Bài giảng Chứng chỉ IC3: Bài 4. Control panel

Bài giảng chứng chỉ a buổi 4 GV nguyễn duy sang

Bài giảng chứng chỉ a buổi 4  GV nguyễn duy sang
... criteria: đ a vùng tiêu chuẩn www.ctu.edu.vn CHƯƠNG 19: THAO TÁC TRÊN CƠ SỞ DỮ LIỆU  Các hàm CSDL DSUM(database, field, criteria) DAVERAGE(database, field, criteria) DMAX(database, field, criteria) DMIN(database, ... • Data\ Filter\Advanced Filter CHƯƠNG 19: THAO TÁC TRÊN CƠ SỞ DỮ LIỆU  Các hàm CSDL • Cú pháp chung TÊN HÀM(database, field, criteria) database: đ a vùng CSDL field: trường cần tính criteria: ... DMAX(database, field, criteria) DMIN(database, field, criteria) DCOUNT(database, field, criteria) DCOUNTA(database, field, criteria) www.ctu.edu.vn CHƯƠNG 19: THAO TÁC TRÊN CƠ SỞ DỮ LIỆU  Sắp xếp...
 • 11
 • 193
 • 0

Bài giảng chứng chỉ IC3 Bài 2. Tập tin và thư mục

Bài giảng chứng chỉ IC3 Bài 2. Tập tin và thư mục
... cần xem tập tin ẩn, bạn bỏ chọn tùy chọn Hide protected operating system files (Recommended) 41 Chọn tập tin hay thư mục Một tập tin/ thư mục Trỏ vào tập tin hay thư mục Tất tập tin/ thư mục Chọn ... + A Các tập tin/ thư mục liên tục Trỏ vào tập tin/ thư mục đầu tiên, nhấn giữ phím SHIFT, sau trỏ đến tập tin/ thư mục cuối danh sách Phương pháp Lasso Trỏ vào bên phải/trái tập tin/ thư mục để chọn, ... chọn, sau nhấn chuột kéo để chọn tập tin/ thư mục Các tập tin/ thư mục không liên tục Trỏ vào tập tin/ thư mục để lựa chọn, bấm giữ phím CTRL, sau vào tập tin/ thư mục để chọn Thay đổi lựa chọn Sử...
 • 57
 • 432
 • 0

Bài giảng chứng chỉ IC3. Bài 3. Phần cứng máy tính

Bài giảng chứng chỉ IC3. Bài 3. Phần cứng máy tính
... phương tiện − Máy tính để bàn thường có loại: Máy tính để bàn tương thích Windows Máy tính để bàn iMac 3 4 Máy MacBook Apple Máy Notebook tương thích Windows Xác định loại máy tính Máy tính xách ... phần tìm thấy mô hình máy tính để bàn, pin sạc lại tính từ chuyển đổi AC − Ưu điểm việc sử dụng máy tính xách tay tính di động việc tiêu thụ điện máy tính xách tay xem "xanh hơn" so với máy tính ... động lại chỉkhi cần nâng cấp phần mềm phần cứng cài đặt − Thường thiết kế để truyền liệu cách nhanh chóng − Hệ thống máy chủ đắt đáng kể so với hệ thống máy tính để bàn Xác định loại máy tính •...
 • 51
 • 438
 • 0

Bài giảng chứng chỉ a buổi 2 GV nguyễn duy sang

Bài giảng chứng chỉ a buổi 2  GV nguyễn duy sang
... hợp): Đ a tuyệt đối theo cột $ $A2 , $C6, $E2: $H7, … Đ a tuyệt đối theo hàng $ A$ 2, C$6, E $2: H$7, … Nhấn phím F4 để chuyển đổi qua lại loại đ a www.ctu.edu.vn ... hàng> A2 , C6, E2: H7, … • Đ a tuyệt đối: $$ $A$ 2, $C$6, $E $2: $H$7, … www.ctu.edu.vn CHƯƠNG 16: GIỚI THIỆU MS EXCEL www.ctu.edu.vn  Các loại đ a • Đ a bán tuyệt đối (đ a hỗn ... tối a 25 5 sheet Mỗi Sheet bảng tính gồm nhiều hàng, nhiều cột Hàng (Row):  65536 Cột (Column): 25 6 cột: A, B, C, …, Z, AA, AB, …, IV Ô (Cell): giao hàng cột tạo thành ô  có 65536 * 25 6...
 • 22
 • 55
 • 0

Bài giảng chứng chỉ a buổi 5 GV nguyễn duy sang

Bài giảng chứng chỉ a buổi 5  GV nguyễn duy sang
... (Gridlines) Trục Y Chú thích (Lengend) Giá trị trục Y Tiêu đề trục Y (Value (Y) axis) Gốc t a độ Tiêu đề trục X (Category (X) axis) Giá trị trục X Trục X CHƯƠNG 20: TẠO BIỂU ĐỒ TRONG MS EXCEL  ... EXCEL  Chỉnh s a biểu đồ • Chọn biểu đồ cần chỉnh s a • Chart\ … R_Click\ … www.ctu.edu.vn CHƯƠNG 20: TẠO BIỂU ĐỒ TRONG MS EXCEL  Định dạng biểu đồ • Chọn biểu đồ cần định dạng • Format\ Selected ... R_Click\ Format … www.ctu.edu.vn CHƯƠNG 21: ĐỊNH DẠNG VÀ IN ẤN TRONG MS EXCEL  Định dạng trang in (File\ Page Setup) www.ctu.edu.vn CHƯƠNG 21: ĐỊNH DẠNG VÀ IN ẤN TRONG MS EXCEL  Định dạng trang in...
 • 13
 • 47
 • 0

Bài giảng chứng chỉ a buổi 1 GV nguyễn duy sang

Bài giảng chứng chỉ a buổi 1  GV nguyễn duy sang
... F-Virus Macro Virus  Các biện pháp phòng diệt Virus máy tính 17 CHƯƠNG 7: CHƯƠNG TRÌNH VẼ PAINT  Khởi động thoát khỏi Paint • Khởi động Paint Start\ Programs\ Accessories\ Paint • Thoát khỏi Paint: ... mục 15 CHƯƠNG 3: HỆ ĐIỀU HÀNH  Ổ đ a (Drive): • Là thiết bị đọc/ghi liệu ra/vào nhớ • Có loại phổ biến: ổ đ a mềm (A: B:), ổ đ a cứng (C:, D:, E:, ), ổ đ a CD (F:, G:, H:, )  Đường dẫn (path): ... trung gian trình tính toán 10 CHƯƠNG 2: CẤU TRÚC TỔNG QUÁT C A MÁY TÍNH ĐIỆN TỬ  Bộ nhớ ngoài: • Đ a mềm (floppy disk): dung lượng 1. 44MB • Đ a cứng (hard disk): dung lượng hàng chục GB • Đ a CD...
 • 24
 • 186
 • 0

Bài giảng chứng chỉ a buổi 3 GV nguyễn duy sang

Bài giảng chứng chỉ a buổi 3  GV nguyễn duy sang
... VLOOKUP(lookup_value, table_array, col_index_num, range_lookup) • HLOOKUP(lookup_value, table_array, row_index_num, range_lookup) • MATCH(lookup_value, lookup_array, match_tyle) • INDEX(array, row_num, ... number3, …) CHƯƠNG 18: MỘT SỐ HÀM TRONG MS EXCEL  Các hàm thống kê (Statistical) • COUNT(value1, value2, value3, …) • COUNTA(value1, value2, value3, …) • COUNTBLANK(range) • COUNTIF(range, criteria) ... NOW() • DAY(date) • MONTH(date) • YEAR(date) • WEEKDAY(date) www.ctu.edu.vn CHƯƠNG 18: MỘT SỐ HÀM TRONG MS EXCEL  Các hàm ngày (Date & Time) • DATEVALUE(date_text) • DATE(year, month, day) • TIME(hour,...
 • 16
 • 209
 • 0

Bài 5:Control Panel và Các thiết lập

Bài 5:Control Panel và Các thiết lập
... I Control Panel - Control Panel tập hợp CT để cài đặt thông số hệ thống cho phép thay đổi tham số số thiết bị để phù hợp với công việc - Khởi động: Nháy Start Settings Control Panel cửa sổ ... ý: Có thể thay đổi thuộc tính cho hình cách nháy nút phải chuột hình chọn Properties II Một số thiết đặt hệ thống Thiết đặt thông số khu vực Nháy Control Panel regional and languages nháy nút ... số thiết đặt hệ thống Thiết đặt thông số khu vực b/ Thay đổi quy ước thể ngày tháng - Nháy thẻ Date: Short date format: dạng hiển thị ngày tháng dd/MM/ yyyy Date separator: chọn dấu ngăn cách...
 • 7
 • 702
 • 6

Bài 5: Control Panel và thiết đặt hệ thống

Bài 5: Control Panel và thiết đặt hệ thống
... Bài 5: CONTROL PANELVÀ VIỆC THIẾT ĐẶT HỆ THỐNG CONTROL PANEL VÀ VIỆC THIẾT ĐẶT HỆ THỐNG Bài 5: TIẾT 10-12: I CONTROL PANEL Control Panel tập hợp chương trình dùng để cài đặt tham số hệ thống ... I CONTROL PANEL động Control Panel: Nháy Star Control Panel Cửa sổ Control Panel xuất Để thiết đặt 1.Khởi loại tham số cần khởi động chương trình tương ứng Control Panel I CONTROL PANEL thúc Control ... trạng thái chọn • Trong hộp Wait đặt số thời gian (phút) Nháy OK Screen Save 11 Thiết đặt số thông số Click chọn Xem trước kết 12 II MỘT SỐ THIẾT ĐẶT HỆ THỐNG Thiết đặt thông số khu vực Các khu vực...
 • 29
 • 780
 • 9

tỉnh an giang, hưỡng dẫn thủ tục, hành chính tỉnh an giang, Chứng chỉ hành nghề,giám sát thi công pps

tỉnh an giang, hưỡng dẫn thủ tục, hành chính tỉnh an giang, Chứng chỉ hành nghề,giám sát thi công pps
... giám sát thi công) từ 03 năm trở lên, tham gia thực thi t kế, thi công 05 công trình nghiệm thu, bàn giao cấp CCHN Giám sát công trình cấp IV; - Cá nhân có Chứng nhận bồi dưỡng giám sát thi công ... TTHC: Nội dung Văn qui định a) Điều kiện cấp chứng hành nghề Giám sát thi công: - Chứng hành nghề giám sát thi công xây dựng công trình cấp cho cá nhân công dân Việt Nam, người Việt Nam định cư ... công: - Cá nhân công chức làm công việc quản lý hành nhà nước không cấp chứng Quyết định số hành nghề giám sát thi công xây dựng công trình ; 12/2005/QĐ-BXD - Không cấp chứng hành nghề cho cá...
 • 6
 • 257
 • 0

ĐỀ THI CHỨNG CHỈ C - TEST 4 pptx

ĐỀ THI CHỨNG CHỈ C - TEST 4 pptx
... official language in 44 countries In … (40 )… others It is a language of the business, commerce and technology There are many … (41 )… of English, but Scottish, Australian, Indian and Jamaican ... with C as D in 36 A on B to C from D of 37 A mail B parcels C envelopes D letters 38 A broadcast B travel C write D show 39 A spoken B printed C sold D taken 40 A an B more C many D much 41 A ... differences in pronunciation, structure and vocabulary, would (42 )… that they are all speaking the same basic language 33 A say B speak C tell D talk 34 A language B languages C linguistics D linguist...
 • 3
 • 136
 • 0

Giáo án Tin Học Văn Phòng: Bài 5: Control panel và việc thiết đặt hệ thống. potx

Giáo án Tin Học Văn Phòng: Bài 5: Control panel và việc thiết đặt hệ thống. potx
... mẫu Hoạt động 2: Giới thiệu số thiết đặt hệ thống Hoạt động giáo viên - Ghi bảng Hoạt động học sinh - Ghi - Dẫn dắt: Hệ thống cho phép ta thiết đặt Một số thiết đặt hệ thống thông số thuộc tính ... nằm Control Panel Bài hôm tìm hiểu rõ số chức chương trình - Ghi bài: - GV ghi bảng Control Panel - Dẫn dắt: Để khởi động Control Panel, ta thực dãy thao tác sau: Nháy Start  (Setting)  Control ... năng: + Mở đóng cửa sổ Control Panel; + Thiết lập thông số ban đầu cài đặt máy in có mạng II Chuẩn bị - Giáo viên: Phòng máy, giáo án, sách giáo khoa; - Học sinh: Sách giáo khoa III Nội dung...
 • 12
 • 602
 • 1

Giáo án Tin Học Văn Phòng: Bài 5: CONTROL PANEL VÀ VIỆC THIẾT ĐẶT HỆ THỐNG. ppt

Giáo án Tin Học Văn Phòng: Bài 5: CONTROL PANEL VÀ VIỆC THIẾT ĐẶT HỆ THỐNG. ppt
... mẫu Hoạt động 2: Giới thiệu số thiết đặt hệ thống Hoạt động giáo viên - Ghi bảng Hoạt động học sinh - Ghi - Dẫn dắt: Hệ thống cho phép ta thiết đặt Một số thiết đặt hệ thống thông số thuộc tính ... nằm Control Panel Bài hôm tìm hiểu rõ số chức chương trình - Ghi bài: - GV ghi bảng Control Panel - Dẫn dắt: Để khởi động Control Panel, ta thực dãy thao tác sau: Nháy Start  (Setting)  Control ... năng: + Mở đóng cửa sổ Control Panel; + Thiết lập thông số ban đầu cài đặt máy in có mạng II CHUẨN BỊ - Giáo viên: Phòng máy, giáo án, sách giáo khoa; - Học sinh: Sách giáo khoa III NỘI DUNG...
 • 12
 • 227
 • 0

Giáo án Tin Học Văn Phòng: Bài 5.Control panel và thiết đặt hệ thống pptx

Giáo án Tin Học Văn Phòng: Bài 5.Control panel và thiết đặt hệ thống pptx
... Hoạt động 2: Giới thiệu số thiết đặt hệ thống Hoạt động giáo viên - Ghi bảng Hoạt động học sinh - Ghi - Dẫn dắt: Hệ thống cho phép ta thiết đặt Một số thiết đặt hệ thống thông số thuộc tính hình ... Control Panel Bài hôm tìm hiểu rõ số chức chương trình - Ghi bài: - GV ghi bảng Control Panel - Dẫn dắt: Để khởi động Control Panel, ta thực dãy thao tác sau: Nháy Start  (Setting)  Control Panel ... thiệu cách thiết đặt - Quan sát thông số khu vực: Mỗi khu vực khác có đặc điểm riêng biệt múi - Ghi bài: giờ, đơn vị tiền tệ, cách viết số… Chương b Thiết đặt thông số khu trình Regional Settings...
 • 7
 • 263
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: bài giảng chứng chỉ ccnaphấn a ôn tập thi chứng chỉ ic3thi chứng chỉ ic3bài giảng tin học chứng chỉ atài liệu 60 bài test ôn thi chứng chỉ anh văn quốc gia bằng c test 4bài giảng chiến thắng chi lăng lớp 4bài giảng tư tưởng hồ chí minh chương 4bài giảng quan hệ công chúng bài 4 lập kế hoạchbai giang dien tu toan 4 bai 1 bai 2 bai 3 bai 4 tuan 22 luyen tap chungbài giảng chứng khoánbài giảng địa lý 9 bài 4bài giảng đạo đức 3 bài 4bài giảng mỹ thuật 3 bài 4bài giảng toán 3 chương 4 bài 4bài giảng toán 3 chương 3 bài 4Mẫu bìa luận văn mau bia luan vandown loadDown CV đi số 366 2thông báoThông báo CV đi số 1798đề thi tiếng anh học sinh giỏi lớp 11.Nganh BH tinh den 18 8 2015Nganh QTNL tinh den 18 8 2015Nganh CTXH tinh den 18 8 2015Bài thuyết trình: Lịch sử Vật lý thời kỳ thịnh vượng của chủ nghĩa tư bản (CNTB)25 câu trắc nghiệm vị trí tương đối của 2 đường thẳng có lời giải.Tuần 8. Kì diệu rừng xanhThực trạng nguồn nhân lực, kết quả khám chữa bệnh và kiến thức, thái độ của cán bộ y tế về quản lý, kiểm định chất lượng bệnh viện, tại bệnh viện đa khoa thành phố vinh, năm 2014Tuần 9. Đất Cà MauTuần 11. Chuyện một khu vườn nhỏViết các số đo diện tích dưới dạng số thập phânViết các số đo khối lượng dưới dạng số thập phânViết các số đo độ dài dưới dạng số thập phânBài 46-47. Lắp mạch điện đơn giảnĐánh giá kết quả thực hiện đề án nông thôn mới tại xã điền công thành phố uông bí tỉnh quảng ninh