XÂY DỰNG MÔ HÌNH RA QUYẾT ĐỊNH ĐA TIÊU CHUẨN TÍCH HỢP ĐỂ ĐÁNH GIÁ VÀ PHÂN NHÓM NHÀ CUNG CẤP XANH

Ứng dụng AHP để đánh giá chọn lựa nhà cung cấp tại saigon co op

Ứng dụng AHP để đánh giá và chọn lựa nhà cung cấp tại saigon co op
... CHÍ LỰA CHỌN LỰA CHỌN TIÊU CHÍ LỰA CHỌN LỰA CHỌN LỰA CHỌN TIÊU CHÍ LỰA CHỌN LỰA CHỌN LỰA CHỌN TIÊU CHÍ LỰA CHỌN LỰA CHỌN LỰA CHỌN LỰA CHỌN Hình 2.4: Hệ thống phân cấp AHP Một hệ thống phân cấp AHP ... purchasing Saigon Co. op  Đề xuất mô hình đánh giá nhà cung cấp  Áp dụng AHP để lựa chọn nhà cung cấp 1.3 Ý NGHĨA THỰC TIỄN CỦA ĐỀ TÀI Về mặt thực tế áp dụng: Ứng dụng đƣợc phƣơng pháp AHP vào thực ... MÔ HÌNH ĐÁNH GIÁ VÀ CHỌN LỰA NHÀ CUNG CẤP Phân tích trình hệ thống phân cấp đƣợc sử dụng cho nhiều mục đích khác ứng dụng phổ biến dùng để định lƣợng nhà cung cấp trình đánh giá lựa chọn han...
 • 92
 • 478
 • 15

Ra quyết định với thông tin không chắc chắn bằng việc ứng dụng hình cây quyết định

Ra quyết định với thông tin không chắc chắn bằng việc ứng dụng mô hình cây quyết định
... trình định với thông tin không chắn lập kế hoạch phát triển kinh tế xã hội cấp tỉnh cấp quốc gia việc ứng dụng hình định - Hoàn thiện quy trình ứng dụng hình định với thông tin không chắn việc ... dung chủ yếu cần định trình 2.1 Ra định với thông tin không chắn ứng dụng hình định 2.2 Công cụ hỗ trợ xây dựng hình định Hiện có nhiều công cụ hỗ trợ xây dựng hình định Simple 12 Decision ... QUAN VỀ MÔ HÌNH CÂY QUYẾT ĐỊNH VÀ THÔNG TIN KHÔNG CHẮC CHẮN Chương giới thiệu tổng quan hình định thông tin không chắn Luận văn trước hết trình bày lý thuyết chung định giới thiệu định, phân...
 • 25
 • 368
 • 0

Tiểu luận môn các hình ra quyết định - Đại học duy tân đà nẵng

Tiểu luận môn các mô hình ra quyết định - Đại học duy tân đà nẵng
... 3=(70+ x2 1- x11+ x2 2- x12+70+ x2 1- x11+ x2 2- x12+ x2 3- x13 ) 10/2=10/2(140+2 x2 1-2 x11+ 2x2 2- 2x12+ x2 3- x13) Tháng 4=( 70+ x2 1- x11+ x2 2- x12+ x2 3- x13 + 70+ x2 1- x11+ x2 2- x12+ x2 3- x13+ x2 4- x14)10/2 ... 2x2 3- 2x13 +2 x2 4- 2x14+ x2 5- x15) Tháng 6=( 70+ x2 1- x11+ x2 2- x12+ x2 3- x13+ x2 4- x14+ x2 5- x15+ 70+ x2 1- x11+ x2 2- x12+ x23x13+ x2 4- x14+ x2 5- x15+ x2 6- x16)10/2=10/2(140+2 x2 1-2 x11+ 2x2 2- ... (2) 70+ x21 - x11 ≤400 70+ x2 1- x11+ x2 2- x12 ≤ 400 70+ x2 1- x11+ x2 2- x12+ x2 3- x13 ≤ 400 70+ x2 1- x11+ x2 2- x12+ x2 3- x13+ x2 4- x14 70+ x2 1- x11+ x2 2- x12+ x2 3- x13+ x24-x14+ x2 5- x15 ≤400 ≤400...
 • 35
 • 809
 • 5

Hệ thống hỗ trợ ra quyết định quản lý tổng hợp tài nguyên nước - Xây dựng môđun chương trình phân tích hỗ trợ ra quyết định đa tiêu chí Topsis áp dụng phân tích cho một bài toán thực tế

Hệ thống hỗ trợ ra quyết định quản lý tổng hợp tài nguyên nước - Xây dựng môđun chương trình phân tích hỗ trợ ra quyết định đa tiêu chí Topsis và áp dụng phân tích cho một bài toán thực tế
... NGHỆ NGUYỄN THÀNH TRUNG HỆ THỐNG HỖ TRỢ RA QUYẾT ĐỊNH QUẢN LÝ TỔNG HỢP TÀI NGUYÊN NƯỚC: XÂY DỰNG MÔ ĐUN CHƯƠNG TRÌNH PHÂN TÍCH HỖ TRỢ RA QUYẾT ĐỊNH ĐA TIÊU CHÍ TOPSIS ÁP DỤNG PHÂN TÍCH CHO MỘT ... 13 CHƯƠNG 2: TỔNG QUAN VỀ HỆ THỐNG HỖ TRỢ RA QUYẾT ĐỊNH TRONG QUẢN LÝ TỔNG HỢP TÀI NGUYÊN NƯỚC 2.1 Một số khái niệm hệ thống hỗ trợ định quản tổng hợp tài nguyên nước Hệ thống hỗ trợ định ... giá trị cho ma trận phân tích Kết phân tích có nhờ phương pháp phân tích thuyết phân tích đa tiêu chí (MCA) 3.4.2 Cơ sở thuyết phân tích đa tiêu chí cho chương trình phân tích hỗ trợ định...
 • 79
 • 357
 • 0

Xây dựng hình công ty định mức tín nhiệm ở việt nam.pdf

Xây dựng mô hình công ty định mức tín nhiệm ở việt nam.pdf
... đƣợc công ty định mức tín nhiệm có uy tín xác nhận 1.1.2 Công ty định mức tín nhiệm vai trò 1.1.2.1 Công ty định mức tín nhiệm vấn đề định mức tín nhiệm a Công ty định mức tín nhiệm Các công ty ... tài : Đề tài Xây dựng phát triển công ty định mức tín nhiệm Việt Nam ” đƣợc thực với mục tiêu đề xuất số biện pháp tạo điều kiện hình thành công ty định mức tín nhiệm tảng để công ty hoạt động ... quan Phần lớn công ty lớn niêm yết thị trƣờng phải đƣợc công ty định mức tín nhiệm đáng tin cậy tiến hành định mức tín nhiệm Trong bối cảnh kinh tế nổi, định mức tín nhiệm yếu tố định xem liệu...
 • 86
 • 507
 • 5

XÂY DỰNG HÌNH CÔNG TY ĐỊNH MỨC TÍN NHIỆM Ở VIỆT NAM

XÂY DỰNG MÔ HÌNH CÔNG TY ĐỊNH MỨC TÍN NHIỆM Ở VIỆT NAM
... đƣợc công ty định mức tín nhiệm có uy tín xác nhận 1.1.2 Công ty định mức tín nhiệm vai trò 1.1.2.1 Công ty định mức tín nhiệm vấn đề định mức tín nhiệm a Công ty định mức tín nhiệm Các công ty ... tài : Đề tài Xây dựng phát triển công ty định mức tín nhiệm Việt Nam ” đƣợc thực với mục tiêu đề xuất số biện pháp tạo điều kiện hình thành công ty định mức tín nhiệm tảng để công ty hoạt động ... quan Phần lớn công ty lớn niêm yết thị trƣờng phải đƣợc công ty định mức tín nhiệm đáng tin cậy tiến hành định mức tín nhiệm Trong bối cảnh kinh tế nổi, định mức tín nhiệm yếu tố định xem liệu...
 • 86
 • 254
 • 0

166 Xây dựng hình Công ty định mức tín nhiệm ở Việt Nam

166 Xây dựng mô hình Công ty định mức tín nhiệm ở Việt Nam
... hình Công ty định mức tín nhiệm Việt Nam mong muốn làm rõ đặc điểm vai trò Công ty định mức tín nhiệm việc phát triển thị trường tài Việt Nam xây dựng hình tổ chức hoạt động hiệu công ty định ... nghiệp Việt Nam 1.3 Định mức tín nhiệm (Credit Rating) công ty định mức tín nhiệm (Credit Rating Agency – CRA) 1.3.1 Định nghĩa định mức tín nhiệm (Credit Rating) công ty định mức tín nhiệm( Credit ... công ty định mức tín nhiệm đề xuất hình công ty định mức tín nhiệm thích hợp Việt Nam Bố cục đề tài Nội dung đề tài trình bày chương Chương 1: Cơ sở lý luận hệ thống tài công ty định mức tín...
 • 121
 • 295
 • 2

117 Xây dựng hình Công ty định mức tín nhiệm ở Việt Nam

117 Xây dựng mô hình Công ty định mức tín nhiệm ở Việt Nam
... hình Công ty định mức tín nhiệm Việt Nam mong muốn làm rõ đặc điểm vai trò Công ty định mức tín nhiệm việc phát triển thị trường tài Việt Nam xây dựng hình tổ chức hoạt động hiệu công ty định ... nghiệp Việt Nam 1.3 Định mức tín nhiệm (Credit Rating) công ty định mức tín nhiệm (Credit Rating Agency – CRA) 1.3.1 Định nghĩa định mức tín nhiệm (Credit Rating) công ty định mức tín nhiệm( Credit ... công ty định mức tín nhiệm đề xuất hình công ty định mức tín nhiệm thích hợp Việt Nam Bố cục đề tài Nội dung đề tài trình bày chương Chương 1: Cơ sở lý luận hệ thống tài công ty định mức tín...
 • 121
 • 300
 • 2

hình ra quyết định – lựa chọn hệ thống chấm công quản lý vào ra

Mô hình ra quyết định – lựa chọn hệ thống chấm công và quản lý vào ra
... Tiểu luận: hình định Lựa chọn hệ thống chấm công quản vào ĐÁNH GIÁ PHƯƠNG ÁN L A CH N H TH NG CH M CÔNG VÀ QU N LÝ VÀO RA CÔNG TY C PH N VTC TRUY N THÔNG TR C ... Trang Tiểu luận: hình định Lựa chọn hệ thống chấm công quản vào I.2 Gi i thi u h th ng ch m công qu n vào Hi n Vi t Nam th gi i ng d ng r ng rãi có hi u qu h th ng ki m soát c a vào ... tính c a toàn h th ng ch m công qu n vào hay không? hóm Lớp Cao học quản trị kinh doanh 2010B Trang 10 Tiểu luận: hình định Lựa chọn hệ thống chấm công quản vào Chi phí tri n khai:...
 • 28
 • 500
 • 0

Nghiên cứu ứng dụng phương pháp hỗ trợ ra quyết định đa tiêu chí trong quản lý tài nguyên rừng tại khu bảo tồn cù lao chàm

Nghiên cứu và ứng dụng phương pháp hỗ trợ ra quyết định đa tiêu chí trong quản lý tài nguyên rừng tại khu bảo tồn cù lao chàm
... phương pháp hỗ trợ định đa tiêu chí vào toán quản tài nguyên rừng Áp dụng phương pháp hỗ trợ định đa tiêu chí vào quản tài nguyên rừng khu bảo tồn Lao Chàm Ý nghĩa thực tiễn: Đề tài ứng dụng ... cao học: Nghiên cứu ứng dụng phương pháp hỗ trợ định đa tiêu chí Quản tài nguyên rừng khu bảo tồn Lao Chàm Mục tiêu nhiệm vụ nghiên cứu Mục tiêu: Tối ưu quản tài nguyên rừng Nhiệm ... pháp hỗ trợ định đa tiêu chí, áp dụng phương pháp hỗ trợ định đa tiêu chí quản tài nguyên rừng, xây dựng chương trình quản tài nguyên rừng triển khai ứng dụng Đối tượng phạm vi nghiên cứu...
 • 26
 • 619
 • 2

Ứng dụng phương pháp ra quyết định đa mục tiêu trong hệ thống hệ thống sản xuất

Ứng dụng phương pháp ra quyết định đa mục tiêu trong hệ thống hệ thống sản xuất
... NGHIÊN CỨU TỔNG QUAN HỆ HỖ TRỢ RA QUYẾT ĐỊNH TRONG HỆ THỐNG SẢN XUẤT 1.1 HỆ THỐNG SẢN XUẤT Theo quan niệm phổ biến giới sản xuất hiểu trình tạo sản phẩm dịch vụ Mô hình hệ thống sản xuất Đầu vào Chuyển ... cứu thuyết định, thuyết ngẫu nhiên lý thuyết xác xuất thống kê - Ứng dụng phương pháp AHP dây chuyền sản xuất - Nghiên cứu xây dựng ứng dụng sở phương pháp định đa mục tiêu hai mức tiêu chí Bố ... Quá trình sản xuất Một hệ thống sản xuất bao gồm nhiều dây chuyền sản xuất, dây chuyền sản xuất tạo đơn vị sản phẩm, đơn vị sản xuất cấu thành sản phẩm hoàn thiện 1.2 HỆ THỐNG SẢN XUẤT GẠCH BLOCK...
 • 26
 • 539
 • 1

BÀI tập NHÓM môn HÌNH RA QUYẾT ĐỊNH đề tài xét ba nhà thầu a, b, c cung cấp phần mềm theo phương pháp AHP

BÀI tập NHÓM môn mô HÌNH RA QUYẾT ĐỊNH đề tài xét ba nhà thầu a, b, c cung cấp phần mềm theo phương pháp AHP
... Build C Build C Build C Build C Build C CÂY RA QUYẾT ĐỊNH THEO PHƯƠNG PHÁP AHP Page of IV Thu thập liệu lập trọng số cho tiêu chí Đối với nhóm tiêu chí, theo đánh giá nội dung liên quan đến Ch c ... Sum Tiếp theo nhóm tiêu chí Ch c Năng Phần Mềm c bảng sau: Functionality User Interface Database Network User Interface Database 0.333 Network 0.143 0.5 1.476 4.5 10 Sum Và liệu tiêu chí Phần Khởi ... trọng số Ch c Năng Phần Mềm: Functionality User Interface Database Network User interface Database 0.333 Network 0.143 0.5 1.476 4.5 10 User interface Database Network Ranking Vector Sum Functionality...
 • 9
 • 1,116
 • 9

Tài liệu Kỹ năng ra quyết định - hình ra quyết định doc

Tài liệu Kỹ năng ra quyết định - Mô hình ra quyết định doc
... nhân bạn phải đưa định bạn Quyết định xem có phải : • Không làm hay không (việc định “không đưa định cả” định) • Chỉ quan sát vấn đề trở lại vấn đề vào ngày khác • Thử kiểm tra vấn đề • Cứ tiến ... tình, kiên sốt sắng thực định Một định sáng tạo đòi hỏi thực phải có tính sáng tạo Đừng nên áp dụng qui trình thực có tính “tiêu biểu” vào định hình hóa vai trò Bạn phải hình hóa tiêu chuẩn ... rõ ràng phải bỏ nhiều nguồn tài nguyên đáng kể vào việc giải nguyên nhân Xác định phạm vi vấn đề giúp xác định người có liên quan 2.3 Xác định hậu vấn đề • Quyết định hậu có vấn đề để thấy có...
 • 13
 • 428
 • 1

Tài liệu ĐỀ TÀI:XÂY DỰNG HÌNH CÔNG TY ĐỊNH MỨC TÍN NHIỆM Ở VIỆT NAM pptx

Tài liệu ĐỀ TÀI:XÂY DỰNG MÔ HÌNH CÔNG TY ĐỊNH MỨC TÍN NHIỆM Ở VIỆT NAM pptx
... đƣợc công ty định mức tín nhiệm có uy tín xác nhận 1.1.2 Công ty định mức tín nhiệm vai trò 1.1.2.1 Công ty định mức tín nhiệm vấn đề định mức tín nhiệm a Công ty định mức tín nhiệm Các công ty ... đặt đề tài : Đề tài “Xây dựng phát triển công ty định mức tín nhiệm Việt Nam ” đƣợc thực với mục tiêu đề xuất số biện pháp tạo điều kiện hình thành công ty định mức tín nhiệm tảng để công ty hoạt ... Phần lớn công ty lớn niêm yết thị trƣờng phải đƣợc công ty định mức tín nhiệm đáng tin cậy tiến hành định mức tín nhiệm Trong bối cảnh kinh tế nổi, định mức tín nhiệm yếu tố định xem liệu kinh...
 • 86
 • 222
 • 0

tiểu luận các hình ra quyết định

tiểu luận các mô hình ra quyết định
... Tiểu luận Các Hình Ra Quyết Định GVHD: NCS Hồ Nguyên Khoa c) Hàm điều kiện: Thêm điều kiện ràng buộc Xij ≤ 100000 1c Tình 2: a/ Xác định phương án cắt thảm loại ... i phương án j thành đoạn 4,9,12 -2- Tiểu luận Các Hình Ra Quyết Định GVHD: NCS Hồ Nguyên Khoa Trong đó: i = 1 ( ≈ loại 14feet, ≈ loại 18 feet) j = 1 Các điều kiện ràng buộc: Tổng số đoạn ... X3A*1.06 + X1C*1.18 ≥ 18000 Số tiền thu vào năm : X4A*1.06 ≥ 20000 Các ẩn phải biến nguyên ≥ -7- Tiểu luận Các Hình Ra Quyết Định GVHD: NCS Hồ Nguyên Khoa Tình 7: Là loại tập đơn ẩn Gọi X1,...
 • 17
 • 695
 • 2

Xem thêm

Từ khóa: xây dựng mô hình quản trị đa văn hóa tại các tập đoàn kinh tế trên thế giớimô hình quyết định mua sắm của người tiêu dùngbáo cáo kết quả dự án xây dựng mô hình ứng dụng tiến bộ kỹ thuật về giống cây trồng vật nuôi nhằm góp phần ổn định và nâng cao đời sống đồng bào dân tộc huyện đạ tẻh tỉnh lâm đồngxây dựng mô hình lựa chọn quyết địnhxây dựng mô hình luồng dữ liệu mức dưới đỉnh19 tiêu chí xây dựng mô hình nông thôn mớinghien cuu xay dung mo hinh trong tram den cap ho gia dinhtiểu luận xây dựng mô hình phòng chống sạt lở bờ biểntiêu chí xây dựng mô hình nông thôn mớicác tiêu chí xây dựng mô hình nông thôn mớitiểu luận môn học thay đổi và phát triển tổ chức xây dựng mô hình hoạt động mới tại ngân hàng tmcp đông á pgd sóng thầnbáo cáo xây dựng mô hình đánh giá mức độ hài lòng của sinh viên với chất lượng đào tạo tại trường đại học kinh tế đại học đà nẵngluận văn hoạch định chính sách công trong quá trình xây dựng mô hình nông thôn mới trên địa bàn quảng nam potnghien cứu xay dựng mô hình trông hạt tiêubài tiểu luận phân tích và tối ưu hóa hệ thống nguyên tắc chung để xây dựng mô hình và phân tích điều khiển tối ưu hệ thống áp dụng trong một công việc thực tế tại cơ quanVận dụng quan điểm tích hợp trọng dạy học địa lí lớp 12 trung học phổ thông (LV thạc sĩ)Nghiên cứu khả năng hấp phụ xanh metylen, metyl da cam, phenol đỏ của quặng apatit biến tính bằng sắt từ oxit (LV thạc sĩ)Tiểu luận Tìm hiểu ảnh hưởng của tính chất vật lí trong công tác bảo quản lương thựcCHỦ ĐỀ TẬP TÍNH Ở ĐỘNG VẬTTUYỆT KĨ CASIO HÀM SỐ, MŨ-LOGARITĐỀ KIỂM TRA CUỐI NĂM GDCD lớp 11ĐỀ KIỂM TRA CUỐI NĂM GDCD lớp 11Xây dựng từ vựng tốt hơn(Building a better vocabulary)He thong meo trong bai thi toeicProject delivery method general Giao hợp đồng và hệ thống giao dự ánQuản lý kinh doanh xây dựng Chapter 3 MARKETING IN CONSTRUCTION BUSINESSBộ 9 đề thi HK 1 môn Toán lớp 11 năm 2017 có gợi ý trả lờiDòng tiền dự án xây dựng CASH FLOW CONSTRUCTION PROJECT70 câu dòng điện xoay chiều hay và khó có lời giải chi tiếtslide thuyet trinh quan tri xuat nhap khauslide thuyet trinh thuong mai dien tutieu luan quan tri san xuatTiểu luận Phát triển kỹ năng quản trị KĨ NĂNG ĐƯA RA QUYẾT ĐỊNHTiểu luận Phát triển kỹ năng quản trịKỹ năng Khen phê bình và giải quyết mâu thuẩnTiểu luận Phát triển kỹ năng quản trị Kỹ năng định lượng trong quản lý