tài liệu ôn tập ancol phenol (1)

Tài liệu Ôn tập ancol- phenol docx

Tài liệu Ôn tập ancol- phenol docx
... đồng phân ứng với công thức phân tử C8H10O (đều dẫn xuất benzen) có tính chất: tách nước thu sản phẩm trùng hợp tạo polime, không tác dụng với NaOH Số lượng đồng phân ứng với công thức phân tử ... CO2 Công thức phân tử hai hiđrocacbon (biết thể tích khí đo đktc) A CH4và C2H4 B CH4và C3H4 C CH4và C3H6 D C2H6và C3H6 Câu 38: Ảnh hưởng nhóm -OH đến gốc C6H5- phân tử phenol thể qua phản ứng phenol ... NaOH Công thức cấu tạo thu gọn X A.C2H5C6H4OH C HOC6H4CH2OH B HOCH2C6H4COOH D C6H4(OH)2 Câu 22: X ancol (rượu) no, mạch hở Đốt cháy hoàn toàn 0,05 mol X cần 5,6 gam oxi, thu nước 6,6 gam CO2 Công...
 • 5
 • 403
 • 8

TÀI LIỆU ÔN TẬP HỌC KÌ 1. TOÁN 11NC

TÀI LIỆU ÔN TẬP HỌC KÌ 1. TOÁN 11NC
... Các khái niệm - Không gian mẫu, số phần tử không gian mẫu - Biến cố, kết thuận lợi biến cố - Biến cố hợp, biến cố giao, biến cố độc lập, biến cố xung khắc, biến cố đối - Các công thức xác suất ... h ọc A.Lý thuyết 1/ Chương I - Học sinh phải nắm vững định nghĩa, biểu thức tọa độ phép biến hình - Học sinh phải biết vẽ ảnh hình cho trước qua phép biến hình - Học sinh phải biết tìm tọa độ ... tính chất ứng dụng - Phép thử biến cố: Cần nắm khái niệm Phép thử, không gian mẫu phép thử, biến cố khái niệm liên quan, phép toán biến cố - Xác suất biến cố: + Định nghĩa xác suất cổ điển biến...
 • 5
 • 308
 • 1

Tài liệu ôn tập học kỳ 1 lớp 11(2010-2011)

Tài liệu ôn tập học kỳ 1 lớp 11(2010-2011)
... nguyên dương n, ta có: a) 1. 2 + 2.5 + 3.8 + … + n(3n – 1) = n2(n + 1) b) 1. 4 + 2.7 + 3 .10 + … + n(3n + 1) = n(n + 1) 2 n(3n +1) n(n +1) (n + 2) + 1) = c) + + + … + (3n – 1) = d) 1. 2 + 2.3 + 3.4 + … + ... sau, với: a) un = 2n3 – 5n +1 c) un = 3n – n b) un = 3n − 2n +1 n +1 d) u n = c) (11 n +1 + 12 2n – 1) 13 3 n2 + n + 2n + Bài Cho cấp số cộng (un) có u1 = u2 = a) Tìm công sai cấp số cộng cho b) ... tổng S = |u1| + |u2| + |u3| + ….+|u15| Chúc em học tốt design by TPNAM@.NCP.senior high school Ôn tập HKI – Toán 11 Trường THPT BC NGUYỄN CÔNG PHƯƠNG Bài 10 .Cho dãy số (un) xác định u1 = un + =...
 • 5
 • 221
 • 0

Tài liệu ôn tập HKI 12-1(2010-2011)

Tài liệu ôn tập HKI 12-1(2010-2011)
... thì: A Công suất mạch tăng lên giảm B Công suất mạch tăng C Công suất mạch không đổi D Công suất mạch giảm Câu 224: Phát biể u nào sau không đúng? Trong ma ̣ch điê ̣n xoay chiề u không phân ... trả lời sai Ý nghĩa hệ số công suất cosφ mạng điện có công suất tiêu thụ không đổi A Để tăng hiệu sử dụng điện năng, ta phải tìm cách nâng cao hệ số công suất B Hệ số công suất lớn cường độ hiệu ... vuông góc với phương truyền âm đơn vị thời gian, tính Watt mét vuông (W/m2) B lượng sóng âm truyền qua đơn vị diện tích đặt vuông góc với phương truyền âm đơn vị thời gian, tính Joule mét vuông...
 • 13
 • 157
 • 0

Tài liệu Ôn tập học kỳ 1 hình học không gian pptx

Tài liệu Ôn tập học kỳ 1 hình học không gian pptx
... c2 ) ĐS : R  Suốt ngày học bôn ba lận đận Mà không kiếm đứa tri kỷ hồng nhan Dù cho nắm giang san Lòng thấy xót xa ân hận Chúc bạn học tâp tốt đạt đƣợc nhiều ƣớc mơ,nhất kỳ thi tới ... tròn đáy hình nón cho mặt phẳng (SBC) tạo với mặt phẳng chứa đáy hình nón góc 600 Tính diện tích tam giác SBC a2 (  1) a2 & Stp  ĐS : a) Sxq  2 a3 b) V  12 a2 c) S  Bài 15 : Một hình trụ ... diện qua trục hình vuông a) Tính diện tích xung quanh diện tích toàn phần hình trụ b) Tính thể tích khối trụ 2 ĐS : a) S  4R & Stp  5R b) V =17 5  (cm3) c) S = 56 (cm2) Bài 16 : Một hình trụ có...
 • 5
 • 159
 • 0

Tài liệu Ôn tập giải tích (1) doc

Tài liệu Ôn tập giải tích (1) doc
... Tìm hàm h(x2- y2), h(1) = để tích phân đường sau không phụ thuộc đường I= ∫ AB [ ] h( x − y ) x( x + y ) dy − y ( x + y )dx với AB cung không cắt đường x2 = y2  h(x2-y2)= c h(1)=1 => c=1  h(x2-y2)= ... theo tc tích phân x=11/2: hội tụ theo tc Leibnitz Miền hội tụ (9/2,11/2] Câu Tính tích phân ∫∫ arctg ( D I= ∫∫ arctg ( D ) x + y dxdy với D hình tròn: x2+y2 ≤ ) x + y dxdy = Câu Chứng tỏ tích phân ... ÷dx +  + ÷  ∫  x + y x ÷  x + y x ÷dy (1,1)     (2,3) Câu Tính tích phân I= , theo đường cong C không qua gốc O không cắt trục tung => ko phụ thuộc đường   x y y 1 − ÷dx +  + ÷ ...
 • 29
 • 1,762
 • 3

TÀI LIỆU ÔN TẬP - PRACTICE TEST 1 ppt

TÀI LIỆU ÔN TẬP - PRACTICE TEST 1 ppt
... …………….here now A took / were B were taking / is C had taken / would have been D had taken / would be 31 The area is being promoted ……… a tourist destination A of B as C at D.for 32 We are concerned ... most recent recording has had much success, is signing autographs A whose B that C who D whom IV- Read the passage and choose the best answer: We are all destroying the earth The seas and the ... so much smoke in the air that it is unhealthy to live in many of the world’s cities In one well-known city, for example, poisonous gases from cars pollute the air so much that traffic policemen...
 • 3
 • 156
 • 0

Tài liệu ôn tập kiểm tra 1 tiết lịch sử 10

Tài liệu ôn tập kiểm tra 1 tiết lịch sử 10
... Tây Sơn Nguyễn Thời gian tồn 939 – 967 968 – 980 980 – 10 09 10 09 – 12 25 12 25 – 14 00 14 00 – 14 07 14 28 – 15 27 15 27 – 15 92 17 88 – 18 02 18 02 – 19 45 Kinh đô Cổ Loa Hoa Lư Hoa Lư Thăng Long Thăng Long ... Lê 9 81 Lê Hoàn Chống Tống thời Lý 10 75 – 10 77 Lý Thường Kiệt Chống Mông– Nguyên thời Trần Lần 1: 12 58 Lần 2: 12 85 Lần 3: 12 87 – 12 88 Khởi nghĩa Lam Sơn 14 18 – 14 27 Kháng chiến chống Xiêm 17 85 ... chống Mông - Nguyên - Chiến tranh nghĩa độc lập dân tộc - Được nhân dân ủng hộ - Có huy tài giỏi, nghệ thuật quân đặc sắc Khác - Lần 1: 12 58 Thời gian 10 75 – 10 77 - Lần 2: 12 85 - Lần 3: 12 87 – 12 88...
 • 10
 • 567
 • 2

Xem thêm