Quản lý dự án phần mềm trong thực tiễn (Software Project Management in Practice)

BÁO cáo môn học QUẢN dự án PHẦN mềm CHỦ đề ĐỊNH HƯỚNG tầm NHÌN TRONG dự ánx

BÁO cáo môn học QUẢN lý dự án PHẦN mềm CHỦ đề ĐỊNH HƯỚNG tầm NHÌN TRONG dự ánx
... tiêu thực hành định hướng tầm nhìn tạo tầm nhìn chung mô hình tinh thần để điều khiển hành vi dự án Agile Định hướng tầm nhìn tổng hợp tầm nhìn: Tầm nhìn nhóm, tầm nhìn dự án tầm nhìn sản phẩm, ... nhiệm người quản Agile bảng trình bày chi tiết phần lại chương Chúng thảo luận ngữ cảnh tầm nhìn thành phần như: tầm nhìn nhóm, tầm nhìn dự án tầm nhìn sản phẩm định hướng tầm nhìn Tầm nhìn nhóm ... bối cảnh dự án tầm nhìn dự án cần xác định Một tầm nhìn dự án rõ ràng với hiểu biết đắn bối cảnh dự án có lẽ yếu tố quan trọng để dự án thành công Theo lời chuyên gia quản dự án Úc Rob...
 • 28
 • 404
 • 0

BÁO cáo môn học QUẢN dự án PHẦN mềm CHỦ đề ĐỊNH HƯỚNG tầm NHÌN TRONG dự án

BÁO cáo môn học QUẢN lý dự án PHẦN mềm CHỦ đề ĐỊNH HƯỚNG tầm NHÌN TRONG dự án
... quan đến dự án quản công cụ GitHub Hình 8: Công cụ GitHub 3.2 Cấu hình TargetProcess để quản dự án theo khung Scrum Trong thực hành Quản Dự án phần mềm mình, chọn công cụ phần mềm sử dụng ... lập quản dự án TargetProcess 3.3.1 Khởi tạo dự án: Chọn Add\Project: Một form xuất cho phép khai báo thông tin dự án Khai báo tên dự án, miêu tả cô đọng dự án ngày bắt đầu, ngày kết thúc dự án ... 3.1 Giới thiệu dự án: .8 3.2 Cấu hình TargetProcess để quản dự án theo khung Scrum 3.3 Giả lập quản dự án TargetProcess 3.3.1 Khởi tạo dự án: 3.1.2...
 • 18
 • 582
 • 2

Chương 1: Quản dự án phần mềm một số kiến thức cơ sở

Chương 1: Quản lý dự án phần mềm một số kiến thức cơ sở
... án, d án Công ngh thông tin, qu n d án Vòng đ i d án, ti n trình qu n d án Các bên tham gia m t d án Các lĩnh v c qu n d án Ki n th c, k c n thi t qu n d án GI I THI U Qu n d án ... ph n m m m t lĩnh v c qu n d án ⇒ Môn h c s cung c p ki n th c t p trung vào qu n d án ph n m m Qu n Qu n d án Qu n d án ph n m m KHÁI NI M: D ÁN D án: m t nhi m v t m th i đư ... c tiêu có th khác gi a d án, hay gi a th i kỳ t ng d án M C TIÊU C A QU N LÝ D ÁN Trong trình qu n d án thư ng di n ho t đ ng đánh đ i m c tiêu Đánh đ i m c tiêu d án vi c hy sinh m t m c...
 • 49
 • 159
 • 0

Chương 4: Quản dự án phần mềm thời gian thực hiện dự án

Chương 4: Quản lý dự án phần mềm thời gian thực hiện dự án
... c qu n th i gian; quy trình qu n th i gian; phương pháp dùng đ qu n th i gian, CPM (Critical Path Method), PERT (Program Evaluation and Review Technique) Xác đ nh hành đ ng d án Ư c ... I THI U Các quy trình qu n th i gian: Qu n th i gian d án g m nh ng quy trình b o đ m hoàn t t d án h n Nh ng quy trình g m: Xác đ nh hành đ ng Ư c lư ng th i gian cho m i hành đ ng Tri ... c đánh d u, đư c xác đ nh b i giám đ c d án và/ho c khách hàng Các m c quan tr ng có ích vi c ch s ti n tri n t i m d án XÁC L P CÁC M C QUAN TR NG Tháng Hoàn t t hành đ ng A Tháng Tháng Tháng...
 • 55
 • 348
 • 1

slike quản dự án phần mềm chương 9 quản mua sắm trang thiết bị trong dự án.

slike quản lý dự án phần mềm chương 9 quản lý mua sắm trang thiết bị trong dự án.
... quan trọng việc quản trang thiết bị dự án Trang thiết bị tài nguyên dự án  Đầu tư mức, lúc chủng loại nhân tố quan trọng để tiết giảm chi phí tăng hiệu hoạt động dự án Mua sắm hay thuê mướn ... động quản hành để cập nhật hồ sơ nhằm phản ánh kết cuối  Lưu trữ thông tin sử dụng tương lai  Kiểm toán mua sắm xác định học kinh nghiệm Sử dụng phần mềm hỗ trợ QLmua sắm trang thiết bị dự án ... trọng việc quản trang thiết bị dự án     Mua sắm gắn liền với việc yêu cầu cung cấp hàng hoá dịch vụ từ bên Những điều khoản khác bao gồm mua bán outsource Các chuyên gia dự đoán trước 2003...
 • 20
 • 945
 • 0

QUẢN DỰ ÁN PHẦN MỀM QUẢN NĂNG LỰC NHÂN VIÊN TRONG NHÀ MÁY

QUẢN LÝ DỰ ÁN PHẦN MỀM QUẢN LÝ NĂNG LỰC NHÂN VIÊN TRONG NHÀ MÁY
... Quản lực nhân viên nhà máy GVHS: TS Nguyễn Hải Quân KẾ HOẠCH DỰ ÁN QUẢN LÝ NĂNG LỰC NHÂN VIÊN TRONG NHÀ MÁY Bản: 1.0 Học viên: Nguyễn Quốc Trung, Văn Minh Nhật, Nguyễn Hoàng Ân Trang Quản ... 18 18 18 18 Trang Quản lực nhân viên nhà máy GVHS: TS Nguyễn Hải Quân Tổng quan dự án 1.1 Mô tả dự án Cung cấp cho nhà quản trị khả quản kỹ nhân viên nhà máy chương trình máy tính qua giao ... cho nhà quản trị việc định tổ chức đào tạo để nâng cao kỹ cho nhân viên 1.2 Tóm tắt dự án Tên dự án: Quản lực nhân viên nhà máy dự án: FACTORY Khách hàng: Factory Inc Văn Minh Nhật Quản lý...
 • 20
 • 284
 • 3

Quản dự án phần mềm xây dựng website cẩm nang ẩm thực

Quản lý dự án phần mềm xây dựng website cẩm nang ẩm thực
... | P a Quản thay đổi dự án - AmthucViet.com 2014 Kế hoạch quản thay đổi dự án Xây dựng website cẩm nang Ẩm thực Việt Mô tả Kế hoạch quản thay đổi dự án 1.1 Mục đích Kế hoạch quản thay ... án Cập nhật 30/08/2014 Lê Ngọc Hoàn age 18 | P Quản phạm vi dự án - AmthucViet.com 2014 KẾ HOẠCH QUẢN LÝ PHẠM VI DỰ ÁN Xây dựng website cẩm nang Ẩm thực Việt Phát bi ểu phạm vi dự án Tên dự ... 80 11 QUẢN LÝ CẤU HÌNH 81 Công vi ệc Người thực • SOW • Tôn dự án Lê Ngọc Hoàn • Kế hoạch quản dự án • Kế hoạch quản phạm vi dự án • Kế hoạch quản thay đổi dự án Đặng...
 • 165
 • 166
 • 0

Giải thuật di truyền và ứng dụng trong quản dự án phần mềm

Giải thuật di truyền và ứng dụng trong quản lý dự án phần mềm
... 2.4 Các tham số giải thuật di truyền 31 2.5 Thuật toán giải thuật di truyền 32 Chương Ứng dụng giải thuật di truyền để giải toán lập lịch quản dự án phần mềm ... QUảN Dự ÁN PHầN MềM 1.1 Định nghĩa dự án ,quản dự án phần mềm 1.1.1 Dự án Có nhiều cách định nghĩa dự án, lại dự án trình tạo sản phẩm hay dịch vụ Do định nghĩa dự án sau chấp nhận :Dự án trình ... lượng phần mềm làm hài lòng khách hàng Dự án phần mềm có đăc điểm cho phép phận triển khai dự án vận dụng nhiều giải pháp: công nghệ, quản vào quản dự án Sản phẩm dự án phần mềm phần mềm...
 • 110
 • 292
 • 3

NGHIÊN CỨU ÁP DỤNG THUẬT TOÁN KHAI PHÁ LUẬT KẾT HỢP ĐỂ HỖ TRỢ RA QUYẾT ĐỊNH TRONG QUẢN DỰ ÁN PHẦN MỀM

NGHIÊN CỨU ÁP DỤNG THUẬT TOÁN KHAI PHÁ LUẬT KẾT HỢP ĐỂ HỖ TRỢ RA QUYẾT ĐỊNH TRONG QUẢN LÝ DỰ ÁN PHẦN MỀM
... luật kết hợp việc tư vấn, hỗ trợ người làm dự án định hiệu Áp dụng khai phá luật kết hợp để hỗ trợ định Quản dự án phần mềm Trang Khoa Khoa Học Máy Tính Môn Học Hệ Hỗ Trợ Quyết Định Trong ... dẫn nguồn] Áp dụng khai phá luật kết hợp để hỗ trợ định Quản dự án phần mềm Trang 16 Khoa Khoa Học Máy Tính Môn Học Hệ Hỗ Trợ Quyết Định Bối cảnh thực dự án: Căn pháp để thực dự án, trạng ... Quản dự án phần mềm Trang Khoa Khoa Học Máy Tính Môn Học Hệ Hỗ Trợ Quyết Định II KHÁI NIỆM VỀ QUẢN LÝ DỰ ÁN, QUẢN LÝ DỰ ÁN PHẦN MỀM Quản dự án 1.1 Khái niệm Quản dự án ngành khoa học nghiên...
 • 43
 • 142
 • 0

Tiểu luận môn phương pháp nghiên cứu khoa học Ứng dụng 40 nguyên tắc nghiên cứu sáng tạo Triz trong Quản dự án phần mềm

Tiểu luận môn phương pháp nghiên cứu khoa học Ứng dụng 40 nguyên tắc nghiên cứu sáng tạo Triz trong Quản lý dự án phần mềm
... lớn Trong luận trình bày ứng dụng 40 nguyên tắc sáng tạo Quản dự án phần mềm Ứng dụng 40 nguyên tắc nghiên cứu sáng tạo Triz Quản dự án phần mềm I 40 NGUYÊN TẮC SÁNG TẠO Theo nhà khoa học ... nghiên cứu sáng tạo Triz Quản dự án phần mềm • III Cơ chế kiểm soát báo cáo ỨNG DỤNG 40 NGUYÊN TẮC SÁNG TẠO TRONG QUẢN LÝ DỰ ÁN PHẦN MỀM Trong phần xin trình bày số tắc sáng tạo Triz áp dụng Quản ... nghệ quản dự án Những tiền đề viện Quản dự án (PMI) công cụ kỹ thuật quản dự án chia sẻ ứng dụng phổ biến dự 15 Ứng dụng 40 nguyên tắc nghiên cứu sáng tạo Triz Quản dự án phần mềm án...
 • 29
 • 243
 • 0

Quản dự án phần mềm.doc

Quản lý dự án phần mềm.doc
... đến dự án để tạo nên dự án thành công Xác định dự án phần mềm khâu quan trọng việc xây dựng dự án phần mềm, điều giúp cho dự án thêm phần xác tránh khỏi thất bại đỗ vỡ mà dự án hay gặp phải nhất, ... tiêu dự án -Quản thông tin cần thông tin dự án? mức độ chi tiết? nhà quản dự án cần báo cáo cho họ cách nào? -Quản rủi ro xác đinh tính chất, mức độ rủi ro có kế hoạch đối phó quản ... xây dựng tài liệu khác như: phạm vi, mô tả công việc,…là yếu tố định thành công dự án I.2 Các mục tiêu thỏa hiệp -Quản phạm vi -Quản thời gian -Quản chi phí -Quản chất lượng -Quản lý...
 • 32
 • 1,152
 • 13

Quản dự án phần mềm trên web luận văn cử nhân tin học

Quản lý dự án phần mềm trên web luận văn cử nhân tin học
... đề tài Quản dự án phần mềm Web làm luận văn tốt nghiệp Đề tài tập trung quản nhân kế họach dự án Đồng thời dự đoán chi phí, thời gian dự án thời điểm Với dự án người trưởng dự án phân ... sau : - 16 - Quản dự án phần mềm Web K H O A C N TT – Đ H K H TN 2.1 Quy trình quản dự án : Hình 2-1 : Quy trình quản dự án - 17 - Quản dự án phần mềm Web 2.2 Quản công việc theo ... lịch dự án .- 146 - -5- Quản dự án phần mềm Web Chương : Tổng quan 1.1 Tổng quan dự án phần mềm Các khái niệm : K H TN 1.1.1 Trước hết nhắc lại số khái niệm dự án dự án phần mềm Một dự...
 • 157
 • 601
 • 21

Quản dự án phần mềm trên Web

Quản lý dự án phần mềm trên Web
... sau : - 16 - Quản dự án phần mềm Web K H O A C N TT – Đ H K H TN 2.1 Quy trình quản dự án : Hình 2-1 : Quy trình quản dự án - 17 - Quản dự án phần mềm Web 2.2 Quản công việc theo ... lịch dự án .- 146 - -5- Quản dự án phần mềm Web Chương : Tổng quan 1.1 Tổng quan dự án phần mềm Các khái niệm : K H TN 1.1.1 Trước hết nhắc lại số khái niệm dự án dự án phần mềm Một dự ... gian ( Time ) -6- Quản dự án phần mềm Web 1.1.2 Các công cụ hỗ trợ quản dự án phần mềm : Trong xu phát triển nay, phần mềm chuyên dùng cho việc lập kế hoạch quản dự án xuất nước ta nhiều...
 • 157
 • 472
 • 0

Quản dự án phần mềm Software Project Planning

Quản lý dự án phần mềm Software Project Planning
... công cho dự án Quản dự án phần mềm cần đảm bảo cân ba yếu tố: – thời gian – tài nguyên – chất lượng Khái niệm • Các vấn đề thường xảy dự án phần mềm – Thời gian thực dự án vượt mức dự kiến ... động quản dự án phần mềm • • • • • • • • • Xác định yêu cầu chung Viết đề án Lập kế hoạch thực dự án Các loại kế hoạch thực dự án Quy trình lập kế hoạch thực dự án Cấu trúc kế hoạch thực dự án ... dự kiến – Chi phí thực dự án vượt mức dự kiến – Kết dự án không dự kiến • Trách nhiệm người quản dự án Quản thời gian: Lập lịch, kiểm tra đối chiếu trình thực dự án với lịch trình, điều...
 • 12
 • 895
 • 21

Xem thêm

Từ khóa: công việc của người quản lý dự án pm job skillthuật ngữ tiếng anh trong quản lý dự ántiếng anh trong quản lý dự ánban quản lý dự án trong tiếng anhnghiên cứu đề xuất giải pháp tăng cường công tác quản lý dự án thủy lợi trong giai đoạn thực hiện đầu tư tại ban quản lý dự án sở nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh bắc giangchuyên đề thực tập tốt nghiệp kế toán tiền lương và các khoản tính theo lương tại công ty ban quản lý dự án thuộc nguồn vốn ngân sách cấpthực trạng công tác quản lý dự án tại công ty trong thời gian quathực tiễn về quản lý dự án thoát nước trên thế giớitổng quan về dự án và quản lý dự án thủy lợi trong giai đoạn thực hiện đầu tưquản lý dự án thuỷ lợi trong giai đoạn thực hiện đầu tưnội dung công tác quản lý dự án thủy lợi trong giai đoạn thực hiện đầu tưnhững nhân tố ảnh hưởng đến việc quản lý dự án thủy lợi trong giai đoạn thực hiện đầu tưðánh giá thực trạng công tác quản lý dự án thủy lợi trong giai đoạn thực hiện đầu tư tại ban quản lý dự án sở nông nghiệp và ptnt tỉnh bắc giangnhững kết quả đạt được trong công tác quản lý dự án thủy lợi trong giai đoạn thực hiện đầu tư tại ban quản lý dự án sở nông nghiệp và ptnt tỉnh bắc giangthực trạng công tác quản lý dự án thủy lợi trong giai đoạn thực hiện đầu tư tại ban quản lý dự án sở nông nghiệp và ptnt tỉnh bắc giangKiểm tra 15 phút GDCD 8Đề Cương Hóa 8Đề Cương Hóa 9Đề Cương Tiếng Anh 8ĐỀ CƯƠNG TIẾNG ANH 7NKH nhờ thầy cô và các bạn giúpBài thi số 3 lớp 4 vòng 15 docĐề toán HKI 8 PGD Tam Kỳ Quảng Nam năm 2004-2005Ôn tập Chương IV. Bất đẳng thức. Bất phương trìnhSố 0 trong phép cộngPhép cộng trong phạm vi 4Đề thi tuyển sinh (mẫu)Gửi bạn Nguyễn Hồng Tâm ( bài hình)Đề Cương Toán 7kiêm tra 1 tiết đề 2 ngữ văn 8 (hk1)Kiểm ta 15 phút ngư văn 8(hk1)kt t18Kiểm tra 15 phút Ngữ văn 8- phần Tiếng ViệtWord Form Revision Unit 1 - 450 ĐỀ THI HỌC KỲ 1 TIẾNG ANH 12 CÓ ĐÁP ÁN CHI TIẾT