GT tin hoc co ban (CIFL) (ver 1 0)

TIN HỌC VĂN PHÒNG (LÊ NGUYÊN PHƯƠNG) - PHẦN 1 TIN HỌC BẢN pdf

TIN HỌC VĂN PHÒNG (LÊ NGUYÊN PHƯƠNG) - PHẦN 1 TIN HỌC CƠ BẢN pdf
... Trong tin hc ta thng dựng mt s n v bi ca bit sau õy: Tờn gi Vit tt Giỏ tr Byte B bit Kilobyte KB 10 24 bytes= 210 B Megabyte MG 10 24 bytes= 210 KB Gigabyte GB 10 24 bytes= 210 MB II.Tp tin v th mc 1. Tp ... PHN I: TIN HOẽC CAấN BAN CHNG 1: TNG QUAN V TIN HC V MY TNH I Cỏc khỏi nim c bn 1 .Tin hc l gỡ? Tin hc l mt ngnh khoa hc cụng ngh nghiờn cu cỏc phng phỏp, cỏc quỏ trỡnh x lý thụng tin mt cỏch ... nhn dng loi tin, ti a ký t v c ngn cỏch vi phn tờn chớnh bng du chm (.) VD: Baica.Doc, Command.Com, - Cỏc tin cú phn m rng l EXE, COM, BAT, DLL thng l cỏc tin chng trỡnh - Cỏc tin cú phn m rng...
 • 44
 • 353
 • 0

Giáo trình tin học bản phần 1 tập đoàn microsoft

Giáo trình tin học cơ bản phần 1  tập đoàn microsoft
...  Phần mềm (software) Phần mềm tập hợp thị cho máy tính làm việc Nói cách khác, toàn chương trình chạy máy tính gọi phần mềm máy tính Ví dụ: phần mềm soạn thảo văn bản, phần mềm bảng tính, phần ... tin oKhái niệm phần cứng, phần mềm oCác loại máy tính oCác thành phần máy tính PC oHiệu máy tính Kết thúc học bạn có thể: oNắm số khái niệm máy tính như: thông tin khoa học xử lý thông tin; phần ... phần cứng phần mềm oNắm đặc điểm loại máy tính oNắm thành phần máy tính PC oNắm yếu tố ảnh hưởng đến hiệu máy tính 46 1. 1 THÔNG TIN VÀ KHOA HỌC XỬ LÝ THÔNG TIN  Thông tin liệu Thông tin (information)...
 • 129
 • 57
 • 0

Tin học bản phần 1

Tin học cơ bản phần 1
... QUAN 1. 1  Thông tin xử lý thông tin 1. 2  Hệ thống tính đơn vò đo 1. 3  Cấu trúc tổng quan phần cứng 1. 4  Tổng quan phần mềm 1. 5  Tổng quan mạng máy tính 1. 1 THÔNG TIN VÀ XỬ LÝ THÔNG TIN TIN -INFORMATION ... Tin : bao gồm cảm nhận, suy đốn, nhận thức, biểu người thời điểm định tượng, kiện, vật hay người Tin đối tượng Tin học Bản tin- File: tập hợp tin có quan hệ, tương đối hồn chỉnh lưu đĩa TIN HỌC-INFORMATICS, ... truyền tin : gởi tin từ máy sang máy khác, từ điểm sang điểm khác Mơi trường truyền tin gọi kênh liên lạc Phép trữ tin : ghi tin lên vật thể ký tin Phép xử lý tin : tác động lên tin có để tạo tin...
 • 11
 • 203
 • 0

Phần 1 Tin học bản Ôn thi công chức Hải Phòng 2016

Phần 1 Tin học cơ bản Ôn thi công chức Hải Phòng 2016
... ột  Màn hình  Ổ đĩa cứng ận thông tin  Xử lý thông tin  Xuất thông tin 40 Phần mềm sau phần mềm ứng dụng: 41 Đâu tên hệ điều hành: 42 Thuật ngữ GUI ngành công nghiệp máy tính có nghĩa là: ... Tệp tin phần mở rộng *.png là: Tệp tin chương trình Tệp tin nén ệp tin ảnh 76 Khi lưu tệp tin cần: Đóng tất tệp tin cần lưu tệp tin cần lưu ừa làm vừa lưu 77 Đâu loại đĩa quang: 78 Thông thường, ... Virus loại virus lây nhiễm vào tệp tin: ệp tin văn ệp tin đồ họa ệp tin hệ thống Macro Virus loại virus lây nhiễm vào tệp tin: ệp tin hệ thống ệp tin đồ họa ệp tin văn Virus máy tính là: Một chương...
 • 9
 • 437
 • 3

TIN học bản 1, Bài 3 Mạng máy tính

TIN học cơ bản 1, Bài 3 Mạng máy tính
... BÀI MẠNG MÁY TÍNH GV: Nguyễn Thị Lụa Mục tiêu học Sau học xong này, sinh viên có khả năng: • Về tri thức: Hiểu khái niệm mạng máy tính mạng internet Nắm kiến thức bản, thành phần mạng máy tính ... máy tính Mạng máy tính gì? • Các thành phần mạng máy tính • Phân loại Mạng Internet – Tổng quan mạng Internet • Định nghĩa • Lịch sử phát triển GV: Nguyễn Thị Lụa Giới thiệu mạng máy tính Mạng ... thiệu mạng máy tính Mạng máy tính: gồm 03 thành phần • • • Thiết bị đầu cuối (máy vi tính, thiết bị mạng) Đường truyền vật lý Giao thức truyền thông Mục đích • • Trao đổi thông tin máy tính Chia...
 • 21
 • 203
 • 0

tài liệu tin học bản

tài liệu tin học cơ bản
... dung trang web III-Chng trỡnh h tr tỡm kim thụng tin GOOGLE Thụng tin trờn Internet rt phong phỳ v a dng iu ny ó dn n mt l rt khú khn tỡm thy thụng tin mong mun Mt phn mm h tr vic tỡm kim ú l Google ... chn 4-Chèn vào bảng biểu dòng: -Chọn dòng nơi muốn chèn thêm dòng -Bấm chuột vào menu TABLE -Bấm chuột vào lệnh INSERT -Bấm chuột vào lệnh ROWS ABOVE (hoặc ROWS BELOW) 5-Chèn vào bảng biểu cột: ... ph huynh: Qun lý c cht lng v kt qu hc c th ca em (ang ngh b sung cha hon thnh) II-ng ti thụng tin t chuyờn mụn III-Nhp im -Khi ng chng trỡnh Internet Explorer -Gừ a ch www.thpt-chuyen-quangbinh.edu.vn...
 • 23
 • 481
 • 2

Tin học căn bản chương 4.1

Tin học căn bản chương 4.1
... 4.8  MyComputer 4.9  Windows Explorer 4.10  Control Panel 4.11 Internet Explorer 4.12 MicroSoft Outlook 4.1 CÁC KHÁI NIỆM CƠ BẢN • File tập hợp bytes thông tin, có quan hệ lưu đóa • Mỗi file có kích thước ... 4.1 Các khái niệm 4.2  Desktop thao tác 4.3  Cửa sổ thao tác 4.4  Hộp thoại thao tác 4.5  Menu thao tác 4.6  Folder thao tác 4.7  Short cut thao tác 4.8  MyComputer 4.9  Windows Explorer 4.10  Control ... (Document) File văn q PAS (Pascal) File chương trình q WAV File âm q GIF File hình DISK DRIVE • Ổ ĐĨA LÀ THIẾT BỊ CỦA MÁY TÍNH DÙNG ĐỂ ĐỌC, GHI THÔNG TIN TRÊN ĐĨA • MỖI MÁY TÍNH THƯỜNG CÓ Ổ ĐĨA...
 • 77
 • 252
 • 0

Giáo trình tin học bản

Giáo trình tin học cơ bản
... ảnh h ưởng đến hiệu máy tính Ngoài ra, học giới thiệu khái niệm thông tin khoa học xử lý thông tin Nội dung học bao gồm: oThông tin khoa học xử lý thông tin oKhái niệm phần cứng, phần mềm oCác ... chương trình Microsoft Word để mở tệp tin Một số kiểu tệp tin thông dụng liệt kê đây: o Doc, txt, rtf: Các tệp văn bản, thường tạo chương trình soạn thảo văn o Exe, bat: Các tệp tin chương trình ... MB  Khoa học xử lý thông tin: Có nhiều tên gọi khác liên quan đến ngành khoa học Có thể kể tên tên gọi Khoa học máy tính (Computer Science), Tin học (Informatics), Công nghệ thông tin (Information...
 • 297
 • 623
 • 6

Tin học bản

Tin học cơ bản
... bất ngờ, khó xảy lượng tin cao Lượng tin tỷ lệ nghịch với xác suất kiện Thông tin liệu • Đơn vị đo lượng tin: hệ thống máy tính, đơn vị đo lượng tin bit (b), tương ứng với tin hệ thống có trạng ... mang thông tin +Các dấu hiệu: kí hiệu, văn chữ số chữ viết + Các tín hiệu: điện, từ, quang, nhiệt độ, áp suất + Các cử chỉ, hành vi Thông tin liệu Lượng tin đơn vị đo lượng tin • Lượng tin không: ... niệm chung thông tin • Phần cứng • Phần mềm • Mạng máy tính • Máy tính sống hàng ngày • Làm việc với máy tính cách • An toàn thông tin Bản quyền luật pháp Thông tin liệu Thông tin (Information)...
 • 22
 • 240
 • 0

tin học bản

tin học cơ bản
... Cương - Giáo trình Tin học - NXB Giáo dục năm 2006 Phạm Vĩnh Hưng - Phạm Thuỳ Dương - Tin học văn phòng - NXB Văn hoá - Thông tin năm 2006 Thạc Bình Cường - Giáo trình Tin học - NXB Giáo dục ... Định dạng bảng tính làm việc với WorkSheets Bài 3: Lập bảng tính Tài liệu tham khảo: Tiêu Kim Cương - Giáo trình Tin học - NXB Giáo dục năm 2006 Phạm Vĩnh Hưng - Phạm Thuỳ Dương - Tin học văn phòng ... 1.1.6- Khái niệm tệp tin (File) - Là đơn vị lưu trữ thông tin mã hoá Các thông tin đư ợc tổ chức thành gói tin lưu trữ lên thiết bị đĩa cứng, đĩa mềm, đĩa CD; - Tên tệp tin lên đến 255 ký tự...
 • 28
 • 208
 • 0

tin hoc co ban

tin hoc co ban
... đa phương tiện Khái niệm thông tin, đơn vị đo thông tin 2.1 Khái niệm thông tin Như biết thông tin người vô cần thiết thiếu sống Có nhiều khái niệm gần với thông tin như: Hiểu biết, quan sát,sự ... tính làm viẹc dễ dàng Tập tin (File) Thư mục (Directory) 4.1 Tập tin (File) 4.1.2 Khái niệm: Tập tin nơi lưu trữ thông tin bao gồm chương trình, liệu, văn bản, Mỗi tập tin lưu lên đĩa với tên ... bị 5’ bóp méo trở lên không xác - Thông tin diễn đạt theo nhiều cách như: hình ảnh, chữ viết, lời nói… 2.2 Đơn vị đo thông tin Đơn vị dùng để đo thông tin tin học gọi bit Một bit tương ứng với...
 • 7
 • 195
 • 0

GIAO TRINH TIN HOC CO BAN

GIAO TRINH TIN HOC CO BAN
... thứ tự thành tập tin Nêú không đặt tên tập tin tập tin ghi đè lên tập tin thứ Ví dụ: - Ghép tập tin BAITAP.TXT thư mục HINH tập tin BAIHOC.DOC thư mục LY thành tập tin BAI1.TXT: COPY A:\TOAN\HINH\BAITAP.TXT+A:\LY\BAIHOC.DOC ... mục HHGT có nội dung nội dung tập tin \TINHOC\CANBAN\THO1.TXT \TINHOC\THO2.TXT ghép lại 9./ Chép tập tin THO1.TXT thư mục CANBAN sang thư mục LY 10./ Chép tất tập tin có phầân mở rộng EXE thư mục ... thư mục LY vào thư mục TINHOC 12./ Di chuyển tập tin THO1.TXT thư mục LY sang thư mục TINHOC 13./ Di chuyển tất tập tin thư mục TINHOC sang thư mục DAISO 14./Đổi tên tập tin THO1.TXT thư mục DAISO...
 • 34
 • 320
 • 2

Tin học co ban

Tin học co ban
... vùng chọn b) Copy khối văn Thao tác nh sau: Đánh dấu khối văn cần chép Thực phơng pháp sau: Cách - Bấm vào biểu tợng copy Hoặc ấn tổ hợp phím Ctrl +C Hoặc Kích hoạt menu EDIT chọn copy di chuyển ... Đại Học kĩ thuật công nghiệp 24 Sinh viên :Phạm Đức Bình Tự học Microsoft Word2000 Shift Cells Down: chèn thêm ô vào bên phải ô đợc chọn Insert Entire Row: chèn thêm hàng Insert Entire Column: ... chọn cUT j) Copy ô, hàng, cột: Thao tác nh sau: Đánh dấu ô, cột, hàng cần chép Thực phơng pháp sau: Bấm vào biểu tợng copy ấn tổ hợp phím Ctrl + C Kích hoạt menu EDIT chọn copy Di chuyển...
 • 49
 • 187
 • 0

Tin học bản ( Excel)_ Chương IV

Tin học cơ bản ( Excel)_ Chương IV
... này, ta phải nhập vào bảng điều kiện riêng trước gọi lệnh lọc * Cách tạo bảng điều kiện(Criteria) Để tạo bảng điều kiện, thiết bảng điều kiện phải có ô, ô chứa tên trường (Field) làm điều kiện ... từ sở liệu chi tiết (Consolidate): Được sử dụng để tạo CSDL tổng hợp từ CSDL chi tiết ( ược chọn lựa trên nhiều tập tin bảng tính khác nhau) - Nếu CSDL chi tiết có cấu trúc (có số lượng trường, ... tiêu đề cho bảng tổng hợp + Left Column: Tạo tiêu đề cột cho bảng tổng hợp + Create link to source data: Tạo mối liên kết từ bảng tổng hợp đến bảng chi tiết nhằm mục đích có thay đổi bảng liệu...
 • 6
 • 158
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: tin hoc co bantin học cơ bảngiáo trình tin học cơ bảnhướng dẫn học tin học cơ bảnđề thi tin học cơ bản trắc nghiệmđề thi tin học cơ bảndownload tài liệu tin học cơ bảntài liệu môn tin học cơ bảntrắc nghiệm tin học cơ bảntin học cơ bản 2tin học cơ bản và ms wordtin học cơ bản wordgiáo án lý thuyết tin học cơ bảnbài tập thực hành tin học cơ bảnđề kiểm tra tin học cơ bảnchiến lược gây hứng thú cho học sinh thcs môn toánĐiều khiển bình trộn hóa chất PLCCATALOGLOGUE CỐP PHA FUVITuần 15 giáo án lớp 4 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinhBài giảng robot công nghiệpHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 2) DANH GIA HIEN TRANG CONG TRINHHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 3) HH SC GC KET CAU BE TONGHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 6) HH SC GC KET CAU MONGHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 1) TONG QUANTuần 15 giáo án lớp 3 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinhVẤN đề bảo vệ tốt NHẤT QUYỀN và lợi ÍCH của KHÁCH HÀNG KHI HÀNH NGHỀ LUẬT sưCHUYÊN ĐỀ THỂ TÍCH KHỐI CHÓPCƯPHƯƠNG PHÁP TƯ DUY GIẢI TOÁN TRẮC NGHIỆMbài tập trắc nghiệm mặt cầu, hình cầu và khối cầubài tập Vat ly nguyen tuThuyet dong hoc phan tu chat khiBài 12. Phân bón hoá họcBài 10. Đồng chíHai đường thẳng vuông gócKẾ HOẠCH HỘI THI GV DẠY GIỎI CẤP TRƯỜNG 2017-2018