đề trắc nghiệm ôn thi học kì Lý 12

2 đề trắc nghiệm ôn thi học kỳ I – Môn Vật lớp 11 và đáp án

2 đề trắc nghiệm ôn thi học kỳ I – Môn Vật lý lớp 11 và đáp án
... Tụ i n phẳng lo i tụ i n đơn giản thường gặp Hai tụ hai kim lo i phẳng đặt song song đ i diện ,cách i n v i B Trong thực tế để giảm kích thước hình học ,hai kim lo i thường hai kim lo i lót ... lên i n tích 2. 10 -4 N Độ lớn i n tích A 8.10-2C B 1 ,25 .10-4C C 8.10-4C D 1 ,25 .10-3C 1C 11A 21 A 31D 2D 12A 22 D 32B 3A 13D 23 D 33D 4C 14B 24 C 34A Đáp án 5D 6A 15C 16C 25 B 26 A 35D 36A 7C 17A 27 A ... cầu tích i n có độ lớn i n tích nhỏ có góc lệch nhỏ 02 Để tạo phóng tia lửa i n hai i n cực đặt không khí i u kiện thường : A hiệu i n hai i n cực không nhỏ 22 0V B hai i n cực ph i đặt gần...
 • 13
 • 955
 • 30

TRẮC NGHIỆM ÔN THI HỌC II TOÁN 9

TRẮC NGHIỆM ÔN THI HỌC KÌ II TOÁN 9
... nhân hai số hai số nghiệm phương trình: 2 2 A x − 7x + = B x − 14x + = C x − 14x + = D x + 14x +9 = Hết - B PHẦN TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN ... bình nhân hai số hai số nghiệm phương trình: 2 2 A x − 14x + = B x − 14x + = C x + 14x +9 = D x − 7x + = sin 410 Biểu thức cos 49 có giá trò bằng: A B Giá trò x để 2007 − 9x có nghóa là: C D A ... π ≈ 3,14 ) A 90 4,32 cm3 B 602,88 cm3 C 723,46 cm3 D 1808,64 cm3 Gọi S, P tổng tích hai nghiệm phương trình x + 8x + =0 Khi S + P bằng: A -15 B C -1 D 15 C D sin 41 Biểu thức cos 49 có giá trò...
 • 4
 • 124
 • 3

Bộ đề trắc nghiệm ôn thi môn Địa lớp 5

Bộ đề trắc nghiệm ôn thi môn Địa lý lớp 5
... ta cú bao nhiờu dõn tc ? Dõn tc no cú s dõn ụng nht , phõn b ch yu õu ? 52 dõn tc 2) 54 dõn tc 3) 55 dõn tc 4) Kinh 5) Thỏi 6) Ty 7) ng bng 8) Thnh ph 9) Min nỳi , trung du Cõu trung bỡnh : ... cm 5 L nc cú din tớch ln nht th gii Ti nguyờn thi n nhiờn giu cú l iu kin thun li phỏt trin kinh t Cõu trung bỡnh : (3 im) (4phỳt) Cõu hi : Khoanh vo ch cỏi trc ý tr li ỳng 1) V trớ a ... nghip nhit i Kinh t Chõu Phi cũn nhiu khú khn , tỡnh trng thiu n , thiu mc , dch bnh nguy him cũn xy nhiu ni Nguyễn Thị Ngân A 19 BI 25 : CHU M Cõu d : ( im ) (4 phỳt) Cõu hi : ỏnh du x vo trc...
 • 24
 • 163
 • 2

40 câu hỏi trắc nghiệm ôn thi học II

40 câu hỏi trắc nghiệm ôn thi học kì II
... } d {-1; } c m = - Câu 20: Phương trình: mx2 + 3x - = vô nghiệm khi: a m > - b m > 9 c m < - Câu 21: Phương trình: 3x2 + 5x + = có nghiệm là: a {1; } 3 b {-1; - } c {1; - } Câu 22: Phương trình: ... 4x2 - x - = có nghiệm là: a {1; -3} b {-1; -3} c {1; Câu 23 Phương trình: 3x2 + 2x - = có tổng hai nghiệm x1và x2 là: a b - c d - Câu 24: Phương trình: 3x2 + 2x - = có tích hai nghiệm x1và x2 ... c Hình cầu d Hình nón cụt Câu 39: Khi quay tam giác vuông vòng quanh cạnh huyền hình thu là: a Một hình nón b Hai hình nón c Một tam giác d Một hình nón cụt Câu 40: Công thức diện tích xung quanh...
 • 3
 • 163
 • 0

455 câu hỏi TRẮC NGHIỆM ôn THI học II môn hóa 9 có đáp án

455 câu hỏi TRẮC NGHIỆM ôn THI học kì II môn hóa 9 có đáp án
... Ag2CO3, NaNO3 Đáp án: D Câu 92 : 32 lọ đựng hóa chất: Cu(OH)2, BaCl2, KHCO3 để nhận biết lọ cần dùng hóa chất ? (Chương 3/bài 29/ mức 2) A NaCl B NaOH C H2SO4 D CaCl2 Đáp án: C Câu 93 : Dãy gồm ... (Chương 3/bài 29/ mức 1) A CO2 B Cl2 C CO D Na2O Đáp án: A Câu 88: Cho phương trình hóa học sau: X + NaOH → Na2CO3 + H2O X (Chương 3/bài 29/ mức 2) A CO B NaHCO3 C CO2 D KHCO3 Đáp án: B Câu 89: Khối lượng ... axit clohiđric đặc Đáp án: B Câu 32: Khi dẫn khí clo vào nước xảy tượng (Chương 3/ 26/ mức 1) A vật lí B hoá học C vật lí hoá học D không xảy tượng vật lí hóa học Đáp án: C Câu 33: Dẫn khí Cl2...
 • 164
 • 301
 • 0

CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM ÔN THI HỌC VÀ TỐT NGHIỆP THPT MÔN SINH ( CÓ ĐÁP ÁN)

CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM ÔN THI HỌC KÌ VÀ TỐT NGHIỆP THPT MÔN SINH ( CÓ ĐÁP ÁN)
... người gia đình A (1 )XX, (2 )XYA, (3 )XYA, (4 )XX, (5 )XYA B (1 )XaXa, (2 )XAY, (3 )XAY, (4 )XaXa, (5 )XAY C (1 )XAXa, (2 )XaY, (3 )XaY, (4 )XAXa, (5 )XaY D (1 )XX, (2 )XYa, (3 )XYa, (4 )XX, (5 )XYa Câu 7: Ở người, ... biến (M) nhờ vào đặc điểm (N) chúng (M) (N) là: A (M): E coli, (N): cấu tạo đơn giản B (M): E coli, (N): sinh sản nhanh C (M): virút, (N): cấu tạo đơn giản D (M): virút, (N): sinh sản nhanh Câu ... a đỏ : vàng b đỏ c đỏ : qủa vàng d đỏ : vàng 11 Khi lai gà lông đen với gà lông trắng chủng F1 màu lông đốm Tiếp tục cho gà F1 giao phối với thu F2 tỉ lệ lông đen : lông đốm : lông trắng...
 • 26
 • 226
 • 0

00 bo de trac nghiem on tap hoc ki i p1

00 bo de trac nghiem on tap hoc ki i p1
... Lương Đức Khiêm – Phạm Minh Tú Vũ Minh Hiếu – Phùng Minh Hiếu – Phạm Vân Anh – Trần Vân Anh Đỗ Thanh Mai – Đỗ Tiến – Diệu Huyền – Thu Hiền – Nguyễn Thanh Tùng Chương trình Luyện thi Đánh giá lực (PRO–A): ... Lôgarit số a −4 a8 ( < a ≠ ) bằng: A − B Chương trình Luyện thi Đánh giá lực (PRO–A): Tự tin chinh phục kì thi THPTQG 2017 Khóa học Luyện thi THPT Quốc Gia 2017 – Thầy ĐẶNG VIỆT HÙNG Facebook: ... Chương trình Luyện thi Đánh giá lực (PRO–A): Tự tin chinh phục kì thi THPTQG 2017 Khóa học Luyện thi THPT Quốc Gia 2017 – Thầy ĐẶNG VIỆT HÙNG Câu 43: Phương trình x = A -7 có nghiệm x bằng: 128 B...
 • 4
 • 152
 • 0

BỘ ĐỀ TRẮC NGHIỆM ÔN THI CAO ĐẲNGĐẠI HỌC MÔN VẬT 2011_ĐỀ 8+9 doc

BỘ ĐỀ TRẮC NGHIỆM ÔN THI CAO ĐẲNGĐẠI HỌC MÔN VẬT LÝ 2011_ĐỀ 8+9 doc
... lò xò có K= 100 N/m, khối lợng không đáng kể vật nhỏ khối lợng 250g, dao động điều hoà với biên độ 10 cm Lấy gốc thời gian t=0 lúc vật qua vị trí cân Quãng đờng vật đợc t = s là: 24 A 7,5 cm B ... 10 m/s2 Khong thi gian lũ xo b gión mt chu kỡ l: A 0,28s B 0,09s C 0,14s D 0,19s Cõu 40: Trong dao ng iu hũa ca mt lc lũ xo, nu gim lng ca vt nng 20% thỡ s ln dao ng ca lc mt n v thi gian A tng ... ỡnh thỡ ta ang núi n : A Giỏ tr hiu dng B Giỏ tr ln nht C Giỏ tr trung bỡnh D Giỏ tr tc thi Cõu 31: Mt vt ng thi thc hin hai dao ng cựng phng cú phng trỡnh x1 4cos t v x1 2cos t Phng...
 • 17
 • 182
 • 0

BỘ ĐỀ TRẮC NGHIỆM ÔN THI CAO ĐẲNG- ĐẠI HỌC MÔN VẬT 2011_ĐỀ 6+7 pptx

BỘ ĐỀ TRẮC NGHIỆM ÔN THI CAO ĐẲNG- ĐẠI HỌC MÔN VẬT LÝ 2011_ĐỀ 6+7 pptx
... khuyếch đại cao tần, ăngten phát C Ống nói, dao động cao tần, biến điệu, khuyếch đại cao tần, ăngten phát D Ống nói, dao động cao tần, tách sóng, khuyếch đại âm tần, ăngten phát Câu 49: Thông tin ... chiều dòng điện chiều Câu 22: Điểm giống sóng sóng điện từ không đúng: A Đều sóng ngang B Đều truyền chân không C Đều truyền không khí D Đều có tính chất nhiễu xạ, phản xạ Câu 23: Chu kì dao động ... sát vật mặt sàn µ=0,02 Lúc đầu đưa vật tới vị trí cách vị trí cân 4cm buông nhẹ Quãng đường vật từ lúc bắt đầu dao động đến lúc dừng lại là: A 16m B 1,6m C 16cm D Đáp án khác Câu 7: Một vật nhỏ...
 • 19
 • 220
 • 0

BỘ ĐỀ TRẮC NGHIỆM ÔN THI CAO ĐẲNG- ĐẠI HỌC MÔN VẬT 2011_ĐỀ 4+5 doc

BỘ ĐỀ TRẮC NGHIỆM ÔN THI CAO ĐẲNG- ĐẠI HỌC MÔN VẬT LÝ 2011_ĐỀ 4+5 doc
... Khi treo vật có khối lượng m vào lò xo k1 chu kỳ dao động vật T1 = 0,3s Khi treo vật vào lò xo k2 chu kỳ dao động vật T2 = 0,4s Khi treo vật vào hệ hai lò xo song song chu kỳ dao động vật là: ... tuổi cổ vật ứng dụng khảo cổ học C Xác định thành phần hóa học cấu tạo nên bề mặt thi n thể phát sáng D Xác định có mặt ngun tố hợp chất Câu 31 Chọn phát biểu sai A Vận tốc ban đầu cực đại quang ... tốc vật dao động điều hồ thoả mãn mệnh đề sau đây: A Ở vị trí cân vận tốc cực đại, gia tốc cực đại B Ở vị trí biên vận tốc triệt tiêu, gia tốc triệt tiêu C Ở vị trí biên vận tốc đạt cực đại, ...
 • 19
 • 261
 • 1

BỘ ĐỀ TRẮC NGHIỆM ÔN THI CAO ĐẲNG- ĐẠI HỌC MÔN VẬT 2011_ĐỀ 2+3 potx

BỘ ĐỀ TRẮC NGHIỆM ÔN THI CAO ĐẲNG- ĐẠI HỌC MÔN VẬT LÝ 2011_ĐỀ 2+3 potx
... tính vật đối trục quay cố định đặc trưng cho: A Mức qn tính vật trục quay B Mức qn tính vật chuyển động quay quanh trục C Sức ì vật chuyển động quay quanh trục D A, B, C sai Câu 43: Một vật dao ... dụng lên vật D dây treo có khối lượng đáng kể Câu 20: Một lắc lò xo thẳng đứng gồm vật khối lượng m = 0,5kg lò xo có độ cứng k=0,5N/cm Khi vật có vận tốc 20cm/s gia tốc m/s Biên độ dao động vật : ... tốc có độ lớn cực đại Câu 12: Hãy chọn phát biểu Trong dao động điều hòa lắc lò xo A Thế động biến thi n tuần hồn ngược pha B Li độ gia tốc biến thi n pha C Vận tốc li độ biến thi n ngược pha D...
 • 17
 • 208
 • 0

BỘ ĐỀ TRẮC NGHIỆM ÔN THI CAO ĐẲNG- ĐẠI HỌC MÔN VẬT 2011_ĐỀ 1 ppt

BỘ ĐỀ TRẮC NGHIỆM ÔN THI CAO ĐẲNG- ĐẠI HỌC MÔN VẬT LÝ 2011_ĐỀ 1 ppt
... A k  (s) 600 10 0 B k  (s) 300 10 0 C k  (s) 200 10 0 D k  (s) 12 00 10 0 Câu 18 : Đặt vào hai đầu đoạn mạch điện áp xoay chiều u  11 0 sin (10 0t   )V  i  4cos (10 0t  )A A 311 W cường độ dòng ... cân bằng, kéo vật thẳng đứng xuống tới lò xo dài 26,5cm buông nhẹ, lấy g =10 m / s Động vật lúc lò xo dài 25cm là: A Wd  24,5 .10 3 J B Wd  22 .10 3 J C Wd  16 , 5 .10 3 J D Wd  12 .10 3 J Câu ... bước sóng 1  2  3 Cho biết 3  656, 3nm Giá trị 1 2 là: A 97,3nm 12 1,6nm B 10 2,5nm 12 1,6nm C 10 2,5nm 410 ,2nm D 97,3nm 410 ,2nm Câu 31: Các vạch quang phổ dãy Pa sen nguyên tử hidro thuộc:...
 • 16
 • 250
 • 0

BỘ ĐỀ TRẮC NGHIỆM ÔN THI CAO ĐẲNG- ĐẠI HỌC MÔN VẬT 2011_ĐỀ 10 docx

BỘ ĐỀ TRẮC NGHIỆM ÔN THI CAO ĐẲNG- ĐẠI HỌC MÔN VẬT LÝ 2011_ĐỀ 10 docx
... = 101 5 Hz f2 = 1,5 .101 5 Hz vào kim loại làm catôt tế bào quang điện, người ta thấy tỉ số động ban đầu cực đại electron quang điện Tần số giới hạn kim loại là: A 101 5 Hz B 1,5 .101 5 Hz C 7,5 .101 4 ... công suất tiêu thụ cực đại mạch bao nhiêu? A 440W B 484W C 220W D 242W Câu 17: Cho mạch điện hình vẽ, UAB = 80 v , f=50Hz, 10 3 L  ( H ); C  (F )  6 Khi công suất tiêu thụ P R đạt cực đại ... động D Dùng nguồn không đổi tranzito để điều khiển Câu 22: Một mạch dao động gồm tụ điện C=25pF, cuộn dây cảm L =10- 4H Ban đầu cường độ dòng điện đạt cực đại 40mA Công thức sau công thức xác định...
 • 8
 • 175
 • 0

Phương Pháp Giải Nhanh Và Bộ Đề Trắc Nghiệm Ôn Thi Đại Học [4 Parts] - Part 1-2

Phương Pháp Giải Nhanh Và Bộ Đề Trắc Nghiệm Ôn Thi Đại Học [4 Parts] - Part 1-2
... (ancol) 3-metylbutanol-2 (hay 3-metylbutan-2-ol), s n ph m thu c A 3-metylbuten-1 (hay 3-metylbut-1-en) B 2-metylbuten-2 (hay 2-metylbut-2-en) C 3-metylbuten-2 (hay 3-metylbut-2-en) D 2-metylbuten-3 ... H2N-CH2-CONH-CH(CH3)-CONH-CH2-COOH dung d ch HCl (dư), sau ph n ng k t thúc thu c s n ph m là: A H2N-CH2-COOH, H2N-CH2-CH2-COOH B H3N+-CH2-COOHCl-, H3N+-CH2-CH2-COOHCl- C H3N+-CH2-COOHCl-, H3N+-CH(CH3)-COOHCl- ... dung d ch NaOH thu c s n ph m có mu i H2N-CH2-COONa Công th c c u t o thu g n c a X là: A H2N-CH2-COO-C3H7 B H2N-CH2-COO-CH3 C H2N-CH2-CH2-COOH D H2N-CH2-COO-C2H5 Câu 51: Khi th c hi n ph n ng este...
 • 39
 • 286
 • 1

Xem thêm

Từ khóa: câu hỏi trắc nghiệm ôn thi học kì 1 tiếng anh 12tuyen tap trac nghiem on thi hoc ki 2 mon hoa hoc nam 2014 2015trắc nghiệm ôn thi đh môn lýđề trắc nghiệm hóa 11 học kì 2đề trắc nghiệm hóa 10 học kì 1đề trắc nghiệm hóa 11 học kì 1trac nghiem on tap học kì 1 hóa lớp 10đề số 1 ôn thi học kì ii môn văn 7 và đáp áncâu hỏi trắc nghiệm ôn tập chương iivật lý 12 nâng cao potđề ôn thi học kì vật lý 12đề ôn thi học kì môn lý 12đề thi trắc nghiệm hóa 10 học kì 2đề thi trắc nghiệm hóa 11 học kì 1đề cương ôn thi học kì 1 địa lý 12đề thi trắc nghiệm hóa 11 học kì 2chiến lược gây hứng thú cho học sinh thcs môn toánĐiều khiển bình trộn hóa chất PLCCATALOGLOGUE CỐP PHA FUVITính toán và thiết kế Boost Converterbao cao nguyen ly bao quan thuc phamHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 0)HU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 4) HH SC GC KET CAU THEPHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 6) HH SC GC KET CAU MONGHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 1) TONG QUANTiểu luận môn kinh tế lượngTIENG ANH CHUYEN NGANH MAYbài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMSách Tiếng Trung 1VẤN đề bảo vệ tốt NHẤT QUYỀN và lợi ÍCH của KHÁCH HÀNG KHI HÀNH NGHỀ LUẬT sưHÀM SỐ VÀ MŨ, LOGARITbài tập trắc nghiệm mặt cầu, hình cầu và khối cầubài tập Vat ly nguyen tuKẾ HOẠCH HỘI THI GV DẠY GIỎI CẤP TRƯỜNG 2017-2018Tuần 4. Nghe-kể: Dại gì mà đổi. Điền vào giấy tờ in sẵnSKKN PP Graph trong dạy học Hóa học