26 my hairiest adventure

my hairiest adventure iLLegaL eagle

my hairiest adventure iLLegaL eagle
... of my hand Then I splashed it onto my face and rubbed it all over I covered my face, my neck, and the back of my hands It felt cool and creamy And it did have a sweet smell, a little like my ... raised my eyes to my hair My dark blond hair, so soft and wavy So unlike the disgusting patch of spikey black hair on my hand I felt sick My stomach hurtled up to my throat I forced back my feeling ... of my life? I can’t let my friends see this They’ll call me Hairy Larry forever That’s how I’ll be known for the rest of my life! A panicky sob escaped my throat Got to calm down, I warned myself...
 • 68
 • 58
 • 0

bài 26 mỹ thuật Ý thời kì Phục Hưng

bài 26 mỹ thuật Ý thời kì Phục Hưng
... KHÁI QUÁT: II CÁC GIAI ĐOẠN PHÁT TRIỂN CỦA MỸ THUẬT Ý THỜI KÌ PHỤC HƯNG III.ĐẶC ĐIỂM MỸ THUẬT Ý THỜI KÌ PHỤC HƯNG:  - Mỹ thuật Thời Phục Hưng thường dùng đề tài tôn giáo để tái tạo khung cảnh ... TRIỂN CỦA MỸ THUẬT Ý THỜI KÌ PHỤC HƯNG 1.GIAI ĐOẠN THỨ NHẤT (TK XIV): 2.GIAI ĐOẠN TIỀN PHỤC HƯNG (TK XV) 3.GIAI ĐOẠN PHỤC HƯNG CƯC THỊNH (TKXVI) 1.GIAI ĐOẠN THỨ NHẤT (TK XIV): - Mỹ thuật giai đoạn ... trào Phục Hưng làm sống lại hưng thịnh văn hóa Hi Lạp La Mã cổ đại lĩnh vực, có mỹ thuật Phong trào xuất lần Ý sau lan sang nước khác I.VÀI NÉT KHÁI QUÁT: II CÁC GIAI ĐOẠN PHÁT TRIỂN CỦA MỸ THUẬT...
 • 10
 • 1,231
 • 16

bài 26 mỹ thuật Ý thời kì Phục hưng

bài 26 mỹ thuật Ý thời kì Phục hưng
... I.VÀI NÉT KHÁI QUÁT: II CÁC GIAI ĐOẠN PHÁT TRIỂN CỦA MỸ THUẬT Ý THỜI KÌ PHỤC HƯNG III.ĐẶC ĐIỂM MỸ THUẬT Ý THỜI KÌ PHỤC HƯNG:  - Mỹ thuật Thời Phục Hưng thường dùng đề tài tôn giáo để tái tạo khung ... CỦA MỸ THUẬT Ý THỜI KÌ PHỤC HƯNG: (Thảo luận nhóm,5 phút) 1.GIAI ĐOẠN THỨ NHẤT (TK XIV): NHÓM 2.GIAI ĐOẠN TIỀN PHỤC HƯNG (TK XV) NHÓM 3.GIAI ĐOẠN PHỤC HƯNG CƯC THỊNH (TKXVI) NHÓM III.ĐẶC ĐIỂM MỸ ... Phong trào Phục Hưng làm sống lại hưng thịnh văn hóa Hi Lạp La Mã cổ đại lĩnh vực, có mỹ thuật Phong trào xuất lần Ý sau lan sang nước khác  Phục hưng gì?  Phong trào phục hưng ý nghĩa gì?...
 • 17
 • 1,147
 • 6

Tiết 26: Mỹ thuật Ý thời kỳ phụchung

Tiết 26: Mỹ thuật Ý thời kỳ phụchung
... đoạn mỹ thuật Phục hưng I-ta-li-a Thái độ: Học tập nghiêm túc, tìm hiểu mỹ thuật giới VÀI NÉT VỀ MỸ THUẬT I-TA-LI-A THỜI PHỤC HƯNG Câu hỏi Mục đích mỹ thuật phục hưng I-ta-li-a gì? Mỹ thuật ... VỀ MỸ THUẬT I-TA-LI-A THỜI PHỤC HƯNG Thảo luận: Hãy tìm nét tiêu biểu giai đoạn mỹ thuật Phục hưng I-ta-li-a? VÀI NÉT VỀ MỸ THUẬT I-TA-LI-A THỜI PHỤC HƯNG I CÁC GIAI ĐOẠN PHÁT TRIỂN CỦA MỸ THUẬT ... Ngày 14/3/2008 Tiết 26 – Bài 26 THƯỜNG THỨC MỸ THUẬT VÀI NÉT VỀ MỸ THUẬT I-TA-LI-A THỜI PHỤC HƯNG I MỤC TIÊU BÀI HỌC Kiến thức: Hiểu sơ lược đời phát triển mỹ thuật I-ta-li-a thời Phục hưng Kỹ...
 • 26
 • 868
 • 0

Tiết 26: Mỹ thuật Ý thời kỳ Phục hưng

Tiết 26: Mỹ thuật Ý thời kỳ Phục hưng
... PIETA RA-PHA-EN CATHERINE MADDALENA III Một vài đặc điểm mỹ thuật Ý thời kỳ Phục Hưng: CH: Hãy nêu vài đặc điểm mỹ thuật Ý thời kỳ Phục Hưng? -Dùng chủ đề tôn giáo , nhân vật kinh thánh, thần ...  Phục Hưng gì?  Phong trào PH khởi đầu đâu?  Thể loại Nghệ thuật phát triển phong trào PH? I .Phục hưng ? - Phục Hưng khôi phục làm hưng thịnh văn hóa HI LẠP, LA MÃ - Ý nôi phong trào Phục Hưng ... thạch Xi măng,gạch nung Bài 26: Thường thức mỹ thuật VÀI NÉT VỀ MỸ THUẬT Ý (I-TA-LI-A) THỜI KỲ PHỤC HƯNG TRÒ CHƠI: Truy Tìm Báu Vật Câu 1: Câu 3: Câu Mỹ 4: Câu Câu 2: 5: thuật Cổ CôngPac-tê-nông...
 • 25
 • 763
 • 0

TUAN 26 (My Ha)

TUAN 26 (My Ha)
... để tiết sau học - Nhận xét tiết học PPCT: 26 -Tham gia trò chơi 3’ -HS nêu -Lắng nghe SINH HOẠT LỚP SINH HOẠT CUỐI TUẦN I Nhận định: Đã học ppct tuần 26 Có học chuẩn bị đến lớp Còn vài HS thường ... loại đèn giao thông - đèn xanh, đèn đỏ, đèn vàng GV nhận xét, tuyên dương Các hoạt động DH mới: 26 Giới thiệu bài: Cảm ơn xin lỗi  Hoạt động 1: Làm tập Mục tiêu: Nêu cần nói cảm ơn, xin lỗi ... Bài (dòng 1) -Mục tiêu: Nhận biết thứ tự số học HS thảo luận, điền số vào ô trống Đọc số 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 Gọi nêu yêu cầu bài: 36 Chia lớp nhóm – Hướng dẫn nhóm làm Nhận xét,...
 • 17
 • 196
 • 0

bài 26:mỹ thuật ý thời kì phục hưng

bài 26:mỹ thuật ý thời kì phục hưng
... Nước nôi đỉnh cao sáng chói văn hóa Phục hưng mà hào quang đến ngày + Phong trào Phục hưng với ý nghóa khôi phục làm cho hưng thònh văn hóa Hy Lạp, La Mã cổ đại + Thời Phục hưng thời khoa ... hưng thời khoa học – kó thuật, văn học – nghệ thuật phát triển mạnh, đặt biệt Mó thuật 1) Giai đoạn đầu ( kỉ XIV ) +Với hai trung tâm lớn: Phơ-lo-răng-xơ Xiên-nơ +Thời mở đầu đánh dấu cho ... xi Lê ô na đờ Vanh xi II/ ĐẶC ĐIỂM MĨ THUẬT PHỤC HƯNG •Thường khai thác chủ đề tôn giáo, nhân vật kinh thánh thần thoại tái tạo khung cảnh sống người đương thời • Hình ảnh người thể có tỉ lệ cân...
 • 24
 • 980
 • 0

Giáo án Mỹ Thuật 6 (Tiết 26– 27)

Giáo án Mỹ Thuật 6 (Tiết 26– 27)
... in hoa nét nét đậm báo, tạp chí … cắt, dán ngắn vào giấy - Làm tiếp lớp - Chuẩn bị học sau TIẾT 27 : BÀI: Mẫu Có Hai Đồ Vật (Tiết 1: vẽ hình) I MỤC TIÊU BÀI HỌC: ... tiết - HS quan sát mẫu điều chỉnh để vẽ hình ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HỌC TẬP - GV để vài cạnh mẫu - HS nhận xét bố cục, hình vẽ, tỉ hướng dẫn HS : lệ, tự đánh giá vẽ Bài tập nhà: - Tự bày mẫu: Cái ấm ... thanh, nét đậm + Các chữ giống phải kẻ thống + Các nét thanh, nét đậm dòng chữ phải thống nhất, tránh chỗ to, chỗ nhỏ HƯỚNG DẪN HỌC SINH LÀM BÀÌ - GV tìm dòng chữ ngắn cho HS - HS phân khoảng chữ,...
 • 3
 • 501
 • 0

Giáo án Mỹ Thuật 8 (Tiết 26– 27)

Giáo án Mỹ Thuật 8 (Tiết 26– 27)
... Hướng dẫn HS tập vẽ đáng người + Hướng dẫn HS vẽ hình dáng chung - GV yêu cầu HS làm mẫu số động tác cho lớp nhận hình dáng chung động tác - GV nhắc nhở HS vẽ cần ý vẽ hình dáng chung cho để thể ... 27 : – Vẽ theo mẫu TẬP VẼ DÁNG NGƯỜI I/ MỤC TIÊU: 1/ Kiến thức: Học sinh nắm bắt đặc điểm vóc dáng người tỷ lệ thể người hoạt động khác nhau, nắm bắt phương pháp vẽ dáng người 2/ Kỹ năng: Học ... tỷ lệ đầu, mình, chân, tay phù hợp với động tác II/ Cách vẽ dáng người 1/ Vẽ chung hình dáng - HS làm mẫu số động tác lớp nhận hình dáng chung động tác 2/ Vẽ nét - Quan sát GV phân tích mẫu hướng...
 • 4
 • 748
 • 8

Tài liệu Mỹ thuật lớp 1 - Tiết 26 - Bài : Vẽ chim và hoa pdf

Tài liệu Mỹ thuật lớp 1 - Tiết 26 - Bài : Vẽ chim và hoa pdf
... I: Mục tiêu học - Giúp hs hiểu nội dung vẽ chim hoa - Vẽ tranh có chim hoa II: Chuẩn bị - GV: Tranh, ảnh chim hoa - Bài vẽ hs HS: Đồ dùng học tập III: Tiến trình dạy-học Thời Nội ... dẫn em HS lắng nghe vẽ chim hoa ghi nhớ GV vẽ mẫu lên bảng cho hs quan sát Vẽ hình: Vẽ chim hoa Vẽ màu: Vẽ màu theo ý thích 7’ HS quan sát cách vẽ bảng 2: Hướng dẫn cách vẽ Trước thực hành gv ... xuống lớp hướng dẫn hs vẽ HS quan sát Có thể vẽ vườn hoa học tập nhiều chim Vẽ thêm hình ảnh phụ cho sinh động Nhắc hs vẽ nhiều loại HS thực hành hoa , chim khác 3: Thực hành 22’ Chú ý vẽ vừa...
 • 4
 • 415
 • 0

my thuat 3 - tuan 26

my thuat 3 - tuan 26
... Dặn dò: (1’) - Chuẩn bị sau: Bài 27:Vẽ theo mẫu: Lọ hoa + Mang đầy đủ dụng cụ học vẽ GV: Nguyễn Thị Thu Sương - Hs ý quan sát Hoạt động - HS hoạt động cá nhân - Tự chọn vật để vẽ - Vẽ màu theo ... mình… + Vẽ phận sau như: tai, chân, đuôi… + Vẽ màu - Gv giới thiệu tranh bạn Hs năm trước Hoạt động 3( 20’) Thực hành - Gv nhắc Hs vẽ khổ giấy - Gv bao quát lớp kịp thời hướng dẫn cho em yếu, hướng ... lưu ý: - Tạo dáng cho vật như: đi, đứng, chạy nhảy cho sinh động - Vẽ thêm hình ảnh phụ cho tranh sinh động cỏ… - Vẽ màu theo vật vẽ màu theo ý thích, màu có đậm có nhạt, bật hình vật - Gv minh...
 • 2
 • 187
 • 0

Xem thêm