KẾT QUẢ THỐNG kê THÀNH PHẦN LOÀI LƯỠNG cư, bò sát KHU vực bắc TRUNG bộ tại PHÒNG THÍ NGHIỆM ĐỘNG vật, KHOA SINH học, TRƯỜNG đại học VINH

THÀNH PHẦN LOÀI LƯỠNG CƯ, SÁT Ở VÙNG RỪNG CÀ ĐAM, TỈNH QUẢNG NGÃI pdf

THÀNH PHẦN LOÀI LƯỠNG CƯ, BÒ SÁT Ở VÙNG RỪNG CÀ ĐAM, TỈNH QUẢNG NGÃI pdf
... sánh thành phần loài vùng nghiên cứu với vùng lân cận Kết nghiên cứu 3.1 Thành phần loài Phân tích 231 mẫu vật thu được, điều tra vấn, xác định danh sách gồm 74 loài LCBS VRCĐ, tỉnh Quảng Ngãi ... Quảng Ngãi thuộc 55 giống, 18 họ, (bảng 1) Bảng Thành phần loài lưỡng cư, sát vùng rừng Đam (2) (3) (4) AMPHIBIA ANURA BỘ KHÔNG ĐUÔI Bufonidae LỚP LƯỠNG CƯ Họ Cóc Duttaphrynus melanostictus ... Số bộ, họ, giống, loài thuộc lớp lưỡng sát vùng rừng Đam Thành phần phân loại học Tên lớp động vật Bộ Họ Giống Loài Số lượng (SL) % so với toàn quốc (%) SL % SL % SL % Lưỡng cư 33,33 77,77...
 • 9
 • 380
 • 3

Nghiên cứu thành phần loài lưỡng cư, sát khu bảo tồn rừng sến tam quỷ tỉnh thanh hóa

Nghiên cứu thành phần loài lưỡng cư, bò sát khu bảo tồn rừng sến tam quỷ tỉnh thanh hóa
... Lớp Số Số họ Số loài Lưỡng sát 1 Lưỡng sát 2 Lưỡng sát Lưỡng sát 11 Rừng thứ sinh Lưỡng sát 16 Rừng nguyên sinh Lưỡng sát 13 34 Lưỡng cư 2 sát 3 Dạng sinh ... nghiên cứu thành phần loài ếch sát khu bảo tồn thiên nhiên Pù Huống với tổng số 95 loài ếch sát, có 330 loài ếch nhái sát quý có giái trị bảo tồn (chiếm 31,57% tổng số loài khu bảo tồn) , ... trạng loài LCBS khu bảo tồn .36 3.3 Đặc điểm hình thái phân loại lưỡng cư, sát KBTTN rừng Sến Tam Quy tỉnh Thanh Hóa .38 3.4 Hiện trạng loài lưỡng cư, sát KBTTN rừng Sến Tam...
 • 106
 • 434
 • 1

Nghiên cứu thành phần loài lưỡng sát ở xã thiện khê, huyện sơn dương, tỉnh tuyên quang

Nghiên cứu thành phần loài lưỡng cư  bò sát ở xã thiện khê, huyện sơn dương, tỉnh tuyên quang
... (Chordata) Thiện Kế, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang 2.3 Phương Pháp nghiên cứu a Khảo sát điều tra - Khảo sát dọc theo khe suối dãy núi Tam Đảo, độ cao khác Thiện Kế - Khảo sát khu vực ... LUẬN 3.1 Thành phần loài LC-BS Thiện Kế, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang Chúng thu thập 126 mẫu vật Kết ghi nhận 42 loài, có 31 loài thu mẫu vật, loài quan sát trực tiếp, loài điều tra nhân ... Thiện Kế, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang nằm khoảng 2103 - 2104 vĩ độ Bắc 10502 - 10505 kinh độ Đông - Diện tích: 3104,38 +Phía Bắc giáp với Hợp Hoà, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang +Phía...
 • 31
 • 342
 • 0

Nghiên cứu thành phần loài lưỡng cư, sát ở hợp hoà, huyện sơn dương, tỉnh tuyên quang

Nghiên cứu thành phần loài lưỡng cư, bò sát ở hợp hoà, huyện sơn dương, tỉnh tuyên quang
... pháp nghiên cứu Thời gian nghiên cứu .6 Mẫu vật, t liệu đối tợng nghiên cứu Địa điểm nghiên cứu Phơng pháp nghiên cứu .6 Chơng Kết nghiên cứu thảo luận9 Danh sách thành phần loài Lỡng c, sát ... rừng Lỡng c 10 loài 10 loài 10 loài sát 25 loài 14 loài 26 loài Tổng số 35 loài 24 loài 36 loài Từ bảng có nhận xét nh sau: Trong số 42 loài Lỡng c, sát Hợp Hoà, có 19 loài rộng sinh ... - Lớp sát (Reptilia), ngành Dây sống (Chordata), phân ngành Có xơng sống (Vertebrata) Địa điểm nghiên cứu Hợp Hoà, huyện Sơn Dơng, tỉnh Tuyên Quang Phơng pháp nghiên cứu 4.1 Nghiên cứu thực...
 • 42
 • 169
 • 0

Xác định được tính đa dạng về thành phần loài lưỡng cư, sát tại rừng đặc dụng cham chu và phân tích đặc điểm sinh cảnh và sự phân bố các loài lưỡng cư, sát theo sinh cảnh tại rừng đặc dụng cham chu

Xác định được tính đa dạng về thành phần loài lưỡng cư, bò sát tại rừng đặc dụng cham chu và phân tích đặc điểm sinh cảnh và sự phân bố các loài lưỡng cư, bò sát theo sinh cảnh tại rừng đặc dụng cham chu
... cứu tính đa dạng thành phần loài lưỡng cư, sát rừng đặc dụng Cham Chu • Nghiên cứu đặc điểm sinh cảnh phân bố lưỡng cư, sát rừng đặc dụng Cham Chu • Nghiên cứu tính đa dạng giá trị loài lưỡng ... thành phần loài khu hệ lưỡng cư, sát rừng đặc dụng Cham Chu 4.1.1 Đa dạng thành phần loài lưỡng cư, sát Kết điều tra tổ thành loài lưỡng cư, sát RĐD Cham Chu thống kê bảng sau: Bảng 4.1 Tính ... thành phần loài rừng đặc dụng Cham Chu thấp Kết điều tra thành phần loài lưỡng cư - sát rừng đặc dụng Cham Chu thống kê bảng sau: Bảng 4.2 Danh lục loài lưỡng sát rừng đặc dụng Cham Chu...
 • 67
 • 112
 • 0

Báo cáo nghiên cứu khoa học " KẾT QUẢ ĐIỀU TRA THÀNH PHẦN LOÀI VÀ ĐẶC ĐIỂM PHÂN BỐ CỦA NHÓM BƯỚM NGÀY (RHOPALOCERA: LEPIDOPTERA) Ở KHU VỰC NHÀ MÁY THUỶ ĐIỆN A VƯƠNG, TỈNH QUẢNG NAM " pdf

Báo cáo nghiên cứu khoa học
... 31 loài, Amathusiidae có loài, Nymphalidae có 31 loài, Riodinidae có loài, Lycaenidae có 11 loài Hesperiidae có 15 loài, (bảng 1) Bảng 1: Thành phần loài bướm ngày A Vương - Quảng Nam Độ cao ... bày kết nghiên cứu thành phần loài đặc điểm phân bố nhóm bướm ngày, đề tài “Đánh giá tác động môi trường dự án Nhà máy Thuỷ điện A Vương” II Phương pháp nghiên cứu 2.1 Đ a điểm nghiên cứu Xã Ma ... định loài bướm đặc hữu cho miền Trung Việt Nam, bao gồm: Ypthima similis, Ragadia critias, Erites medura (Satyridae) Bổ xung loài cho vùng phân bố miền Trung Việt Nam, bao gồm: Lethe minerva Mycalesis...
 • 9
 • 441
 • 1

KẾT QUẢ ĐIỀU TRA THÀNH PHẦN LOÀI SÂU ĂN LÁ KEO, ĐIỂM SINH HỌC CỦA LOÀI SÂU HẠI CHÍNH TẠI QUẢNG TRỊ

KẾT QUẢ ĐIỀU TRA THÀNH PHẦN LOÀI SÂU ĂN LÁ KEO, ĐIỂM SINH HỌC CỦA LOÀI SÂU HẠI CHÍNH TẠI QUẢNG TRỊ
... kiểm tra: ngày lần KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU Kết điều tra thành phần loài sâu ăn Keo tràm, Keo tai tượng Keo lai tỉnh Quảng Trị Kết điều tra thành phần loài sâu Tiến hành điều tra sâu ăn khu vực Keo tràm, ... Phong tỉnh Quảng Trị, điều thu mẫu loài sâu ăn phân cấp hại chúng từ xác định thành phần loài sâu hại Kết thống kê trình bày Bảng 1: Bảng Danh mục thành phần loài sâu ăn keo TT Tên khoa học Tên ... Điều tra thành phần loài sâu ăn keo (Keo tràm, Keo lai Keo tai tượng), tỷ lệ mức độ bị hại chúng, xác định loài sâu hại tỉnh Quảng Trị giám định tên khoa học chúng Điều tra tỷ lệ mức độ bị hại...
 • 11
 • 205
 • 0

Chất lượng nước và thành phần loài vi tảo ở sông bùng thuộc huyện diễn châu tỉnh nghệ an luận văn thạc sĩ sinh học

Chất lượng nước và thành phần loài vi tảo ở sông bùng thuộc huyện diễn châu  tỉnh nghệ an luận văn thạc sĩ sinh học
... thuộc huyện Diễn Châu - tỉnh Nghệ An Mục tiêu đề tài nhằm điều tra, đánh giá chất lượng nước, xác định thành phần loài vi tảo rút mối quan hệ tảo môi trường sống sông Bùng thuộc huyện Diễn Châu, ... loài tảo phát số sông lớn sông Hồng 55 loài tảo Lam: 12 loài, tảo Lục: 10 loài, tảo Silic: 33 loài, sông Hương 95 loài tảo Lam: loài, tảo Silic: 64 loài, tảo Lục: 33 loài sông Cửu Long 136 loài, ... 3.2.2 Các tiêu hóa học 41 3.2.3 Nhận xét tổng quát chất lượng nước sông Bùng .51 3.3 Sự đa dạng thành phần loài vi tảo sông bùng thuộc huyện Diễn Châu - tỉnh Nghệ An ...
 • 39
 • 631
 • 14

Tài liệu Kết quả điều tra thành phần sâu bệnh hại trên giống hồng không hạt Bảo Lâm tại Lạng Sơn năm 2003-2007 pot

Tài liệu Kết quả điều tra thành phần sâu bệnh hại trên giống hồng không hạt Bảo Lâm tại Lạng Sơn năm 2003-2007 pot
... số liệu: TÇn b¾gÆp  suÊt t (%) Tæng sèlÇn¾gÆp b t x 100 Tæng lÇn tra sè diÒu III Kết nghiên cứu Thành phần sâu hại hồng Bảo Lâm Lạng Sơn (Bảng 1) Bảng Thành phần mức độ phổ biến sâu hại hồng Bảo ... loài bệnh hại thu thập có loại chưa định danh bệnh chảy gôm loại bệnh thâm đen mạch gỗ Với kết mà đề tài thu thành phần loài sâu bệnh hại BVTV - Số 5/2007 kết nghiên cứu khoa học hồng không hạt Bảo ... lạng Sơn từ năm 2003-2007 - Chúng xác định 12 loài bệnh hại hồng, bệnh thán thư, bệnh giác ban, bệnh thâm đen mạch gỗ chưa xác định Bệnh rụng bệnh hại hồng Bảo Lâm quan trọng Lạng Sơn trình nghiên...
 • 6
 • 321
 • 1

Báo cáo nghiên cứu khoa học " THÀNH PHẦN LOÀI LƯỠNG CƯ (AMPHIBIA) VÀ SÁT (REPTILIA) PHÍA TÂY TỈNH ĐẮK NÔNG " pptx

Báo cáo nghiên cứu khoa học
... Kết nghiên cứu 3.1 Thành phần loài lưỡng cư, sát phía tây tỉnh Đắk Nông Thông qua phân tích mẫu vật tư liệu thu thập được, thống kê 72 loài thuộc 21 họ, lớp lưỡng (Amphibia) sát (Reptilia) ... kê phía tây tỉnh Đắk Nông có 72 loài (chiếm 15,72% so với toàn quốc) thuộc (83,33%) 21 họ (65,62%) Trong đó, có 24 loài lưỡng (2 bộ, họ) 48 loài sát (3 bộ, 15 họ) Thành phần loài lưỡng cư, ... với nước Lưỡng sát 66,67 100 15 66,67 65,21 13 35 37,14 29,16 24 48 14,81 16,21 Chung 83,33 21 65,62 48 30,96 72 15,72 3.2 So sánh thành phần loài lưỡng cư, sát phía Tây tỉnh Đắk Nông với...
 • 9
 • 480
 • 4

Xem thêm

Từ khóa: thống kê thành phần loàikết quả điều tra thành phần sâu bệnh hại trên giống hồng không hạt bảo lâm tại lạng sơn năm 20032007cấu trúc thành phần loài lưỡng cư vườn quốc gia pù mát1 5 thống kê chi tiết số lượng khách outbound theo khu vực của hanoi red tous giai đoạn 2007 2009nghiên cứu đặc điểm hình thái phân loại các loài trong họ dicroglossidae ở khu vực bắc trung bộ4 4 kết quả thống kê ảnh hưởng của thành phần nguyên liệu nhào bột bạt đến công thức nhào trộnnhận xét về kết quả thống kê phân loại các tên gọi bộ phận cơ thể ngƣời trong tiếng hánkết quả nghiên cứu thành phần hóa học loài geranium nepalense var thunbergil kudophương pháp đánh giá cho phép lượng hóa các kết quả đánh giá thành phần và kết luận cuối cùng được mức độ tốt xấu của tình hình là phương pháp đánh giá chung kết định lượngphụ lục 3 kết quả efa các thành phần thang đo sự thỏa mãn của khách hàng đối với chất lượng dịch vụ tại khu vcgt vinpearl land lần thứ 6phân tích kết quả thống kê số liệu về điểm thi hết mônkêt quá xác định thành phần bùn bùn thải giàu kim loại nặngc 1 1 a kết quả thống kê điểm trung bình chưa có trọng lượng tỷ lệ và thời gian ngâm giấm ảnh hưởng tới màu sắcc 1 2 a kết quả thống kê điểm trung bình chưa có trọng lượng tỷ lệ và thời gian ngâm giấm ảnh hưởng tới cấu trúcc 2 1 kết quả thống kê điểm trung bình có trọng lượng tỷ lệ gia vị ảnh hưởng đến chất lượng sản phẩmchiến lược gây hứng thú cho học sinh thcs môn toánPHÁT TRIỂN KINH TẾ TƯ NHÂNĐề thi học sinh giỏi môn Toán lớp 11(có đáp án)Đề án quản trị kinh doanh Thực trạng và giải pháp cho ngành dệt may Việt Nam trong chuỗi giá trị toàn cầuTính toán và thiết kế Boost ConverterHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 4) HH SC GC KET CAU THEPHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 5) HH SC GC KET CAU GACHHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 1) TONG QUANTuần 15 giáo án lớp 3 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinhTiểu luận môn kinh tế lượngỨng dụng GIS đánh giá biến động sử dụng đất quận Cẩm Lệ thành phố đà nẵng giai đoạn 2010 2015bài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMHÀM SỐ VÀ MŨ, LOGARITGIẢI CHI TIẾT CÁC BÀI TẬP LẠ VÀ KHÓ TRONG ĐỀ THI THPT QG MÔN VẬT LÍPHƯƠNG PHÁP TƯ DUY GIẢI TOÁN TRẮC NGHIỆMĐỀ THI THỬ MÔN VẬT LÝBài 10. Bài thơ về tiểu đội xe không kínhBài 10. Đồng chíTuần 3. So sánh. Dấu chấmTuần 5. Người lính dũng cảm