Nghiên cứu tuyển chọn một số giống lúa chất lượng cao cho vùng lúa thâm canh năng suất chất lượng hiệu quả cao của tỉnh Thanh Hóa

Nghiên cứu tuyển chọn một số giống lúa lai mới chọn tạo tại việt nam thích hợp cho nghệ an

Nghiên cứu tuyển chọn một số giống lúa lai mới chọn tạo tại việt nam thích hợp cho nghệ an
... lúa lai chọn tạo Việt Nam thích hợp cho Nghệ An 1.2 Mục đích đề t i Tìm giống lúa lai chọn tạo Việt Nam thích hợp cho vụ hè thu v vụ xuân Nghệ An 1.3 ý nghĩa khoa học v thực tiễn đề t i - Việc tuyển ... giống lúa lai chọn tạo Việt Nam vụ hè thu 2005 57 4.2.1 Thời gian qua giai đoạn sinh trởng tổ hợp lai 57 4.2.2 Một số đặc điểm hình thái tổ hợp lai 59 4.2.3 Một số tính trạng số lợng tổ hợp lai ... tâm lúa lai Viện KHKT VNTrung tâm lúa lai Viện KHKT VNTrung tâm lúa lai Trung Quốc Mới chon tạo Mới chon tạo Nhập nội Giống quốc gia Giống KVH Giống KN Giống KVH Nhập nội 3.2 Nội dung nghiên cứu...
 • 121
 • 269
 • 0

Luận văn nghiên cứu tuyển chọn một số giống lúa thuần năng suất cao chất lượng tốt phù hợp với vụ xuân muộn, mùa sớm tại hà nội

Luận văn nghiên cứu tuyển chọn một số giống lúa thuần năng suất cao chất lượng tốt phù hợp với vụ xuân muộn, mùa sớm tại hà nội
... trư ng ng n phù h p cho gieo c y ngo i thành N i v Xuân mu n, Mùa s m ñ gi i thi u vào s n xu t, góp ph n tăng su t s n lư ng lúa ch t lư ng cao N i 1.3 N i dung nghiên c u - Nghiên c u ... Gi ng lúa P1 có hàm lư ng Protein 10,5%, hàm lư ng amylose 21% Gi ng lúa P4 có hàm lư ng Protein 11% Gi ng lúa P6 có hàm lư ng Protein 10,5 %, hàm lư ng amylose 20 – 21% Gi ng lúa P290 có hàm lư ... lo i lúa t 19 gi ng lúa n p phân bi t lúa n p v i lúa t sau: Lúa t g i lúa canh hay lúa cánh, nh a, không dính Lúa n p g i nhu có nh a dính Trong Vân ñài lo i ng , Lê Quí ðôn mô t 70 gi ng lúa...
 • 153
 • 1,119
 • 5

Nghiên cứu tuyển chọn một số giống lúa chất lượng cao của việt nam tại huyện namuno thuộc tỉnh cabo delgado, cộng hoà mozambich

Nghiên cứu tuyển chọn một số giống lúa chất lượng cao của việt nam tại huyện namuno thuộc tỉnh cabo delgado, cộng hoà mozambich
... CELSO CAMPANELLAS MANUEL NGHIÊN C U TUY N CH N M T S GI NG LÚA CH T LƯ NG CAO C A VI T NAM T I HUY N NAMUNO THU C T NH CABO DELGADO, C NG HÒA MOZAMBICH Chuyên ngành: Di Truy n & CGCT ... h t s c c p thi t hi n Do v y, th c hi n ñ tài: Nghiên c u n ch n m t s gi ng lúa ch t lư ng cao c a Vi t Nam t i huy n Namuno thu c t nh Cabo Delgado, C ng hòa Môdăm-bích” M c dích yêu c u c ... c a dòng, gi ng lúa thu n nh p n i t i huy n Namuno thu c t nh Cabo Delgado + ðánh giá ch n l c m t s dòng gi ng lúa thu n phù h p v i ñi u ki n sinh thái c a huy n Namuno t nh Cabo Delgado có...
 • 102
 • 145
 • 0

nghiên cứu tuyển chọn một số giống lúa năng suất cao tại huyện angoche thuộc tỉnh nampula, cộng hòa mozambich

nghiên cứu tuyển chọn một số giống lúa năng suất cao tại huyện angoche thuộc tỉnh nampula, cộng hòa mozambich
... GABRIEL CARNEIRO FAGEMA NGHIÊN CỨU TUYỂN CHỌN MỘT SỐ GIỐNG LÚA NĂNG SUẤT CAO TẠI HUYỆN ANGOCHE THUỘC TỈNH NAMPULA, CỘNG HÒA MOZAMBICH Chuyên ngành: Di Truyền & CGCT Mã số: 60 62 01 11 LUẬN VĂN ... giống lúa suất cao huyện Angoche thuộc tỉnh Nampula, Cộng hòa Mô-dăm-bích” Mục ñích yêu cầu ñề tài 2.1 Mục ñích Tuyển chọn ñược số giống lúa suất cao, chất lượng, nhiễm nhẹ sâu bệnh cho huyện Angoche ... rụng hạt - Chọn giống lúa ñể chống lúa dại - Chọn giống lúa theo tính chống bệnh 1.4.4 Những kết ñạt ñược công tác chọn giống Bằng phương pháp chọn tạo giống lúa khác nhau, nhà chọn giống lúa giới...
 • 89
 • 185
 • 0

Nghiên cứu, tuyển chọn một số giống lúa cạn tại huyện vị xuyên tỉnh hà giang

Nghiên cứu, tuyển chọn một số giống lúa cạn tại huyện vị xuyên tỉnh hà giang
... nói chung lúa nói riêng nhiệm vụ khoa học cấp bách nước ta Xuất phát từ vấn đề tiến hành nghiên cứu đề tài Nghiên cứu, tuyển chọn số giống lúa cạn huyện Vị Xuyên tỉnh Giang" Mục đích nghiên ... NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM ĐỒNG ANH ĐÀI NGHIÊN CỨU, TUYỂN CHỌN MỘT SỐ GIỐNG LÚA CẠN TẠI HUYỆN VỊ XUYÊN TỈNH HÀ GIANG Chuyên ngành: KHOA HỌC CÂY TRỒNG Mã số: 60.62.01.10 LUẬN VĂN THẠC SỸ KHOA HỌC ... hai nhóm: - Giống lúa cạn cổ truyền - Nhóm giống lúa cạn lai tạo mang đặc điểm quí lúa nước lúa cạn 1.3 Nguồn gốc lúa cạn Cây lúa trồng cổ xưa loài người Có nhiều ý kiến khác xuất lúa trồng Nhiều...
 • 76
 • 209
 • 0

Nghiên Cứu, Tuyển Chọn Một Số Giống Lúa Cạn Tại Huyện Vị Xuyên Tỉnh Hà Giang

Nghiên Cứu, Tuyển Chọn Một Số Giống Lúa Cạn Tại Huyện Vị Xuyên Tỉnh Hà Giang
... nói chung lúa nói riêng nhiệm vụ khoa học cấp bách nước ta Suất phát từ vấn đề tiến hành nghiên cứu đề tài Nghiên cứu, tuyển chọn số giống lúa cạn huyện Vị Xuyên tỉnh Giang" Mục đích nghiên ... khí hậu huyện Vị Xuyên tỉnh Giang 3.1.1 Điều kiện tự nhiên - Vị trí địa lý Vị Xuyên huyện vùng trung tâm tỉnh Giang, có mặt tiếp giáp sau: Phía bắc giáp huyện Quản Bạ Phía tây giáp tỉnh Vân ... sinh sống huyện Vị Xuyên Khẩu nua cồ: Giống lúa gieo trồng số huyện, nhiên tập trung nhiều khu vực đồng bào người Tày sinh sống huyện Vị Xuyên Nếp Vàng: Giống lúa gieo trồng số huyện, nhiên tập...
 • 83
 • 204
 • 0

Nghiên cứu tuyển chọn một số giống đậu tương triển vọng cho tỉnh Hà Giang

Nghiên cứu tuyển chọn một số giống đậu tương triển vọng cho tỉnh Hà Giang
... hình nghiên cứu đậu tương Việt Nam 1.3.4.1 Về nghiên cứu tập đoàn đậu tương phục vụ cho công tác chọn tạo giống Các nhà khoa học khảo sát, đánh giá 4188 mẫu dòng/ giống đậu tương nhập từ Viện nghiên ... nghĩa khoa học - Kết nghiên cứu đề tài sở cho việc lựa chọn phát triển giống đậu tương phù hợp với điều kiện canh tác Giang - Bổ sung thêm tư liệu nghiên cứu đậu tương tỉnh miền núi phía Bắc ... đặc biệt công tác nghiên cứu khoa học 1.2 Những nghiên cứu chung đậu tƣơng 1.2.1 Nguồn gốc phân bố đậu tương Một số nhà khoa học cho rằng, đậu tương xuất lưu vực sông Trường Giang (Trung Quốc),...
 • 83
 • 342
 • 2

nghiên cứu xác định một số giống lúa mới có năng suất chất lượng cao cho các tỉnh phía nam vùng bắc trung bộ

nghiên cứu xác định một số giống lúa mới có năng suất chất lượng cao cho các tỉnh phía nam vùng bắc trung bộ
... khăn tỉnh phía Nam vùng Bắc Trung Bộ điều cần thiết Để đáp ứng mục tiêu cấp thiết tiến hành đề tài: Nghiên cứu xác định số giống lúa suất chất lượng cao cho tỉnh phía Nam vùng Bắc Trung Bộ ... dân Các giống lúa dài ngày, suất thấp, chất lượng chiếm đa số cấu giống vụ Đông Xuân Hè Thu tỉnh Các giống lúa ngắn ngày suất chất lượng cao sản xuất tỉnh phía Nam vùng Bắc Trung Bộ số lượng ... định giống lúa gồm: giống lúa tẻ HT18, HT13, BM125, HV3; giống nếp N34, N208 giống lúa cẩm LĐ2 Các giống tiềm cho suất cao, chất lượng tốt, tính ổn định cao thích nghi rộng tỉnh phía Nam vùng...
 • 174
 • 481
 • 2

Nghiên cứu tuyển chọn một số giống vải chín sớm ở miền Bắc Việt Nam pptx

Nghiên cứu tuyển chọn một số giống vải chín sớm ở miền Bắc Việt Nam pptx
... Production and Uses CABI Publishing gi phn bin: guyn Vn Vit Tạp chí khoa học công nghệ nông nghiệp Việt Nam ... 0,493117 0,416703 Yờn Phỳ (VI) 0,416703 0,416703 0,416703 0,568996 0,416703 I II III V IV VI Hệ số đồng dạng 0,42 0,47 0,52 0,57 0,62 S Cõy phõn loi cỏc ging vi tuyn chn Kt qu ỏnh giỏ cỏc ging ... mt ging vi sm a b sung vo c cu ging IV KT LUN Tp on qu gen cỏc ging vi bn a cỏc a phng Bc Vit Nam tng i phong phỳ v a dng ú bao gm nhiu ging chớn sm cú mt s c im tt, cú th chn lc v bi dc phc...
 • 6
 • 292
 • 0

nghiên cứu tuyển chọn một số giống khoai lang mới để phát triển giống khoai lang thương phẩm tại hải phòng

nghiên cứu tuyển chọn một số giống khoai lang mới để phát triển giống khoai lang thương phẩm tại hải phòng
... gi ng khoai lang m i ñ phát tri n gi ng khoai lang thương ph m t i H i Phòng 1.2 M c ñích, yêu c u c a ñ tài 1.2.1 M c ñích c a ñ tài - ðánh giá th c tr ng s n xu t khoai lang t i H i Phòng ... …………………… 20 2.3 Nh ng nghiên c u khoai lang th gi i nư c 2.3.1 Nghiên c u v gi ng khoai lang Cây khoai lang l c b i (2n = 90), v i s nhi m s c th b n X = 15 Loài khoai lang tr ng (Ipomoea batatas) ... Thành ph n dinh dư ng c a khoai lang 12 2.3 Nh ng nghiên c u khoai lang th gi i nư c 21 2.4 Tình hình s d ng ch bi n khoai lang nư c 25 2.5 Tình hình s n xu t khoai lang nư c 27 2.6 Ch n gi ng...
 • 114
 • 267
 • 1

Nghiên cứu tuyển chọn một số giống cà chua và đề xuất vật liệu che tủ phù hợp cho sản xuất cà chua tại Việt Trì Phú Thọ

Nghiên cứu tuyển chọn một số giống cà chua và đề xuất vật liệu che tủ phù hợp cho sản xuất cà chua tại Việt Trì Phú Thọ
... Xuất phát từ lý trên, tiến hành nghiên cứu đề tài: Nghiên cứu tuyển chọn số giống chua đề xuất vật liệu che tủ phù hợp cho sản xuất chua Việt Trì- Phú Thọ ’ 1.2 Mục tiêu - Xác định số ... cứu che tủ cho chua nói riêng đề tài mẻ việc nghiên cứu vật liệu che tủ chua mở hướng trồng chua Tóm lại, trình canh tác đất đồi làm lớp tủ thực vật quan trọng gây hậu xấu cho cho đất như: ... chua trồng phù hợp với điều kiện tỉnh Phú Thọ, đưa vật liệu che tủ tốt cho chua - Kết nghiên cứu đề tài góp phần bổ xung thêm tài liệu khoa học phục vụ cho công tác giảng dạy nghiên cứu 1.2.2...
 • 51
 • 517
 • 1

Nghiên cứu tuyển chọn một số giống cà chua chống chịu bệnh héo xanh vi khuẩn (ralsstonia solanacearum)

Nghiên cứu tuyển chọn một số giống cà chua chống chịu bệnh héo xanh vi khuẩn (ralsstonia solanacearum)
... Nghiên cứu tuyển chọn số giống chua chống chịu bệnh héo xanh vi khuẩn (Ralstonia Solanacearum) " Mục đích nghiên cứu Chọn số giống chua có khả kháng vi khuẩn héo xanh có suất cao Nhiệm vụ nghiên ... nghiên cứu, tuyển chọn giống chua có khả kháng bệnh héo xanh vi khuẩn nhà nghiên cứu cấp thiết Nhằm tuyển chọn giống chua có khả chống chịu cao với bệnh héo xanh vi khuẩn thực đề tài: " Nghiên ... nghiên cứu - Đánh giá độc tính số mẫu vi khuẩn héo xanh phân lập chua - Đánh giá khả chống chịu bệnh héo xanh vi khuẩn giống chua - Đánh giá suất dòng, giống chua mang nghiên cứu Giới...
 • 41
 • 292
 • 0

Nghiên cứu tuyển chọn một số dòng, giống lúa thuần có năng suất, chất lượng cao, thời gian sinh trưởng phù hợp cho vụ mùa và vụ xuân tại Hải Dương

Nghiên cứu tuyển chọn một số dòng, giống lúa thuần có năng suất, chất lượng cao, thời gian sinh trưởng phù hợp cho vụ mùa và vụ xuân tại Hải Dương
... thư ng cho su t cao.[8] Căn c vào th i gian sinh trư ng khác nhau, Trung Qu c chia lúa s m lúa mu n ho c lúa Xuân lúa Mùa Vi t Nam ñã t lâu hình thành v lúa v lúa Xuân v lúa Mùa Do lúa Xuân sinh ... D C VÀ ðÀO T O TRƯ NG ð I H C NÔNG NGHI P HÀ N I VŨ TH XIM NGHIÊN C U TUY N CH N M T S DÒNG, GI NG LÚA THU N M I CÓ NĂNG SU T, CH T LƯ NG CAO, TH I GIAN SINH TRƯ NG PHÙ H P CHO V MÙA VÀ V XUÂN ... Nghiên c u n ch n m t s dòng, gi ng lúa thu n m i su t, ch t lư ng cao, th i gian sinh trư ng phù h p cho v Mùa v Xuân t i H i Dương M c ñích yêu c u 2.1 M c ñích - Tuy n ch n ñư c m t vài...
 • 114
 • 387
 • 0

Nghiên cứu tuyển chọn một số dòng, giống lúa thuần có năng suất, chất lượng tốt thích ứng với điều kiện tỉnh hải dương

Nghiên cứu tuyển chọn một số dòng, giống lúa thuần có năng suất, chất lượng tốt thích ứng với điều kiện tỉnh hải dương
... chia lúa s m lúa mu n ho c lúa Xuân lúa Mùa Vi t Nam ñã t lâu hình thành v lúa v lúa Xuân v lúa Mùa, lúa Xuân sinh trư ng v ðông Xuân n n nhi t ñ th p nên th c t th i gian sinh trư ng c a lúa ... n t i c nhóm gi ng lúa trên, ch y u nhóm lúa tư i, nhóm lúa c n, lúa nư c sâu lúa n i ngày m t gi m ñi Nhóm lúa c n t n t i nhi u vùng núi trung du B c B , Tây Nguyên Lúa tư i ñư c canh ... (lúa ñ i, lúa nương) lúa nư c, lúa ch u nư c sâu (deep water) v i m c tư i ng p 1m hay lúa n i (Floating Rice) th ch u ng p ñ n 3-4m Theo ch t lư ng hình d ng h t, ngư i ta phân ra: lúa t lúa...
 • 113
 • 121
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: nghiên cứu xác định một số giống lúa mới có năng suất chất lượng cao cho các tỉnh phía nam vùng bắc trung bộnghiên cứu tuyển chọn một số chủng vi sinh vật phân giải xelluloza để xử lý thân cành chè làm phân bón hữu cơ trong sản xuất chè an toànnghiên cứu ứng dụng một số dòng lúa mang gen lùn daikoku gen tương hợp rộng và gen kháng bệnh bạc lá xa7 xa21 trong chọn tạo giống lúa lai hai dòngkhảo sát tuyển trọn một số giống lúa chịu phèn mặn và giống lúa đặc sản thích hợp cho vùng chuyển đổi lúa tôm ở bạc liêutuyển chọn một số giống cà chua triển vọnghợp tác nghiên cứu nhập nội một số giống cây trồng và công nghệ bảo quản chế biến phù hợp vào một số tỉnh miền núi phía bắc việt namnghiên cứu dạy học một số kiến thức chương sóng cơ vật lý 12 chương trình nâng cao theo hướng giải quyết vấn đềnghiên cứu khả năng sinh trưởng và năng suất của một số giống lúa thuộc loài phụ japonica trong điều kiện vụ xuân 2010 và vụ xuân 2011 tại huyện hàm yên tỉnh tuyên quangnghiên cứu đặc điểm sinh trưởng năng suất phẩm chất của một số giống lúa chất lượng cao tại huyện vĩnh tường tỉnh vĩnh phúcnghien cuu ung ung mot so bai tap nham tuyen chon vdv bong danghien cuu ung dung mot so bai tap nham tuyen chon van dong vien cho doi tuyen bong danghien cuu ung dung mot so bai tuyen chon vdv bong dađề cương thạc sỹ nghiên cứu ảnh hưởng của phân đạm đến một số giống lúanghiên cứu tuyển chọn giống môn sápđề tài nghiên cứu thử nghiệm một số loại thảo dược có tác dụng kháng khuẩn trên một số loài vi khuẩn phân lập được từ tôm sú giống penaeus monodon nuôi ở phú hải phú vang thừa thiên huếuftai ve tai day24763uftai ve tai day24762uftai ve tai day24764uftai ve tai day26184uftai ve tai day25794ufky thuat co khi26160ufky thuat hoa hoc26162ufky thuat dien26163ufcong nghe ky thuat o to25981ufcong nghe ky thuat dien tu truyen thong25982uftruyen thong va mang may tinh25983ufcong nghe ky thuat may tinh25984ufcong nghe ky thuat dien dien tu26010ufkhoa hoc may tinh25988ufkhoa hoc may tinh25989Bảo vệ quyền con người bằng các quy định về trách nhiệm hình sự trong luật hình sự việt namSANG KIEN KINH NGHIEM CONG TAC CHU NHIEMHỆ SINH THÁI KHỞI NGHIỆPBỘ ĐỀ THI HỌC KÌ HÓA 10BÀI DỰ THI TÌM HIỂU NQTW4 VÀ TẤM GƯƠNG HỒ CHÍ MINH