CAC THI TRONG TA THAM KHAO

Các thì trong TA

Các thì trong TA
... trước diễn ngắn ta chia khứ đơn When I went to the door, the phone rang (khoảng cách từ chỗ đến cửa ngắn, nên hành động người diễn nhanh) (2) Hai hành động đồng thời xảy khứ Trong trường hợp ... tất ngôi, shall dùng với I, we số trường hợp sau: · Đưa đề nghị cách lịch sự: Shall I take you coat? · Dùng để mời người khác cách lịch sự: Shall we go out for lunch? · Dùng để ngã giá mặc cả, ... family Saturday night 6/ Past Progresseive (thời khứ tiếp diễn) Thì tương đối dễ nhầm lẫn, ý nha ! Công thức: S + was/were + V-ing Thì khứ tiếp diễn dùng để diễn đạt: (1) hành động xảy khứ bị hành...
 • 6
 • 67
 • 0

Tổng hợp đề các thì trong TA

Tổng hợp đề các thì trong TA
... morning As we (cross) the street, we (see) an accident Tom (see) a serious accident while he (stand) at the bus stop While my father (read) a newspaper, I (learn) my lesson and my sister (do) ... homework The children (play) football when their mother (come) back home The bell (ring) while Tom (take) a bath I (be) very tired because I (work) all day yesterday 10.He (sit) in a café when I (see) ... home after they (finish) their work She said that she (already, see) Dr Rice When we came to the stadium, the match (already, begin) They told me they (not, eat) such kind of food before He (ask)...
 • 4
 • 127
 • 0

Tuyển tập các đề thi, đè cương tham khảo HKI2 LÝ9 phần 1

Tuyển tập các đề thi, đè cương tham khảo HKI2 LÝ9 phần 1
... đểm) câu 0.25 điểm 1. c 2.d 3.b 4.a 5.c 6.b 7.d 8.c 9.a 10 .a 11 .c 12 .c II) Tự luận (7 điểm) CÂU 1: +Phát biểu quy tắc : đ +Vẽ hình minh họa : 0.5 đ CÂU 2: +Viết hệ thức: U1/U2 = N1/ N2 0,5đ +Tính ... có để tán xạ (0,5đ) CÂU 4: a.Thấu kính hội tụ (0,5đ) b.Vẽ ảnh tỉ lệ, xác (1 đ) c +Tìm hệ thức: (0,5đ) A’B’/AB = OA’/ OA (1) A’B’/AB = (OA’/ OF’) - ( 2) SUY RA : OA’/ OA =(OA’/ OF’) - (3) +Tính...
 • 2
 • 227
 • 0

Tuyển tập các đề thi, đè cương tham khảo HKI2 LÝ9 phần2

Tuyển tập các đề thi, đè cương tham khảo HKI2 LÝ9 phần2
... Một ngời dùng kính lúp có số bội giác 2,5X để quan sát vật nhỏ AB đợc đặt vuông góc với trục kính cách kính 8cm a) Tính tiêu cự kính ? Vật phải đặt khoảng trớc kính ? b) Dựng ảnh vật AB qua kính(...
 • 3
 • 176
 • 0

Tuyển tập các đề thi, đè cương tham khảo HKI2 LÝ9 phần 3

Tuyển tập các đề thi, đè cương tham khảo HKI2 LÝ9 phần 3
... học Phần II: Bài tập (3 điểm) Câu 22: Thắng quan sát thẳng đứng cao 12m cách chỗ đứng 25m Biết màng lưới mắt Thắng cách thủy tinh thể 1,5cm Hãy tính chiều cao ảnh màng lưới mắt Thắng Câu 23: Người ... Ảnh ảo vật tạo thấu kính hội tụ tạo thấu kính phân kỳ giống chỗ: A Đều nhỏ vật B Đều ngược chiều với vật C Đều chiều với vật D Đều lớn vật Câu 16: Một vật AB đặt trước thấu kính hội tụ Dùng ảnh ... bị gãy khúc mặt phân cách hai môi trường trở lại môi trường B Tia sáng bị gãy khúc mặt phân cách hai môi trường truyền vào môi trường thứ hai C Tia khúc xạ nằm mặt phân cách hai môi trường D...
 • 4
 • 222
 • 0

Tuyển tập các đề thi, đè cương tham khảo HKI2 LÝ9 phần 3

Tuyển tập các đề thi, đè cương tham khảo HKI2 LÝ9 phần 3
... học Phần II: Bài tập (3 điểm) Câu 22: Thắng quan sát thẳng đứng cao 12m cách chỗ đứng 25m Biết màng lưới mắt Thắng cách thủy tinh thể 1,5cm Hãy tính chiều cao ảnh màng lưới mắt Thắng Câu 23: Người ... Ảnh ảo vật tạo thấu kính hội tụ tạo thấu kính phân kỳ giống chỗ: A Đều nhỏ vật B Đều ngược chiều với vật C Đều chiều với vật D Đều lớn vật Câu 16: Một vật AB đặt trước thấu kính hội tụ Dùng ảnh ... bị gãy khúc mặt phân cách hai môi trường trở lại môi trường B Tia sáng bị gãy khúc mặt phân cách hai môi trường truyền vào môi trường thứ hai C Tia khúc xạ nằm mặt phân cách hai môi trường D...
 • 2
 • 168
 • 0

Tuyển tập các đề thi, đè cương tham khảo HKI2 LÝ9 phần 4

Tuyển tập các đề thi, đè cương tham khảo HKI2 LÝ9 phần 4
... có tiêu cự f =12cm Vật đặt cách thấu kính khoảng d=8cm, A nằm trục chín, AB vuông góc với trục a Vẽ ảnh A’B’ AB theo tỉ lệ b Khi vật có chiều cao 30mm Hãy tính khoảng cách từ ảnh đến thấu kính ... cách từ ảnh đến thấu kính chiều cao ảnh Dáp án I A B C D Khoanh tròn chữ đứng trước phương án (4 điểm) Câu Câu Câu Câu Câu Câu Câu x x x x Câu x x x x Mỗi ý 0,5 điểm II Điền cụm từ thích hợp ... khúc xạ tia sáng tượng tia sáng từ môi trường suốt sang môi trường suốt khác bị gãy khúc mặt phân cách hai môi trường (1điểm) 10 Kính lúp dụng cụ dùng để quan sát vật nhỏ Vật cần quan sát phải đặt...
 • 3
 • 214
 • 0

Tuyển tập các đề thi, đè cương tham khảo HKI2 LÝ9 phần 5

Tuyển tập các đề thi, đè cương tham khảo HKI2 LÝ9 phần 5
... 11 Có cách không dùng lăng kính mà nhận biết chùm sáng đỏ có lẫn ánh sáng khác? Hãy trình bày cụ thể cách làm 12 Đặt vật AB có dạng mũi tên, cao 1cm vuông góc với trục thấu kính hội tụ, cách thấu ... hay ảo? Vì C Ảnh nằm cách thấu kính ảnh cao xăng ty mét? Đáp án I Khoanh tròn chữ đứng trước phương án (4 điểm) Câu Câu Câu Câu Câu Câu Câu A B C D x x Câu x x x x x x Mỗi ý 0 ,5 diểm II Điền cụm ... ánh sáng màu khác 12 ( điểm) a Dựng ảnh (1 điểm) b Ảnh ảnh ảo vật nằm khoảng tiêu cự thấu kính (0 ,5 điểm) c Xét B’BI ~B’OF’ (gg) ta có: Xét A’B’O ~ ABO (gg) ta có: Thay (1) vào (2) ta có: mặt...
 • 3
 • 186
 • 0

Tuyển tập các đề thi, đè cương tham khảo HKI2 LÝ9 phần 6

Tuyển tập các đề thi, đè cương tham khảo HKI2 LÝ9 phần 6
... vật sáng AB có dạng mũi tên đặt vuông góc với trục a) b) Câu 4: Câu 5: thấu kính hội tụ, cách thấu kính 16cm, A nằm trục Thấu kính có tiêu cự f = 12cm Vật AB cao 1cm Vẽ ảnh vật AB theo tỉ lệ Dựa...
 • 2
 • 184
 • 0

Tuyển tập các đề thi, đè cương tham khảo HKI2 LÝ9 phần 7

Tuyển tập các đề thi, đè cương tham khảo HKI2 LÝ9 phần 7
... = 20Ω Đèn Đ (12V – 15W) Nguồn có hiệu điện 24V Ampe kế 2A Đèn sáng bình thường a Tính cường độ dòng điện qua đèn b Tính cường độ dòng điện qua điện trở R1 c Tính điện trở phần biến trở tham gia ... sau? Giải thích * Chú ý: Ôn tập lại kiến thức HKI, học kĩ : Định luật Ohm, định luật Jun –Lenx Qui tắc nắm tay phải, qui tắc bàn tay trái Các biểu thức liên hệ giữacác đại lượng U, I đoạn mạch ... thấu kính gì? Vì sao? c Trình bày cách vẽ xác định quang tâm O, tiêu điểm F; F’ thấu kính d Biết AB = 5cm; d = OA = 8cm; f = 16 cm Tính chiều cao ảnh A’B’ khoảng cách từ ảnh đến thấu kính 11 Mắt...
 • 3
 • 198
 • 0

Tuyển tập các đề thi, đè cương tham khảo HKI2 LÝ9 phần 8

Tuyển tập các đề thi, đè cương tham khảo HKI2 LÝ9 phần 8
... chữ trước câu trả lời – điểm ( Mỗi ý 0,5 điểm) Câu Đáp án b b d c Cách ghép (2 điểm – cách 0,5 điểm) 1–c 2–d 3–a 4–b II> Phần tập (5 điểm) p dụng công thức: U1/U2 = N1 /N2 N2 = (U2.N1) : U1 Số ... kì, điểm A nằm trục chính, cách thấu kính 30cm Thấu kính có tiêu cự 20cm a) Hãy vẽ hình vật AB cho thấu kính b) Nhận xét ảnh vật c) nh cách thấu kính xentimet? dap an I> Phần trắc nghiệm (5 điểm) ... kính hội tụ thuỷ tinh , dùng để tạo ảnh thật , nhỏ vật d Thấu kính phân kỳ 3-… Kính lúp … 4-… B> Phần tập (5 điểm) 1- Một máy biến dùng nhà cần phải hạ hiệu điện từ 220V xuống 6V 12V Cuộn sơ cấp...
 • 3
 • 165
 • 0

phương pháp sử dụng sách giáo khoa và các loại tài liệu tham khảo trong day - học môn lịch sử ở trường phổ thông

phương pháp sử dụng sách giáo khoa và các loại tài liệu tham khảo trong day - học môn lịch sử ở trường phổ thông
... đề sử dụng phơng tiện đại, sơ đồ hóa kiến thức dạy học lịch sử Chuyên đề : Sử dụng phơng tiện đại, sơ đồ hoá kiến thức dạy học Lịch sử I/ Đặc điểm thực tế giảng dạy môn Lịch sử Lịch sử môn khoa ... lịch sử + Trong thực tế t tởng học sinh , trí phụ huynh học sinh xã hội coi môn lịch sử môn phụ, cần học thuộc nên để tâm học tìm hiểu lịch sử + Phơng tiện dạy học đồ dùng dạy học thiếu, tài liệu ... hiệu giảng dạy môn lịch sử phát huy khả sáng tạo học sinh xin đa vài biện pháp, ý kiến cá nhân để tham khảo góp ý II/ Sử dụng phơng tiện đại, sơ đồ hoá kiến thức dạy học Lịch sử Để nâng cao chất...
 • 8
 • 1,167
 • 5

đề thi và hướng dẫn chấm học sinh giỏi các tỉnh lớp 10 tham khảo (4)

đề thi và hướng dẫn chấm học sinh giỏi các tỉnh lớp 10 tham khảo (4)
... nguyên phân tế bào sinh dục vùng sinh sản (a nguyên dương) NST cung cấp cho trình phát triển tế bào sinh dục: (2a + – 1) 2n = 3024 Số TB tham gia đợt phân bào cuối vùng chin: 2k Theo đề ta có: 2a / ... trời b Tạo 10 glucôzơ, pha tối dùng: 10X18 = 180 ATP 10X12 = 120ATP c - Các vạch sắc tố tính từ vệt sắc tố lên phía giấy sắc kí là: Màu lục - diệp lục b Màu xanh lục – diệp lục a Màu vàng – xantophyl ... trường cung cấp cho giai đoạn sinh sản tế bào sinh dục: a (2 – 1) 2n = 31 48 = 1488 NST Số NST đơn môi trường nội bào cung cấp cho giai đoạn sinh trưởng tế bào sinh dục: 2a 2n = 32 48 = 1536...
 • 4
 • 1,249
 • 51

đề thi và hướng dẫn chấm học sinh giỏi các tỉnh lớp 10 tham khảo (5)

đề thi và hướng dẫn chấm học sinh giỏi các tỉnh lớp 10 tham khảo (5)
... đơn giản + Không có khả tự sinh lợng, phải kí sinh bắt buộc + Khi tồn bên tế bào biểu đặc trng có sống (sinh trởng, phát triển, sinh sản ) + Chỉ có đặc trng sống kí sinh tế bào vật chủ 0.5 0.5 ... TRNG CHUYấN VNG DUYấN HI BC B NM 2009 HNG DN CHM Mụn: SINH HC Lp 10 Cõu 1: (2,0) a Hóy cho bit nhng cht nh Estrogen, Protờin, Ion, O2 qua mng sinh cht bng nhng cỏch no? b Gii thớch ti ta ch mt qa ... th ca mt loi sinh vt gim phõn to giao t, ngi ta nhn thy s loi giao t cha NST cú ngun gc t b l 36 Bit rng gim phõn NST gi nguyờn cu trỳc cỏ th c v cỏi Xỏc nh 2n? -Ht - K THI CHN HC SINH GII CC...
 • 6
 • 515
 • 18

đề thi và hướng dẫn chấm học sinh giỏi các tỉnh lớp 10 tham khảo (6)

đề thi và hướng dẫn chấm học sinh giỏi các tỉnh lớp 10 tham khảo (6)
... bao bọc vỏ bọc protein Virut thể ký sinh bắt buộc, tạo phấn tử virut bên tế bào ký chủ cách sử dụng máy sinh tổng hợp tế bào ký chủ b Các kiện diễn khí virut sinh sản phá hủy tế bào ký chủ virut: ... nguyên phân tế bào sinh dục vùng sinh sản (a nguyên dương) NST cung cấp cho trình phát triển tế bào sinh dục: (2a + – 1) 2n = 3024 Số TB tham gia đợt phân bào cuối vùng chin: 2k Theo đề ta có: 2a / ... để dưa lâu? Một tế bào sinh dục sơ khai qua giai đoạn phát triển từ vùng sinh sản đến vùng chín đòi hỏi môi trường tế bào cung cấp 3024 NST đơn Tỉ lệ số tế bào tham gia vào đợt phân bào vùng chín...
 • 7
 • 4,251
 • 89

Xem thêm

Từ khóa: dặn dò nắm vững đặc điểm của kiểu bài văn tự sự đọc thêm các bài văn trong sách tham khảocâu 7 trình bày mô hình tăng trưởng kinh tế solow các bạn có thể tham khảo thêm trong sgk kinh tế phát triển của thầy nguyễn trọng hoài chương 4 nguồn gốc tăng trưởng kinh tế phần 4 2 trang 85 103các thì trong tiếng anhcác thì trong tiếng anhcách dùng các thì trong tiếng anhđề thi tiếng anh tham khảođề thi tốt nghiệp tham khảođề thi học kì tham khảođề thi vật lý tham khảođề thi hoá học tham khảođề thi đại học tham khảocác thì trong tiếng anhhcông thức các thì trong tiếng anhcác thì trong tiếng anh bằng hìnhđề thi đại học tham khảo môn toánĐề thi học sinh giỏi môn Toán lớp 11(có đáp án)Đề án quản trị kinh doanh Thực trạng và giải pháp cho ngành dệt may Việt Nam trong chuỗi giá trị toàn cầubao cao phu gia thuc phamHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 0)HU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 3) HH SC GC KET CAU BE TONGHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 5) HH SC GC KET CAU GACHHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 6) HH SC GC KET CAU MONGHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 1) TONG QUANỨng dụng GIS đánh giá biến động sử dụng đất quận Cẩm Lệ thành phố đà nẵng giai đoạn 2010 2015SÁCH THIẾT KẾ TRANG PHỤCBài 12. Nhật Bản giữa thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XXThực trạng các tranh chấp hợp đồng tín dụng và kiến nghị giải pháp hạn chế tranh chấpCHUYÊN ĐỀ THỂ TÍCH KHỐI CHÓPCƯGIẢI CHI TIẾT CÁC BÀI TẬP LẠ VÀ KHÓ TRONG ĐỀ THI THPT QG MÔN VẬT LÍĐỀ THI THỬ MÔN VẬT LÝBài 10. Đồng chíKẾ HOẠCH HỘI THI GV DẠY GIỎI CẤP TRƯỜNG 2017-2018Tuần 3. So sánh. Dấu chấmBài 48. QuảBài 43. Rễ cây