Tuyến trùng nốt sưng hại cà tím (Meloidogyne incognita)

Nghiên cứu tính chống chịu bệnh hỗn hợp nấm tuyến trùng nốt sưng trên chua và biện pháp phòng trừ sinh học ở vụ xuân 2010 tại hà nội

Nghiên cứu tính chống chịu bệnh hỗn hợp nấm  tuyến trùng nốt sưng trên cà chua và biện pháp phòng trừ sinh học ở vụ xuân 2010 tại hà nội
... p N i, dư i s hư ng d n c a PGS.TS Ngô Th Xuyên, ti n hành nghiên c u ñ tài: Nghiên c u tính ch ng ch u b nh h n h p n m-tuy n trùng n t sưng chua bi n pháp phòng tr sinh h c v xuân 2010 ... b t d ng u trùng khác n trùng trư ng thành Ngoài ra, n m ký sinh tr ng, n trùng c a loài n trùng n t sưng n trùng bào nang Bi n pháp s d ng n trùng ăn th t, n trùng sinh ñã ñư c nghiên c u ... kê sinh h c c a IRRISTAT, EXCEL Trư ng ð i h c Nông nghi p N i – Lu n văn th c sĩ nông nghi p 35 K T QU NGHIÊN C U VÀ TH O LU N 4.1 Thành ph n b nh h i chua t i N i v xuân 2010 Cây cà...
 • 114
 • 663
 • 0

Tài liệu Ảnh hưởng của phân sinh học tới bệnh tuyến trùng nốt sưng (Meloidogyne incognita Kofoid et White, 1919/Chitwood, 1949) trên chua vụ Đông xuân 2002 - 2003 pdf

Tài liệu Ảnh hưởng của phân sinh học tới bệnh tuyến trùng nốt sưng (Meloidogyne incognita Kofoid et White, 1919/Chitwood, 1949) trên cà chua vụ Đông xuân 2002 - 2003 pdf
... Meloidogyne incognita Kofoid & White, 1919/Chitwood, 1949) Bệnh hại từ mức trung bình đến nặng, tỷ lệ bệnh đạt 26, 5-8 0,6% c chua vụ sớm, vụ v vụ muộn 200 2- 2003 Nền đất cát pha v đất trồng c chua nhiều năm ... châu vại v nh lới giống c chua MV-1 v P-375 l giống nhiễm tuyến trùng nốt ảnh hởng yếu tố giống, phân bón tới bệnh tuyến trùng sng M incognita phổ biến vùng trồng c chua Đông Anh v Văn Giang cho ... Agrispon (0,56SL), Sincosin (0,56SL) v phân hữu sinh học HC5.3 giống c chua Mỹ (VL-2000) vụ đông xuân 200 2- 2003 Đồi Ngô-Lục Nam-Bắc Giang Số lợng tuyến trùng/ 100g đất Hiệu (%) phòng trừ sau ng...
 • 5
 • 500
 • 3

Nghiên cứu đặc điểm của tuyến trùng nốt sưng meloidogyne graminicola golden birchfield 1965, hại rễ lúa

Nghiên cứu đặc điểm của tuyến trùng nốt sưng meloidogyne graminicola golden birchfield 1965, hại rễ lúa
... PHÁP NGHIÊN CỨU 3.1 Đối tượng vật liệu nghiên cứu 3.1.1 Đối tượng nghiên cứu Bệnh tuyến trùng nốt sưng rễ lúa Meloidogyne graminicola 3.1.2.Vật liệu nghiên cứu Các giống lúa lấy từ Viện nghiên cứu ... hiểu tình hình bệnh tuyến trùng nốt sưng hại rễ lúa số tỉnh thành Việt Nam - Nghiên cứu đặc điểm loài tuyến trùng nốt sưng Meloidogyne graminicola xác định khả nhiễm số giống lúa cõy trồng khác ... nhiều nơi gây hại diện tích lúa vụ xuân năm 2011 Nghệ An Từ thực tiễn thực đề tài: Nghiên cứu đặc điểm tuyến trùng nốt sưng Meloidogyne graminicola Golden & Birchfield 1965, hại rễ lúa 1.2 MỤC...
 • 67
 • 445
 • 2

ảnh h-ởng của phân sinh học tới bệnh tuyến trùng nốt s-ng (Meloidogyne incognita Kofoid et White, 1919/Chitwood, 1949) trên chua vụ đông xuân 2002-2003

ảnh h-ởng của phân sinh học tới bệnh tuyến trùng nốt s-ng (Meloidogyne incognita Kofoid et White, 1919/Chitwood, 1949) trên cà chua vụ đông xuân 2002-2003
... độ tuyến trùng nốt sng thực tái xâm nhiễm đồng ruộng Từ kết thí nghiệm châu vại v nh lới giống c chua MV-1 v P-375 l giống nhiễm tuyến trùng nốt ảnh hởng yếu tố giống, phân bón tới bệnh tuyến trùng ... Meloidogyne incognita Kofoid & White, 1919/Chitwood, 1949) Bệnh hại từ mức trung bình đến nặng, tỷ lệ bệnh đạt 26,5-80,6% c chua vụ sớm, vụ v vụ muộn 2002-2003 Nền đất cát pha v đất trồng c chua nhiều năm ... bón phân chuồng v phân Phân hữu sinh học v chế phẩm sinh học có tác dụng thúc đẩy khả sinh trởng v phát triển c chua, tạo cho chúng sức đề kháng chống chịu bệnh TTNS sử dụng hỗn hợp loại phân...
 • 5
 • 1,125
 • 1

Phòng Trị Nhện Đỏ Hại Tím docx

Phòng Trị Nhện Đỏ Hại Cà Tím docx
... ruộng bị thất thu lớn suất Nhện đỏ coi loại "sâu" đa thực tím chúng gây hại cho nhiều loại khác pháo, bát, bầu bí, đậu, dưa leo Nhện thường phát sinh gây hại điều kiện mùa khô nóng ... mầu vàng xanh, mầu hồng hay mầu đỏ chứng tỏ có nhện, chấm nhiều chứng tỏ mật số nhện cao - Khi ruộng có mật số nhện cao phải phun thuốc để diệt nhện kịp thời Nhện đỏ có khả kháng thuốc cao, để ... hại nhện áp dụng kết hợp số biện pháp như: - Không nên trồng dầy làm cho tán rậm rạp, nhện có điều kiện thuận lợi gây hại nhiều - Thường xuyên kiểm tra ruộng để phát phun thuốc diệt trừ nhện...
 • 3
 • 250
 • 0

Nghiên cứu sử dụng chế phẩm sinh học SH BV1 phòng trừ tuyến trùng gây nốt sưng và nấm bệnh hại rễ cây hồ tiêu

Nghiên cứu sử dụng chế phẩm sinh học SH BV1 phòng trừ tuyến trùng gây nốt sưng và nấm bệnh hại rễ cây hồ tiêu
... hành nghiên cứu phát triển thành công chế phẩm sinh học SH- BV1 phòng trừ tuyến trùng nấm bệnh hại rễ hồ tiêu Việc nghiên cứu ứng dụng chế phẩm sinh học SH- BV1 phòng trừ tuyến trùng nấm bệnh hại rễ ... Nghiên cứu phát triển chế phẩm sinh học phòng trừ tuyến trùng nấm bệnh vùng rễ cà phê hồ tiêu Cho đến đề tài sản xuất thành công chế phẩm sinh học SH- BV1 phục vụ phòng trừ tuyến trùng nấm bệnh ... dụng chế phẩm sinh học SH- BV1 có hiệu cao phòng trừ tuyến trùng nấm bệnh hại rễ hồ tiêu đồng ruộng - Ý nghĩa thực tiễn Kết nghiên cứu đề tài làm sở để phát triển ứng dụng chế phẩm sinh học SH- BV1...
 • 68
 • 397
 • 4

LUẬN VĂN CÔNG NGHỆ SINH HỌC TÌM HIỂU TUYẾN TRÙNG KÝ SINH SÂU HẠI VÀ QUY TRÌNH CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT TUYẾN TRÙNG KÝ SINH SÂU HẠI

LUẬN VĂN CÔNG NGHỆ SINH HỌC TÌM HIỂU TUYẾN TRÙNG KÝ SINH SÂU HẠI VÀ QUY TRÌNH CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT TUYẾN TRÙNG KÝ SINH SÂU HẠI
... Lưu Văn Thuy t sinh viên c a trư ng ñ i h c k thu t công ngh TP HCM Em xin cam ñoan khoá lu n c a Em v i ñ tài tìm hi u n trùng sinh sâu h i quy trình công ngh s n xu t n trùng sinh sâu ... m n trùng có th ho t ñ ng t t ñ ng ru ng ñ phòng tr sâu h i Xu t phát t th c ti n trên, sinh viên ti n hành tìm hi u n trùng sinh sâu h i quy trình công ngh s n xu t n trùng sinh sâu h ... sâu h i Nhóm n trùng sinh côn trùng bao g m sinh t m th i (facultative) sinh b t bu c (obligate) Trong s nhóm n trùng sinh loài thu c gi ng Heterorhabditis v a có kh sinh l i v a...
 • 67
 • 470
 • 0

nghiên cứu tuyển chọn một số vi nấm đối kháng trên tuyến trùng meloidogyne spp. gây hại cây hồ tiêu tại đăk nông

nghiên cứu tuyển chọn một số vi nấm đối kháng trên tuyến trùng meloidogyne spp. gây hại cây hồ tiêu tại đăk nông
... nư c v n trùng Meloidogyne spp 1.4.1 Các nghiên c u v n trùng Meloidogyne spp th gi i 1.4.2 Các nghiên c u v n trùng Meloidogyne spp t i Vi t Nam 1.5 M t s bi n pháp phòng tr n trùng Meloidogyne ... không gây ô nhi m môi trư ng dùng bi n pháp sinh h c mà th c hi n phòng tr Do v y tài: Nghiên c u n ch n m t s vi n m i kháng n trùng Meloidogyne spp gây h i h tiêu t i ăk Nông M c tiêu nghiên ... Nông c tính sinh h c c a ch ng vi n m i kháng có kh di t tr tr ng n trùng Meloidogyne spp - Cây tiêu c tr ng a bàn t nh ăk Nông 2.2 N i dung nghiên c u - Phân l p n ch n m t s dòng vi n m i kháng...
 • 113
 • 348
 • 2

Bệnh sưng rễ (Tuyến trùng Meloidogyne sp) docx

Bệnh sưng rễ (Tuyến trùng Meloidogyne sp) docx
... nhiễm bệnh lớn Mức độ nhiễm bệnh giống có khác Biện pháp phòng trừ - Vệ sinh đồng ruộng, luân canh trồng, thu dọn tàn dư bệnh đồng ruộng - Nhổ bỏ bị bệnh ruộng, tránh tiếp xúc bệnh khỏe - Bệnh ... 1 Đặc điểm nhận biết Bệnh virus Cucumis virus gây nên Rễ rau có khối u bướu màu trắng vàng nhạt, kích thước hình dạng không cố định Điều kiện phát sinh gây bệnh Bệnh gây hại nhiều loại rau ... Bệnh virus gây nên, chưa có thuốc trị, thường dùng thuốc hóa học để phòng trừ bọ trĩ, rệp truyền bệnh ...
 • 2
 • 718
 • 3

Tuyến trùng gây nốt rễ trên cây chua doc

Tuyến trùng gây nốt rễ trên cây cà chua doc
... TRIỆU CHỨNG: Tuyến trùng sống đất ăn dịch rễ cây, gây vết sưng nhỏ rễ giống nốt sần mụn Tuyến trùng đẻ trứng rễ phía rễ mục Tuyến trùng non nở từ trứng di chuyển phía đầu rễ vết thương nhỏ ... sống rễ nguyên vẹn phóng thích vào đất bị phân huỷ Tuyến trùng thường hoạt động suốt năm vùng đất ẩm ấm Tuyến trùng lây lan sử dụng di chuyển đất nhiễm cấy nhiễm tuyến trùng Đất nhiễm tuyến trùng ... CỦA TUYẾN TRÙNG NỐT RỄ ĐIỀU KIỆN ĐỂ BỆNH PHÁT TRIỂN Tuyến trùng có phạm vi ký chủ rộng bao gồm nhiều loại trồng cỏ dại.Chúng tìm thấy nhiều loại đất phá hoại nhiều thường xảy đất cát ấm Tuyến trùng...
 • 7
 • 655
 • 3

TUYẾN TRÙNG GÂY NỐT RỄ TRÊN CÂY CHUA ppt

TUYẾN TRÙNG GÂY NỐT RỄ TRÊN CÂY CÀ CHUA ppt
... rễ có vết sưng tương tự nốt sần mụn Những nốt sần ngăn cản di chuyển nước dinh dưỡng đến phần lại dẫn đến phát triển còi cọc .Cây bị nhiễm tuyến trùng nốt rễ thường dễ bị nhiễm bệnh khác đất gây ... sống rễ nguyên vẹn phóng thích vào đất bị phân huỷ Tuyến trùng thường hoạt động suốt năm vùng đất ẩm ấm Tuyến trùng lây lan sử dụng di chuyển đất nhiễm cấy nhiễm tuyến trùng Đất nhiễm tuyến trùng ... Kiểm tra với khuyến nông khu vực xem giống chua thích hợp với khu vực bạn vài quần thể tuyến trùng vượt qua tính kháng giống Luân canh mùa vụ chua với trồng khác, chặng hạn cỏ gia súc,...
 • 6
 • 733
 • 2

nghiên cứu một số nấm đối kháng tuyến trùng pratylenchus coffeae gây hại trên cây phê vối ở đắc lắc

nghiên cứu một số nấm đối kháng tuyến trùng pratylenchus coffeae gây hại trên cây cà phê vối ở đắc lắc
... Pratylenchus spp ký sinh gây h i phê v i - Các ch ng vi n m i kháng có kh di t tr tr ng n trùng Pratylenchus spp gây h i phê v i - Cây phê v i (Coffeae canephora) 2.2 N i dung nghiên c u - Phân ... n phê, ó ch bi n t (cà phê r a c g i phê “d u” (mild) ch bi n khô (cà phê không r a “Hard coffee) + B o qu n - N u c t gi t t s tránh c s suy gi m v ch t lư ng phê Có th ch a h t phê ... c chuy n i ch ng lo i phê ch t lư ng phê, xu hư ng chung c a ngư i tiêu dùng phê th trư ng chuy n t phê v i sang phê chè có hương v thơm ngon m Ngành phê Vi t Nam ã có ch trương...
 • 101
 • 346
 • 1

tìm hiếu tuyến trùng ký sinh sâu hại và quy trình công nghệ sản xuất tuyến trùng ký sinh sâu hại

tìm hiếu tuyến trùng ký sinh sâu hại và quy trình công nghệ sản xuất tuyến trùng ký sinh sâu hại
... tuyến trùng hoạt động tốt đồng ruộng để phòng trừ sâu hại Xuất phát từ thực tiễn trên, sinh viên tiến hành tìm hiếu tuyến trùng sinh sâu hại quy trình công nghệ sản xuất tuyến trùng sinh sâu ... nghệ TP HCM Em xin cam đoan khoá luận Em với đề tài tìm hiểu tuyến trùng sinh sâu hại quy trình công nghệ sản xuất tuyến trùng sinh sâu hại Hoàn toàn thực dựa lực Em Tuyệt đối không chép ... (EPN), đưa vào sản xuất thuốc sinh học tuyến trùng CHƯƠNG 3: SINH HỌC CỦA TƯYÉN TRÙNG 3.1.Giới thiệu tuyến trùng sinh côn trùng 3.1.1 khái niệm Tuyến trùng sinh gây bệnh côn trùng (Entomopathogenic...
 • 50
 • 214
 • 0

NGHIÊN CỨU CHỌN TẠO DÒNG PHÊ VỐI CÓ KHẢ NĂNG KHÁNG ĐỐI VỚI LOÀI TUYẾN TRÙNG GÂY HẠI CHÍNH DÙNG LÀM GỐC GHÉP CHO CÁC GIỐNG PHÊ THƯƠNG MẠI

NGHIÊN CỨU CHỌN TẠO DÒNG CÀ PHÊ VỐI CÓ KHẢ NĂNG KHÁNG ĐỐI VỚI LOÀI TUYẾN TRÙNG GÂY HẠI CHÍNH DÙNG LÀM GỐC GHÉP CHO CÁC GIỐNG CÀ PHÊ THƯƠNG MẠI
... nhiễm tuyến trùng; CT2: Không lây nhiễm tuyến trùng; CT3: phê chè mẫn cảm với tuyến trùng gây hại, dấu * thể liệu 3.3 Đánh giá lại đồng ruộng vật liệu khả kháng tuyến trùng dùng làm gốc ghép ... Kuin huyện Cư M’gar - Đắk Lắk Hai vật liệu làm gốc ghép 34/2 10/24, ghép cho giống phê vối thương mại TR4 TR9, giống làm đối chứng TR9 (giâm cành) giống sản xuất đại trà Thí nghiệm bố trí theo ... di truyền vùng ITS - rDNA quần thể tuyến trùng P coffeae 2.2.3 Đánh giá lại đồng ruộng vật liệu kháng tuyến trùng dùng làm gốc ghép cho giống phê vối thương mại Thí nghiệm bố trí huyện Cư Kuin...
 • 9
 • 129
 • 1

Xem thêm