tài liệu hóa este lipit (4)

Tài liệu Hóa cơ bản lớp 12 - Chương Este - Lipit doc

Tài liệu Hóa cơ bản lớp 12 - Chương Este - Lipit doc
... D.C6H12O2 Câu 58: Trong phản ứng este hoá ancol axit hữu cân chuyển dịch theo chiều tạo este khi: A Cho ancol dư hay axit hữu dư B Giảm nồng độ ancol hay axit hữu Ôn tập chương Trang Hóa 12 ... tập chương Trang Hóa 12 GV Nguyễn Thị Minh Thư Câu 76: Este sau không thu phản ứng axit ancol A etyl axetat B Metyl acrylat C allyl axetat D Vinyl axetat Câu 77: Một số este dùng hương liệu, ... đẳng : A.Ancol B .Este C.Andehit D.Axit Câu 52:Để điều chế thủy tinh hữu cơ, người ta trùng hợp từ : A CH2= CH-COOCH3 B.CH2= CH-COOH C CH2= C-COOCH3 D.Tất sai | CH3 Câu 53:Cho 13,2 g este đơn chức...
 • 6
 • 292
 • 5

Lý thuyết trọng tâm về estelipit - Tài liệu Hóa học 12

Lý thuyết trọng tâm về este – lipit - Tài liệu Hóa học 12
... chung c a h c trò Vi t T n: 1900 5 8-5 8-1 2 - Trang | - Khóa h c KIT-1: Môn Hóa h c (Th y c Ng c) thuy t tr ng tâm v Este - Lipit ch s xà phòng hóa = ch s este + ch s axit b Ph n ng kh nhóm ... ) - M t s este d chín: isoamyl axetat CH3COOCH2CH2CH(CH3)2 : + + benzyl propionat CH3-CH2-COOCH2C6H5 : có mùi hoa nhài + etyl butirat CH3-CH2-CH2-COOC2H5 + etyl isovalerat : CH3-CH2-CH2-CH2-COOC2H5 ... Khóa h c KIT-1: Môn Hóa h c (Th y c Ng c) thuy t tr ng tâm v Este - Lipit Tên ch ng c VD: CH OCO C17 H 33 CH OCO C17 H 35 | | CH...
 • 3
 • 295
 • 3

Tài liệu Phụ lục III-4 TÊN DOANH NGHIỆP CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - ppt

Tài liệu Phụ lục III-4 TÊN DOANH NGHIỆP CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - ppt
... Doanh nghiệp cam kết: - Chịu trách nhiệm hoàn toàn trước pháp luật xác, trung thực nội dung Thông báo , ngày tháng năm ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA DOANH NGHIỆP (Ký, đóng dấu ghi rõ họ tên) ... 2 Họ tên người đại diện theo pháp luật doanh nghiệp: (ghi chữ in hoa) Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh sau: ... ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA DOANH NGHIỆP (Ký, đóng dấu ghi rõ họ tên) Kèm theo thông báo: - - - ...
 • 2
 • 285
 • 0

Tài liệu Mỹ thuật 3,4 - VẼ LỌ HOA pptx

Tài liệu Mỹ thuật 3,4 - VẼ LỌ HOA pptx
... I/ Mục tiêu :-Hs nhận biết hình dáng ,đặc điểm số lọ hoa vẻ đẹo chúng - Hs biết cách vẽ lọ hoa - Vẽ hình lọ hoa trang trí theo ý thích II/Chuẩn bị :- Sưu tầm tranh , ảnh số loại lọ hoa có kiểu ... số vẽ đẹp hình cách trang trí - Học sinh tự xếp loại vẽ theo ý thích Mỹ thuật VẼ THEO MẪU : LỌ VÀ QUẢ I/ Mục tiêu : Học sinh nhận biết khác lọ quả, hình dáng, đặt điểm Học sinh biết cách vẽ vẽ ... 3b,c) + Vẽ nét (h3d) + Vẽ chi tiết cho giống lọ (h3e,g); - gợi ý cho học sinh cách trang trí vẽ màu: + Có thể trang trí lọ mẫu ý thích + Vẽ màu tự Hoạt động 3: thực hành - Hs làm hướng dẫn - Giáo...
 • 6
 • 297
 • 0

Tài liệu TIẾT 12 - BÀI 4 HỌC HÁT BÀI “ĐI CẤY” Dân ca Thanh Hoá pptx

Tài liệu TIẾT 12 - BÀI 4 HỌC HÁT BÀI “ĐI CẤY” Dân ca Thanh Hoá pptx
... tỉnh Thanh GV giới thiệu Hoá vài nét quê hương Thanh Hoá anh hùng - HS lắng nghe - Bài hát “Đi cấy” trích tổ khúc “Múa đèn” , GV hát đoạn vài hát tổ khúc HOẠT ĐỘNG : HỌC HÁT - GV treo bảng phụ hát ... phụ hát - HS quan sát nhận xét Học hát cho HS quan sát nhận xét hát + Nhịp : - Nhịp : 2 /4 - Kí hiệu : Dấu luyến, + Kí hiệu : - HS đọc lời ca + Cách chia câu cho hát : - HS lắng nghe dấu hoá bất ... lặng đơn - GV yêu cầu HS đọc lời ca - HS đứng chỗ luyện hát - GV cho HS nghe hát mẫu - HS học hát câu - GV cho HS luyện theo hướng dẫn GV * Dạy hát : Dạy câu theo lối móc xích Ở câu - HS thực...
 • 5
 • 551
 • 1

Tài liệu Hóa học chương Oxi - Lưu Huỳnh.doc

Tài liệu Hóa học chương Oxi - Lưu Huỳnh.doc
... phản ứng hoá học để chứng minh lưu huỳnh đioxit vừa thể tính oxi hoá, vừa thể tính khử? Vì nhóm oxi, nguyên tố oxi có số oxi hoá -2 , nguyên tố lưu huỳnh, selen, telu số oxi hoá -2 có số oxi hoá +2, ... tính chất hoá học lưu huỳnh hợp chất lưu huỳnh? a Lưu huỳnh vừa có tính oxi hoá, vừa có tính khử b Hydrosunfua vừa có tính oxi hoá, vừa có tính khử c Lưu huỳnh đioxit vừa có tính oxi hoá, vừa ... diễn tả là: a Hidro peoxit có tính oxi hoá b Hidro peoxit có tính khử c Hidro peoxit tính oxi hoá, tính khử d Hidro peoxit vừa có tính oxi hoá, vừa có tính khử Cho phản ứng hoá học: H2S + 4Cl2 +...
 • 12
 • 6,823
 • 54

Xem thêm