Giáo án chuyển động cơ

Giáo án chuyển động học

Giáo án chuyển động cơ học
... tốc chuyển động đầu kim đồng hồ chuyển động xe đạp em từ nhà đến trờng? GV: Vậy chuyển động dầu kim đồng hồ chuyển động , chuển động xe đạp chuyển động không GV: Chuyển động đầu kim đồng hồ chuyển ... tác dụng lực cân thì: A Vật đứng yên chuyển động B Vật chuyển động chuyển động chậm lại C Vật chuyển động tiếp tục chuyển động thẳng D Vật chuyển động chuyển động nhanh lên 3/ Câu dới viết lực ... ThứNgày ThángNăm Tiết Chuyển động chuyển động không I Mục tiêu - phát biểu đợc định nghĩa chuyển động , chuyển động không Nêu ví dụ loại chuyển động - Xác định đợc dấu hiệu đặc trng chuyển động...
 • 71
 • 449
 • 0

đồ án chuyển động khí, chương 1 ppt

đồ án chuyển động cơ khí, chương 1 ppt
... 0.99.0,97 P1 = P2 3,506   3,651KW  ol nbr 0.99.0,97 Mômen xoắn trục: T1 = 9,55 .10 P1 3,6 51  9,55 .10 12 1066,2 Nmm n1 288 T2 = 9,55 .10 P2 3,506  9,55 .10  445243,4 Nmm n2 75,2 T3 = 9,55 .10 P3 ... 750 vòng/phút Công suất động cơ: 4KW(4A132S8Y3) Sồ vòng quay động nđc =720 vòng /phút II ) PHÂN PHỐI TỈ SỐ TRUYỀN ut = ndc 720   27 ,16 26,5 nt Chọn = 2,5 uh =10 ,87 chọn u1 =3,83 u2 =2,84 Ta có ... T3 = 9,55 .10 P3 3,367  9,55 .10 12 13390,6 Nmm n3 26,5 Tđc = 9,55 .10 Pdc  9,55 .10  53055,6 Nmm ndc 720 Trục số 2,5 3,83 truyền Công Động Thông số Tỉ 2,84 3,6 51 3,506 3,367 288 75,2 26,5 suất(KW)...
 • 5
 • 217
 • 0

đồ án chuyển động khí, chương 2 pdf

đồ án chuyển động cơ khí, chương 2 pdf
... 1,8 HB2 =1,8 .26 0 =468Mpa Tra bảng 6 .2 (thiết kế hệ thống truyền động khí) ta có SH = 1,1 Bộ truyền coi chòu trải trọng tónh NHO =20 .HB2,4 Từ ta có :NHO1=30 .28 02, 4 =22 ,4.106 NNO2 =30 .26 02, 4 =18,75.106 ... =850MPa ch2 =580MPa 2) Xác đònh ứng xuất cho phép(tính sơ bộ) H =  Hlím K HL S Với  H lim H =2. HB1 +70 =2. 280+70 =630 MPa  H lim =2. HB2 + 70 =2. 260+ 70 =590MPa  F lim = 1,8.HB1 = 1,8 .28 0 =504Mpa ... viêc nhiều bánh lớn,do cấp truyền ta chọn vật liệu chế tạo bánh nhỏ cứng bánh lớn: Bánh nhỏ: Thép 45 cải thiện đạt độ cứng HB280 b1 Bánh lớn: Thép 45 cải thiện đạt độ cứng HB260 b2 =850MPa ch1...
 • 5
 • 183
 • 0

đồ án chuyển động khí, chương 4 pdf

đồ án chuyển động cơ khí, chương 4 pdf
... = 1+ 0 ,40 7.0,5.1 74. 90,6  1,003 2 .44 5 243 ,4. 1,072 64 1,13 KH =KH.KHKHv=1,072 64. 1,13.1,003 =1,21556 =ZM.ZH.Z H =2 74. 1,71738.0,76 2 .44 5 243 ,4. 1,2675(2, 841  1) 2T2 K H (u  1) 0,5.1 74. 2, 841 .90,6 ...  1,222 1,222.0,5.1 74. 90,6  1,007 2 .44 5 243 ,4. 1,16528 1,37  KF = 1,16528.1,37.1,007 = 1,61  F1  2T2 YF Y Y YF bw3 d w3 m  2 .44 5 243 ,4. 1,61.0,578.0,902.3,6599 0,5.1 74. 90,6 F1  [F]1 =288 ... cos 13,77  257 ,4 da3 =d3 + 2.m =90,6 + 2.2 = 94, 6 mm da4 = d4 + 2.m =257 ,4+ 2.2 =261 ,4 mm Đường kính chân df3 =d3 -2,5.m =90,6 -2,5.2 =85,6 mm df4 =d4 -2,5.m =257 ,4 -2,5.2 =252 ,4 mm chiều rộng...
 • 6
 • 218
 • 0

đồ án chuyển động khí, chương 5 ppsx

đồ án chuyển động cơ khí, chương 5 ppsx
... -199Fy12 +54 ,5. Fr1 =0  Fy12 = 83 ,5. 830,2  32,04.978,8  54 ,5. 1422 ,5  8 95, 5 N 199 Fy11 =Fr1 –Fy12 - Ftđ = 1422 ,5 - 8 95, 5 – 830,2 =303 ,5 Fx11 +Fx12 -Ft1 =0 -54 ,5Ft1+199Fx12 =0 Fx12= 54 ,5. 3781,4 ... =438212,25Nmm  Biểu đồ lực biểu đồ mômen Fy21+Fy22 =Fr23 -Fr22 199Fy22 –131,5Fr23 + 54 ,5 Fr22 -Ma22 +Ma23 = 131 ,5. Fr  54 ,5 Fr  M  M a 23 199 131 ,5. 3683,2  54 ,5. 1422 ,5  121,96.978,8  45, 3.2408,7 ...  3192 ,5 N 199  Fy 22  Fy21 =3683,2 –1422 ,5 –3192 ,5 = -931,8N Fx21 + Fx22 = Ft2 +Ft3 Fx22 199 54 ,5. Ft2 –131 ,5. Ft3 =0 Fx22 = 131.Ft  54 ,5 Ft 199  131 ,5. 9828,8  54 ,5. 3781,4  753 0 ,5 N 199...
 • 11
 • 135
 • 0

đồ án chuyển động khí, chương 7 doc

đồ án chuyển động cơ khí, chương 7 doc
... Y1 =0, 87 Q1 =0, 87. 275 7,3 +0,41. 276 2,5 =3618 ,7 C1 =Q1 L1  3618, 47. 3 2 07, 36  21,4 17 < C=25,6KN X3 =0,41 Y3 =0, 87 Q3 =0,41.6104+ 0 ,78 .6559,42 =8209,45 C3 =Q1 L3  8209,45.3 19,08  24, 47 ...
 • 7
 • 192
 • 0

đồ án chuyển động khí, chương 8 pps

đồ án chuyển động cơ khí, chương 8 pps
... lớn nhất(m) (8) (2) ES es EI ei (m) (7) BÁNH RĂNG 12 H7/k6 +25 + 18 +2 18 23 22 H7/k6 +25 18 +2 18 23 23 H7/k6 +25 + 18 +2 18 23 32 H7/k6 30 21 21 28 Ổ ĐỢ CHẶN MỘT DÃY (THEO GOST 83 1 – 75 ) (lắp ... (THEO GOST 83 38 -75) (lằp lên trục) 21 k6 - + 18 - +2 18 - 24 k6 - + 18 - +2 18 - Lắp lên vỏ hộp 21 H7 35 - - - 35 24 H7 35 - - - 35 Với trục lắp bánh đai khớp nối mối ghép có thễ tháo lắp nhiều ... 13 k6 - + 18 - +2 18 - 31 k6 - +21 - +2 21 - 33 m6 - +25 - 25 - (lằp lên vỏ hộp) 11 H7 30 - - - 30 13 H7 30 - - - 30 31 H7 35 - - - 35 33 H7 35 - - - 35 Ổ BI ĐỢ MỘT DÃY (THEO GOST 83 38 -75) (lằp...
 • 5
 • 236
 • 1

Giáo án chuyện người con gái nam xương

Giáo án chuyện người con gái nam xương
... phẩm : ? Em hiểu « Chuyện người gái Nam - « Chuyện người gái Nam Xương » rút từ Xương » ? tập Truyền kì mạn lục -Chuyển thành chèo « Chiếc bóng oan khiên » -Truyện viết chữ Hán ?Giải thích vài ... học -Viết đoạn văn từ -10 câu giới thiệu tác giả Nguyễn Dữ Chuyện người gái Nam Xương -Viết đoạn văn tóm tắt Chuyện người gái Nam Xương khoảng 15-20 dòng Page ... đến dâu từ  Vũ Nương người phụ nữ hiền thục, lo toan đứa trai đa nghi độc đoán bà tình nghĩa vẹn đôi đường D-Củng cố : -Kể tóm tắt « Chuyện người gái Nam Xương » ? -Vũ Nương người phụ nữ : +Đảm...
 • 9
 • 1,857
 • 5

Đồ án chuyển động khí thiết kế cấu truyền động của băng tải

Đồ án chuyển động cơ khí thiết kế cơ cấu truyền động của băng tải
... Đồ án chuyển động khí GVHD: Lê Cao Khoa PHƯƠNG ÁN Hộp giảm tốc khai triển sử dụng truyền ngồi xích Ưu điểm: Kết cấu đơn giản.Sử dụng truyền xích tượng trượt truyển động hiệu xuất cao so với truyền ... dụng bánh trụ PHƯƠNG ÁN Hộp giảm tốc hai cấp bánh côn trụ sử dụng truyền ngồi xích Ưu điểm :Truyền momen xoắn v chuyển động quay trục giao Có truyền động xích nên tỉ số truyền cao truyền động đai ... Thuận 17 Đồ án chuyển động khí GVHD: Lê Cao Khoa Với tải trọng trung bình truyền làm việc êm,va đập ít,quá tải thấp.bánh nhỏ làm việc nhiều bánh lớn,do cấp truyền ta chọn vật liệu chế tạo bánh nhỏ...
 • 90
 • 531
 • 0

giáo án chuyên đề công nghệ 8

giáo án chuyên đề công nghệ 8
... 220V- 40W tháng (30 ngày),mỗi ngày bật Hc sinh theo dừi v tớnh đèn 5h toỏn Gi ý, hng dn cỏch tớnh + Thời gian sử dụng tháng tính thành là? t = 30 = 150h + Lng in nng tiêu thụ bóng đèn tháng là? ... - Gi cao im l t 18h n 22h hng ngy Vỡ dựng nhiu dựng in cựng mt lỳc -Hc sinh lm bi v suy ngh tr li I Nhu cu tiờu th in nng Gi cao im tiờu th in nng - Gi cao im in nng ngy t 18 n 22 gi Nhng c ... P.t Giáo viên: Trần Thúy Dung Trờng THCS Thái Thịnh - Đống Đa Hà Nội GIO N CHUYấN CễNG NGH thụ đồ dùng điện thời gian t Hc sinh theo dừi v ghi + t l thời gian làm việc đồ nh dùng điện + P l công...
 • 9
 • 181
 • 0

giáo án chuyên đề công nghệ 8

giáo án chuyên đề công nghệ 8
... theo nguyên tắc biến đổi chuyển động quay thành chuyển động tịnh tiến có cấu bánh răng, cấu vít đai ốc Chiếu slide cấu bánh răng, b Nguyên lý làm việc: Khi tay quay quay tròn, thông qua truyền làm ... đợc ứng dụng máy mà em biết? (?) Kể thêm cấu biến chuyên động quay thành chuyển động tinh tiến đồ dùng sinh hoạt? GV giới thiệu trực tiếp mô hình bánh => biến CĐ tịnh tiến thành CĐ quay ? c.ứng ... 5: Tổng kết củng cố (10p) Củng cố qua câu hỏi HS tự tổng kết vào sơ đồ t câm - So sánh cấu tay quay trợt cấu bánh GV cho hs tìm ứng dụng biến đổi chuyển động theo nhóm Hs thảo luận trả lời HS...
 • 5
 • 284
 • 0

giáo án chuyên đề cong nghệ 8 VAI TRÒ CỦA ĐIỆN NĂNG VÀ CÁC BIỆN PHÁP THỰC HIỆN AN TOÀN ĐIÊN

giáo án chuyên đề cong nghệ 8 VAI TRÒ CỦA ĐIỆN NĂNG VÀ CÁC BIỆN PHÁP THỰC HIỆN AN TOÀN ĐIÊN
... biện pháp an toàn điện Một số nguyên tắc an toàn điện sử dụng điện - Thực tốt cách điện dây dẫn - Kiểm tra cách điện đồ dùng điện - Thực tốt nối đất thiết bị đồ dùng điện - Không vi phạm khoảng cách ... Tiết Ghi bảng Điện năng: Đặt vấn đề: Giáo viên chiếu Điện gì? video tổng hợp vấn đề Điện năng l- liên quan đến học ượng (Công) dòng - Vai trò điện giúp Hoạt động HS điện dụng cụ điện hoạt động, ... tải điện nào? Điện vai trò đời sống sản xuất Tiết 2: An toàn điện ĐVĐ: Tai nạn điện xảy nhanh vô nguy hiểm, gây hoả hoạn, làm bị thương chết người? GV: Nêu nguyên nhân HS:- Quan sát tranh...
 • 13
 • 236
 • 0

Giáo án chuyện ba gái

Giáo án chuyện ba cô gái
... Đàm thoại Trong truyện vậtgìnào? vừa kể cho cáccó nghenhân truyện nhỉ? Chị Cả chị Hai bị biến thành gì? Vì sao? Con yêu ai? Vì...
 • 19
 • 195
 • 0

Giao an on tap he mon Vat ly 8 (Chuyen dong co hoc)

Giao an on tap he mon Vat ly 8 (Chuyen dong co hoc)
... Trong chuyển động tơng đối (1) (2), vật đợc quãng đờng l = 20.4 = 80 (m) 8s - Ta có: v12 = v10 + v02 = v1 + (-v2) Suy ra: v12 = (v1 - v2) l l v1 - v2 = t t l l 80 v2 = v1 - = 15 = 5(m/s) t t8 ... I.3: Lúc sáng ngời xe đạp đuổi theo ngời đi đợc 8km Cả hai chuyển động thẳng với vận tốc 12km/h 4km/h Tìm vị trí thời gian ngời xe đạp đuổi kịp ngời Giải: 6h v1 v1 + 8km - Chọn * chiều dơng chiều ... vận tốc 54km/h quan sát qua khe cửa thấy có đoàn tàu chạy phơng , chiều đờng sắt bên cạnh Từ lúc nhiền thấy điểm cuối đến lúc nhiền thấy điểm đầu đoàn tàu 8s Đoàn tàu mà ngời quan sát gồm 20 toa,mỗi...
 • 4
 • 1,392
 • 32

Xem thêm

Từ khóa: giao an 12 dong co khong dong bo ba phacông thức giao động cơ họcgiáo án điện tử sinh học 10 cơ bảngiáo án bài 39 sinh học 11 cơ bảngiáo án tự chọn hóa học 12 cơ bảngiáo án điện tử sinh học 11 cơ bảngiao an bai 3 sinh hoc 10 co banbai tap dao dong co hoc co dap angiáo án môn toán trung học cơ sởthư viện giáo án điện tử trung học cơ sởgiáo án tiếng anh trung học cơ sởgiáo án âm nhạc trung học cơ sởgiáo án điện tử trung học cơ sởgiáo án bài 32 sinh học 10 cơ bảngiáo án lý thuyết tin học cơ bảnĐiều khiển bình trộn hóa chất PLCĐề thi học sinh giỏi môn Toán lớp 11(có đáp án)Đề án quản trị kinh doanh Thực trạng và giải pháp cho ngành dệt may Việt Nam trong chuỗi giá trị toàn cầuCATALOGLOGUE CỐP PHA FUVICọc chịu tải trọng dọc trục Plaxis 2Dbao cao phu gia thuc phamHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 4) HH SC GC KET CAU THEPSách Tiếng Trung 1Bài 12. Nhật Bản giữa thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XXThực trạng các tranh chấp hợp đồng tín dụng và kiến nghị giải pháp hạn chế tranh chấpVẤN đề bảo vệ tốt NHẤT QUYỀN và lợi ÍCH của KHÁCH HÀNG KHI HÀNH NGHỀ LUẬT sưGIẢI CHI TIẾT CÁC BÀI TẬP LẠ VÀ KHÓ TRONG ĐỀ THI THPT QG MÔN VẬT LÍPHƯƠNG PHÁP TƯ DUY GIẢI TOÁN TRẮC NGHIỆMbài tập trắc nghiệm mặt cầu, hình cầu và khối cầuThuyet dong hoc phan tu chat khiBài 10. Đồng chíKẾ HOẠCH HỘI THI GV DẠY GIỎI CẤP TRƯỜNG 2017-2018Bài 8. Biết ơn thương binh, liệt sĩTuần 6. Ôn chữ hoa: D, ĐBài 43. Rễ cây