Thông tư 23/2015/TT-BLĐTBXH hướng dẫn cách tính tiền lương làm thêm giờ

Giáo trình hướng dẫn cách tính năng lượng bức xạ mặt trời qua lớp khí quyển phần 10 pptx

Giáo trình hướng dẫn cách tính năng lượng bức xạ mặt trời qua lớp khí quyển phần 10 pptx
... Chu trình thuận chiều chu trình mà môi chất nhận nhiệt từ nguồn nóng nhả cho nguồn lạnh biến phần nhiệt thành công, đợc gọi chu trình sinh công Qui ớc: công chu trình thuận chiều l > Đây chu trình ... suốt trình trao đổi nhiệt Môi chất thực trình thuận nghịch liên tiếp nhau: hai trình đẳng nhiệt hai trình đoạn nhiệt tiến hành xen kẽ Sau ta xét hai chu trình Carno thuận nghịch gọi tắt chu trình ... tế mà làm mục tiêu để hoàn thiện chu trình khác mặt hiệu nhiệt, nghĩa ngời ta phấn đấu thực chu trình gần với chu trình Carno hiệu chuyển hoá nhiệt cao Chu trình carno thuận nghịch làm việc với...
 • 5
 • 289
 • 0

Giáo trình hướng dẫn cách tính năng lượng bức xạ mặt trời qua lớp khí quyển phần 9 ppsx

Giáo trình hướng dẫn cách tính năng lượng bức xạ mặt trời qua lớp khí quyển phần 9 ppsx
... lợng gió lợng mặt trời hớng quan trọng kế hoạch phát triển lợng, nớc phát triển mà với nớc phát triển Năng lợng mặt trời (NLMT)- nguồn lợng tiềm tàng - đợc loài ngời thực đặc biệt quan tâm Do việc ... bị sử dụng lợng mặt trời triển khai ứng dụng chúng vào thực tế vấn đề có tính thời Việt Nam nớc có tiềm NLMT, trải dài từ vĩ độ Bắc đến 23 Bắc, nằm khu vực có cờng độ xạ mặt trời tơng đối cao, ... tổng xạ lớn từ 100-175 kcal/cm2.năm (4,2 -7,3GJ/m2.năm) việc sử dụng NLMT nớc ta đem lại hiệu kinh tế lớn Thiết bị sử dụng lợng mặt trời Việt Nam chủ yếu hệ thống cung cấp điện dùng pin mặt trời, ...
 • 5
 • 253
 • 0

Giáo trình hướng dẫn cách tính năng lượng bức xạ mặt trời qua lớp khí quyển phần 8 pot

Giáo trình hướng dẫn cách tính năng lượng bức xạ mặt trời qua lớp khí quyển phần 8 pot
... dùng lợng mặt trời để phát điện theo kiểu tháp lợng mặt trời Solar power tower Australia tiến hành dự án xây dựng tháp lợng mặt trời cao Hỗnh 3.3 Tháp lợng Mặt trời 1km với 32 tuốc bin khí có ... điện mặt trời Hệ thống dùng parabol trụ để tập trung tia xạ mặt trời vào ống môi chất đặt dọc theo đờng hội tụ thu, nhiệt độ đạt tới 400oC Hệ thống nhận nhiệt trung tâm cách sử dụng gơng phản xạ ... sấy loại vật liệu nh gỗ Bếp nấu dùng lợng mặt trời Bếp lợng mặt trời đợc ứng dụng rộng rãi nớc nhiều NLMT nh nớc Châu Phi Việt Nam việc bếp lợng mặt trời đợc sử dụng phổ biến Năm 2000, Trung...
 • 5
 • 261
 • 0

Giáo trình hướng dẫn cách tính năng lượng bức xạ mặt trời qua lớp khí quyển phần 7 ppt

Giáo trình hướng dẫn cách tính năng lượng bức xạ mặt trời qua lớp khí quyển phần 7 ppt
... v ln v1 p1 * Tính số mũ đa biến: (3-69) (3 -70 ) (3 -71 ) (3 -72 ) (3 -73 ) (3 -74 ) (3 -75 ) (3 -76 ) dp p vdp suy ra: n = n= dv pdv v lấy tích phân ta đợc: p ln p1 (3 -77 ) n= v2 ln v1 Hoặc cách khác theo ... l, k Từ quan hệ (3-63) (3- 67) ta có: R [T1 T2 ] l= (3 -78 a) n nk [T2 T1 ] q = Cv (3 -78 b) n 37 Mặt khác ta lại có: R = Cp - Cv = Cv(k - 1), thay giá trị R vào công thức (3 -78 a) để ý (3 -78 b0 ta ... + k (3 -79 ) l * Hệ số biến đổi lợng trình: C v (T2 T1 ) n u = = (3-80) = nk q nk (T2 T1 ) Cv n * Tính tổng quát trình: Quá trình đa biến trình tổng quát với số mũ đa biến n = - ữ +, trình nhiệt...
 • 5
 • 234
 • 0

Giáo trình hướng dẫn cách tính năng lượng bức xạ mặt trời qua lớp khí quyển phần 6 pdf

Giáo trình hướng dẫn cách tính năng lượng bức xạ mặt trời qua lớp khí quyển phần 6 pdf
... đổi trình đẳng nhiệt 3.2.4 Quá trình đoạn nhiệt * Định nghĩa: Quá trình đoạn nhiệt trình nhiệt động đợc tiến hành điều kiện không trao đổi nhiệt với môi trờng q = hay dq = (3-34) * Phơng trình trình: ... tích trình đoạn nhiệt theo dạng khác là: k [v11k v12k ] (3-46a) l = p1 v1 k 1 [p1 v1 p v ] (3-46b) l= k R [T1 T2 ] (3-46c) l= k RT1 T2 (3-46d) l= k T1 RT1 v l= k v2 (3-46e) ... tích, đờng biểu diễn trình đoạn nhiệt dốc đờng đẳng nhiệt lkt = kl mà k > 3.3 Quá trình đa biến * Định nghĩa: Quá trình đa biến trình nhiệt động xẩy điều kiện nhiệt dung riêng trình không đổi (3-51)...
 • 5
 • 285
 • 0

Giáo trình hướng dẫn cách tính năng lượng bức xạ mặt trời qua lớp khí quyển phần 5 pot

Giáo trình hướng dẫn cách tính năng lượng bức xạ mặt trời qua lớp khí quyển phần 5 pot
... ta khảo sát trình nhiệt động khí lý tởng 3.1.1 Cơ sở lí thuyết để khảo sát trình nhiệt động Khảo sát trình nhiệt động nghiên cứu đặc tính trình, quan hệ thông số trạng thái thay đổi, tính toán ... đợc phơng trình trình Phơng trình trạng thái cho phép xác định quan hệ thông số trạng thái trình, phơng trình định luật nhiệt động I cho phép ta tính toán công nhiệt lợng trao đổi khí lý tởng ... biến thiên u, i s trình 3.1.2 Nội dung khảo sát Định nghĩa trình lập phơng trình biểu diễn trình f(p,v) = 0, Dựa vào phơng trình trạng thái pv = RT phơng trình trình để xác định quan hệ thông số...
 • 5
 • 198
 • 1

Giáo trình hướng dẫn cách tính năng lượng bức xạ mặt trời qua lớp khí quyển phần 4 pps

Giáo trình hướng dẫn cách tính năng lượng bức xạ mặt trời qua lớp khí quyển phần 4 pps
... 30 40 50 60 70 80 90 Hình 2. 14 Đờng cong (DA)/(DA)n thu có 1,2,3 ,4 lớp kính 2.3.7 Tổng xạ mặt trời hấp thụ đợc thu Năng lợng xạ mặt trời đợc thu hấp thụ gồm thành phần chính: trực xạ, tán xạ, ... 2.5 Đo cờng độ xạ mặt trời Ngoài phơng pháp xác định cờng độ xạ mặt trời điểm dựa vị trí địa lý (độ cao mặt trời trời) nh trên, thực tế ngời ta chế tạo dụng cụ đo cờng độ xạ mặt trời (pyrheliometer, ... (DA)g tích số hệ số truyền qua hệ số hấp thụ tơng ứng trực xạ, tán xạ phản xạ từ mặt đất 2 .4 Cân nhiệt nhiệt độ cân vật thu xạ mặt trời Nhióỷt õọỹ cỏn bũng cuớa vỏỷt thu bổùc xaỷ mỷt trồỡi laỡ...
 • 5
 • 233
 • 0

Giáo trình hướng dẫn cách tính năng lượng bức xạ mặt trời qua lớp khí quyển phần 3 pptx

Giáo trình hướng dẫn cách tính năng lượng bức xạ mặt trời qua lớp khí quyển phần 3 pptx
... - 0, 138 8 + 0,0014972 90 85 Góc tới hiệu quả, hq 80 Bức xạ phản xạ từ mặt đất 75 70 65 60 Bức xạ khuếch tán từ bầu trời 55 Hình 2.12 Góc tới hiệu tán xạ đẳng hớng xạ phản xạ từ mặt đất mặt phẳng ... trình truyền 33 tia xạ qua lớp phủ không hấp thụ 2 .3. 3 Tổn thất hấp thụ xạ kính Sự hấp thụ xạ vật liệu không suốt đợc xác định định luật Bougure dựa giả thiết xạ bị hấp thụ tỷ lệ với cờng độ xạ ... kờnh, laỡm nhióỷt õọỹ taỷi õoù tng lón 2 .3. 2 Sự phản xạ xạ mặt trời Đối với bề mặt nhẵn, biểu thức Fresnel độ phản xạ xạ qua môi trờng thứ có độ khúc xạ (chiết suất) n1 đến môi trờng thứ có chiết...
 • 5
 • 264
 • 0

Giáo trình hướng dẫn cách tính năng lượng bức xạ mặt trời qua lớp khí quyển phần 2 ppsx

Giáo trình hướng dẫn cách tính năng lượng bức xạ mặt trời qua lớp khí quyển phần 2 ppsx
... tia mặt trời - Thành phần tán xạ chân trời: phần tán xạ tập trung gần đờng chân trời 28 thành phần tán xạ quanh tia thành phần tán xạ đẳng huớng Tia trực xạ thành phần tán xạ chân trời Hình 2. 6 ... xem xạ tán xạ tổng hợp thành phần (hình 2. 6) - Thành phần tán xạ đẳng hớng: phần tán xạ nhận đợc đồng từ toàn vòm trời - Thành phần tán xạ quanh tia: phần tán xạ bị phát tán xạ mặt trời xung quanh ... bề mặt nằm ngang góc tới góc thiên đỉnh mặt trời z, giá trị phải nằm khoảng 00 900 từ mặt trời mọc đến mặt trời thiên đỉnh ( = 0): cosz = cos.cos.cos + sin.sin 2. 2 .2 Bức xạ mặt trời khí lên mặt...
 • 5
 • 1,022
 • 7

Giáo trình hướng dẫn cách tính năng lượng bức xạ mặt trời qua lớp khí quyển phần 1 docx

Giáo trình hướng dẫn cách tính năng lượng bức xạ mặt trời qua lớp khí quyển phần 1 docx
... 2,98 .10 -3/T0 = 0,5µm v E0λmax = E0λ(λm,T0) = 8,3 .10 13 W/m3 Cỉåìng âäü bỉïc xả ton pháưn: E0 = σ0.T04 = 6,25 .10 7 W/m2 Cäng sút bỉïc xả ton pháưn ca Màût tråìi: Q0 = E0.F = π.D2.σ0.T04 = 3,8 .10 26W ... ®−êng kinh tun Gãc γ = nÕu bỊ mỈt quay vỊ h−íng chÝnh nam, γ lÊy dÊu (+) nÕu bỊ mỈt quay vỊ phÝa t©y vµ lÊy dÊu (-) nÕu bỊ mỈt quay vỊ phÝa ®«ng -18 00 ≤ γ ≤ 18 00 25 ... tråìi: Q0 = E0.F = π.D2.σ0.T04 = 3,8 .10 26W Cäng sút ny bàòng 4 .10 13 láưn täøng cäng sút âiãûn ton thãú giåïi hiãûn nay, vo khog P = 10 13W 23 2.2 Ph−¬ng ph¸p tÝnh to¸n n¨ng l−ỵng bøc x¹ mỈt trêi...
 • 5
 • 244
 • 0

Cách tính tiền lương làm ca đêm và lương làm thêm giờ

Cách tính tiền lương làm ca đêm và lương làm thêm giờ
... số thực tế làm việc ngày tuần (không giờ/ ngày không kể số làm thêm) Tiền lương thực trả nêu không bao gồm tiền lương làm thêm giờ, tiền lương trả thêm làm việc vào ban đêm, tiền lương ngày nghỉ ... lương làm thêm ca đêm (từng loại ngày cụ thể) Lương làm thêm ca đêm bình thường trước không tăng ca = Tiền lương thực trả ngày làm việc bình thường * số làm thêm * (150% + 30% + 20%) Lương làm thêm ... kể số làm thêm) Trường hợp trả lương theo theo tuần, tiền lương thực trả xác định sở tienè lương thực trả ngày tuần làm việc (trừ tiền lương làm thêm giờ, tiền lương trả thêm làm việ ban đêm) ...
 • 5
 • 429
 • 0

hướng dẫn chế độ trả luơng dạy thêm giờ

hướng dẫn chế độ trả luơng dạy thêm giờ
... c khác ñư c quy ñ i theo gi tiêu chu n (n u có) Ti n lương d y thêm gi = S gi d y thêm x Ti n lương d y thêm gi Ti n lương d y thêm gi = Ti n lương gi d y x 150% b) Công th c tính cho t ng c ... ch ch ñư c toán ti n lương d y thêm gi có nhà giáo ngh m, thai s n theo quy ñ nh ph i b trí nhà giáo khác d y thay; - S gi d y thêm ñư c tính tr ti n lương d y thêm gi theo quy ñ nh t i Thông ... n lương d y thêm gi c a nhà giáo bao g m m c lương theo ng ch, b c hi n hư ng, kho n ph c p lương h s chênh l ch b o lưu (n u có); - S gi tiêu chu n làm s tính tr ti n lương d y thêm gi ñư c...
 • 4
 • 80
 • 0

Giáo trình hướng dẫn cách tính tỷ suất sinh lợi từ những chỉ số Dupont của tài chính phần 10 potx

Giáo trình hướng dẫn cách tính tỷ suất sinh lợi từ những chỉ số Dupont của tài chính phần 10 potx
... nghiệp thích tài trợ nội Myers lập luận giám đốc điều chỉnh tỷ lệ chi trả cổ tức để tránh việc bán cổ phần thường bên tránh thay đổi lớn số lượng cổ phần Nếu cần phải có tài trợ từ bên ngoài, ... nhiệm Hạng Khả toán lãi vay Đòn bẩy tài AAA Lớn 4,5 lần Ít 41% AA Từ 3,5 đến 5,0 lần Từ 39 đến 46% A Từ 2,5 đến 4,0 lần Từ 44 đến 52% BBB Từ 1,5 đến 3,0 lần Từ 50 đến 58% BB Ít 2,0 lần Lớn 56% ... nhuận công bố dương lớn từ cổ phần thường doanh nghiệp Các hành động làm tăng đòn bẩy tài thường gắn với thu nhập cổ phần dương hành động giảm đòn bẩy tài gắn với thu nhập cổ phần âm Kết nhiều nghiên...
 • 5
 • 282
 • 0

Giáo trình hướng dẫn cách tính tỷ suất sinh lợi từ những chỉ số Dupont của tài chính phần 9 pptx

Giáo trình hướng dẫn cách tính tỷ suất sinh lợi từ những chỉ số Dupont của tài chính phần 9 pptx
... số lượng nợ ngắn hạn thường xuyên, nợ dài hạn, cổ phần ưu đãi vốn cổ phần thường dùng để tài trợ cho đònh đầu tư doanh nghiệp Ngược lại, cấu trúc tài kết hợp nợ vay ngắn hạn, nợ dài hạn, cổ phần ... hạn, cổ phần ưu đãi, vốn cổ phần thường dùng để tài trợ cho đònh đầu tư doanh nghiệp Như vậy, cấu trúc vốn phần cấu trúc tài chính, tiêu biểu cho nguồn thường xuyên tài trợ doanh nghiệp Để minh ... Các nhà phân tích tài chính, ngân hàng đầu tư, quan xếp hạng trái phiếu, nhà đầu tư cổ phần thường ngân hàng thương mại thường so sánh rủi ro tài doanh nghiệp, đo lường tỷ số khả toán lãi vay,...
 • 5
 • 212
 • 0

Xem thêm