tài liệu andehit axit (1)

Tài liệu Andehit - Xeton – Axit cacboxylic pdf

Tài liệu Andehit - Xeton – Axit cacboxylic pdf
... A 3, 3- iclo-2-metylpentanoicB Axit 3, 3- iclo-4-metylpentanoic C 2-metyl-3, 3- iclopentanoic D Axit 3, 3- iclo-3-etyl-2-metylpentanoic 61 Cho axit HOOC-CH2CH2CH2CH2-COOH Tên gọi axit là: A Axit ... CH3-CH(CH3)-CH(CH3)-COOH có tên thay là: A Axit 2-metyl-3-etylbutanoic B Axit 3-etyl-2metylbutanoic C Axit đi-2,3 metylpentanoic D Axit 2, 3- imetylbutanoic 58 Tên gọi axit CH2=C(CH3)COOH là: A Axit 2-metylpropenoic ... 2-metylpropenoic B Axit 2-metyl-propaoic C Axit metacrylic D A, C 59 Tên gọi axit (CH3)2CHCOOH là: A Axit 2-metylpropanoic B Axit isobutyric C Axit butyric D Cả A, B 60 Tên axit CH3-CH2-CCl2-CH(CH3)-COOH...
 • 10
 • 519
 • 13

Tài liệu ôn tập 1: Dung dịch và sự điện ly

Tài liệu ôn tập 1: Dung dịch và sự điện ly
... H2SO4 Câu 26: Dung dịch X có chứa Mg2+, Ca2+, Ba2+, K+, H+ Cl- Để thu dung dịch có KCl từ dung dịch X, cần thêm vào dung dịch X hoá chất A Na2CO3 B K2CO3 C NaOH D AgNO3 Câu 27: Cho dung dịch có nồng ... bảo môn Hóa –Thầy Sơn Bài Dung dịch điện ly A a < b < c < d B d < c < a < b C c < a < d < b D b < a < c < d Câu 29: Cho 2,24 lít NO2 (ở đktc) hấp thụ hết vào 500 ml dung dịch NaOH 0,2M dung dịch ... 2,33 Câu 40: Trộn dung dịch H2SO4 0,1M, HNO3 0,2M, HCl 0,3M với thể tích thu dung dịch A Lấy 300 ml dung dịch A cho phản ứng với V lít dung dịch B gồm NaOH 0,2M KOH 0,29M thu dung dịch C có pH =...
 • 3
 • 1,087
 • 37

Tài liệu Excel bài 1

Tài liệu Excel bài 1
... quan lề • Ấn Close để quay lại Excel Nhập liệu vào Excel: liệu vào (dấu , thập phân thay dấu VD: 5.3 thay cho 5,3) Các phím mũi tên => Dùng để chuyển ô Để sửa liệu ô => Chọn ô ấn F2 (hoặc nháy ... A^B = A mũ B • VD: Tính thâm niên cách lấy ngày hôm (12 /12 /2 010 ) trừ ngày vào quan tất chia cho 365 làm tròn Chú ý: Kiểu ngày tháng văn để liệu dấu “ “ • Sau xong cho ô, ta để chuột vào góc phải ... nguyên Phụ cấp chức vụ: Số thực Lương chính: Số thực Thu nhập: Số thực Sau nhập khoảng 10 dòng liệu ứng với 10 người - Công thức: o Công thức bắt đầu dấu + = VD: =4 + o Các toán hạng công thức...
 • 3
 • 203
 • 0

Tài liệu Đề TNTHPT 1

Tài liệu Đề TNTHPT 1
... (2,0 điểm) a Yêu cầu kiến thức: Bài làm thí sinh cần nêu ý sau đặc điểm văn học Việt Nam từ 19 45 đến 19 75 - Nền văn học chủ yếu vận động theo hướng cách mạng hóa, gắn bó sâu sắc với vận mệnh chung ... đạt - Điểm 2: Trình bày nửa yêu cầu trên, mắc số lỗi diễn đạt - Điểm 1: Nội dung sơ sài, diễn đạt yếu - Điểm 0: Hoàn toàn lạc đề II PHẦN RIÊNG (5,0 điểm) Câu III.a: Theo chương trình chuẩn (5,0 ... đạt - Điểm 3:Trình bày nửa yêu cầu trên, mắc số lỗi diễn đạt - Điểm 1: Phân tích sơ sài, diễn đạt yếu - Điểm 0: Hoàn toàn lạc đề Câu III.b: Theo chương trình Nâng cao (5,0 điểm) a Yêu cầu kỹ năng:...
 • 3
 • 168
 • 0

Tài liệu Andehit va xeton

Tài liệu Andehit va xeton
... nước khỏi glixerin XETON I Cấu tạo Trong R, R' gốc hiđrocacbon giống khác Ví dụ II Tính chất vật lý − Axeton chất lỏng, xeton khác chất rắn, thường có mùi thơm, tan vô hạn nước, xeton khác có độ ... bậc 2: − Thủy phân dẫn xuất lần halogen: − Cộng nước vào đồng đẳng axetilen BÀI TẬP VỀ ANĐÊHIT – XETON s' CH + Cl2  CH 3Cl + HCl → t CH 3Cl + NaOH loang  CH 3OH + NaCl → t CH 3OH + CuO  HCHO...
 • 4
 • 783
 • 7

Tài liệu Kiểm tra 1 tiết Đại số 10 chương 3

Tài liệu Kiểm tra 1 tiết Đại số 10 chương 3
... sinh ca lp 10 A1, 10 A2, 10 A3 Trong bui lao ng ny, thnh tớch t c ca mi lp nh sau: Mi nam sinh lp 10 A1 ó chuyn c 86 quyn sỏch Mi nam sinh lp 10 A2 ó chuyn c 98 quyn sỏch Mi nam sinh lp 10 A3 ó chuyn ... a) (x2 4x + 3) 2 (x2 6x + 5)2 = b) (4 + x)2 (x 1) 3 = (1 x) (x2 2x + 17 ) 10 50 c /1 + = + x2 x + (2 x)(x + 3) d) (x2 3x + 1) (x2 3x +2) = 2 / S = { 10 } 3/ S = { , 24} / S = { 1, 4} PHN II ... (x 2x 3) x = : a) { 1; 3} b) { 1} c) { 1; 1 ;3} d) { 1; 3} x + y + z = 11 Cõu H phng trỡnh 2x y + z = cú nghim l: 3x + 2y + z = 24 a) (5; 3; 3) b) (4; 5; 2) c) (2; 4; 5) d) (3; 5; 3) Cõu Phng...
 • 9
 • 423
 • 14

Tài liệu Kiểm tra 1 tiết Đại số 10 chương 6

Tài liệu Kiểm tra 1 tiết Đại số 10 chương 6
... R (1 im) b Tỡm ( ; ) A = 2 a Cõu Bit tan = ( im) , tớnh cosa v sin2a ( im) Cõu Tớnh giỏ tr ca biu thc A = ( cos 110 0 + cos100)2 cos2 500 ( im) ================= kim tra ẹaùi soỏ 10 Tran ... b) 14 33 ,1 c) 22 ,60 8 rad Cõu 3: (0,5) Tớnh giỏ tr biu thc : P = cos230 + cos 215 0 + cos2750 + cos2870 a) P = b) P = c) P = d) P = Cõu 4: (1, 5) ỏnh du x thớch hp vo ụ trng: S TT Cung = 5520 = 11 250 ... kim tra ẹaùi soỏ 10 Tran Sú Tuứng Phn II: T lun (7 im) Cõu 1: (3 im) Cho sin a = < a < ữ, cos b = < b < ữ Tớnh cos(a...
 • 5
 • 1,138
 • 17

Tài liệu kiểm tra 1 tiết toán 7

Tài liệu kiểm tra 1 tiết toán 7
... 0 ,12 5 = −9 + 0 ,75 + 0 ,12 5 = −8 ,12 5 Câu 2: (1, 5đ) Tìm x, biết (0,25đ) (0,25đ) (0,25đ) (0,25đ) C a = ; b S d) x: = 8:3 ⇒ x = Đ 10 :x+ =− 10 :x=− − (0.25đ) 10 −4 − :x= 10 10 −9 :x= 10 a) 1 ... = = = = =2 + + 20 ⇒ a = 2.5 = 10 ; b = 8.2 = 16 ; c = 7. 2 = 14 (0.5đ) 300 200 Câu 4: (1 ) So sánh 2300 = (23 )10 0 = 810 0 (0.25đ) 200 10 0 10 0 = (3 ) = (0.25đ) 10 0 10 0 Vì < nên < (0.25đ) 300 200 ... :x= 10 a) 1 : x + 0,5 = − (0,25đ) x= b) 10 −9 10 10 10 0 : = = (0.25đ) 10 63 x + 1, 25 = x = − 1, 25 x = 0 ,75 x = ±0 ,75 (0.25đ) (0.25đ) (0.25đ) Câu 3: (1, 5đ) Tìm ba số a, b, c biết chúng tỉ lệ...
 • 6
 • 179
 • 0

Tài liệu Phỏng vấn 1

Tài liệu Phỏng vấn 1
... hình công ty họ với công ty ta nào? 10 Tốc độ tăng trưởng năm qua công ty nào? 11 Nếu có tài liệu giới thiệu công ty mượn không? KÐt thóc buæi pháng vÊn: Đi vấn xin việc lên sân khấu, người cần ... nói qua việc giải vấn để gai góc mình?” Người vấn hỏi bạn câu muốn tìm hiểu khả năng, đặc biệt khả phân tích bạn Khi xử lý vấn đề khó khăn, thường chia thành bước Một là, xem xét vấn đề Hai là, ... vào phòng vấn Bạn cần phải nhìn thẳng vào người vấn với nự cười rạng rỡ môi bắt tay nhiệt tình, biểu hiện: “Tôi vui mừng gọi đến vấn, làm tốt công việc có cống hiến cho công ty” Ngoài vấn đề đó,...
 • 20
 • 233
 • 1

Tài liệu De KT 1 tiet so 6 Chuong I 20102011

Tài liệu De KT 1 tiet so 6 Chuong I 20102011
... KIỂM TRA TIẾT 18 ( Số học – Năm học 2 010 -2 011 ) Câu a b c d a b c a b c N i dung ∈ A , ∉ A, ∈ B, A ⊂ B Kí hiệu ô 0.25 đ Viết { 14 ; 16 ; 18 } ( HS ghi 14 ; 16 ; 18 câu 0,5 đ ) a3 a2 = a5 310 : 36 ... phép chia cho số dư 0; 1; 2; 3; Dạng tổng quát số chia cho dư 5k + v i k ∈ N 2 86 + 17 57 + 14 = 2 86 + 14 + 17 57 = 300 + 17 57 = 2057 25.5.4 .19 99.2 = (25.4) (5.2) .19 99 = 10 0 .10 .19 99 = 999 000 2 011 .74 ... 2 86 + 17 57 + 14 b) 25.5.4 .19 99.2 c) 2 011 .74 + 2 011 . 26 Câu (3 i m) a) Thực phép tính 23 32 – [ 24 + ( 12 – )2 ] b) Tìm x, biết 3( x + ) + 72 = 42 32 c) Tìm số tự nhiên ab biết ab = 6. b B i làm...
 • 4
 • 225
 • 0

Tài liệu chuyen de 1

Tài liệu chuyen de 1
... 654) b) 1. 3.5.7.99 c) 6 .16 .11 6 .12 16 .11 996 d) 31. 41. 51. 61. 71. 81. 91 e) 11 .13 .15 .17 +23.25.27.29+ 31. 38.35.37+45.47.49. 51 f) 56.66.76.86 - 51. 61. 71. 81 Bài tập 20 Mỗi tích sau có tận chữ số ? a) 1. 2.3.4.5 .10 0 ... 55 399 19 95 19 96 - 19 91 1995 19 96 19 95 - 996 10 00 + 19 96 19 94 (1 + + + + + + 512 ) (10 1 10 2 - 10 1 10 1- 50 - 51) e) + + + + + 10 24 + 2048 d) Bài 15 ) Tìm x phép tính sau: a) (x - 21 13): 11 = 39 ... 313 1 313 1 2007 20072007 200720072007 ; b) 2008 20082008 200820082008 a) Bài 12 ) Thực phép tính sau cách nhanh nhất: 16 13 13 16 516 5 424242 + + + + + + b) 11 11 25 16 212 1 14 314 3 15 1 515 12 1 12 3...
 • 24
 • 372
 • 0

Tài liệu KIEM TRA 1 TIET 8 SINH HOC

Tài liệu KIEM TRA 1 TIET 8 SINH HOC
... I.II) 1 câu 1 câu (I III) 0.5đ câu (I.V; I.VII; I.VIII) 1. 5đ Tổng Tổng câu (I.IV) 0.5đ 1câu (II.3) 2đ câu 5đ 1câu (II .1) 1câu (II.2) 2đ 2đ câu (I.VI) 0.5đ câu 3đ câu 5đ câu 4đ câu 2đ 11 câu 10 ... hoàn nhỏ vòng tuần hoàn lớn? Thọ Tân ngày 02 tháng 11 năm 2009 Tổ trởng Chuyên môn Ngời đề Lê Hữ Ngọc Đàm Duy Thắng Đáp án Kiểm tra tiết Môn: Sinh học Câu Bài số Đáp án I Phần trắc nghiệm I C; ... sau thực trao đổi chất ) trở tâm nhĩ phải Còn máu từ mao mạch phần dới thể đợc tập trung vào tĩnh mạch chủ dới ( sau thực trình TĐC với tế bào) trở tâm nhĩ phải 1 Thọ Tân ngày 02 tháng 11 năm 2009...
 • 6
 • 168
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: tài liệu hóa học 12tài liệu toán học 12tài liệu vật lí 12tài liệu hsg hóa 12tài liệu ôn toán 12tài liệu ôn toán 12 học kì 1tài liệu ôn toán 12 học sinh giỏitài liệu sinh học 10tài liệu mỹ thuật 1tài liệu công nghệ 10tài liệu toán lớp 1tài liệu hình học 10tài liệu đại số 10tai lieu thi lop 10tài liệu ngữ văn 12Nghiên cứu việc vận dụng chính sách kế toán tại công ty cổ phần tư vấn thiết kế xây dựng Đà Nẵng.Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến mức độ công bố thông tin trong BCTC của các DN niêm yết tại SGD chứng khoán TPHCM.Phát triển cây hồ tiêu trên địa bàn huyện Chư SêBáo cáo Độc Tố Thực PhẩmGiây, thế kỉPhát triển cho vay xuất nhập khẩu tại Ngân hàng TMCP đầu tư & phát triển VN - Chi nhánh Khánh Hoà.Phát triển dịch vụ giáo dục mầm non ngoài công lập trên địa bàntả người thân trong gia đình emTỐI ƯU HÓA VỀ THỜI GIAN DỰ ÁNcác bài văn miêu tra về thầy cô giáo hay nhấtCông nghệ sản xuất vangĐỘC TỐ THỰC PHẨM HYDROCACBON THƠMPhát triển dịch vụ ngân hàng bán lẻ tại ngân hàng TMCP Đông Nam Á.Phát triển dịch vụ thẻ tại ngân hàng TMCP Á Châu, chi nhánh Đăk Lắk.PHƯƠNG PHÁP ĐỊA VẬT LÍ MINH GIẢI ĐVLGK VIEWLOGPHƯƠNG PHÁP ĐỊA VẬT LÍ MINH GIẢI ĐVLGK XÁC ĐỊNH ĐỘ RỖNG VÀ ĐỘ ÀO HÒA NƯỚCBài 22. p-ph, nhBài 20. k, khPhát triển kinh tế tư nhân thành phố Đà NẵngBài 26. Con gà