TỔ CHỨC THI CÔNG Principles of construction

Chương 12 Tổ chức thi công công trình

Chương 12 Tổ chức thi công công trình
... Tấm 14 Thi công lấp cát lòng đà 15 Thi công đà tàu 16 Thi công phân đoạn nằm ngang 17 .Thi công dầm đờng cần trục 18 Thi công tháo dỡ đê vây 19 Thi công lắp đặt nắp hào công nghệ 20 Hoàn thi n ... công nghệ 20 Hoàn thi n bàn giao công trình hố thế+bệ tời +bệ puly 1784.56m3 13 Thi công tờng góc 15 20 10 25 30 20 10 15418.6m3 620.88m3 11 Thi công nạo vét 12 Thi công hệ dầm, giằng đờng trợt 864cọc ... độ thi công - bố trí nhân lực 55 Tháng 10 25 Tháng 11 3/5 ngày Tháng 12 Chng 12 T chc thi cụng cụng trỡnh 12. 1.1.2 Bn k hoch tin ton b cụng trỡnh Chng 12 T chc thi cụng cụng trỡnh Trỡnh t thi...
 • 6
 • 826
 • 7

Bài tập Tổ chức thi công chương 3

Bài tập Tổ chức thi công chương 3
... bêtông; b)Tìm phương án tổ chức thi công để việc thi công tiến hành liên tục; c)Tính số luân chuyển cốp pha; d)Tính số cốp pha cần thi t Bài 8: Tổ chức thi công khung BTCT nhà công nghiệp tầng theo ... rằng: _Công tác tiến hành song song; _Công tác sau công tác 1; _Công tác sau công tác 3; _Công tác sau công tác 4; Mỗi công tác đội công nhân chuyên nghiệp thực b) Nếu công tác bổ sung đội công ... đoạn bao nhiêu? Bài 6: Cho thông số dây chuyền kỹ thuật thi công nhà năm tầng sau: Dây chuyền 1.Móng nhà 2.Khung nhà 3. Hoàn thi n Số phân đoạn Số dây chuyền m1 = m2 = m3 = n1 = n2 = n3 = Nhòp dây...
 • 3
 • 10,462
 • 247

Giáo trình tổ chức thi công - Chương 1

Giáo trình tổ chức thi công - Chương 1
... 302 thi cụng 2ca/ngy v nng sut d kin 10 0% Ta cú: Nm1 = 2; C1 = 2; n1 = 10 0% Bit nng sut mỏy d1 = 14 8m3/ca T1 = Q .10 0 35000 .10 0 = = 59 ngy C1 N m1 n1 d1 2.2 .14 8 .10 0 L1 = Lm1 + Lpv1.(Lpv1 = vỡ ... 10 0 (ngy) C.N m n.d i ( 1- 8 ) Lp ct T1 = Qi 10 0 36 .10 0 = = 2,2 ly trũn ngy C.N m n.d i 1. 1 .11 5 .14 ,3 Lp ging T2 = Qi 10 0 32 .10 0 = = 2,8 ly trũn ngy C.N m n.d i 1. 1 .11 5 .10 Lp kốo T3 = Qi 10 0 24 .10 0 ... 5,2 ly trũn ngy C.N m n.d i 1. 1 .11 5.4 Lp tm mỏi T4 = Qi 10 0 280 .10 0 = = 4,6 ly trũn ngy C.N m n.d i 1. 1 .11 5.52,6 Tng thi gian thi cụng T = Ti = 14 ,8 ly trũn 15 ngy i =1 Nh vy so sỏnh vi k hoch...
 • 35
 • 3,278
 • 19

Giáo trình tổ chức thi công - Chương 2

Giáo trình tổ chức thi công - Chương 2
... 100 180 60 100 20 0,6430,6 25 8 20 0 ,22 00,6 120 170 120 84 136 106 94 5 20 30 20 40 40 20 30 60 60 60 30 30 30 20 50 30 100 50 30 40 21 6,4 26 2,8 583,4 606,6 527 381 ,2 376,6 22 4 130 (Triệu đồng) Biểu ... Tsau 12 + (Ttruoc Tsau ) + TKT = + (18 12) + = 14 (ngy) m kc Tgd = Tsau 12 + TKT = + = (ngy) m Bng 2- 6 Biu din bng s Tờn Thi Lch thi gian (ngy) STT cụng gian 10 12 14 16 18 20 22 24 26 vic Thi ... cụng v thi im hon thnh ca hai cụng vic Ta lm nh sau: Ta ký hiu: - Tgdkc - Giỏn on thi gian cụng; - Tgdht - Giỏn on thi im hon thnh; - Ttrc - Thi gian hon thnh cụng vic trc; - Tgdkc - Thi gian...
 • 22
 • 2,068
 • 19

Giáo trình tổ chức thi công - Chương 3

Giáo trình tổ chức thi công - Chương 3
... 16 = Chiu di (thi gian) ca ng ng (Ln) 0-1 - 3- 4 0-1 2 -3 -4 0-1 - 2-4 0-2 - 3- 4 0-2 -4 2+4+8 2+2 +7+8 + + 10 6+7+8 + 10 = = = = = 14 19 14 21 16 Vy theo kt qu ng mang s th t l ng gng vỡ cú thi gian ln nht ... (hay tng thi gian) ca tng ng i t s kin n s kin 3- 5 Chng Lp k hoch tin thi cụng theo s mang Bng 3- 1 Lp bng tớnh STT Thi gian d tr ton phn R(Ln) 21 - 14 = 21 - 19 = 21 - 14 = 21 - 21 = 21 - 16 = ... bng - ng gng l ng - - Chiu di + + 10 + + = 34 3. 5 S mng trờn trc thi gian 3. 5.1 Cỏch lp - K ng ngang lm trc thi gian, chia t l theo lch thi gian (tng ng vi s ngy lm vic) - Trờn trc thi gian...
 • 13
 • 2,310
 • 17

Giáo trình tổ chức thi công - Chương 4

Giáo trình tổ chức thi công - Chương 4
... - B trớ v trớ mỏy múc, thit b phc v xõy dng; - Thit k h thng giao thụng phc v cụng trng; - Thit k kho bói cha vt liu, cu kin; - Thit k cỏc xng sn xut ph tr; - Thit k nh tm trờn cụng trng; - Thit ... (kW ) cos ( 4- 1 5) Cụng sut phc v cho sinh hot v chiu sỏng - Chiu sỏng hin trng P3T = k3p3 (kW) - ( 4- 1 6) Chiu sỏng v phc v sinh hot khu nh P4T = k4p4 (kW) ( 4- 1 7) Tng cụng sut cn thit tớnh toỏn ... ( 4- 2 4) Trong ú: QX - Lng vt liu chuyn v xng; qi - nh mc xp vt liu trờn 1m2; K1 - H s din tớch ph ly bng 1,2 ữ 1 ,4 4.12.1.2 Din tớch bỏn thnh phm (STP) S TP = N K S (m ) n ( 4- 2 5) Trong ú: N -...
 • 28
 • 1,826
 • 15

Đồ án Tổ chức thi công

Đồ án Tổ chức thi công
... ĐíCH Và ý NGHIã CủA THI T Kế Tổ CHứC THI CÔNG SVTH: Lê Xuân Hải Lớp: 09X2LTCĐ Trang Đồ áN Tổ CHứC THI CÔNG GVHD: TH.S.NGUYễN VĂN VIÊN Mục đích - Công tác thi t kế tổ chức thi công giúp cho ta nắm ... 37 Đồ áN Tổ CHứC THI CÔNG GVHD: TH.S.NGUYễN VĂN VIÊN 4.Trong tiến độ nên tổ chức thi công theo dây chuyền phân đoạn để bảo đảm nhịp nhàng liên tục II tổng mặt thi công Khi thi t kế tổng mặt thi ... công trình Nội dung Công tác thi t kế tổ chức thi công có tầm quan trọng đặc biệt nghiên cứu cách tổ chức kế hoạch sản xuất - Đối tợng cụ thể môn thi t kế tổ chức thi công là: + Lập tiến độ thi...
 • 38
 • 21,007
 • 110

Lập kế hoạch và tổ chức thi công - Chương 1

Lập kế hoạch và tổ chức thi công - Chương 1
... toán công trình 1. 4 THI T KẾ TỔ CHỨC XÂY DỰNG 1. 4 .1 Nhiệm vụ nguyên tắc thi t kế tổ chức, thi công xây dựng Trong thi t kế công trình xây dựng luôn phải bao gồm thi t kế tổ chức thi công xây dựng ... hai thi t kế công trình hai giai đoạn gồm thi t kế dự toán Thi t kế thi công có nhiệm vụ trực tiếp phục vụ thi công công trình Thi t kế thi công dựa báo cáo dự án khả thi (thi t kế giai đoạn) thi t ... hoàn thi n cụ thể hoá giải pháp lựa chọn Nếu thi t kế giai đoạn thi t kế thi công Khi thi t kế hai giai đoạn giai đoạn đầu thi t kế kỹ thuật giai đoạn sau thi t kế thi công (hình 1- 2 ) Thi t kế...
 • 11
 • 1,608
 • 5

Lập kế hoạch và tổ chức thi công - Chương 2

Lập kế hoạch và tổ chức thi công - Chương 2
... 20 12 12 20 15 12 1 -2 / 1-3 2- 3 / 2- 4 / 2- 5 4-5 / 4-7 3-5 / 3-6 7-8 5-6 / 5-8 6-8 1 -2 / 1-3 2- 3 / 2- 4 / 2- 5 4-5 / 4-7 3-5 / 3-6 / 4-7 3-5 / 3-6 / 7-8 5-6 / 3-6 / 5-8 / 7-8 5-8 / 7-8 6-8 / 7-8 1 -2 / 1-3 2- 3 / 2- 4 / 2- 5 4-5 4-7 3-5 ... 12 13 14 15 16 T(ngày) Hỡnh 2- 1 2 Vớ d v iu hũa ti nguyờn theo thut toỏn Kelley t Ft Et Rt Nt At St Dt 11 12 1-3 1 -2 2- 4 2- 3 / 2- 4 4-7 2- 5 / 3-5 3-6 5-6 1 -2 2- 3 / 2- 5 2- 5 2- 5 5-6 5-8 20 15 20 ... d ij (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) 2 4 0 3 5 4 8 12 8 12 10 16 5 11 14 12 13 7 8 12 13 12 16 16 16 7 0 0 1 -2 10 11 12 13 1 -2 1-3 2- 3 2- 4 2- 5 3-5 3-6 4-5 4-7 5-6 5-8 6-8 7-8 bs ij bm...
 • 22
 • 1,018
 • 5

Lập kế hoạch và tổ chức thi công - Chương 3

Lập kế hoạch và tổ chức thi công - Chương 3
... GT TCTC_CÁC PP TỔ CHỨC THI CÔNG XD cao R3 Thời gian Pđoạn m … Hình 3- 1 Biểu đồ chu trình phương pháp thi công t1 t Ttt=m.t1 3. 3.2 Phương pháp song song Nguyên tắc tổ chức thi công theo phương ... ( + 3) + [ ( + 5) + 7] = 25  M ) j Bảng ( ∑ k ij ) Bảng ( Oi1 ) 1 Ti 8 7 8 1II 7 max tcn Oi1 2 13 13 Ti 8 12 12 5 7 2 9 2 3 5 2 11 2 -3 1 -1 1 3 2 1-2 2 4 15 Hình 3- 1 0 Phối hợp đợt I 3- 1 II ... PP TỔ CHỨC THI CÔNG XD 1 7 Ti 2 8 3 7 max tcn Oi1 11 13 1 18 18 21 21 17 19 17 19 1 24 24 18 Ti 20 20 15 15 15 18 15 21 2 -3 3 12 12 1-2 1 2 25 Hình 3- 1 1 Phối hợp đợt II § P.® II p T1 I p T3 z...
 • 20
 • 1,252
 • 3

Lập kế hoạch và tổ chức thi công - Chương 4

Lập kế hoạch và tổ chức thi công - Chương 4
... pháp thi công cách tổ chức thi công hợp lý đảm bảo nâng cao tiêu kinh tế kỹ thuật dây chuyền thi công chọn 4. 2.2 Lập bảng danh mục công việc tính khối lượng công tác Căn vào kết phân tích kết ... việc lầy từ ( 3-5 )% tổng hao phí lao động công việc bảng danh mục • 4. 2 .4 Xác định sơ đồ tổ chức công nghệ Sơ đồ tổ chức công nghệ di chuyển tổ thợ, máy móc thi t bị không gian công trình để thực ... kiến trúc, kết cấu công trình, công nghệ thi công áp dụng, khối lượng công việc, yêu cầu chất lượng công việc, điều kiện thi công, thời gian hoàn thành công việc toàn công trình…tính toán tổ hợp...
 • 9
 • 1,877
 • 24

TCVN 4055-1985-To chuc thi cong.doc

TCVN 4055-1985-To chuc thi cong.doc
... tồ chức xây dựng thi t kế thi công đợc quy định tiêu chuẩn "Quy trình thi t kế tổ chức xây dựng thi t kế thi công" 1.13.Những giải pháp đề thi t kế tổ chức xây dựng thi t kế thi công phải hợp ... lắp phải có thi t kế tổ chức xây dựng công trình thi t kế thi công công tác xây lắp (gọi tắt thi t kế tổ chức xây dựng thi t kế thi công) đợc duyệt Nội dung, trình tự lập xét duyệt thi t kế tồ ... CHUẩN việt nam tcvn 4955 - 1985 1.10.Tải trọng tác dụng lên kết cấu công trình (tải trọng phát sinh trình thi công xây lắp) phải phù hợp với quy định vẽ thi công thi t kế tổ chức thi công phải...
 • 22
 • 2,612
 • 19

Đồ án tốt nghiệp: Tổ chức thi công - P1

Đồ án tốt nghiệp: Tổ chức thi công - P1
... đảm bảo phản ánh đợc sát với làm việc thực tế công trình.Việc lựa chọn sơ đồ tính công trình có liên hệ mật thi t với việc đánh giá xem sơ đồ tính có bảo đảm phán ánh đợc xác làm việc công trình ... bớc chuyển công trình thực sơ đồ công trình đồ án tố nghiệp phạm anh tuấn 38x2 - Bớc : chuyển sơ đồ công trình sơ đồ tính bàng cách bỏ qua thêm số yếu tố giữ vai trò thứ yếu làm việc công trình ... lực cấu kiện công trình, xét đến cách xác đầy đủ yếu tố hình học cấu kiện toán phức tạp Do tính toán ta thay công trình thực sơ đồ tính hợp lí gọi lựa chọn sơ đồ tính Sơ đồ tính công trình hình...
 • 7
 • 1,221
 • 27

Đồ án tốt nghiệp: Tổ chức thi công - P2

Đồ án tốt nghiệp: Tổ chức thi công - P2
... tờng Tổng xây 220 - Gạch xây : 0,11x1400 - Vữa trát : 0,03x2000 tờng Tổng xây 110 - btct : 0,45x0,3x2500 cột - Vữa trát : 4x0,015x0,55x1800 btct Tổng 550x300 - BTCT : 0,22x0,5x2500 dầm - Vữa ... lát : 0,02x2500 Tổng - Sàn BTCT dày 10cm : 0,1x2500 - Vữa lót + trát :0,035x1800 sàn khu wc - Bê tông gạch vỡ : 0,1x1800 - Gạch chống trơn : 0,005x2000 Tổng - Gạch xây : 0,22x1400 - Vữa trát : 0,03x2000 ... 0,1x2500 -Lớp gạch nem : 0,02x2000 -Vữa trát trần : 0,015x2000 -Vữa lót + tạo dốc : 0,05x2000 -Gạch chống nóng : 0,11x1200 Tổng - Sàn BTCT dày 10cm : 0,1x2500 sàn nhà - Vữa lót +trát : 0,04x2000 - Gạch...
 • 7
 • 855
 • 16

Đồ án tốt nghiệp: Tổ chức thi công - P3

Đồ án tốt nghiệp: Tổ chức thi công - P3
... 0,668.0,098.4 = 0,26 T/m - Hoạt tải đoạn BC qBC = qAB = 0,26 T/m - Hoạt tải đoạn CD = = 0, 416 4,8 - 22 + = 0,72 qCD = 0,72.0,24.4 = 0,69 T/m - Hoạt tải đoạn DD' 22 đồ án tốt nghiệp qDD, = phạm ... Xác định tải phân bố đoạn AB - Do trọng lợng thân dầm BTCT 220x500mm : 0,34 T/m - Do tờng 220mm xây dầm : = 16 3,6.0, 417 = 1T / m đồ án tốt nghiệp phạm anh tuấn 38x2 - Tải sàn BTCT đợc quy phân ... S = S 2 - Do sàn BTCT: = 4.2.0,423 = 1,692 T PA= + 1,048 + 1,692 = 4,776T * Xác định PB - Do tờng trục dày 220mm 0,417.3,6 .2 = T - Do dầm BTCT 220x400 mm 0,271 .2 = 1,084T 14 đồ án tốt nghiệp...
 • 18
 • 485
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: tồ chức thi côngthiết kế tổ chức thi côngcông trình xây dựng tổ chức thi côngtổ chức thi công công trìnhphương pháp tổ chức thi côngđáp án tổ chức thi côngkỹ thuật tổ chức thi côngđề thi tổ chức thi côngthiết kế tổ chức thi công nền đườngthiết kế tổ chức thi công cầuthiết kế tổ chức thi công xây dựngcách làm đồ án tổ chức thi côngthiết kế và tổ chức thi công xây dựnggiáo trình tổ chức thi công 1giáo trình tổ chức thi công nền đường(Biểu B2-1)[2016] ĐỀ THI VÀ ĐÁP ÁN CÁC MÔN THI THỬ LỚP 10 PTNK ĐỢT 2 – Trung Tâm Phổ Thông Năng Khiếu (Dạy – Học Thêm) V N KH NG CHUY N(Biểu B2-5)(Biểu B2-6)luận án Giáo phận Thái Bình Lịch sử, thực trạng và những vấn đề đặt raufky thuat hoa hoc26162ufky thuat dien26163ufky thuat dien tu26164ufky thuat co khi dong luc26167ufcong nghe ky thuat co khi25979ufcong nghe ky thuat co dien tu25980ufcong nghe ky thuat o to25981ufcong nghe ky thuat dien tu truyen thong25982ufcong nghe ky thuat dien dien tu26010ufcong nghe ky thuat dieu khien va tu dong hoa25986ufcong nghe ky thuat nhiet25987ufkhoa hoc may tinh25989ufcong nghe thong tin25992Định tội danh đối với các tội giết người trong luật hình sự việt nam (trên cơ sở thực tiễn địa bàn tỉnh thanh hóa)Pháp luật về giới hạn cấp tín dụng để đảm bảo an toàn hoạt động của ngân hàng thương mại cổ phần tại việt nam