giao trinh dan tranh

Tài liệu Giáo trình Dẫn lưu trong ngoại khoa doc

Tài liệu Giáo trình Dẫn lưu trong ngoại khoa doc
... ruột *Tài liệu tham khảo: 1 .Dẫn lưu ống dẫn lưu- bài giảng phẫu thuật thực hành-ĐHYD.TPHCM 2.Săn sóc hệ thống dẫn lưu- phân môn ngọai lồng ngực-ĐHYD.TPHCM 3 .Dẫn lưu ngọai khoa- bài giảng ngọai khoa ... động Dẫn lưu hút kín (khoang màng phổi): Dẫn lưu hút kín ( sau đoạn nhũ): 3.Phương tiện DL: *Gạc DL (bấc) *Ống cao su mềm (Penrose) *Ống dẫn lưu (tubes) *DL kiểu kết hợp (Sump-drains) Hình ảnh dẫn ... 5.Nguyên tắc DL: Trực tiếp ngắn Không qua vết mổ Cố định da Tạo điều kiện cho ODL họat động tốt Lưu ý: khoang thấp 6.Chỉ định: *CĐ chung: Những ổ abcès TH khâu tạng rỗng mà không an tâm Khâu 1cơ...
 • 7
 • 297
 • 6

Tài liệu GIÁO TRÌNH DẪN TRUYỀN LỆCH HƯỚNG pptx

Tài liệu GIÁO TRÌNH DẪN TRUYỀN LỆCH HƯỚNG pptx
... nghỉ bù Các hình ảnh dẫn truyền lệch hướng Nhịp nhanh lúc khởi phát NTT nhĩ(mũi tên), QRS dẫn truyền lệch hướng có dị dạng, dạng block nhánh P có pha đầu tương tự QRS dẫn truyền bình thường Rung ... đó: + Xung động thất dẫn truyền lệch hướng thường có sóng P hay P’ phía trước + Tuy nhiên sóng P không rõ trường hợp sau: rung nhĩ, ngoại tâm thu nối nhĩ thất dẫn truyền lệch hướng, nhịp nhanh kịch ... trái 2 Cơ chế dẫn truyền lệch hướng kiểu B Sơ đồ mô ả kiểu DTLH 1- Dẫn truyền theo bó Kent 2- Nhát ổ ngoại vi nối nhĩ thất dẫn xuống phía thất 3- Nhát từ ổ ngoại vi nối nhĩ thất dẫn theo bó Mahaim...
 • 7
 • 258
 • 0

GIÁO TRÌNH DÂN SỐ HỌC CƠ BẢN docx

GIÁO TRÌNH DÂN SỐ HỌC CƠ BẢN docx
... LỜI NÓI ĐẦU Dân số học môn khoa học dân số Nghiên cứu dân số học giúp cho người học nắm hệ thống kiến thức dân số, trình dân số học, lý thuyết dân số lĩnh vực ứng dụng lý thuyết ... vị PM: Số dân nhóm có chứa tuổi trung vị 2.2 cấu dân số theo giới tính - Tỷ số giới tính (sex ratio - SR), tỷ số dân số nam dân số nữ tổng thể dân số thời điểm định: SR = Số dân nam Số dân nữ ... Qui mô dân số tổng số dân sinh sống (cư trú) vùng lãnh thổ định vào thời điểm xác định Qui mô dân số tiêu dân số học Thông tin qui mô dân số dùng để tính số dân bình quân nhiều tiêu dân số khác...
 • 52
 • 1,362
 • 26

Giáo trình Dàn thép doc

Giáo trình Dàn thép doc
... tạo thép góc, thép tròn thép ống dàn thường : hay dùng, hai thép góc, mắt kẹp dàn nặng : có nhòp tải trọng lớn, cấu tạo hai thép U, I hộp, nội lực đến 000 ~ 000 kN 1.2 Hình dạng Dạng bên dàn ... TÍNH TOÁN DÀN 2.1 Các giả thiết tính toán dàn • Trục thang dàn đồng qui nút (mắt) dàn • Tải trọng qui đặt nút dàn • Các nút dàn khớp • Tiết diện ngang dàn phải đối xứng qua mặt phẳng dàn Với giả ... ldhuan\giaotrinh\KCT1\C5-dan (Dec.06) Tiết diện dàn thép góc L, thép T, [, I, thép ống thép dập nguội ghép lại theo nhiều hình dạng khác Thường dùng dàn làm thép góc Loại có ưu điểm nhiều cỡ với diện...
 • 17
 • 747
 • 17

Các phương pháp toán kinh tế (Giáo trình dàn cho ngành tin học và công nghệ thông tin)

Các phương pháp toán kinh tế (Giáo trình dàn cho ngành tin học và công nghệ thông tin)
... CÁC PHƯƠNG PHÁP TOÁN KINH T TRONG KINH T TOÁN 11 11 1.1 Khái ni m v kinh t toán 11 1.2 Phân lo i phương pháp toán kinh t 12 1.3 So sánh kinh t toán v i kinh t lư ng 13 CÁC Y U T C A MÔ HÌNH KINH ... N i – Giáo trình Các phương pháp toán kinh t Chương I M ð U Các phương pháp toán kinh t kinh t toán 1.1 Khái ni m v kinh t toán Không gi ng tài công hay thương m i qu c t , kinh t toán (mathematical ... thi u cho ngư i h c Trư ng ð i h c Nông nghi p Hà N i – Giáo trình Các phương pháp toán kinh t 11 làm quen v i phương pháp toán kinh t b n thư ng ñư c áp d ng kinh t toán khuôn kh công c toán...
 • 188
 • 726
 • 0

Giáo Trình dân sự tổng hợp (gồm 3 phần)

Giáo Trình dân sự tổng hợp (gồm 3 phần)
... nghĩa vụ dân sự. ” Cùng với lực pháp luật dân sự, lực hành vi cá nhân phận hợp thành lực chủ thể pháp luật dân cá nhân, điều kiện làm phát sinh quyền nghĩa vụ dân cụ thể Nội dung lực hành vi dân không ... hay tước bỏ số quyền dân thuộc nội dung lực pháp luật dân sự, tước bỏ toàn lực pháp luật dân cá nhân Mặt khác, hạn chế hay tước bỏ có thời hạn định Ví dụ: Đ iều 6 43/ Bộ lu ật dân s ự 2005 qu y địn ... quan hệ dân có nghĩa vụ phát sinh từ quan hệ » Điều 15/Bộ luật dân 2005 quy định nội dung chung nhất, chủ yếu lực pháp luật dân quyền dân mà chủ thể cá nhân Phù hợp với quan điểm pháp luật dân đại,...
 • 42
 • 243
 • 1

Giáo Trình Dân Sự tổng hợp - phần 2

Giáo Trình Dân Sự tổng hợp - phần 2
... - Hợp đồng song vụ hợp đồng đơn vụ - Hợp đồng có đền bù hợp đồng đền bù - Hợp đồng ưng thuận, hợp đồng trọng thức hợp đồng thực - Hợp đồng thương lượng, hợp đồng theo mẫu - Hợp đồng cá nhân hợp ... tài - Trường hợp đối tượng hợp đồng không hợp pháp, hợp đồng vô hiệu.(Điều 128 BLDS 20 05) - Trường hợp đối tượng hợp đồng thực Điều 411 BLDS 20 05 III Sự trung thực giao kết Hợp đồng giả tạo Hợp ... niệm: Điều 129 BLDS 20 05 Hợp đồng giả tạo thỏa thuận bên giao kết việc che giấu ý chí thực bên hợp đồng giao kết không thực - Hợp đồng khống - Hợp đồng che giấu - Hợp đồng giấu mặt 5 .2 Hiệu lực:...
 • 40
 • 236
 • 2

Giáo trình dân sự tổng hợp - phần 3

Giáo trình dân sự tổng hợp - phần 3
... Theo đó, người nhận phần sau di sản A : Suất 669 B= 2 /3 x 1/2 = 1 /3 Suất 669 X = 2 /3 x 1/2 = 1 /3 C thực tế hưởng = tổng di sản – (phần trích cho B X) = – (1 /3 + 1 /3) = 1 /3 Các điều kiện hưởng ... chúc -> phần hưởng theo di chúc di chuyển theo pháp - Từ chối theo pháp luật -> không thừa kế theo pháp luật - Từ chối theo di chúc pháp luật -> đương không người thừa kế 2.4.2/ Trường hợp đặc ... người khác 3/ Thể thức 3. 1/ Điều kiện hình thức a/ Phân chia theo thỏa thuận -> lập văn b/ Phân chia trước TA -> có án 3. 2/ Điều kiện nội dung a/ Xác định khối tài sản chia - Có thỏa thuận -> theo...
 • 20
 • 168
 • 0

Giáo trình dân số môi trường

Giáo trình dân số môi trường
... đời sống, sản xuất, tồn tại, phát triển người thiên nhiên” 1.2.2.2 Phân loại môi trường Phân loại môi trường Môi trường Môi trường tự nhiên MTTN tuý Môi trường sinh Môi trường nhân tạo Môi trường ... Qui mô cấu dân số I 1.1 Qui mô phân bố dân cư Qui mô gia tăng dân số 1.1.1 Qui mô dân số Quy mô dân số tổng số dân sinh sống vùng lãnh thổ định, vào thời điểm xác định Với quy mô dân số trung bình ... phân bố dân cư Nêu phân tích khái niệm II 2.1 Cơ cấu dân số chất lượng dân số Cơ cấu tuổi giới tính 2.1.1 Cơ cấu theo giới tính Cơ cấu giới dân số phân chia toàn dân số thành dân số nam dân số nữ...
 • 53
 • 358
 • 0

giáo trình dân số và phát triển

giáo trình dân số và phát triển
... nghiên cứu dân số, Nxb Thống kê 1991 Giáo trình dân số học, Chủ biên GS Phùng Thế Trờng 1995 Giáo trình dân số phát triển, Chủ biên PGS.TS Nguyễn Đình Cử 1997 Dân số phát triển, Một số vấn đề ... KHO Giáo trình dân số phát triển, Tống Văn Đờng Nguyễn Nam Phơng, Nxb đại học Kinh tế Quốc dân, năm 2007 Các báo cáo phát triển hàng năm Liên hiệp Quốc Kinh tế học nớc giới thứ ba, Todardo NXB giáo ... vic lm - Phân tích mối quan hệ dân số tăng trởng, phát triển kinh tế - Phân tích ảnh hởng dân số đến tích luỹ tiêu dùng - Phân tích vai trò hệ thống sách dân số phát triển kinh tế 6.1 DN S V NGUN...
 • 171
 • 490
 • 0

Giáo trình đàn phím điện tử ORGAN

Giáo trình đàn phím điện tử ORGAN
... nhiều tài liệu Đàn phím điện tử phục vụ cho việc dạy học trường âm nhạc chưa có giáo trình Đàn phím điện tử (ORGAN) viết cho sinh viên ngành giáo dục Mầm non phù hợp với chương trình chi tiết ... loại đàn thường có Ư H T tính độc đáo, ưu việt khác ĐÀN ORGAN YAMAHA Đặng Thị Hà – Đại học Hà Tĩnh Cấu tạo: Đàn thường có hai phận a Bàn phím: Cũng giống bàn phím đàn piano, bàn phím đàn organ ... ĐO RE MI phím trắng I phím đen V Ọ H I Ạ Đ FA SON LA SI N Ệ C ĐO RE MI FA SON LA SI phím trắng phím trắng phím trắng phím đen phím đen phím đen Chúng ta quan sát cách xếp phím trắng phím đen...
 • 69
 • 653
 • 5

Xem thêm

Từ khóa: giáo trình dân số họcgiáo trình dẫn xuất hydrocacbonegiáo trình dẫn luận ngôn ngữgiáo trình dân sốgiáo trình dân số sức khỏe sinh sảngiáo trình dân số và môi trườngtải giáo trình dân tộc học đại cươngdownload giáo trình dân tộc học đại cươnggiáo trình dân tộc học đại cươnggiáo trình dẫn luận thi pháp học trần đình sửgiáo trình dẫn luận thi pháp họcgiáo trình dẫn luận ngôn ngữ họcdownload giáo trình dẫn luận ngôn ngữ họcgiáo trình dẫn luận ngôn ngữ học bùi minh toángiáo trình dẫn luận ngôn ngữ học nguyễn thiện giápchiến lược gây hứng thú cho học sinh thcs môn toánĐề thi học sinh giỏi môn Toán lớp 11(có đáp án)Tính toán và thiết kế Boost ConverterHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 0)Bài giảng robot công nghiệpTiểu luận môn kinh tế lượngTIENG ANH CHUYEN NGANH MAYbài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMSách Tiếng Trung 1Bài 60. Động vật quý hiếmThực trạng các tranh chấp hợp đồng tín dụng và kiến nghị giải pháp hạn chế tranh chấpCHUYÊN ĐỀ THỂ TÍCH KHỐI CHÓPCƯGIẢI CHI TIẾT CÁC BÀI TẬP LẠ VÀ KHÓ TRONG ĐỀ THI THPT QG MÔN VẬT LÍĐỀ THI THỬ MÔN VẬT LÝBài 14. Bài thực hành 2: Tính chất của một số hợp chất nitơ, photphoBài 10. Bài thơ về tiểu đội xe không kínhBài 8. Biết ơn thương binh, liệt sĩTuần 4. Nghe-kể: Dại gì mà đổi. Điền vào giấy tờ in sẵnTuần 3. So sánh. Dấu chấmSKKN PP Graph trong dạy học Hóa học