tài liệu hóa amin aminoaxit peptit (9)

Tài liệu Hóa 9 nâng cao

Tài liệu Hóa 9 nâng cao
... 2Fe + 3CO2 BaO, CaO, Na2O, K2O không bị H2, CO khử S + O2 SO2 - Các oxit kim loại trạng thái hoá CaO + H2O Ca(OH)2 t trị cao oxit axit nh: CrO3, Mn2O7, Cu(OH)2 CuO + H2O CaO + 2HCl CaCl2 ... C2H5OH C6H6 + Cl2 asMT ứng dụng Điều chế Làm nhiên liệu, nguyên liệu đời sống công nghiệp Có khí thiên nhiên, khí đồng hành, khí bùn ao Làm nguyên liệu điều chế nhựa PE, rợu Etylic, Axit Axetic, ... thích chín Sp chế hoá dầu mỏ, sinh chín C2H5OH H SO4 d ,t Làm nhiên liệu hàn xì, thắp sáng, nguyên liệu sản xuất PVC, cao su Cho đất đèn + nớc, sp chế hoá dầu mỏ CaC2 + H2O C2H2 + Ca(OH)2...
 • 24
 • 446
 • 9

TAI LIEU HOA 9

TAI LIEU HOA 9
... dung dòch NaOH nồng độ x% Lập biểu thức tín p theo a b Tài liệu bồi dưỡng HSG Trang: 29 Câu 9: Hoà tan 199 ,6g CuSO 4.5H2O Xác đònh CuSO4 hay có lẫn tạp chất Biết độ tan CuSO4 100C 17,4 Câu 10: ... chất A Tính giá trò V m Đáp số: a) Na ; b) %Na 2CO3 = 72,75% , %NaHCO 3= 19, 22% %NaCl = 8,03% V = 297 ,4ml m = 29, 68g Bài 9: Hoà tan hoàn toàn 0,5g hỗn hợp gồm Fe kim loại hoá trò II dung dòch HCl ... cháy cần thiết để thu 10 kg HNO3 31,5% Biết hiệu suất trình 79, 356% Câu 3:Người ta điều chế C2H2 từ than đá vôi theo sơ đồ: 95 % 80% 90 % → → → CaCO3  CaO  CaC2  C2H2 Với hiệu suất phản...
 • 33
 • 233
 • 1

Tài liệu Hóa 9 HK I 2010 - 2011

Tài liệu Hóa 9 HK I 2010 - 2011
... BIỂU BIỂM I/ TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN (2 I M ) Câu (1 i m) Chọn 0,25 i m : 0,25 x = i m Câu h i Trả l i B A B Câu (1 i m) Chọn ý 0,25 i m : 0,25 x = i m Câu Đáp án b c e II/ TỰ LUẬN (8 I M) ... i m 0,5 i m 0,25 i m 0,25 i m 0,25 i m 0,5 i m 0,5 i m 0,5 i m 0,5 i m 0,45 = 0,75M 0,6 0,3 C M ( NaHCO3 ) = = 0,5M 0,6 C M ( Na CO3 ) = DUYỆT CỦA CHUYÊN MÔN i m GIÁO VIÊN Nguyễn Duy Tuấn ... kh i lượng mu i tạo thành : ( 0,45.106) + (0,3.84) = 72 ,9 gam Hoà tan khí vào dung dòch nên thể tích dung dòch không thay đ i 6AgCl ↓ + (4) 3BaSO4 ↓ (5) + 3NaNO3 (6) 0,25 i m 0,5 i m 0,5 i m...
 • 3
 • 170
 • 0

Tài liệu Hóa học 9 (HK1_2010-2011)

Tài liệu Hóa học 9 (HK1_2010-2011)
... ĐÁP ÁN ĐỀ KIỂM TRA LỚP HỌC KỲ I NĂM HỌC 2010 - 2011 MÔN HÓA HỌC Câu 1: a 1,5 điểm Có phản ứng phản ứng 0,25 điểm Riêng Na2O phản ứng với ... b.1điểm Có phản ứng phản ứng 0,25 điểm Câu 3:2điểm Nhận biết chất viết phương trình phản ứng hóa học 0,5 điểm Câu 4:2điểm a.1điểm Số mol CO2 0,15 mol Số mol Ca(OH)2 0,2 mol 0,25 điểm Ca(OH)2...
 • 2
 • 240
 • 1

Tài liệu Hoa 9 - Ruou e tylic

Tài liệu Hoa 9 - Ruou e tylic
... hi®rocacbon - Polime TiÕt 54 Bµi 44 I R­ỵu etylic ( C2H6O = 46 ) TÝnh chÊt vËt lÝ : II TÝnh chÊt hãa häc : R­ỵu etylic cã ch¸y kh«ng ? R­ỵu etylic cã ph¶n øng víi nat ri kh«ng ? Ph¶n øng víi axit axetic: ... axetic: ( Xem bµi 45 : Axit axe tic ) IV øng dơng : Vecni Rượu , bia RƯU ETYLIC C2H5OH Pha nước hoa , pha vecni Giấm Cao su DƯỢC PHÈM ? H·y chän ®¸p ¸n ®óng ? Những ứng dụng rượu etylic : Sản ... hành làm rượu ? Rắc men ủ men Chưng cất Rượu etylic chưng cất Chưng cất Thành rượu Bµi tËp sè ( 1 39 SGK ) §Ị bµi : Cã èng nghiƯm : a, èng ®ùng r­ỵu etylic; b, èng ®ùng r­ỵu 96 o ; c, èng ®ùng n­íc...
 • 24
 • 173
 • 1

Xem thêm