viết 1, luyện viết thêm bảng để rèn chữ đẹp Bài soạn minh hoạ: TIẾT 1: Dạy tập viết...
 • 19
 • 425
 • 0

Sáng kiến kinh nghiệm Tập đọc 4

Sáng kiến kinh nghiệm Tập đọc 4
... Sạn g kiãún kinh nghiãûm NÁNG CAO HIÃÛU QU V RN ÂC DIÃÙN CM CHO HC SINH LÅÏP I - L DO CHN ÂÃƯ TI : Trong cüc ... viãn âãưu quan tám âãún viãûc luûn âc diãùn cm cho hc sinh Bn thán giạo viãn l nhỉỵng ngỉåìi cọ kinh nghiãûm, tri qua rn luûn âãưu cọ ging âc täút â chụ rn luûn cho hc sinh cạch âc củ thãø, këp ... trãn, bn thán täi cọ mäüt säú sạng kiãún viãûc "Náng cao hiãûu qu v rn dc diãùn cm cho hc sinh låïp 4" II - THỈÛC TRẢN G: Qua âäúi chiãúu giỉỵa l thuút v thỉûc tiãùn, täi nháûn tháúy ràòng viãûc rn...
 • 7
 • 66
 • 0

SANG KIEN KINH NGHIEM TAP DOC K4+5

SANG KIEN KINH NGHIEM TAP DOC K4+5
... trường cần tổ chức giao lưu, học hỏi kinh nghiệm dạy học tập đọc đơn vò có sáng kiến khả thi để giáo viên tích lũy kinh nghiệm làm tảng cho nhiều sáng kiến kinh nghiệm đơn vò 5) Các tổ, khối chuyên ... HỌC KINH NGHIỆM : Mặc dù đưa biện pháp khắc phục khó khăn tổ chức dạy tập đọc lớp + Song nghó, kết bước đầu sau năm thực chương trình SGK lớp (1 năm lớp 5) Tôi thấy cần thiết phải rút học kinh ... sinh” tìm tòi, ôn luyện kiến thức 6) Có kết bước đầu, lại tiếp tục thảo luận với đồng nghiệp để rút kinh nghiệm áp dụng vào lớp khác Theo phản hồi đồng nghiệp kết khả quan Biện pháp đưa góp phần lớn...
 • 11
 • 144
 • 0

Sáng kiến kinh nghiệm tập viết lớp 2 – phương pháp luyện tập

Sáng kiến kinh nghiệm tập viết lớp 2 – phương pháp luyện tập
... giải pháp I Phương pháp thực hiện: Phương pháp luyện tập (một phương pháp: trực quan, đàm thoại gợi mở, luyện tập) phương pháp có vai trò quan trọng hoạt động dạy học phân môn tập viết lớp 2, chữ ... giúp em viết tốt dòng sau Hình thức thứ năm: Luyện tập viết chữ hoa học môn học khác Ngoài tập viết, giáo viên phải nhắc nhở học sinh tập viết chữ hoa môn (phân môn) khác Có việc luyện tập viết ... học sinh lớp Tuy nhiên, thực tế giảng dạy cho thấy học sinh lớp học môn tập viết để viết đẹp khó lớp em làm quen với chữ hoa qua hình thức tập tô giai đoạn luyện tập tổng hợp học kỳ Chính viết tả,...
 • 7
 • 160
 • 0

Sáng kiến kinh nghiệm tập viết lớp 2 vũ thị thu hà

Sáng kiến kinh nghiệm tập viết lớp 2  vũ thị thu hà
... * Vở tập viết (vở in ô li) - Học sinh lớp viết toàn bảng chữ gồm 29 chữ kiểu chữ kiểu 2, cụ thể : + 26 chữ viết hoa (kiểu 2) dạy 26 tuần + chữ viết hoa (kiểu 1), tuần tiết, tiết dạy chữ viết ... sinh lớp đặt lên hàng đầu - Mỗi giáo viên trang bị chữ dạy tập viết (chữ viết thường, chữ viết nghiêng chữ viết hoa… ) - Giáo viên tham dự chuyên đề phân môn Tập Viết, phân môn Chính Tả thi: Viết ... tập chữ hoa kiểu Riêng tuần ôn tập SGK không ấn định nội dung tiết dạy tập viết lớp nội dung tiết ôn tập có học sinh có hội rèn kĩ viết chữ b/ Giúp học sinh nắm cách viết nét chữ chữ hoa (ở lớp...
 • 10
 • 219
 • 0

Sáng kiến kinh nghiệm môn toán lớp 1 – ôn tập các số đến 10 doc

Sáng kiến kinh nghiệm môn toán lớp 1 – ôn tập các số đến 10 doc
... = 10 + = + = 10 + = + = 10 + = - Yêu cầu hs tự làm - Nhận xét, chữa - Gọi HS nhận xét cặp pt số - Gọi HS nhận xét cặp pt số - GV nhận xét, chốt lại : làm tập này, cột pt có số giống nhau, số ... xét, lưu ý cách làm cho hs Giải lao * Bài 3: Số? - Gv treo tập lên bảng - Cho HS nêu yêu cầu - Hs thực tập 3+4=7 6–5 =15 +3=8 + = 10 = = 8 +1= 95+4=9 5–0 =5 - Nhận xét, chữa - Dựa ... không nhớ số phạm vi 10 củng cố cách nối điểm để có hình vuông, hình tam giác, hôm cô hướng dẫ học Ôn tập số đến 10 ″ - Gv ghi đầu lên bảng Hướng dẫn HS làm tập: * Bài 1: Tính - Cho HS đọc yêu cầu...
 • 4
 • 402
 • 3

sáng kiến kinh nghiệm rèn đọc diễn cảm cho học sinh lớp 5 qua phân môn tập đọc

sáng kiến kinh nghiệm rèn đọc diễn cảm cho học sinh lớp 5 qua phân môn tập đọc
... việc soạn giảng phân môn Tập đọc IV Khách thể đối tợng nghiên cứu Đối tợng : Rèn đọc diễn cảm cho học sinh lớp thông qua phân môn Tập đọc Khách thể : Học sinh lớp 5a1 , trờng Tiểu học Phơng B V ... rèn đọc diễn cảm, rèn đọc diễn cảm khó, thời gian luyện đọc ít, lực học lớp không Với thực tế trên, sâu vào nghiên cứu dạy phân môn tập đọc 5, đặc biệt ý rèn đọc diễn cảm cho học sinh với ... phát triển Học Tiếng việt giúp cho học sinh kiến thức ham học hỏi sáng tạo chủ động học tập nghiên cứu khoa học Rèn đọc diễn cảm cho học sinh xây dựng cho em cảm xúc lành mạnh thông qua nội...
 • 43
 • 208
 • 0

Sáng kiến kinh nghiệm :Rèn đọc cho học sinh yếu lớp 1

Sáng kiến kinh nghiệm :Rèn đọc cho học sinh yếu lớp 1
... pháp rèn đọc cho học sinh yếu lớp 1. * Tổng số : 25 em - Học sinh không học mẫu giáo : 01 (Em Trần Văn Tiến Tân Hiệp) - Học sinh học không : 10 em - Học sinh học : 14 em ... tư tưởng cho học sinh theo chủ điểm đợt thi đua kỷ niệm ngày lễ: 8/3, 26/3, 15 /5, 19 /5,20/ 11 , 22 /12 để xây dựng cho học sinh đọc nói c.Phần học vần: Sang đến phần học vần, học sinh học chữ ... năm 2 010 , trường Tiểu học Trần Quốc Toản – Cam Lộ - Quảng Trị Cơ sở nghiên cứu: Nghiên cứu vấn đề có liên quan đến rèn đọc cho học sinh lớp1 Đề xuất số biện pháp rèn đọc cho học sinh yếu lớp Đối...
 • 9
 • 35,849
 • 1,197

Sáng kiến kinh nghiệm Tập làm văn miêu tả lớp 5

Sáng kiến kinh nghiệm Tập làm văn miêu tả lớp 5
... Do đứng lớp tơi ln ý đến việc rèn luyện kĩ làm Tập làm văn cho học sinh lớp tơi phụ trách Sau đây, tơi xin trình bày vài kinh nghiệm nhỏ q trình rèn kĩ làm Tập làm văn cho học sinh lớp II NHỮNG ... cho trẻ kiến thức cần thiết Phân mơn Tập làm văn Tiểu học có nhiệm vụ quan trọng rèn kĩ nói viết Thế nay, đa số em học sinh lớp sợ học phân mơn Tập làm văn khơng biết Trang 17  S¸ng kiÕn kinh ... lần sau  Nên tập cho em có thói quenhọc tập ý hay văn mẫu, đoạn hay, làm hay bạn, từ sách báo tham khảo tạo thói quen ghi chép lại sổ tay văn học Các giải pháp cụ thể: a Dạy Tập làm văn qua Luyện...
 • 42
 • 1,514
 • 23

Xem thêm

Từ khóa: sáng kiến kinh nghiệm tập đọc lớp 2sáng kiến kinh nghiệm tập đọc lớp 1sang kiên kinh nghiệm tâp đọc lơp 4sáng kiến kinh nghiệm tập viết lớp 2sáng kiến kinh nghiệm tiếng việt lớp 3sáng kiến kinh nghiệm tiểu học lớp 3sáng kiến kinh nghiệm rèn đọc lớp 1sáng kiến kinh nghiệm môn toán lớp 3 năm 2013sáng kiến kinh nghiệm mầm non lớp 3 4 tuổisáng kiến kinh nghiệm mầm non lớp 3 tuổisáng kiến kinh nghiệm dạy toán lớp 3sáng kiến kinh nghiệm môn toán lớp 3sang kien kinh nghiem mon toan lop 3sang kien kinh nghiem ren doc lop 2sáng kiến kinh nghiệm môn toán lớp 3 tuổiPHÁT TRIỂN KINH TẾ TƯ NHÂNĐiều khiển bình trộn hóa chất PLCTính toán và thiết kế Boost Converterbao cao nguyen ly bao quan thuc phamTuần 15 giáo án lớp 4 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinhHướng dẫn giải đề thi Luật thương mại quốc tếHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 5) HH SC GC KET CAU GACHTuần 15 giáo án lớp 3 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinhTiểu luận môn kinh tế lượngỨng dụng GIS đánh giá biến động sử dụng đất quận Cẩm Lệ thành phố đà nẵng giai đoạn 2010 2015SÁCH THIẾT KẾ TRANG PHỤCBài 60. Động vật quý hiếmThực trạng các tranh chấp hợp đồng tín dụng và kiến nghị giải pháp hạn chế tranh chấpPHƯƠNG PHÁP TƯ DUY GIẢI TOÁN TRẮC NGHIỆMĐỀ THI THỬ MÔN VẬT LÝbài tập Vat ly nguyen tuTuần 4. Nghe-kể: Dại gì mà đổi. Điền vào giấy tờ in sẵnTuần 15. MRVT: Các dân tộc. Luyện đặt câu có hình ảnh so sánhTuần 3. So sánh. Dấu chấmBài 43. Rễ cây