Hướng dẫn ôn tập môn ngoại ngữ kỳ thi nâng ngạch công chức năm 2016

ĐỀ CƯƠNG ÔN THI NÂNG NGẠCH CÔNG CHỨC NĂM 2013 MÔN ANH VĂN HỆ CHUYÊN VIÊN

ĐỀ CƯƠNG ÔN THI NÂNG NGẠCH CÔNG CHỨC NĂM 2013 MÔN ANH VĂN HỆ CHUYÊN VIÊN
... to Washington We stayed in this hotel A This is the hotel which we stayed in B This is the hotel that we stayed in 13 De cuong thi nang ngach cong chuc nam 2013 C This is the hotel we stayed ... De cuong thi nang ngach cong chuc nam 2013 ThS VO MINH LAM trains It is a pity, then, that the authorities are against bucking, and _(5) _it Buskers may be breaking the law, but I think that ... use wooden toothpicks to clean between our teeth after a meal De cuong thi nang ngach cong chuc nam 2013 ThS VO MINH LAM Thirdly, we should eat food that is good for our teeth and our body: milk,...
 • 14
 • 1,666
 • 3

Hướng dẫn ôn tập môn Vật lý lớp 8 học kỳ I

Hướng dẫn ôn tập môn Vật lý lớp 8 học kỳ I
... Họ tên: B i thi kiểm tra: Môn thi: Lớp: D i m L i nhận xét giáo viên Đề chẵn Họ tên: B i thi kiểm tra: Tiết Môn thi: Vật Lớp: D i m L i nhận xét giáo viên Đề lẽ I/ Phần trắc nghiệm : ( 5đ) ... kh i lợng Kg dung tích lít H i công t i thiểu để kéo gàu nớc từ d i giếng lên Biết kh i lợng riêng nớc 1000 Kg/m3 giếng sâu 12 m ( Lực tác dụng vào gàu nốc coi nh không đ i ) Đề thi học kỳ I Năm ... tử cấu tạo nên vật D Nhiệt vật thay đ i nhiệt độ vật thay đ i Câu10.Khi chuyển động nhiệt phân tử cấu tạo nên vật chậm đ i lợng d i vật tăng lên? A Nhiệt độ B Kh i lợng riêng II/ Phần tự luận(...
 • 7
 • 1,848
 • 95

Hướng dẫn ôn tập môn anh văn lớp 9 - học kỳ 2 docx

Hướng dẫn ôn tập môn anh văn lớp 9 - học kỳ 2 docx
... the 2nd SEMESTER- ENGLISH Vo Minh- THCS Tran Hung Dao - Làm tân ngữ cho đông từ: whom/that (Có thể bỏ ĐT mà nghĩa câu không thay đổi) Eg: The woman (whom/that) you met yesterday is his mother - ... vào khỏi công viên) I saw him walking in the park: Tôi nhìn thấy CV(chỉ nhìn thấy phần hành động xảy ra) V-ing ( Gerund ) REVIEW FOR the 2nd SEMESTER- ENGLISH Vo Minh- THCS Tran Hung Dao - Sau động ... đón (bằng xe ôtô) Bring about :dẫn đến, gây Go on / continute+V-ing = Keen on+ V-ing: tiếp tục To be fond of + V-ing = enjoy + V-ing To be interested in = Like +V B-EXERCISES: I.MULTIPLE CHOICE:...
 • 12
 • 967
 • 7

Hướng dẫn ôn tập môn kỹ năng sống

Hướng dẫn ôn tập môn kỹ năng sống
... Khái quát chung Kỹ sống Khái quát chung Các cách tiếp cận kỹ sống Chương 2: Kỹ tự nhận thức Nhận biết rèn luyện kỹ tự nhận thức Chương 3: Kỹ xác định giá trị Nhận biết rèn luyện kỹ xác định giá ... loại hình kỹ sống Hiểu ý nghĩa kỹ sống o Đọc TLHT: trang – 16 o Trả lời câu hỏi 1, 2, Các cách tiếp cận kỹ sống o Các nội dung cần ý: + Trình bày liên hệ thực tiễn nguyên tắc đưa kỹ sống vào thực ... thẳng Chương 7: Kỹ tìm kiếm hỗ trợ Xác định hệ thống hỗ trợ thân -2- PHẦN CÁCH THỨC ÔN TẬP Chương 1: Khái quát chung Kỹ sống Khái quát chung o Các nội dung cần ý: + Biết quan điểm kỹ sống + Phân...
 • 7
 • 1,824
 • 1

Hướng dẫn ôn tập môn xác suất và thống kê toán

Hướng dẫn ôn tập môn xác suất và thống kê toán
... môn m t cách ñ c l p v i nhau, xác su t nh n ñư c m t ñi m s ñó c ba môn ñ u Xác su t ñ thi m t môn ñư c ñi m tám 0,18; dư i ñi m tám 0,65 Xác su t c ba môn ñ u ñư c ñi m mư i 0,000343.Tính xác ... nhiên th c t kh c hai công ty thua l ch 0,1 Tìm xác su t bi n c sau ñây: a Ch có m t công ty thua l b Có nh t m t công ty làm ăn không thua l 3/ công th c xác su t ñ y ñ – công th c bayes Bài t ... ñ n Tìm xác su t m c tiêu th nh t trúng ñ n (gi thi t ñ n không th m t lúc trúng c hai m c tiêu) Bài 1.7 Hai Công ty A B kinh doanh m t m t hàng Xác su t công ty A thua l 0,2 xác su t công ty...
 • 25
 • 2,894
 • 5

hướng dẫn ôn tập môn kiểm tóan nội bộ , tóm tắc , trắc nghiệm,bài tập mẫux

hướng dẫn ôn tập môn kiểm tóan nội bộ , tóm tắc , trắc nghiệm,bài tập mẫux
... - BC kiểm toán nội bộ: Sau kết thúc kiểm toán, gửi BGĐ & Đvị đc Kiểm toán - BC kiểm toán nội hàng năm: Không muộn tháng 01 hàng năm, Ban Kiểm soát gửi báo cáo kết thực kế hoạch kiểm toán nội năm ... hoạch KT: Kế hoạch kiểm toán nội hàng năm Kế hoạch kiểm toán nội - Chuẩn bị kiểm toán - Tìm hiểu, đánh giá hệ thống kiểm soát nội - Đánh giá ban đầu rủi ro kiểm soát - Chương trình kiểm toán Thực ... duyệt kiểm tra, kiểm soát khoản giảm tr , hàng bán trả lại, d e  Phân công ko hợp lý: Cartet liên lạc, điều chỉnh hồ sơ liên lạc KH  Smith ko biết thực tế công nợ phát sinh bao nhiêu, thông tin...
 • 12
 • 5,689
 • 16

Hướng dẫn ôn tập môn quản trị rủi ro

Hướng dẫn ôn tập môn quản trị rủi ro
... thống, sx … -rủi ro theo chiều ngang : rủi ro xảy lúc bọ phận chuyên môn rủi ro nhân , rủi ro tài , rủi ro mảketing *rủi ro hệ thống rủi ro không hệ thống : -rủi ro truyền thống : rủi ro mang tính ... phục hậu rủi ro 3.các nguyên tắc quản trị rủi ro :’ 3.1 .quản trị rủi ro phải hướng vào mục tiêu: -phòng ngừa rủi ro -khắc phục rủi ro 3.2 Quản trị rủi ro phải gắn với trách nhiệm nhà quản trị : ... rủi ro tần số Thấp rủi ro ko cao ko nhiều (I) nhà quản trị rủi ro bắt buộc quan tâm đến nhóm (II)Nhà quản trị cần tập trung quản trị rủi ro nhóm mức đọ thấp nhóm (III )Tập trung quản trị rủi ro...
 • 11
 • 2,721
 • 10

Hướng dẫn ôn tập môn sinh học lớp 12

Hướng dẫn ôn tập môn sinh học lớp 12
... nh ng sinh v t hố th ch xác đ nh tu i có th suy tu i c a l p đ t ch a chúng Nêu rõ đ c m sinh gi i đ i Thái c , Ngun sinh, C sinh, Trung sinh, Tân sinh Qua rút nh n xét v s phát tri n c a sinh ... Chương 5: S phát tri n c a sinh v t Nêu rõ đ c m c a sinh gi i đ i Ngun sinh C sinh, Trung sinh Tân sinh Qua rút nh ng nh n xét v s phát tri n c a sinh gi i Hãy phân tích s ki n sau: a Lí n bò sát ... sinh thái nhóm qu n th thích nghi v i nh ng u ki n sinh thái xác đ nh, m t khu v c đ a lý có th t n t i nhi u nòi sinh thái, m i nòi chi m m t sinh c nh phù h p Nòi sinh h c nhóm qu n th kí sinh...
 • 30
 • 778
 • 3

Hướng dẫn ôn tập môn quản trị học

Hướng dẫn ôn tập môn quản trị học
... 2/- Cơ cấu quản trò theo chức : Cơ cấu sử dụng khối lượng công việc trở nên lớn, nhiệmvụ quản trò phân chia cho phận chức riêng biệt (xem hình) Ebook.VCU – www.ebookvcu.com Hướng dẫn ơn tập Ưu điểm ... họ cần nằm 10 Ebook.VCU – www.ebookvcu.com Hướng dẫn ơn tập XH người khác chấp nhận - Nhu cầu tôn trọng : Con người muốn người khác tôn trọng Nhu cầu dẫn tới thỏa mãn quyền lực, uy tín, đòa vò ... thiếy sót nguyên Ebook.VCU – www.ebookvcu.com Hướng dẫn ơn tập nhân gây tranh chấp quyền lực nhân viên - Quyền hành không phân đònh rõ ràng - Thông tin báo cáo cho Trỉnh bày quan niệm chất, thái...
 • 13
 • 642
 • 0

Ebook VCU huong dan on tap mon tac nghiep khach san du lich

Ebook VCU huong dan on tap mon tac nghiep khach san du lich
... ngvật liệu hh, vốn =tiền, khoản fải thu, fải trả: www.ebookvcu.com Ebook. VCU – Thu vien dien tu www.ebookvcu.com 1.qtrị vốn đtư XDCB: (cần qtrị 3ndung bản) *qtrị d.án đtư XDCB: -muốn qtrị đc tốt trc ... đlýdl:thông qua hthống ptiện sd đlý, ncao tình đồng đội đội ngũ lđ www.ebookvcu.com Ebook. VCU – Thu vien dien tu www.ebookvcu.com (chon a,b,d) Câu 21:trình bày rủi ro xảy mqhệ đlý dl qtrình kd: *rủi ... ncao hquả sd đội ngũ lđ dn -định mức lđ: -tchức lđ cv: +fân công lđ www.ebookvcu.com Ebook. VCU – Thu vien dien tu www.ebookvcu.com +xđ quy chế làm việc +tổ chức chỗ làm việc *đánh giá nviên: -mđích:...
 • 12
 • 237
 • 0

Tài liệu Hướng dẫn ôn tập môn Chủ nghĩa xã hội khoa học doc

Tài liệu Hướng dẫn ôn tập môn Chủ nghĩa xã hội khoa học doc
... HỎI ÔN TẬP, THẢO LUẬN CHƯƠNG I Câu hỏi ôn tập: Chủ nghĩa hội khoa học gì? Nó hiểu theo nghĩa? Vị trí chủ nghĩa hội khoa học hệ thống lý luận chủ nghĩa Mác Lênin? Đối tượng nghiên cứu chủ nghĩa ... triết học Mác - Lênin chủ nghĩa hội khoa học? Hai môn học có quan hệ với nào? Ý nghĩa nghiên cứu chủ nghĩa hội khoa học Việt Nam nay? CÂU HỎI ÔN TẬP VÀ THẢO LUẬN CHƯƠNG II Câu hỏi ôn tập: ... học? Trang c Chủ nghĩa hội khao học có trình phát triển nào? Câu hỏi thảo luận: 1.Tại nói chủ nghĩa hội không tưởng ba tiền đề lý luận chủ nghĩa hội khoa học? 2.Tại nói đời chủ nghĩa Mác...
 • 36
 • 901
 • 15

Tài liệu Hướng dẫn ôn tập môn học EE2000 TÍN HIỆU VÀ HỆ THỐNG pptx

Tài liệu Hướng dẫn ôn tập môn học EE2000 TÍN HIỆU VÀ HỆ THỐNG pptx
... ta có đặc tính biên độ đặc tính pha hàm thực phụ thuộc tần số tín hiệu vào Khi nói tới tính chất lọc tín hiệu, ta quan tâm tới đặc tính biên độ Một tín hiệu hệ thống “cho qua” nghĩa hệ số khuếch ... nhân tín hiệu, dịch thời gian, co giãn đảo thời gian) để biểu diễn tín hiệu thông qua tín hiệu (Bài tập 7, 15-16, thực hành số 1) Nhận biết rõ đặc điểm chung hệ thống, phân loại hệ thống: - Hệ ... niệm tín hiệu hệ thống Đọc vẽ sơ đồ tín hiệu, nhận biết đặc điểm (về thời gian, biên độ tần số ) phân loại tín hiệu (qua mô tả toán học sơ đồ): - Tín hiệu thực (real-value signal), tín hiệu phức...
 • 5
 • 1,015
 • 20

Xem thêm

Từ khóa: hướng dẫn ôn tập môn ngữ văn 12huong dan on tap mon anh van 9hoc ky iihướng dẫn ôn tập môn vật lý lớp 8 học kỳ ihướng dẫn ôn tập môn triết học mác lêninhướng dẫn ôn tập môn vật lý lớp 12hướng dẫn ôn tập môn lịch sửhướng dẫn ôn tập môn kinh tế chính trịhướng dẫn ôn tập môn tâm lý học đại cươngtài liệu hướng dẫn ôn tập môn hành chínhtài liệu hướng dẫn ôn tập môn tư tưởng hồ chí minhhướng dẫn ôn tập môn tin học văn phònghướng dẫn ôn tập môn sinh học lớp 12hướng dẫn ôn tập môn xác suất thống kêhướng dẫn ôn tập môn tư tưởng hồ chí minhhướng dẫn ôn tập môn toánĐề thi học sinh giỏi môn Toán lớp 11(có đáp án)Đề án quản trị kinh doanh Thực trạng và giải pháp cho ngành dệt may Việt Nam trong chuỗi giá trị toàn cầuTính toán và thiết kế Boost Converterbao cao nguyen ly bao quan thuc phamCọc chịu tải trọng dọc trục Plaxis 2DHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 0)HU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 3) HH SC GC KET CAU BE TONGHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 4) HH SC GC KET CAU THEPHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 5) HH SC GC KET CAU GACHHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 6) HH SC GC KET CAU MONGỨng dụng GIS đánh giá biến động sử dụng đất quận Cẩm Lệ thành phố đà nẵng giai đoạn 2010 2015TIENG ANH CHUYEN NGANH MAYSách Tiếng Trung 1Bài 12. Nhật Bản giữa thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XXĐỀ THI THỬ MÔN VẬT LÝbài tập Vat ly nguyen tuBài 10. Bài thơ về tiểu đội xe không kínhKẾ HOẠCH HỘI THI GV DẠY GIỎI CẤP TRƯỜNG 2017-2018Tuần 3. So sánh. Dấu chấmTuần 6. Ôn chữ hoa: D, Đ