Th o lu n tri t bu i 1

Hướng dẫn học sinh trung học phổ thông miền núi sử dụng sách giáo khoa nhằm bồi dưỡng năng lực tự học trong quá trình dạy học một số kiến thức chương các định luật bảo toàn vật lí lớp 10

Hướng dẫn học sinh trung học phổ thông miền núi sử dụng sách giáo khoa nhằm bồi dưỡng năng lực tự học trong quá trình dạy học một số kiến thức chương các định luật bảo toàn vật lí lớp 10
... HƯỚNG DẪN HỌC SINH TRUNG HỌC PHỔ THÔNG MIỀN NÚI SỬ DỤNG SÁCH GIÁO KHOA NHẰM BỒI DƯỠNG NĂNG LỰC TỰ HỌC TRONG QUÁ TRÌNH DẠY HỌC MỘT SỐ KIẾN THỨC CHƯƠNG "CÁC ĐỊNH LUẬT BẢO TOÀN" VẬT LÍ LỚP 10 Chuyên ... BỒI DƢỠNG NĂNG LỰC TỰ HỌC CHO HỌC SINH THPT MIỀN NÚI 36 2.1 Phân tích nội dung kiến thức chương "Các định luật bảo toàn" chương trình Vật lí 10 THPT 36 Số hóa Trung tâm Học ... học sinh THPT miền núi 2.1 Phân tích nội dung kiến thức chương "Các định luật bảo toàn" chương trình Vật lí lớp 10 THPT 2.2 Một số nội dung hình thức hướng dẫn học sinh sử dụng sách giáo khoa...
 • 126
 • 374
 • 0

Tài liệu Nh ng i u nên bi t v i G n ây có b n tin “ăn i b ung thư ”, sau ó thì có hàng pdf

Tài liệu Nh ng i u nên bi t v Bư i G n ây có b n tin “ăn bư i b ung thư ”, sau ó thì có hàng pdf
... ph t < /b> tác nh< /b> n < /b> ung thư Có < /b> giả thi t < /b> ch t < /b> nguy h i < /b> đ t < /b> tr ng < /b> Ở bang California, việc sử d ng < /b> ph n < /b> b n < /b> thuốc di t < /b> c n < /b> tr ng < /b> nghiêm ng< /b> t < /b> ph i < /b> ng< /b> ng < /b> trước thu hoạch 15 ng< /b> y Nghi ng< /b> i < /b> kh ng < /b> th nh < /b> v< /b> n < /b> ... n < /b> u< /b> ng < /b> b < /b> i < /b> chùm kh ng < /b> ? Trong n< /b> m họ g< /b> p nhi u < /b> t< /b> c nh< /b> n < /b> ung thư khác Trong n< /b> m họ có < /b> d ng < /b> estrogen kh ng < /b> ? ây < /b> lỗ h ng < /b> quan tr ng < /b> nghi n < /b> c u < /b> Cứ t< /b> m chấp nh< /b> n < /b> số li u < /b> < /b> nghi n < /b> c u < /b> Nh< /b> ng < /b> sai bi< /b> t < /b> ... ch ng < /b> m n < /b> kinh nhi u < /b> g< /b> p b i < /b> phụ n< /b> Á ch u,< /b> ph i < /b> phong t< /b> c ki ng < /b> khem kinh kỳ, có < /b> ki ng < /b> có < /b> l nh,< /b> có < /b> d nh < /b> có < /b> của” Tri u < /b> ch ng < /b> m n < /b> kinh : n< /b> ng < /b> b ng < /b> m t,< /b> t< /b> nh < /b> t< /b> nh < /b> thay đ i < /b> b t < /b> thư ng < /b> : M i < /b> m t < /b> n< /b> ng...
 • 6
 • 162
 • 0

dạy học đoạn trích người lái đò sông đà của nguyễn tuân và ai đã đặt tên cho dòng sông của hoàng phủ ngọc tường theo cá tính sáng tạo của nhà văn

dạy học đoạn trích người lái đò sông đà của nguyễn tuân và ai đã đặt tên cho dòng sông của hoàng phủ ngọc tường theo cá tính sáng tạo của nhà văn
... trớch Ai ó t tờn cho dũng sụng? 61 2.3 So sỏnh hai on trớch Ngi lỏi ũ sụng v Ai ó t tờn cho dũng sụng? 68 Chng Thit k giỏo ỏn v th nghim s phm 72 3.1 Thc t dy hc hai tỏc ... õy cng l hai kớ gi xut sc uyờn bỏc, ti hoa v c ỏo C hai u cú tỏc phm sỏch giỏo khoa trung hc ph thụng: Ngi lỏi ũ sụng ca Nguyn Tuõn v Ai ó t tờn cho dũng sụng? ca Hong Ph Ngc Tng Hai bi kớ va ... bit gia hai tỏc phm cng nh hai ngi cha tinh thn ca chỳng i tng v phm vi ca ti 3.1 i tng ca ti i tng nghiờn cu ca ti l dy hc hai on trớch Ngi lỏi ũ sụng ca Nguyn Tuõn v Ai ó t tờn cho dũng...
 • 117
 • 601
 • 5

nghiên cứu đặc điểm lâm sàng, hình ảnh não, một số yếu tố nguy cơ và giá trị của d-dimer trong chuẩn đoán huyết khối tĩnh mạch não

nghiên cứu đặc điểm lâm sàng, hình ảnh não, một số yếu tố nguy cơ và giá trị của d-dimer trong chuẩn đoán huyết khối tĩnh mạch não
... + Nghiên cứu yếu tố nguy protein C + Nghiên cứu yếu tố nguy ATIII + Nghiên cứu yếu tố nguy yếu tố V Leiden + Định lượng nồng độ D-dimer máu So sánh yếu tố nguy cơ, nồng độ D-dimer nhóm bệnh nhóm ... Yếu tố V Leiden, D-dimer 2.2 PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU Nghiên cứu tiến cứu, mơ tả cắt ngang có nhóm đối chứng 2.2.1 Nghiên cứu lâm sàng Tất bệnh nhân đánh giá lâm sàng, yếu tố nguy theo mẫu thu ... sau sinh 3.5 ĐẶC ĐIỂM NỒNG ĐỘ D-DIMER TRONG MÁU 3.5.1 So sánh nồng độ trung bình D-dimer hai nhóm nghiên cứu Bảng 3.29: Nồng độ D-dimer( µg/L) bệnh nhân nghiên cứu D-dimer( µg/L) Trung bình Nhóm...
 • 28
 • 282
 • 0

nội dung thảo luận,thuyết trình nhóm luật kinh tế

nội dung thảo luận,thuyết trình nhóm luật kinh tế
... tư Nội dung biện pháp bảo đảm đầu tư theo quy định Luật Đầu tư Việt Nam II ƯU ĐÃI VÀ HỖ TRỢ ĐẦU TƯ Khái niệm, vai trò sở pháp lý Nội dung biện pháp ưu đãi hỗ trợ đầu tư theo quy định Luật Đầu ... TÁC KINH DOANH Khái niệm, đặc điểm hợp đồng Chủ thể hợp đồng, quyền nghĩa vụ bên Các nội dung chủ yếu hợp đồng IV HỢP ĐỒNG XÂY DỰNG - KINH DOANH CHUYỂN GIAO, HỢP ĐỒNG XÂY DỰNG CHUYỂN GIAO - KINH ... thương mại? chủ thể, nội dung, quyền nghĩa vụ bên hợp đồng đại lí ĐỀ TÀI : NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP TRONG KINH DOANH THƯƠNG MẠI VÀ GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP KINH DOANH BẰNG TÒA ÁN...
 • 6
 • 467
 • 1

Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng, hình ảnh não, một số yếu tố nguy cơ và giá trị của D-DIMER trong chuẩn đoán huyết khối tĩnh mạch não (FULL)

Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng, hình ảnh não, một số yếu tố nguy cơ và giá trị của D-DIMER trong chuẩn đoán huyết khối tĩnh mạch não (FULL)
... hormone thai [19] 1.5 TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU TRONG NƯỚC VÀ NGOÀI NƯỚC 1.5.1 Nghiên cứu nước 1.5.1.1 Nghiên cứu lâm sàng, yếu tố nguy huyết khối tĩnh mạch não Năm 2008, Nghiên cứu tác giả Trần Thanh ... 1.3.4 D-dimer chẩn đoán huyết khối tĩnh mạch não 25 1.4 CÁC YẾU TỐ NGUY CƠ 28 1.4.1 Tăng đông nguy n phát 29 1.4.2 Tăng đông thứ phát 32 1.5 TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨUTRONG ... chứng 40 2.2 PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 41 2.2.1 Nghiên cứu lâm sàng 41 2.2.2 Nghiên cứu cận lâm sàng 44 2.2.3 Các biến số nghiên cứu 53 2.2.4 Xử lý số...
 • 160
 • 182
 • 1

Xây dựng quy trình áp dụng Basel II vào quản trị rủi ro trong hệ thống Ngân hàng đầu tư và phát triển Việt Nam

Xây dựng quy trình áp dụng Basel II vào quản trị rủi ro trong hệ thống Ngân hàng đầu tư và phát triển Việt Nam
... LO I R I RO TRONG KINH DOANH NGÂN HÀNG R i ro tham ô R i ro qu n lý R i ro c thù R i ro cung c p d ch v tài R i ro òn cân n R i ro thích ng v n R i ro kinh doanh tín d ng ngân hàng R i ro v t ch ... TR R I RO TRONG HO T HÀNG TH 1.1 R i ro v n NG C A CÁC NGÂN NG M I VÀ HI P qu n tr r i ro ho t C BASEL II ng c a ngân hàng th ng m i 1.1.1 Nh n di n r i ro B n ch t t nhiên c a ho t ng ngân hàng ... c a ngân hàng th ng m i Hi p c Basel II Ch ng : Th c tr ng qu n tr r i ro t i Ngân Hàng u T Phát Tri n Vi t Nam Ch ng 3: Xây d ng l trình áp d ng Basel II vào Ngân Hàng u T Phát Tri n Vi t Nam...
 • 100
 • 144
 • 0

Yếu tố con người trong lực lượng sản xuất với việc xây dựng nguồn nhân lực chất lượng cao ở Thành Phố Đà Nẵng hiện nay

Yếu tố con người trong lực lượng sản xuất với việc xây dựng nguồn nhân lực chất lượng cao ở Thành Phố Đà Nẵng hiện nay
... nguồn nhân lực, chất lượng nguồn nhân lực nâng cao chất lượng nguồn nhân lực + Nghiên cứu thực trạng chất lượng nguồn nhân lực Thành phố Đà Nẵng, làm rõ điểm mạnh, điểm yếu chất lượng nguồn nhân ... làm sáng tỏ thực trạng nguồn nhân lực phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao Đà Nẵng năm qua Từ đề xuất giải pháp nhằm xây dựng phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao thành phố Đà Nẵng 6 CHƢƠNG ... ngừng nâng cao vật chất tinh thần 2.2 VAI TRÒ NGUỒN NHÂN LỰC CHẤT LƢỢNG CAO ĐỐI VỚI VIỆC PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 2.2.1 Khái niệm nguồn nhân lực chất lƣợng cao Nguồn nhân lực...
 • 26
 • 140
 • 0

Luận văn thạc sĩ Mối quan hệ giữa văn hóa và phát triển với việc bảo tồn, phát huy các giá trị di sản văn hóa huế (full)

Luận văn thạc sĩ Mối quan hệ giữa văn hóa và phát triển với việc bảo tồn, phát huy các giá trị di sản văn hóa huế (full)
... gọi di sản văn hóa Di sản văn hóa bao gồm di sản văn hóa vật thể di sản văn hóa phi vật thể 1.2.2 Quan điểm bảo tồn phát huy di sản văn hóa nước ta Trong trình lãnh đạo, Đảng Nhà nƣớc ta quan ... gọi di sản văn hóa Di sản văn hóa bao gồm di sản văn hóa vật thể di sản văn hóa phi vật thể - Di sản văn hóa vật thể sản phẩm vật chất có giá trị lịch sử -văn hóa, khoa học, thẩm mỹ, bao gồm di ... 22/05/2012) + Các Luận án Tiến sĩ, Luận văn Thạc sĩ, Cử nhân - Nguyễn Thị Thảo: Tư tưởng Hồ Chí Minh văn hóa vấn đề xây dựng văn hóa tiên tiến đậm đà sắc dân tộc Việt Nam nay, Luận văn Thạc Triết học,...
 • 128
 • 199
 • 0

Mối quan hệ giữa văn hóa và phát triển với việc bảo tồn, phát huy các giá trị di sản văn hóa huế

Mối quan hệ giữa văn hóa và phát triển với việc bảo tồn, phát huy các giá trị di sản văn hóa huế
... PHÁT HUY DI SẢN VĂN HÓA HUẾ TRONG THỜI GIAN TỚI 3.1 QUAN ĐIỂM ĐỊNH HƢỚNG BẢO TỒN VÀ PHÁT HUY DI SẢN VĂN HÓA HUẾ 3.1.1 Những quan điểm, định hƣớng chung bảo tồn, phát huy di sản văn hóa Quan điểm, ... lý luận vấn đề giữ gìn phát huy di sản văn hóa nước ta Đặc biệt làm rõ khái niệm liên quan đến luận văn : văn hóa, phát triển, di sản văn hóa, bảo tồn phát huy di sản văn hóa - Nghiên cứu kinh ... chia văn hóa thành hai loại văn hóa: văn hóa vật chất, văn hóa tinh thần Nhiều nhà khoa học chia văn hóa thành nhiều loại văn hóa kinh tế, văn hóa trị, văn hóa khoa học, văn hóa tư tưởng, văn...
 • 26
 • 199
 • 0

Luận văn thạc sĩ Yếu tố khoa học trong lực lượng sản xuất với việc phát triển khoa học - công nghệ ở Thành Phố Đà Nẵng (full)

Luận văn thạc sĩ Yếu tố khoa học trong lực lượng sản xuất với việc phát triển khoa học - công nghệ ở Thành Phố Đà Nẵng (full)
... khoa học - công nghệ - “Vai trò khoa học - công nghệ phát triển lực lượng sản xuất thành phố Đà Nẵng nay” (Trương Thị Lan, năm 2014), nội dung luận văn, tác giả trình bày vai trò khoa học - công ... động khoa học - công nghệ phát triển xã hội Khoa học - công nghệ động lực phát triển kinh tế - xã hội đánh giá hai tiêu chí bản: Sự đóng góp khoa học - công nghệ phát triển đất nước; hoạt động khoa ... trò yếu tố khoa học lực lượng sản xuất với việc phát triển khoa học - công nghệ phạm vi thành phố Đà Nẵng 6 Cơ sở lý luận phương pháp nghiên cứu - Cơ sở lý luận: Luận văn thực sở lý luận chủ nghĩa...
 • 114
 • 153
 • 0

Yếu tố khoa học trong lực lượng sản xuất với việc phát triển khoa học - công nghệ ở Thành Phố Đà Nẵng

Yếu tố khoa học trong lực lượng sản xuất với việc phát triển khoa học - công nghệ ở Thành Phố Đà Nẵng
... 1.2 VAI TRÒ CỦA KHOA HỌC - CÔNG NGHỆ TRONG LỰC LƯỢNG SẢN XUẤT 1.2.1 Khoa học - công nghệ phát triển xã hội loài người * Cách mạng khoa học - công nghệ Cuộc cách mạng khoa học - công nghệ lần (thế ... triển khoa học, công nghệ thời kỳ với quan điểm đây: - Khoa học - công nghệ giữ vai trò then chốt việc phát triển lực lượng sản xuất đại - Phát triển khoa học - công nghệ nhằm mục tiêu đẩy mạnh công ... động khoa học - công nghệ, xem khâu đột phá để thúc đẩy phát triển nângcao hiệu khoa học, công nghệ - Thứ ba: Đẩy mạnh nghiên cứu, ứng dụng; phát triển đồng khoa học xã hội, khoa học tự nhiên, khoa...
 • 26
 • 140
 • 0

Đảng bộ huyện cát hải lãnh đạo xây dựng lực lượng và tiến hành kháng chiến chống thực dân pháp (1946 1955)

Đảng bộ huyện cát hải lãnh đạo xây dựng lực lượng và tiến hành kháng chiến chống thực dân pháp (1946  1955)
... thế, ch ú n g tô i c h ọ n đ ề tài: Đảng huyện Cát H ải lãnh đạo xây dựng lực lượng tiến hành kháng chiến chống thực dân Pháp (1946 1955) làm luận v ăn th ạc s ĩ k h o a h ọ c lịch sử, c h u y ê ... tranh, thự c dân P h áp Đ ô n g D ương, sứ c v v é t bóc lột củ a cải, thú tiê u quy ền dân chủ củ a n h ân dân N g ày 2 /6 /1 , p h t x N h ậ t đổ vào H ả i P hòng, Q u ả n g Y ên T h ự c dân P h ... đời số n g n hân dân tro n g h o àn cảnh k h án g ch iến g ian k h ổ ổn đ ịn h , cán v n h â n dân th êm p h ân kh i, tinh th ần đ o n k ế t q u â n dân đ ợ c tă n g cư n g V iệc xây dự n g v đ...
 • 94
 • 101
 • 0

Tiểu luận điều tra cây thuốc và các bài thuốc của đồng bài dân tộc thái, huyện quế phong,tỉnh nghệ an,nhằm bảo tồn tri thức bản địa và định hướng phát triển tài nguyên rừng bền vững

Tiểu luận điều tra cây thuốc và các bài thuốc của đồng bài dân tộc thái, huyện quế phong,tỉnh nghệ an,nhằm bảo tồn tri thức bản địa và định hướng phát triển tài nguyên rừng bền vững
... 2: nh mt s loi cõy thuc trang 23 trang trang 84 trang trang trang 11 trang 49 trang trang Ph lc 3: Cỏc hp cht húa hc cú cỏc loi cõy thuc 16 trang Ph lc 4: Cỏc phiu kim tra nng acidt uric cỏc ... gỳt Ph lc 5: Cỏc mu phiu iu tra trang Ph lc 6: Danh sỏch cỏc thy lang trờn a bn huyn Qu Phong trang 3 trang Ph lc 7: Cỏc ph ca cỏc hp cht thõn cõy hoa d lụng en 18 trang Ph lc 8: Cỏc ph ca cỏc ... Nguyờn nhm bo tn v phỏt trin bn vng [48] 1.2.2 Tỡnh hỡnh nghiờn cu, trng bo tn, phỏt trin cõy thuc v bi thuc Vit Nam 1.2.2.1 Cụng tỏc iu tra n nay, ó cú nhiu cụng trỡnh iu tra v cõy thuc dõn tc...
 • 132
 • 332
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: trung t©m trî gióp gi¸o viªn c¸c lo¹i gi¸o ¸n thcs trän bé gi¸o ¸n tióu häc trän béem hãy cho biết bụi có ảnh hưởng như thế nào đến thiết bị điệngiáo án vật lí 6 bài 5 khối lượng đo khối lượnggiáo án vật lý 10 nâng cao bài 44mối quan hệ về quan hệ sản xuất với lực lượng sản xuất đối với nền kinh tế hiện nayđã cố gắng thực hiện điều gì khi áp dụng cấu trúc mới dựa trên khu vực địa lý vào giữa thập niên 1990 theo bạn tại sao cấu trúc này vẫn thất bạigiải pháp marketing dịch vụ của việt nam trong tiến trình hội nhập kinh tế quốc tếsự cần thiết phải bảo hiểm hàng hóa xuất nhập khẩu trong hoạt động ngoại thươngsự cần thiết phải dự báo nhu cầu tài chínhphân tích chiến lược công ty levi strauss và vai trò của nhà quản trị cấp cao trong việc kết hợp cải tiến vượt trội với hiệu quả chất lượng và đáp ứng khách hàng vượt trộivai trò của nhà quản trị cấp cao trong việc kết hợp cải tiến vượt trội với hiệu quả chất lượng và đáp ứng khách hàng vượt trội tại levi strausstr×nh týnh gi¸ thµnh s¶n phèm t¹i cng tyc¸c b¸o c¸o tµi chýnh thêi gian ®¸o h¹n cđa tµi s¶n vµ cng nỵđánh giá thực trạng kiểm soát chất lượng trong quá trình sản xuất tại công ty cổ phần gsc việt namtoàn trong quá trình vận hành và sản xuất tại nhà máyTruyện cổ tích sinh hoạt người việt dưới góc nhìn văn hóaExchange Powerpoint TemplateSuper Grammar Practice Book Level 1ĐỊNH vị THƯƠNG HIỆU NGÂN HÀNG PHÁT TRIỂN VIỆT NAM tại THỊ TRƯỜNG TỈNH THỪA THIÊN HUẾĐÓNG góp của các THÀNH PHẦN KINH tế vào TĂNG TRƯỞNG KINH tế ở TỈNH THỪA THIÊN HUẾGiải pháp gia tăng nguồn thu trong cân đối ngân sách thành phố đồng hới, tỉnh quảng bìnhGIẢI PHÁP GIẢM NGHÈO CHO các hộ NÔNG dân VÙNG MIỀN núi HUYỆN HƯƠNG TRÀ, TỈNH THỪA THIÊN HUẾGiải pháp tạo động lực làm việc cho người lao động tại công ty TNHH may tùng phương, thành phố thanh hoáGiải pháp xác định giá trị vườn cây cao su để tiến hành cổ phần hoá doanh nghiệp nhà nước tại công ty cao su kotumPlanner Powerpoint TemplateHoàn thiện cơ chế phân chia nguồn thu ngân sách trên địa bàn tỉnh quảng bìnhHoàn thiện công tác kiểm tra thuế đối với doanh nghiệp tại chi cục thuế TP thanh hóaHoàn thiện công tác quản lý thuế doanh nghiệp ngoài quốc doanh tại chi cục thuế thành phố huếHOÀN THIỆN CÔNG tác THANH TRA VIỆC CHẤP HÀNH PHÁP LUẬT THUẾ của DOANH NGHIỆP tại cục THUẾ TỈNH THANH hóaHoàn thiện quản lý thu thuế giá trị gia tăng đối với các doanh nghiệp ngoài quốc doanh trên địa bàn thị xã hương thủy, tỉnh thừa thiên huếMỘT số GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN CHIẾN lược PHÁT TRIỂN PHÂN VIỆN KHOA học CÔNG NGHỀ xây DỰNG MIỀN TRUNG đến năm 2020Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực cán bộ chuyên môn, nghiệp vụ trong bộ máy quản lý các phường ở thành phố huếNÂNG CAO CHẤT LƯỢNG NGUỒN NHÂN lực tại CÔNG TY cổ PHẦN mía ĐƯỜNG NÔNG CỐNG, THANH hóaNÂNG CAO CHẤT LƯỢNG tín DỤNG CHO VAY TIÊU DÙNG tại NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP và PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM CHI NHÁNH THANH hóaNÂNG CAO CHẤT LƯỢNG tín DỤNG tại CHI NHÁNH NGÂN HÀNG đầu tư và PHÁT TRIỂN bắc QUẢNG BÌNH