Bài giảng điều khiển số

Bài Giảng Điều Khiển Chương Trình Số - Máy Công Cụ phần 2 potx

Bài Giảng Điều Khiển Chương Trình Số - Máy Công Cụ phần 2 potx
... gia công ) Nếu sử dụng giao tiếp liệu theo định dạng chuẩn : DXF, IGES nối kết CAD/CAM tạo mã NC chuẩn bị chương trình gia công chi tiết cách tự động 1 .2. 2 .2. c Hệ thống CAD/CAM/NC Muốn gia công ... trình thiết kế gia công chi tiết giảm đáng kể 1 .2. 2.3 Các đặc điểm kinh t - kỹ thuật hệ thống ĐKS máy công cụ Những lợi ích mà hệ thống ĐKS mang lại : – Thời gian chuẩn bị cho gia công giảm mạnh, ... gia công liệu chế độ cắt, đường dịch chuyển dao cụ tính toán xử lý ( tiền xử lý ) – Cuối cùng, sau kiểm tra sữa đổi, chuyển thành mã NC hiểu máy công cụ ĐKS cụ thể (xử lý tiếp theo) 1 .2. 2 .2. a...
 • 13
 • 195
 • 0

Bài Giảng Điều Khiển Chương Trình Số - Máy Công Cụ phần 3 pot

Bài Giảng Điều Khiển Chương Trình Số - Máy Công Cụ phần 3 pot
... theo tiêu chuẩn EIA RS-274 Kết thúc chương trình đánh dấu chức phụ • Ký tự bắt đầu chương trình Ví dụ: %1 234 1 234 số hiệu chương trình 33 • Ký tự kết thúc chương trình Ví dụ M30 • Các lệnh NC Ví ... nên trùng với 31 điểm 0W chi tiết ( H2.3a) 17,677 20 10 48 OW2 25 17,677 7, 232 17,677 7, 232 17,677 10 10 25 OW1 12 12 30 68 18 13 7, 232 a) Ghi kích thước tuyệt đối 17,677 17,677 7, 232 b) Ghi kích ... ( Ví dụ H2.3c - Bảng 2.1 ) 32 Bảng 2.1 Bảng tọa độ (mm) Gốc tọa độ Số vị trí Toạ độ Đường kính A B lỗ 1 0 - 1.1 12 10 5H7 1.2 30 20 10H7 2 68 50 - 2.1 25 5H7 2.2 17,677 17,677 5H7 2 .3 25 5H7 2.4...
 • 13
 • 243
 • 0

Bài Giảng Điều Khiển Chương Trình Số - Máy Công Cụ phần 4 potx

Bài Giảng Điều Khiển Chương Trình Số - Máy Công Cụ phần 4 potx
... %VD2b N05 G54G90 N10 M06T0101 N15 M03S1200 N20 G42G00X0Z2M08 / điểm bắt đầu ăn dao / N25 G01Z0F120 N30 X15 N35 X18Z-3 N40 Z-35 N45 X21 45 N50 G03X25Z-39I0K -4 N55 G01X25Z-71.7 N60 G02X27.35Z-77.3I8K0 ... với G41 & G42 42 OP R G42 R G42 G40 OP a) Đường vào phía trước biên dạng góc G42 G40 OP Đường dịch chuyển lập trình R Đường dịch chuyển thực tế R c) Đường vào phía sau biên dạng góc R G40 R ... 2/ N35 G03X20Z-5I0K-5 N40 G01Z-12 N45 G02X30Z-22I10K0 / Kết thúc gia công / N50 G01X40 N55 G00X70M09 / Điểm thay dụng cụ / N60 Z100 N65 M05M30 2.2.1.5 Hiệu chỉnh dụng cụ Để gia công với nhiều...
 • 13
 • 187
 • 0

Bài Giảng Điều Khiển Chương Trình Số - Máy Công Cụ phần 5 pdf

Bài Giảng Điều Khiển Chương Trình Số - Máy Công Cụ phần 5 pdf
... Chương Máy công cụ ĐKS- Phân tích động học kết cấu 3.1 Cấu trúc tổng thể Máy công cụ ĐKS Các Máy công cụ ĐKS có bố cục tương tự máy công cụ truyền thống, trừ số trường ... H3.1: Máy phay điều khiển chương trình số PC Mill 155 3.2 Phân tích đặc điểm động học hệ thống truyền động Máy công cụ ĐKS Ngoài nhiệm vụ truyền công suất cắt gọt hay công suất chạy dao cần thiết, ... 3000 = = 40 ; RB= = 2 ,5 1200 n 40 lg R lg 40 = =4 Số cấp tốc độ hộp tốc độ : q = lg R B lg 2 ,5 Các phạm vi điều chỉnh R= Hệ số k = RB q −1 R 40 = ≈1 R B 2 ,5 2 ,5 Do ϕ = kRB = 2 ,5 Hộp tốc độ có PAKG...
 • 13
 • 184
 • 0

Bài Giảng Điều Khiển Chương Trình Số - Máy Công Cụ phần 6 pdf

Bài Giảng Điều Khiển Chương Trình Số - Máy Công Cụ phần 6 pdf
... cuối chương trình 3.4 Các máy trục - Các trung tâm gia công ĐKS 3.4.1 Các đặc điểm chung máy trục (H3.22): 76 H3.22: Máy trục • Các chuyển động tịnh tiến theo trục X-, Y-, Z- chuyển động quay A- ... Automatic : chế độ chạy tự động chương trình gia công – Các chế độ dừng chương trình: + Dừng khẩn cấp (Emergency Stop): Dừng tức khắc chuyển động máy, thông tin nhớ công tác bị xoá Khi đóng mạch ... quay A- B- (phối hợp đồng thời) • Có thể thay đổi hướng dụng cụ cắt đồng thời trình gia công • Nếu có phần bề mặt cần gia công dụng cụ cắt tiếp cận lần gá đặt, cần chọn máy ĐKS trục a: Gia công máy...
 • 13
 • 218
 • 0

Bài Giảng Điều Khiển Chương Trình Số - Máy Công Cụ phần 7 docx

Bài Giảng Điều Khiển Chương Trình Số - Máy Công Cụ phần 7 docx
... đường kính ∅50 L6=LINE /70 ,-8 5,ATANGL ,-4 5 Đường L6, qua điểm X -7 0 Z-85 góc-45 L7=LINE/DIA ,70 Đường L7, đường kính 70 L8=LINE/PLAN ,-9 2 Đường L8, theo mặt đầu Z-92 L9=LINE/DIA,80 Đường L9, đường kính ... rộng APT *G-Codes (EIA RS- 274 G&M codes): Các mã G&M tiêu chuẩn STEP-NC (ISO 14649) STEP-NC mở rộng (ISO 10303): Hướng ISO 6983 MAPT (Microcomputer APT) - Cũng phiên khác APT UNIAPT : chương trình ... L2=LINE/36 ,-2 ,ATANGL,45 Đường L2, qua điểm X36Z-2góc45 so với L1 L3=LINE/DIA,36 Đường L3, đường kính ∅36 L4=LINE/PLAN ,-3 5 Đường L4, theo mặt đầu Z-35 L5=LINE/DIA,50 Đường L5, đường kính ∅50 L6=LINE /70 ,-8 5,ATANGL ,-4 5...
 • 13
 • 272
 • 1

Bài Giảng Điều Khiển Chương Trình Số - Máy Công Cụ phần 8 pdf

Bài Giảng Điều Khiển Chương Trình Số - Máy Công Cụ phần 8 pdf
... hệ Mét (mm) G80 Hủy chu trình gia công ( phay, gia công lỗ ) G81-G89 Các chu trình gia công lỗ G90 Lập trình theo kích thước tuyệt đối G91 Lập trình theo kích thước tương đối G92-G93 Không dùng ... hỏi Chương 4: Giải thích đoạn chương trình APT Giải thích lưu đồ chương trình xử lý CIM ? 93 Chương Truyền liệu đến Máy công cụ ĐKS 5.1 Truyền liệu đến máy công cụ ĐKS Việc truyền lưu trữ chương ... gởi liệu 98 H5.4: Sơ đồ mô tả trình thực giao tiếp thiết bị 5.1.2 Truyền chương trình gia công Truyền liệu từ máy tính bên đến máy công cụ qua nhớ đệm điều khiển chương trình phần mềm Chương trình...
 • 13
 • 180
 • 0

Bài Giảng Điều Khiển Chương Trình Số - Máy Công Cụ phần 9 pot

Bài Giảng Điều Khiển Chương Trình Số - Máy Công Cụ phần 9 pot
... chuyển dụng cụ H8 115 H9: Mô trình gia công chương trình postprocessor (xử lý tiếp theo) Mở file *.exe chương trình xử lý nhập tên file muốn xử lý File cnc.ncl cnc.nc cần qua chương trình notepad ... máy CNC: Trình bày cách viết chương trình gia công, kiểm tra lỗi hoàn thiện chương trình Phần nầy giới thiệu chức nội suy thẳng, tròn, chạy nhanh Trước tiến hành gia công, phải gá phôi thiết lập ... Viết chương trình gia công chi tiết (H1: Vd1a) Y X H1 : Ví dụ 1a + Đưa vào dòng lệnh đầu: Lập trình theo kích thước tuyệt đối, đơn vị hệ thống lập trình N00 %VD1a N05 G54G90 + Nội dung chương...
 • 13
 • 129
 • 0

Bài Giảng Điều Khiển Chương Trình Số - Máy Công Cụ phần 10 pot

Bài Giảng Điều Khiển Chương Trình Số - Máy Công Cụ phần 10 pot
... theo câu lệnh Mặc dù nạp toàn chương trình gia công vào nhớ, chế độ MDI thường dùng để soạn thảo, sữa đổi chương trình có sẵn nhớ Gọi chương trình gia công từ nhớ tạo chương trình • Về điểm cho ... PART1.81M To: %MPF123 • Nhập chương trình với DATA IMPORT Gởi nhận chương trình gia công (Data Input- Output) với phím mềm • Data Input- Output – Nhấn phím mềm DATA IN-OUT – Màn hình hiển thị bảng ... cụ với cửa máy mở (chỉ xoay vị trí) Kết thúc công việc chuẩn bị khởi động máy : Ngắt công tắc nguồn 0-OFF Xoay ngược #1 Hiệu chỉnh Máy - Dụng cụ - Gá Xê dịch điểm chuẩn Oct : G54 ÷ G57 Có thể...
 • 7
 • 122
 • 0

Nghiên cứu giải pháp điều khiển chế độ làm việc của hệ thống trạm bơm tưới đảm bảo cung cấp đủ nước và tiết kiệm năng lượng tiêu thụ. Áp dụng cho tram bơm Lưu Khê

Nghiên cứu giải pháp điều khiển chế độ làm việc của hệ thống trạm bơm tưới đảm bảo cung cấp đủ nước và tiết kiệm năng lượng tiêu thụ. Áp dụng cho tram bơm Lưu Khê
... ăđóătínhăyêuăc uăn căc n cung c păđ uăh ăth ng 3.1.1 T ng quan v tr m b m L u Khê Hình 3.1: Tr m b m L u Khê Tr m b m L u Khê thu c h th ng th y l i sông Nhu ,làm nhi m v t Ph i k t h p tiêu cho 6γ0ha c a ... Lê Chí Nguy n Tên đ tài Lu n v n Nghiên c u gi i pháp u n ch đ làm vi c c a h th ng tr m b m t l i đ m b o cung c p đ n ng tiêu th Áp d ng cho tr m b m L u Khê Tác gi xin cam đoan Lu n v n ... n thi t ph i có đ tài : Nghiên c u gi i pháp u n ch đ làm vi c c a h th ng tr m b m t n ng l i đ m b o cung c p đ n c ti t ki m ng tiêu th Áp d ng cho tr m b m L u Khê ” II.ăăM Că ệCHăVÀăPH...
 • 86
 • 108
 • 0

Bài giảng điện tử môn sinh học: cấu tạo giun đũa pdf

Bài giảng điện tử môn sinh học: cấu tạo giun đũa pdf
... tạo II: Cấu tạo 1.ưCơưquan sinh dục giun đũa? giun đũa? di chuyển (SGK) Câuư2: Phân biệt giun Câu 2:? Giun đũa di 2.ưưVòngưđờiưcủa giun đũa + Cơ thể hình ống đũa với giun đũa chuyển cách + Thành ... Nêumôndung thiếu13.3 ănSGK - Lớp vỏ cuticun bọc hậu đực vào ống lớp ?Giunchui có ý nghĩa13.1 hậu Nêu đũa giun nên mật? học chuyển nên cho chúng lần ng 47?cách biếtsinh cuticun ng tẩy phậnsinh giun? ở ... nhánh, cha có ruột sau hậu môn Tiếtư13 I Cấu tạo Giun đũa + Tuyến sinh dục dài cuộn khúc Câu hỏi - Hình trụ dài 25 cm ?? Ruột đặc điểm mập giun ? Tại y giun khuyênlạihơn Giun học kết mà Nhờ thẳng...
 • 8
 • 411
 • 0

Bài giảng điện tử môn sinh học: châu chấu pot

Bài giảng điện tử môn sinh học: châu chấu pot
... sống tất sinh vật lại hệ sinh thái cạn THẢM HỌA CHÂU CHẤU Câu 2: Thái độ bạn vấn đề bảo vệ, trì trạng thái cân sinh thái tác động châu chấu? Khơng tiêu diệt hồn tồn chúng cần hạn chế sinh sản ... thể III DINH DƯỠNG Nhờ quan miệng khỏe, sắc mà Nhờ cơchấu chấu ăn láchấu quan chồichâu mà gì? ChâuChâu ăn châu chấu gặm đượclá cây? gặm chồi chồi Râu đầu Mắt kép Mắt đơn Mơi Mơi Hàm Tua hàm ... phát trứngqua biến Châu chấu đẻ triển đâu? thái ? Từ trứng đến trưởng thành, châu chấu phát triển qua biến thái khơng hồn tồn Châu chấu đẻ trứng thành ổ đất KẾT LUẬN  + Châu chấu phân tính,...
 • 37
 • 387
 • 0

Bài giảng điện tử môn sinh học: cấu tạo trong của cá chép docx

Bài giảng điện tử môn sinh học: cấu tạo trong của cá chép docx
... Bài 33: CẤU TẠO TRONG CỦA CÁ CHÉP Tim ruột Hậu môn Gan Tỳ Túi mật Buồn trứng 10 Niệu Quản 13 Mang Lỗ Niệu SDục 11 Bóng Hơi 14 Não Thận 12 Bài 33: CẤU TẠO TRONG CỦA CÁ CHÉP I- CÁC CƠ ... dưỡng Gan Tiết dịch mật Túi mật Chứa dịch mật- có enzim tiêu hoá thức ăn Hậu môn Thải chất cặn bã Bài 33: CẤU TẠO TRONG CỦA CÁ CHÉP I- CÁC CƠ QUAN DINH DƯỠNG: Tiêu hoá: Câu hỏi 1: Hoạt động tiêu ... biến đổi thành chất dinh dưỡng ngấm qua thành ruột vào máu •Các chất cặn bã thải qua hậu môn Bài 33: CẤU TẠO TRONG CỦA CÁ CHÉP I- CÁC CƠ QUAN DINH DƯỠNG: 1.Tiêu hoá: Câu hỏi 2: Đáp án: Nêu cấu tạo...
 • 23
 • 327
 • 0

Bài giảng điện tử môn sinh học: cấu tạo trong của thằn lằn doc

Bài giảng điện tử môn sinh học: cấu tạo trong của thằn lằn doc
... TẠO TRONG CỦA THẰN LẰN I BỘ XƯƠNG - Xương đầu - Cột sống có nhiều đốt Các đốt thân mang xương sườn kết hợp với xương mỏ ác thành lồng ngực - Các xương đùi II CÁC CƠ QUAN DING DƯỢNG CẤU TẠO TRONG ... BÀI 39 I BỘ XƯƠNG CẤU TẠO TRONG CỦA THẰN LẰN Cột sống Xương đầu Đai chi trước Các xg chi Đốt sống cổ Các xương chi sau Đai ... 14 Bóng đái 15 Cơ quan giao phối 18 13 Phổi Dạ dày Tụy Ruột non Ruột già Lỗ huyệt BÀI 39 CẤU TẠO TRONG CỦA THẰN LẰN I BỘ XƯƠNG - Xương đầu - Cột sống có nhiều đốt Các đốt thân mang xương sườn kết...
 • 12
 • 557
 • 0

Xem thêm