dịch xuống, xoay vòng các hàng trong ma trận

Đếm số lượng số dương trên 1 hàng trong ma trận các số thực

Đếm số lượng số dương trên 1 hàng trong ma trận các số thực
... a[][MAX], int x, int cot) { int dem = 0; for(int j = 0; j < cot; j++) { if(a[x][j] > 0) { dem++; } } return dem; } int main() { float a[MAX][MAX]; int dong, cot; NhapMang(a, dong, cot); XuatMang(a, ... void XuatMang(float a[][MAX], int dong, int cot) { for(int i = 0; i < dong; i++) { for(int j = 0; j < cot; j++) { printf("%8.3f", a[i][j]); } printf("\n\n"); } } int DemSoLuongSoDuongTren1Dong(float ... scanf("%d", &x); if(x < || x > dong - 1) { printf("\nChi so dong x khong hop le Xin kiem tra lai !"); } }while(x < || x > dong - 1) ; int dem = DemSoLuongSoDuongTren1Dong(a, x, cot); printf("\nSo luong...
 • 4
 • 162
 • 0

Đếm số lượng số hoàn thiện trên 1 hàng trong ma trận các số nguyên

Đếm số lượng số hoàn thiện trên 1 hàng trong ma trận các số nguyên
... < cot; j++) { if(KiemTraHoanThien(a[x][j]) == 1) { dem++; } } return dem; } int main() { int a[MAX][MAX], dong, cot; NhapMang(a, dong, cot); XuatMang(a, dong, cot); int x; do{ printf("\nNhap ... n) { int tong = 0; for(int i = 1; i < n; i++) { if(n % i == 0) { tong += i; } } if(tong == n) { return 1; } return 0; } int DemSoLuongSoHoanThienTren1Hang(int a[][MAX], int x, int cot) { int dem ... scanf("%d", &x); if(x < || x > dong - 1) { printf("\nChi so dong x khong hop le Xin kiem tra lai !"); } }while(x < || x > dong - 1) ; int dem = DemSoLuongSoHoanThienTren1Hang(a, x, cot); printf("\nSo...
 • 5
 • 175
 • 0

Xây dựng ma trận tows cho ngân hàng NHTMCP Quốc Tế (VIB) và dựa trên các chiến lược thế vị trong ma trận đó

Xây dựng ma trận tows cho ngân hàng NHTMCP Quốc Tế (VIB) và dựa trên các chiến lược thế vị trong ma trận đó
... - Hàng loạt Ngân hàng tìm cách mở rộng phạm vi hoạt động gây sức ép cho Ngân hàng Quốc tế - Nguy đến từ số nhà đầu tư nước có tiềm lực mạnh để mở ngân hàng tầm cỡ Xây dựng ma trận TOWS cho Ngân ... ngân hàng Quốc tế địa điểm internet lúc - Ngân hàng Quốc tế VIB bank có lợi riêng hoạt động rộng khắp sở khách hàng truyền thống hùng hậu Các ngân hàng nước đầu tư vào Việt Nam - Sau 10 năm vào ... giao dịch Ngân hàng ma nhà quản lý khó kiểm soát - Hậu WTO khó khăn với ngân hàng Quốc tế, Việt Nam mở rộng kinh tế thị trường đồng thới nhiều ngân hàng thành lập ngân hàng giới xâm nhập vào thị...
 • 7
 • 681
 • 9

Dịch phải xoay vòng k phần tử trong mảng

Dịch phải xoay vòng k phần tử trong mảng
... n, int k) { while (k ) { int tam = a[n - 1]; for(int i = n - 1; i > 0; i ) { a[i] = a[i - 1]; } a[0] = tam; } } int main() { int n, k; int a[MAX]; nhap(a, n); xuat(a, n); printf("\nNhap K: "); ... a[MAX]; nhap(a, n); xuat(a, n); printf("\nNhap K: "); scanf("%d", &k) ; DichPhai(a, n, k) ; printf("\nDich phai mang %d phan tu: ", k) ; xuat(a, n); getch(); return 0; } ...
 • 3
 • 246
 • 0

Dịch trái xoay vòng k phần tử trong mảng

Dịch trái xoay vòng k phần tử trong mảng
... n, int k) { while (k ) { int tam = a[0]; for(int i = 0; i < n - 1; i++) { a[i] = a[i + 1]; } a[n - 1] = tam; } } int main() { int n, k; int a[MAX]; nhap(a, n); xuat(a, n); printf("\nNhap K: "); ... a[MAX]; nhap(a, n); xuat(a, n); printf("\nNhap K: "); scanf("%d", &k) ; DichTrai(a, n, k) ; printf("\nDich trai mang %d phan tu: ", k) ; xuat(a, n); getch(); return 0; } ...
 • 3
 • 218
 • 0

CƠ SỞ LÝ THUYẾT VỀ QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG VÀ CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG TRONG HOẠT ĐỘNG KINH DOANH DỊCH VỤ VIỄN THÔNG

CƠ SỞ LÝ THUYẾT VỀ QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG VÀ CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG TRONG HOẠT ĐỘNG KINH DOANH DỊCH VỤ VIỄN THÔNG
... tác động hàng loạt yếu tố có liên quan chặt chẽ với Muốn đạt đợc chất lợng mong muốn cần phải quản cách đắn yếu tố Hoạt động quản lĩnh vực chất lợng đợc gọi quản chất lợng Nh vy: Quản ... Quản chất lợng hoạt động có phối hợp nhằm định hớng kiểm soát tổ chức chất lợng Các nguyên tắc quản chất lợng Nguyên tắc Định hớng khách hàng : Doanh nghiệp phụ thuộc vào khách hàng cần ... pháp doanh nghiệp Muốn có đợc khả cạnh tranh mức độ chất lợng cao nhất, doanh nghiệp phải liên tục cải tiến Nguyên tắc Quyết định dựa kiện Mọi định hành động hệ thống quản hoạt động kinh doanh...
 • 30
 • 1,252
 • 6

Các mô hình ma trận trong marketing, bản đồ tư duy mind map

Các mô hình ma trận trong marketing, bản đồ tư duy mind map
... tích ma trận SWOT hình tháp nhu cầuMaslow hình BCG hình GE McKinsey Bản đồ Mind Map Công dụng Mind Maps • • • • • • Ghi Khi thông tin gợi ra, mind maps giúp tổ chức thông tin theo hình ... FUN SƠ ĐỒ TƯ DUY ĐÁNH GIÁ VỀ CUỘC SỐNG CỦA NHÀ KHOA HỌC THIÊN TÀI MARIE CURIE Sơ đồ dẫn đến hạnh phúc Sơ đồ tập luyện, học hành Sơ đồ phương pháp suy nghĩ Marketing Mind map The Marketing ... Làm để Mind Map • • • • • • • • • • • • • • • • Sử dụng từ hình ảnh cần thiết Bắt đầu từ trung tâm triển khai Tạo cho trung tâm hình ảnh rõ ràng “mạnh” miêu tả nội dung tổng quất toàn mind map Tạo...
 • 18
 • 2,377
 • 0

Khái quát chung về dịch vụ chăm sóc khách hàng và chất lượng dịch vụ chăm sóc khách hàng trong lĩnh vực Bưu Chính Viễn Thông

Khái quát chung về dịch vụ chăm sóc khách hàng và chất lượng dịch vụ chăm sóc khách hàng trong lĩnh vực Bưu Chính Viễn Thông
... cầu dịch vụ bưu chính, viễn thông, tin học sử dụng dịch vụ 1.2.2.2 Phân loại khách hàng dịch vụ Bưu Chính Viễn Thông - Khách hàng có: Là khách hàng sử dụng dịch vụ - Khách hàng tiềm năng: Là khách ... mãn nhu cầu khách hàng 1.5 Sự cần thiết việc nâng cao chất lượng dịch vụ chăm sóc khách hàng việc vung cấp dịch vu Bưu Chính Viễn Thông Nâng cao chất lượng dịch vụ chăm sóc khách hàng trình phát ... nhà cung cấp cải thiện nâng cao chất lượng dịch vụ chăm sóc khách hàng 1.4 Các nhân tố ảnh hưởng đến chất lượng dịch vụ chăm sóc khách hàng lĩnh vực Bưu Chính Viễn Thông 1.4.1 Các nhân tố môi trường...
 • 31
 • 815
 • 1

Tự do hóa dịch vụ tài chính ngân hàng trong khuôn khổ GATS WTO kinh nghiệm quốc tế và những gợi ý đối với việt nam

Tự do hóa dịch vụ tài chính  ngân hàng trong khuôn khổ GATS WTO kinh nghiệm quốc tế và những gợi ý đối với việt nam
... đẩy tự hóa dịch vụ tài - ngân hàng sau Việt Nam gia nhập WTO CHƢƠNG CƠ SỞ LÝ LUẬN CỦA TỰ DO HÓA DỊCH VỤ TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG TRONG BỐI CẢNH VIỆT NAM HỘI NHẬP WTO 1.1 Những vấn đề lý luận dịch vụ ... tài - ngân hàng tự hóa dịch vụ tài ngân hàng 1.1.1 Khái niệm chất dịch vụ tài - ngân hàng 1.1.1.1 Khái niệm dịch vụ tài - ngân hàng Mục trình bày khái niệm dịch vụ tài - ngân hàng: Dịch vụ tài ... việc tự hóa dịch vụ tài - ngân hàng Việt Nam để thực trở thành kinh dẫn vốn đầu tư hiệu cho phát triển bền vững kinh tế Chính lý chọn đề tài Tự hóa dịch vụ tài - ngân hàng, khuôn khổ GATS/ WTO: kinh...
 • 19
 • 269
 • 0

Tài liệu TIỂU LUẬN: Hoàn thiện và phát triển dịch vụ chăm sóc khách hàng trong hoạt động marketing của công ty máy tính và phần mềm Vĩnh Trinh-94 trần Quốc Toản – Hà Nội pptx

Tài liệu TIỂU LUẬN: Hoàn thiện và phát triển dịch vụ chăm sóc khách hàng trong hoạt động marketing của công ty máy tính và phần mềm Vĩnh Trinh-94 trần Quốc Toản – Hà Nội pptx
... trạng dịch vụ chăm sóc khách hàng công ty Vĩnh Trinh Chương III: Giải pháp nhằm hoàn thiện dịch vụ chăm sóc khách hàng Công ty Vĩnh Trinh Chương I : Tầm quan trọng dịch vụ chăm sóc khách hàng ... chăm sóc khách hàng với hoạt động Marketing khác Tác động dịch vụ chăm sóc khách hàng sản phẩm máy tính cá nhân phần mềm Chương II:Thực trạng dịch vụ chăm sóc khách hàng công ... phòng chăm sóc khách hàng. Đây loại hình dịch vụ, cũng hoạt động Marketing nhằm thoả mãn khách hàng trước ,trong sau bán hàng. Đăc biệt Vĩnh Trinh -công ty hàng đầu cung cấp máy tính phàn mềm dịch vụ...
 • 31
 • 549
 • 2

chương 5 các hãng trong những thị trường cạnh tranh

chương 5 các hãng trong những thị trường cạnh tranh
... ngành cạnh tranh, hãng tìm cách thoát khỏi cách tạo thương hiệu Việc có tác dụng số người mua Copyright © 2004 South-Western Thị trường hãng cạnh tranh Hãng tiêu biểu bán tất muốn mức giá thị trường ... nhập thị trường • Xem xét cách thức mà hành vi hãng tạo nên đường cung ngắn hạn thị trường đường cung dài hạn Copyright © 2004 South-Western Các đặc điểm cấu trúc thị trường Loại thị trường Số hãng ... cấp nước, hãng khai thác xe lửa Copyright © 2004 South-Western Thị trường cạnh tranh gì? • Một thị trường cạnh tranh hoàn hảo có đặc điểm sau đây: • Có nhiều người mua người bán thị trường • Hàng...
 • 34
 • 245
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: các phép biến đổi sơ cấp trong ma trậncác phép biến đổi trong ma trậncác dạng bài tập tìm hạng của ma trậncác dạng bài tập về hạng của ma trậncác phép toán cơ bản trong ma trậncác phép toán ma trận trong excelcác phép tính ma trận trong matlabcác phép tính ma trận trong excelcác chất trong ma túy đácác phương pháp tìm hạng của ma trậncác cách tim hạng của ma trận hình vuôngcac buoc tim hạng cua ma trancác chất trong ma túydịch vụ kỳ vọng khách hàngcác bài tập về hạng của ma trậnĐề thi học sinh giỏi môn Toán lớp 11(có đáp án)Đề án quản trị kinh doanh Thực trạng và giải pháp cho ngành dệt may Việt Nam trong chuỗi giá trị toàn cầubao cao nguyen ly bao quan thuc phamHướng dẫn giải đề thi Luật thương mại quốc tếTuần 15 giáo án lớp 3 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinhỨng dụng GIS đánh giá biến động sử dụng đất quận Cẩm Lệ thành phố đà nẵng giai đoạn 2010 2015hop dong xnk hang hoaTIENG ANH CHUYEN NGANH MAYbài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMbài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMbài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMHÀM SỐ VÀ MŨ, LOGARITĐỀ THI THỬ MÔN VẬT LÝbài tập trắc nghiệm mặt cầu, hình cầu và khối cầuBài 10. Đồng chíKẾ HOẠCH HỘI THI GV DẠY GIỎI CẤP TRƯỜNG 2017-2018Tuần 4. Nghe-kể: Dại gì mà đổi. Điền vào giấy tờ in sẵnTuần 15. MRVT: Các dân tộc. Luyện đặt câu có hình ảnh so sánhTuần 3. So sánh. Dấu chấmBài 43. Rễ cây