Tính chuẩn tắc của họ hàm phân hình một biến và bài toán duy nhất đối với đa thức vi phân

Tính chuẩn tắc của họ hàm phân hình một biến bài toán duy nhất đối với đa thức vi phân

Tính chuẩn tắc của họ hàm phân hình một biến và bài toán duy nhất đối với đa thức vi phân
... ã ã ã (f nk )(tk ) + I tr õ uI (z) tr D nI , njI , tjI số ổ tọ I = nI + k v=1 tvI k v=1 nvI ...
 • 34
 • 229
 • 0

Định lý bốn điểm đối với hàm phân hình tính chuẩn tắc của họ các ánh xạ phân hình nhiều biến

Định lý bốn điểm đối với hàm phân hình và tính chuẩn tắc của họ các ánh xạ phân hình nhiều biến
... tương ứng với tiêu chuẩn họ chuẩn tắc ánh xạ chỉnh hình Đó cầu nối thuyết Nevanlinna thuyết họ chuẩn tắc ánh xạ chỉnh hình Nhiều tiêu chuẩn chuẩn tắc cho họ ánh xạ chỉnh hình, phân hình điều ... niệm họ chuẩn tắc ánh xạ phân hình vào không gian xạ ảnh phức: Định nghĩa 3.1.1 Họ ánh xạ phân hình {fk }∞ miền D Cm k=1 vào CP n gọi hội tụ phân hình D đến ánh xạ phân hình f từ D vào CP n với ... tiêu chuẩn họ chuẩn tắc ánh xạ chỉnh hình Như vậy, tiêu chuẩn họ chuẩn tắc ánh xạ có liên quan mật thiết với tiêu chuẩn ánh xạ nghiên cứu từ công cụ thuyết Nevanlinna Cho f ánh xạ phân hình miền...
 • 24
 • 113
 • 0

Vấn đề duy nhất đối với đơn thức sai phân của hàm phân hình P Adic

Vấn đề duy nhất đối với đơn thức sai phân của hàm phân hình P Adic
... 19 nh lớ Nevanlinna Cartan p- adic 21 Vn nht i vi n thc sai phõn ca hm phõn hỡnh p- adic 2.1 31 Phõn b giỏ tr ca n thc sai phõn ca hm phõn hỡnh p- adic ... nghiờn cu : VN DUY NHT I VI N THC SAI PHN CA HM PHN HèNH P- ADIC õy l mt cú tớnh thi s ca gii tớch p- adic Ngoi phn m u v ti liu tham kho lun gm: Chng Phõn b giỏ tr ca hm phõn hỡnh p- adic v ng cong ... [8] ng cong chnh hỡnh p- adic f : Cp Pn (Cp ) c gi l khụng suy bin tuyn tớnh nu nh ca f khụng c cha mt siờu phng bt kỡ no ca Pn (Cp ) ng cong chnh hỡnh p- adic f : Cp P1 (Cp ) gi l khỏc hng nu...
 • 56
 • 306
 • 1

nghiên cứu tổng hợp vật liệu MOFs khảo sát hoạt tính xúc tác của chúng trong phản ứng paal knorr

nghiên cứu tổng hợp vật liệu MOFs và khảo sát hoạt tính xúc tác của chúng trong phản ứng paal knorr
... vi nghiên cứu: Do MOFs có nhiều ứng dụng nhiều lĩnh vực khác việc nghiên cứu tổng hợp MOFs quan tâm Vì thế, tác giả chọn đề tài nghiên cứu tổng hợp vật liệu MOFs khảo sát hoạt tính xúc tác chúng ... tính xúc tác chúng phản ứng Paal- Knorr  Mục tiêu ề tài: Tổng hợp MOF-118 Phân tích cấu trúc Khảo sát hoạt tính xúc tác phản ứng Paal- Knorr  Phư ng pháp nghiên cứu: Tổng hợp vật liệu MOF-118 phương ... như: Nghiên cứu tổng hợp MOF-5 ứng dụng làm xúc tác cho phản ứng ankyl hóa đăng tạp chí Applied catalysis A có số IF > 3,5 Nghiên cứu tổng hợp MOF-5, MOF-199 ứng dụng làm xúc tác cho phản ứng...
 • 67
 • 520
 • 1

Phân bố giá trị đối với đơn thức vi phân của hàm phân hình PAdic

Phân bố giá trị đối với đơn thức vi phân của hàm phân hình PAdic
... Chương Phân bố giá trị đơn thức vi phân hàm phân hình p-adic Phân bố giá trị đơn thức vi phân hàm phân hình p-adic vấn đề mẻ Năm 2008, Ojeda [11] người xét phân bố giá trị f n f ′ với f hàm phân hình ... đơn thức vi phân hàm phân hình p-adic Ngồi phần mở đầu tài liệu tham khảo luận văn gồm: Chương Phân bố giá trị hàm phân hình p-adic Chương Phân bố giá trị đơn thức vi phân hàm phân hình p-adic ... 13 Phân bố giá trị đơn thức vi phân hàm phân hình p-adic 15 2.1 Giả thuyết Hayman p - adic 16 2.2 Phân bố giá trị đơn thức vi phân hàm phân hình p-adic ...
 • 42
 • 206
 • 0

Phân bố giá trị vấn đề xác định duy nhất đối với đạo hàm của hàm phân hình P ADIC

Phân bố giá trị và vấn đề xác định duy nhất đối với đạo hàm của hàm phân hình P ADIC
... ĐẠI HỌC THÁI NGUN TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM TRẦN QUANGVINH PHÂN BỐ GIÁ TRỊ VÀ VẤN ĐỀ XÁC ĐỊNH DUY NHẤT ĐỐI VỚI ĐẠO HÀM CỦA HÀM PHÂN HÌNH P - ADIC Chun ngành: Tốn Giải tích Mã số: 60.46.01.02 ... theo chu©n p- adic ta câ tr÷íng sè Qp K½ hi»u Cp = Qp l  bê sung cõa bao âng ¤i sè cõa Qp Ta gåi Cp l  tr÷íng sè phùc p- adic Chu©n tr¶n Cp ÷đc mð rëng tü nhi¶n cõa chu©n p- adic tr¶n Qp Số hóa ... thuy¸t ph¥n bè gi¡ trà cõa h m ph¥n h¼nh p- adic Số hóa trung tâm học liệu http://lrc.tnu.edu.vn/ 17 Ch÷ìng Ph¥n bè gi¡ trà v  v§n · x¡c ành nh§t èi vỵi ¤o h m cõa h m ph¥n h¼nh p- adic Ph¥n...
 • 44
 • 227
 • 1

tác động của tăng trưởng kinh tế - xã hội hội nhập quốc tế đối với sự hình thành phát triển của thị trường chứng khoán việt nam

tác động của tăng trưởng kinh tế - xã hội và hội nhập quốc tế đối với sự hình thành và phát triển của thị trường chứng khoán việt nam
... toàn thị trường tài sở phát triển TTCK, hệ thống ngân hàng thương mại định chế tài khác TÁC ĐỘNG CỦA TĂNG TRƯỞNG KINH TẾ - XÃ HỘI VÀ HỘI NHẬP QUỐC TẾ ĐỐI VỚI SỰ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CỦA THỊ TRƯỜNG ... thị trường III TÁC ĐỘNG CỦA HỘI NHẬP KINH TẾ QUỐC TẾ ĐẾN SỰ PHÁT TRIỂN CỦA TTCK VIỆT NAM Học viên thực hiện: Nguyễn Ngọc Bình Bài thu hoạch học phần Cam kết hội nhập Theo kết đàm phán, Việt Nam ... hoạch học phần Bản chất kinh tế - hội TTCK Bản chất kinh tế - hội TTCK quan hệ kinh tế - hội, CK trở thành hàng hoá quy định Về thực chất, CK giá trị nội tại, chúng chứng xác nhận mặt pháp...
 • 10
 • 327
 • 0

luận văn quản trị nhân lực Vận dụng lý thuyết về phân tích công việc, hãy mô tả công việc của bản thân mình rồi nêu lên tiêu chuẩn thực hiện công việc yêu cầu công việc đối với người thực hiện.

luận văn quản trị nhân lực Vận dụng lý thuyết về phân tích công việc, hãy mô tả công việc của bản thân mình rồi nêu lên tiêu chuẩn thực hiện công việc và yêu cầu công việc đối với người thực hiện.
... điểm công việc, làm sở cho việc xây dựng bảng tả công việc bảng tiêu chuẩn công việc. - Bảng tả công việc văn liệt kê quyền hạn trách nhiệm thực công việc, mối quan hệ báo cáo thực công việc, ... sở thích người thực công việc Bảng tả công việc bảng tiêu chuẩn công việc sử dụng làm thông tin sở cho việc tuyển lựa, chọn lọc đào tạo nhân viên, đánh giá việc thực công việc trả công lao ... việc công việc, thủ tục xác định quyền hạn, trách nhiệm, kỹ theo yêu cầu công việc làm sở xác định cho việc quản trị nhân nhằm thực công việc cách tốt Phân tích công việc cung cấp thông tin yêu cầu, ...
 • 14
 • 266
 • 0

Tính trơn của nghiệm suy rộng của bài toán hỗn hợp đối với hệ phương trình Schrodinger trong hình trụ với đáy là miền với biên không trơn

Tính trơn của nghiệm suy rộng của bài toán hỗn hợp đối với hệ phương trình Schrodinger trong hình trụ với đáy là miền với biên không trơn
... Tính trơn nghiệm suy rộng toán hỗn 22 hợp hệ phương trình schrödinger hình trụ với đáy miền với biên không trơn 2.1 Đặt toán 22 2.2 Sự tồn nghiệm suy rộng 26 2.3 Tính trơn nghiệm suy rộng theo ... gồm không gian hàm Chương 2: nội dung luận văn trình bày cách đặt toán hỗn hợp hệ phương trình schrödinger trụ với đáy miền với biên không trơn; trình bày nghiệm suy rộng, tồn nghiệm suy rộng; ... đáy miền với biên không trơn 7 Mục đích nghiên cứu Mục đích luận văn nghiên cứu tính trơn nghiệm suy rộng toán hỗn hợp hệ phương trình schrödinger trụ với đáy miền với biên không trơn, nhận...
 • 46
 • 119
 • 0

hình Đặc khu kinh tế của Trung Quốc bài học kinh nghiệm đối với Việt Nam.doc

Mô hình Đặc khu kinh tế của Trung Quốc và bài học kinh nghiệm đối với Việt Nam.doc
... chung hình Đặc khu kinh tế giới Chơng II : hình Đặc khu kinh tế Trung Quốc Chơng III: Kinh nghiệm xây dựng Đặc khu kinh tế Trung Quốc số kiến nghị nhằm phát triển hình Đặc khu kinh tế Việt ... nghiệm xây dựng Đặc khu kinh tế Trung Quốc số kiến nghị nhằm phát triển hình Đặc khu kinh tế Việt Nam 79 I Kinh nghiệm xây dựng hình Đặc khu kinh tế Trung Quốc Nắm vững tình hình nớc xu hớng ... Giới thiệu chung hình Đặc khu kinh tế giới I Khái quát Đặc khu kinh tế: Lịch sử hình thành Đặc khu kinh tế giới: Trong lịch sử phát triển kinh tế giới, Đặc khu kinh tế (ĐKKT) đợc hình thành từ...
 • 104
 • 1,308
 • 20

Nghiên cứu tính đặt đúng của bài toán Cauchy - Dirichlet đối với phương trình parabolic cấp hai

Nghiên cứu tính đặt đúng của bài toán Cauchy - Dirichlet đối với phương trình parabolic cấp hai
... trình parabolic cấp hai Đối tượng, phương pháp, phạm vi nghiên cứu 2.1 Đối tượng nghiên cứu Đối tượng nghiên cứu toán biên ban đầu thứ phương trình parabolic cấp hai 2.2 Phương pháp nghiên cứu ... tâm đến môn phương trình đạo hàm riêng 3.2 Nhiệm vụ khoá luận Với mục đích đặt ra, nhiệm vụ nghiên cứu khoá luận nghiên cứu tính đặt toán Cauchy Dirichlet phương trình parabolic cấp hai 3.3 Những ... uxi v + cuvdx, với u , v ∈ H (U ) U i , j =1 i, j i =1 21 CHƯƠNG TÍNH ĐẶT ĐÚNG CỦA BÀI TOÁN CAUCHY DIRICHLET ĐỐI VỚI PHƯƠNG TRÌNH PARABOLIC CẤP HAI 2.1 Mở đầu 2.1.1 Thiết lập toán Giả sử U tập...
 • 32
 • 324
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: phân bố giá trị và vấn đề xác định duy nhất đối với đạo hàm của hàm phân hình p adictong quan ve viec phan tich hoat dong giao dich cua nha dau tu mo hinh tai mot so nuoc va bai hoc kinh nghiem doi voi vntình hình ngăn ngừa và hạn chế rủi ro đối với hàng xuất khẩu việt nam trong thời gian quatình hình sử dụng cccn ở một số nước trên thế giới và bài học kinh nghiệm đối với việt namtình hình sản xuất và yêu cầu kỹ thuật đối với máy làm đất trồng mía trên thế giới và việt namđẩy mạnh công tác nghiên cứu thị trường là một việc làm cần thiết đầu tiên đối với bất cứ một công ty nào muốn tham gia kinh doanh xuất khẩu vào thị trường quốc tếmô hình khai thác và khả năng cạn kiệt đối với nguồn tàicác phép tính đối với đa thứccần phải có sự đa dạng hoá các hình thức và biện pháp phổ biến và giáo dục pháp luật đối với ttnii tự do hóa tài chính theo wto của một số nước và bài học kinh nghiệm đối với việt namhàm s mu t nhiên và bài toán lãi sut képthực tiễn phát triển hàng không của một nước trên thế giới và bài học kinh nghiệm đối với việt namnghiệm xóa đói giảm nghèo của các nước khu vực và bài học kinh nghiệm đối với việt namđặc điểm của hoạt động giáo dục pháp luật và quản lý nhà nước đối với hoạt động giáo dục pháp luật ở đô thịcác biện pháp bảo toàn tài sản đối với doanh nghiệp htx lâm vào tình trạng phá sảnĐề thi học sinh giỏi môn Toán lớp 11(có đáp án)Đề án quản trị kinh doanh Thực trạng và giải pháp cho ngành dệt may Việt Nam trong chuỗi giá trị toàn cầuHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 0)Hướng dẫn giải đề thi Luật thương mại quốc tếBài giảng robot công nghiệpHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 2) DANH GIA HIEN TRANG CONG TRINHHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 4) HH SC GC KET CAU THEPHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 6) HH SC GC KET CAU MONGbài giảng Quản trị công nghệTuần 15 giáo án lớp 3 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinhỨng dụng GIS đánh giá biến động sử dụng đất quận Cẩm Lệ thành phố đà nẵng giai đoạn 2010 2015hop dong xnk hang hoaPHƯƠNG PHÁP TƯ DUY GIẢI TOÁN TRẮC NGHIỆMThuyet dong hoc phan tu chat khiBài 10. Bài thơ về tiểu đội xe không kínhBài 10. Đồng chíBài 8. Biết ơn thương binh, liệt sĩTuần 3. So sánh. Dấu chấmTuần 5. Người lính dũng cảmSKKN PP Graph trong dạy học Hóa học