TỔNG QUAN VỀ MARKETING

Tổng quan về marketing trong doanh nghiệp thương mại

Tổng quan về marketing trong doanh nghiệp thương mại
... nhà sản xuất, nhà thương mại người tiêu thụ” 2.2 Bản chất marketing thương mại Mục tiêu marketing thương mại cuối đảm bảo lợi nhuận có doanh nghiệp tham gia vào trình kinh doanh thị trường Nhưng, ... thông lý thuyết marketing có lợi ích từ việc ứng dụng marketing vào lĩnh vực hoạt động thương mại tổ chức kinh tế, chấp nhận khái niệm marketing thương mại sau: Marketing thương mại trình tổ chức, ... độ nay, marketing có khả đáp ứng tốt yêu cầu đặt cho thành công hoạt động thương mại doanh nghiệp Nhưng, tính chất trực tiếp phục vụ cho trình thương mại doanh nghiệp dường bị che lấp Marketing...
 • 105
 • 1,971
 • 11

Tổng quan về marketing dịch vụ.doc

Tổng quan về marketing dịch vụ.doc
... Hằng Dịch vụ cốt lõi định chất dịch vụ, quy định dịch vụ loại dịch vụ loại khác Dịch vụ cốt lõi gắn liền với hệ thống sản xuất, cung ứng dịch vụ lõi kỹ thuật dịch vụ Dịch vụ bao quanh gồm dịch ... hàng có cảm nhận tốt dịch vụ cốt lõi Dịch vụ cốt lõi dịch vụ bao quanh dịch vụ riêng biệt hệ thống để tạo dịch vụ tổng thể Thông thường doanh nghiệp phải bỏ chi phí lớn để tạo dịch vụ cốt lõi khoảng ... biệt marketing dịch vụ Phạm vi hoạt động marketing dịch vụ rộng lớn nhiều so với marketing hàng hóa hữu hình Marketing dịch vụ đòi hỏi đổi mới, mở rộng giới hạn suy nghĩ phương thức hoạt động marketing...
 • 57
 • 2,548
 • 41

Tổng quan về Marketing căn bản

Tổng quan về Marketing căn bản
... marketing Là logic marketing, qua đó, doanh nghiệp hy vọng đạt mục tiêu marketing Nội dung chiến lược marketing gồm: thị trường mục tiêu, định vị thị trường, marketing- mix, mức độ khai thác marketing, …¼br ... ), Nguyễn Quang Thắng (nguyen.thang.quang@gmail.com ), Đào Tùng (dtungsc@yahoo.fr ) Khái niệ ầ ứ ọ ủ ế ượ Marketing hỗn hợp (Marketing mix) Chiến lược marketing thường triển khai chung quanh yết ... làm marketing phải thường xuyên theo dõi cập nhật diễn biến thị trường để đưa định marketing hiệu Marketing cs giới từ lâu rồi, VN Theo anh, cần làm để marketing VN theo kịp b ên Sụ chênh lệch Marketing...
 • 20
 • 1,275
 • 1

Tổng quan về marketing quốc tế

Tổng quan về marketing quốc tế
... http://Clubtaichinh.net [[Public Relation [PR], open source for e-commerce * Business evision, E - Commerce,E - Marketing, Click Chia se tu http://Clubtaichinh.net Click ]] * Http://ecvin.net Chia se tu http://Clubtaichinh.net ... http://Clubtaichinh.net [[Public Relation [PR], open source for e-commerce * Business evision, E - Commerce,E - Marketing, Click Chia se tu http://Clubtaichinh.net Click ]] * Http://ecvin.net Chia se tu http://Clubtaichinh.net ... http://Clubtaichinh.net [[Public Relation [PR], open source for e-commerce * Business evision, E - Commerce,E - Marketing, Click Chia se tu http://Clubtaichinh.net Click ]] * Http://ecvin.net Chia se tu http://Clubtaichinh.net...
 • 14
 • 652
 • 1

Tổng quan về marketing tổng quan về marketing ngân hàng

Tổng quan về marketing tổng quan về marketing ngân hàng
... BÀI TỔNG QUAN VỀ MARKETING NGÂN HÀNG Giảng viên phụ trách: TS Trương Quang Thông Khoa Ngân hàng – Đại học Kinh tế TP.HCM MỤC ĐÍCH VÀ NỘI DUNG MỤC ĐÍCH: giúp cho học viên nắm kiến thức marketing, ... sờ, thấy đặt vấn đề giá phí dòch vụ ngân hàng 11 CÁC ĐẶC ĐIỂM CỦA MARKETING NGÂN HÀNG Đòi hỏi giao dòch trực tiếp nhân viên ngân hàng, khách hàng, có mặt khách hàng khác trình cung ứng dòch vụ Cảm ... marketing, nguyên tắc marketing, nguyên tắc sở phân khúc thò trường hoạt động kinh doanh ngân hàng NỘI DUNG: Nhắc lại khái niệm Các đặc điểm marketing ngân hàng Các nguyên tắc marketing Xác đònh...
 • 42
 • 568
 • 4

Tài liệu tổng quan về marketing - Sách hay bán chạy

Tài liệu tổng quan về marketing - Sách hay bán chạy
... quảng cáo -Báo, tạp chí -Truyền thanh, truyền hình -Internet, phương tiện điện tử -Bao bì bên -Phim ảnh -Sách mỏng, tờ gấp, tờ rơi, sách niên giám -Pano, apphic, bảng hiệu -Tư liệu nghe nhìn -Biểu ... tình hình di dân -Trình độ học vấn -sự đời ngành nghề Một số xu hướng nhân học -Sự thay đổi cấu trúc độ tuổi -sự thay đổi gia đình -Gia tăng hộ không gia đình -Thay đổi di dân -số dân có trình ... nghiệp -Phát chiến lược ĐTCT -Xác định mục tiêu ĐTCT - ánh giá mặt mạnh, yếu ĐTCT - ánh giá phản ứng ĐTCT Công chúng trực tiếp -Là nhóm, tổ chức có quan tâm quan tâm hay ảnh hưởng (cả thuận lợi hay...
 • 18
 • 411
 • 1

Tổng quan về Marketing

Tổng quan về Marketing
... thức cho marketing thời đại đạo đức nghề Marketing Nội dung chương Các quan điểm về marketing Khái quát chung về marketing Nội dung trình marketing Khái niệm marketing mix Marketing ... tiêu dùng MARKETING HIỆN ĐẠI MARKETING TRUYỀN THỐNG Marketing truyền thống marketing đại Tiêu chí Marketing Truyền Thống Marketing Hiện Đại Điểm khởi đầu Nhà sản xuất Thị trường Đối tượng quan tâm ... HÌNH THÀNH MARKETING HIỆN ĐẠ MARKETING HIỆN ĐẠI MARKETING TRUYỀN THỐNG 1.1 Quá trình phát triển marketing Quan hệ người bán với Sản xuất hàng hóa Trao đổi n hệ mâu thuẫn Qua Để giải quan hệ mâu...
 • 38
 • 398
 • 3

tổng quan về marketing

tổng quan về marketing
... tæng thÓ HÖ thèng Marketing -mix Marketing kh«ng ph©n biÖt HÖ thèng Marketing - mix I §o¹n thÞ tr−êng I §o¹n thÞ tr−êng II HÖ thèng Marketing - mix II HÖ thèng Marketing - mix III Marketing ph©n ... CÁC QUYẾT ĐINH VỀ SẢN PHẨM 3.1 SẢN PHẨM THEO QUAN ĐIỂM MARKETING 3.1.1 Khái niệm chung a Khái niệm sản phẩm Theo quan niệm cổ điển, sản phẩm tổng hợp đặc tính vật lý, hóa học, quan sát, tập hợp ... LUẬN Marketing có vai trò quan trọng sản xuất - kinh doanh doanh nghiệp? Hãy cho biết ưu, nhược điểm công cụ nghiên cứu marketing? Cho ví dụ? Dựa vào khái niệm marketing, giải thích câu nói “Marketing...
 • 82
 • 1,219
 • 1

Tổng quan về marketing xuất khẩu trong các doanh nghiệp vừa và nhỏ của Việt Nam và một số kinh nghiệm quốc tế

Tổng quan về marketing xuất khẩu trong các doanh nghiệp vừa và nhỏ của Việt Nam và một số kinh nghiệm quốc tế
... dụng marketing xuất doanh nghiệp vừa nhỏ Việt Nam .35 2.1 Định nghĩa doanh nghiệp vừa nhỏ Việt Nam .35 2.1.1 Một số định nghĩa doanh nghiệp vừa nhỏ Việt Nam .35 2.1.2 Đặc điểm doanh nghiệp ... nghiệp vừa nhỏ Việt Nam Nguyễn Thị Nguyệt Nương Kinh tế Quốc tế 46 Chuyên đề tốt nghiệp 10 GVHD: PGS.TS Nguyễn Thường Lạng Chương Tổng quan marketing xuất doanh nghiệp vừa nhỏ Việt Nam số kinh nghiệm ... vừa nhỏ cua Việt Nam số kinh nghiệm quốc tế Chương Thực trạng áp dụng marketing xuất doanh nghiệp vừa nhỏ Việt Nam Chương Giải pháp kiến nghị nhằm đẩy mạnh việc áp dụng marketing xuất doanh nghiệp...
 • 112
 • 404
 • 1

Tổng quan về marketing dịch vụ

Tổng quan về marketing dịch vụ
... Tổng quan Marketing dịch vụ • • • • • • • Dịch vụ gì? Tại phải học Marketing dịch vụ? Phân biệt hàng hóa dịch vụ? Vai trò dịch vụ Những đặc tính dịch vụ Những khó khăn với Marketing dịch vụ Marketing ... Quan điểm cũ = Trung tâm dịch vụ khách hàng Quan điểm cũ: Dịch vụ sửa chữa Quan điểm dịch vụ Dịch vụ bao gồm tất hoạt động giao tế khách hàng người công ty, bao gồm: Customer Đặc thù dịch vụ ... Dịch vụ Dịch vụ sản phẩm vô hình tiêu dùng sau sản xuất nhằm mục đích mang lại lợi ích định cho người sử dụng Quan điểm cũ dịch vụ Dịch vụ chức kỹ thuật để hỗ trợ sau bán hàng phòng dịch vụ...
 • 13
 • 461
 • 0

Tổng quan về marketing chiến lược và kế hoạch marketing

Tổng quan về marketing chiến lược và kế hoạch marketing
... TÍCH Lập kế hoạch Triển khai Kiểm tra Xây dựng kế hoạch chiến lược Triển khai thực kế hoạch Đo lường kết Đánh giá kết Xây dựng kế hoạch marketing Điều chỉnh Bản chất nội dung kế hoạch marketing ... hoạt động Marketing Các chức marketing Phân tích Lập kế hoạch Triển khai Kiểm tra Đánh giá kết chiến lược marketing Kiểm tra khác biệt mục tiêu kết thực PECSME – Mođun Quản lý hoạt động Marketing ... nghĩa marketing trình marketing Hiểu khách hàng khái niệm lĩnh vực marketing Quản lý hoạt động marketing Các nội dung kế hoạch marketing PECSME – Mođun Marketing gì? Marketing định nghĩa: “Marketing...
 • 26
 • 286
 • 0

Tổng quan về marketing

Tổng quan về marketing
... Một số quan điểm kinh doanh có trước quan điểm marketing  1.2.2 Quan điểm marketing  1.2.3 Quan điểm marketing vị xã hội © 2012 Nguyễn Tiến Dũng Chương 1: Tổng quan marketing 1.2.1 Một số quan ... 2012 Nguyễn Tiến Dũng Chương 1: Tổng quan marketing 20 Marketing giao dịch, Marketing quan hệ Mạng lưới marketing Marketing giao dịch (Transaction marketing) Quan điểm hành động với mục đích ... marketing © 2012 Nguyễn Tiến Dũng Chương 1: Tổng quan marketing 1.1 Marketing với tư cách loại hoạt động cá nhân  Xuất xứ từ marketing = market + ing  1.1.1 Một số cách hiểu marketing  Marketing...
 • 24
 • 274
 • 3

TỔNG QUAN về Marketing

TỔNG QUAN về Marketing
... phần quan trọng Marketing chiến thuật Như vậy, quan điểm đại trình Marketing cho thấy, trình Marketing trước có sản phẩm tiếp tục phát triển sau đời Từ quan điểm trên, ta đưa định nghĩa trình Marketing ... cho Marketing, Marketing- mix phân bổ kinh phí cho Marketing) Vậy Marketing- mix gì? Theo Philip Kotler: Marketing - mix tập hợp công cụ Marketing mà công ty sử dụng để theo đuổi mục tiêu Marketing ... nỗ lực Marketing Hình 1.1: Quá trình quản lý Marketing 1.3 Chính sách Marketing – mix [2] [10] [11] Chính sách Marketing- mix nội dung quan trọng ba nội dung việc hoạch định chương trình Marketing...
 • 14
 • 1,534
 • 10

Tổng quan về marketing ngân hàng

Tổng quan về marketing ngân hàng
... thứ hai: Marketing ngân hàng toàn nỗ lực ngân hàng nhằm thỏa nãm nhu cầu khách hàng thực mục tiêu lợi nhuận Quan điểm thứ ba: Marketing ngân hàng trạng thái tinh thần khách hàng ngân hàng phải ... kiến Quan niệm thứ năm: Marketing ngân hàng tập hợp hành động khác chủ ngân hàng nhằm hướng nguồn lực có ngân hàng vào việc phục vụ tốt nhu cầu khách hàng, sở mà thực mục tiêu ngân hàng Quan ... sáu: Marketing ngân hàng chức hoạt động quản trị nhằm hướng dòng chảy sản phẩm dịch vụ ngân hàng phục vụ nhóm khách hàng chọn ngân hàng Cho dù có nhiều quan điểm marketing lĩnh vực ngân hàng...
 • 44
 • 268
 • 2

Tổng quan về Marketing thương mại điện tử

Tổng quan về Marketing thương mại điện tử
... E -MARKETING Chương Tổng quan Marketing Thương Mại Điện Tử Mục đích chương học:  Nắm bắt tảng, trạng tiềm Marketing thương mại điện tử  Phân tích ảnh hưởng nhân tố pháp luật, công nghệ… tới Marketing ... Chương 6: Quản trị xúc tiến thương mại điện tử  Chương 7: Quản trị phân phối thương mại điện tử  Chương 8: Kiểm tra đánh giá chương trình marketing thương mại điện tử  Chương 9: Thực hành thảo ... khách hàng điện tử  Chương 3: Quản trị tri thức Marketing điện tử  Chương 4: Chiến lược định vị hoạch định Marketing điện tử  Chương 5: Quản trị chào hàng định giá thương mại điện tử  Chương...
 • 52
 • 323
 • 2

Xem thêm