GIÁ TRỊ KHOA HỌC và CÁCH MẠNG vủa CHỦ NGHĨA Mác

BẢN CHẤT KHOA HỌC CÁCH MẠNG CỦA CHỦ NGHĨA MÁC - LÊNIN CHỦ NGHĨA XÃ HỘI THỜI KỲ ĐỔI MỚI Ở VIỆT NAM

BẢN CHẤT KHOA HỌC VÀ CÁCH MẠNG CỦA CHỦ NGHĨA MÁC - LÊNIN VÀ CHỦ NGHĨA XÃ HỘI THỜI KỲ ĐỔI MỚI Ở VIỆT NAM
... rời chất cách mạng khoa học chủ nghĩa Mác - Lênin tách rời tính cách mạng với tính khoa học thực tiễn xây dựng chủ nghĩa hội Có thể nói, học thuyết chủ nghĩa hội, thời kỳ độ khả xây dựng chủ ... nghĩa hội Vấn đề thân lý luận chủ nghĩa Mác- Lênin chủ nghĩa hội thời kỳ độ xây dựng chủ nghĩa hội Vấn đề nằm chỗ có nhận thức thật đắn chất khoa học cách mạng chủ nghĩa Mác Lênin biết ... chủ nghĩa Mác- Lênin nằm chất khoa học cách mạng thân học thuyết Từ thực tiễn đổi chủ nghĩa hội Việt Nam, viết nêu vài ý kiến với hy vọng góp phần vào việc làm sáng tỏ vấn đề Chủ nghĩa Mác- Lênin, ...
 • 9
 • 5,800
 • 63

Báo cáo nghiên cứu khoa học: "BẢN CHẤT KHOA HỌC CÁCH MẠNG CỦA CHỦ NGHĨA MÁC - LÊNIN CHỦ NGHĨA XÃ HỘI THỜI KỲ ĐỔI MỚI Ở VIỆT NAM" doc

Báo cáo nghiên cứu khoa học:
... rời chất cách mạng khoa học chủ nghĩa Mác - Lênin tách rời tính cách mạng với tính khoa học thực tiễn xây dựng chủ nghĩa hội Có thể nói, học thuyết chủ nghĩa hội, thời kỳ độ khả xây dựng chủ ... nghĩa hội Vấn đề thân lý luận chủ nghĩa Mác- Lênin chủ nghĩa hội thời kỳ độ xây dựng chủ nghĩa hội Vấn đề nằm chỗ có nhận thức thật đắn chất khoa học cách mạng chủ nghĩa Mác - Lênin biết ... chủ nghĩa hội không qua giai đoạn phát triển tư chủ nghĩa phận quan trọng chủ nghĩa Mác- Lênin học thuyết khoa học cách mạng, học thuyết Mác - Lênin đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ cách mạng thời...
 • 4
 • 1,298
 • 5

Luận văn ths bản chất khoa học cách mạng của chủ nghĩa mác Lênin chủ nghĩa xã hội thời kỳ đổi mới ở Việt Nam

Luận văn ths bản chất khoa học và cách mạng của chủ nghĩa mác Lênin và chủ nghĩa xã hội thời kỳ đổi mới ở Việt Nam
... chủ nghĩa hội giữ nguyên giá trị, sở lý luận, kim nam cho hành động đường xây dựng chủ nghĩa hội Vấn đề thân lý luận chủ nghĩa Mác- Lênin chủ nghĩa hội thời kỳ độ xây dựng chủ nghĩa hội ... từ chất khoa học cách mạng chủ nghĩa Mác- Lênin Trung thành với chất khoa học cách mạng chủ nghĩa Mác- Lênin, định Đảng ta lãnh đạo nhân dân ta xây dựng thành công chủ nghĩa hội thời kỳ đổi ... nói, học thuyết chủ nghĩa hội, thời kỳ độ khả xây dựng chủ nghĩa hội không qua giai đoạn phát triển tư chủ nghĩa phận quan trọng chủ nghĩa Mác- Lênin học thuyết khoa học cách mạng, học...
 • 10
 • 166
 • 1

Bản chất khoa học cách mạng - cội nguồn sức sống của triết học mác, chủ nghĩa mác

Bản chất khoa học và cách mạng - cội nguồn sức sống của triết học mác, chủ nghĩa mác
... quan điểm chất khoa học cách mạng cội nguồn sức mạnh chủ nghĩa Mác, triết học Mác, thống biện chứng tính khoa học với tính cách mạng cội nguồn thắng lợi cách mạng, nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã ... với tính khoa học Điều rõ ràng là, chất khoa học cách mạng cội nguồn sức sống chủ nghĩa Mác, triết học Mác, thống biện chứng tính khoa học với tính cách mạng hoạt động thực tiễn cội nguồn thắng ... là, chất chủ nghĩa Mác, triết học Mác nên tính khoa học tính cách mạng gắn bó chặt chẽ với nhau, tồn không tách rời Khi khẳng định chất khoa học cách mạng (ta thường không nói chất cách mạng khoa...
 • 4
 • 618
 • 3

Chứng minh giá trị khoa học tính thời đại của lý luận hình thái kinh tế - xã hội.

Chứng minh giá trị khoa học và tính thời đại của lý luận hình thái kinh tế - xã hội.
... CỨU: Chứng minh giá trị khoa học tính thời đại luận hình thái kinh tế hội PHẦN NỘI DUNG CHƯƠNG I : NỘI DUNG CỦA LÝ LUẬN HÌNH THÁI KINH TẾ - XÃ HỘI -QUAN NIỆM DUY VẬT VỀ LỊCH SỬ VÀ HỌC THUYẾT ... hiểu giá trị khoa học luận, hình thái kinh tế - hội việc vận dụng vào điều kiện nước ta b Nhiệm vụ: nêu rõ thực chất luận hình thái kinh tế - hội chứng minh luận giữ nguyên giá trị ... dung luận hình thái kinh tế - hội 1.1 Quan niệm vật lịch sử học thuyết hình thái kinh tế - Trang 1 2 3 hội 1.2 Các yếu tố cấu thành hình thái kinh tế - hội 1.3 Sự phát triển hình thái...
 • 20
 • 422
 • 0

BẢN CHẤT KHOA HỌC CÁCH MẠNG LÀ CỘI NGUỒN SỨC SỐNG CỦA CHỦ NGHĨA MÁC - LÊNIN

BẢN CHẤT KHOA HỌC VÀ CÁCH MẠNG LÀ CỘI NGUỒN SỨC SỐNG CỦA CHỦ NGHĨA MÁC - LÊNIN
... tính cách mạng với tính khoa học Điều rõ ràng là, chất khoa học cách mạng cội nguồn sức sống chủ nghĩa Mác - Lênin, thống biện chứng tính khoa học với tính cách mạng hoạt động thực tiễn cội nguồn ... thích giới nhiều cách khác nhau, song vấn đề cải tạo giới” [1] Bởi thế, chất khoa học thống với chất cách mạng chủ nghĩa Mác - Lênin Với chất khoa học cách mạng, chủ nghĩa Mác - Lênin đem lại cho ... triệt quan điểm: chất khoa học cách mạng cội nguồn sức mạnh chủ nghĩa Mác Lênin, thống biện chứng tính khoa học với tính cách mạng cội nguồn thắng lợi cách mạng, nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội...
 • 5
 • 464
 • 4

đề tàibản chất khoa học cách mạng - cội nguồn sức sống của triết học mác, chủ nghĩa mác

đề tàibản chất khoa học và cách mạng - cội nguồn sức sống của triết học mác, chủ nghĩa mác
... BẢN CHẤT KHOA HỌC VÀ CÁCH MẠNG - CỘI NGUỒN SỨC SỐNG CỦA TRIẾT HỌC MÁC, CHỦ NGHĨA MÁC TRẦN NGỌC ÁNH (*) Làm rõ chất khoa học cách mạng cội nguồn sức sống triết học Mác, chủ nghĩa Mác sở luận ... quan điểm chất khoa học cách mạng cội nguồn sức mạnh chủ nghĩa Mác, triết học Mác, thống biện chứng tính khoa học với tính cách mạng cội nguồn thắng lợi cách mạng, nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã ... tính cách mạng triết học Mác, chủ nghĩa Mác thời đại Về thống biện chứng tính khoa học tính cách mạng chủ nghĩa Mác Như biết, học thuyết khoa học cách mạng chủ nghĩa Mác, triết học vật biện...
 • 10
 • 377
 • 2

Tiểu luận: Hình thái kinh tế xã hội vẫn còn dữ nguyên giá trị khoa học tính thời đại của nó

Tiểu luận: Hình thái kinh tế xã hội vẫn còn dữ nguyên giá trị khoa học và tính thời đại của nó
... mà hình thái kinh tế- hội định thống trị Thí dụ, nói thời đại hội chiếm hữu nô lệ hay thời đại phong kiến gắn chúng vào thời gian mà hình thái kinh tế- hội thống trị Khái niệm thời đại ... hội Chính tính toàn vẹn phản ánh khái niệm hình thái kinh tế hội Lực lượng sản xuất tảng vật chất kỹ thuật hình thái kinh tế hội Sự hình thành phát triển hình thái kinh tế hội ... khẳng định rằng: hình thái kinh tế hội nguyên giá trị khoa học tính thời đại thật phương pháp luận khoa học để phân tích thời đại nói chung công xây dựng đất nước Việt nam nói riêng 23 Mặc...
 • 24
 • 316
 • 0

Tiểu luận BẢN CHẤT KHOA HỌC CÁCH MẠNG LÀ CỘI NGUỒN SỨC SỐNG CỦA CHỦ NGHĨA MÁC - LÊNIN doc

Tiểu luận BẢN CHẤT KHOA HỌC VÀ CÁCH MẠNG LÀ CỘI NGUỒN SỨC SỐNG CỦA CHỦ NGHĨA MÁC - LÊNIN doc
... tính khoa học chủ nghĩa Mác - Lênin hoạt động thực tiễn Đó biểu tách rời thực tiễn tính cách mạng với tính khoa học Điều rõ ràng là, chất khoa học cách mạng cội nguồn sức sống chủ nghĩa Mác - Lênin, ... triệt quan điểm: chất khoa học cách mạng cội nguồn sức mạnh chủ nghĩa Mác Lênin, thống biện chứng tính khoa học với tính cách mạng cội nguồn thắng lợi cách mạng, nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội ... Mác Lênin tình Có vấn đề đặt trước phát triển sáng tạo chất khoa học cách mạng chủ nghĩa Mác - Lênin tình hình Chúng ta biết học thuyết Mác - Lênin học thuyết mở Bản thân người sáng lập chủ nghĩa...
 • 8
 • 600
 • 11

Báo cáo nghiên cứu khoa học " Tư tưởng Hồ Chí Minh về vấn đề dân tộc - mấy vấn đề bàn luận Tư tưởng Hồ Chí Minh về vấn đề dân tộc mang tính khoa học cách mạng sâu sắc " pot

Báo cáo nghiên cứu khoa học
... cho rằng, Hồ Chí Minh tiếp thu tưởng độc lập dân tộc Tuyên ngôn độc lập nước Mỹ tưởng dân chủ Tuyên ngôn nhân quyền dân quyền cách mạng Pháp, cần nghiên cứu thêm [15] Hồ Chí Minh: Toàn ... phân biệt ba loại cách mạng: cách mạng vô sản, cách mạng sản cách mạng giải phóng dân tộc, xác định tính chất nhiệm vụ cách mạng thuộc địa giải phóng dân tộc Để giải phóng dân tộc cần xác định ... Hồ Chí Minh: Toàn tập, Sđd, t 4, tr 345 [27] Hồ Chí Minh: Toàn tập, Sđd, t 4, tr 272 [28] Hồ Chí Minh: Toàn tập, Sđd, t 4, tr 369 [29] Hồ Chí Minh: Toàn tập, Sđd, t 4, tr 28 3-2 84 [30] Hồ Chí Minh: ...
 • 22
 • 283
 • 0

sự ra đời của triết học Mác Lênin là một bước ngoặt có tính khoa học cách mạng trong lịch sử triết học

sự ra đời của triết học Mác Lênin là một bước ngoặt có tính khoa học và cách mạng trong lịch sử triết học
... Mác + Bối cảnh lịch sử nh kinh tế, trị, xã hội, khoa học luôn tác động đến hình thành phát triển triết học 1 .Sự đời triết học mác: Sự đời Triết học Mác cách mạng lich sử Triết học Nhờ đó, giai ... đại đặt mang tính khoa học cách mạng lịch sử triết học II Nội dung Sự phân chia thời kỳ lịch sử triết học tr ớc hết dựa lịch sử phát triển hình thái kinh tế - xã hội triết học phận cấu thành kiến ... triển triết học chịu chi phối bối cảnh lịch sử Khoa học lịch sử triết học sâu nghiên cứu chất học thuyết triết học sợi dây liên hệ khứ tại, rõ nh cung giá trị hạn chế lịch sử học thuyết Trong nhiều...
 • 6
 • 513
 • 2

Tính khoa học cách mạng của học thuyết Mác về hình thái kinh tế xã hội

Tính khoa học và cách mạng của học thuyết Mác về hình thái kinh tế xã hội
... I học thuyết mác hình tháI kinh tế -xã hội 1.Quan niệm nhà hội học, triết học trớc Mác Trớc Mác, nhà hội học, triết học giải thích cách khoa học vận động theo quy luật ... triết học Học thuyết Mác kinh tế- hội không xác định yếu tố cấu thành hình thái kinh tế hội, mà xem xét hội trình biến đổi phát triển không ngừng C .Mác viết: coi phát triển hình thái kinh ... II Tính khoa học cách mạng học thuyết Mác hình thái kinh tế hội Khi phân tích quy luật vận động hình thái định ,học thuyết mâu thuẫn bên vận động mâu thuẫn cuối dẫn đến chuyển hoá từ hình thái...
 • 12
 • 364
 • 2

Thực tiễn sinh động của sự thống nhất giữa tính khoa học tính cách mạng của chủ nghĩa Mác-Lênin

Thực tiễn sinh động của sự thống nhất giữa tính khoa học và tính cách mạng của chủ nghĩa Mác-Lênin
... thống Đó thống lý luận thực tiễn, thống tính khoa học tính cách mạng lý luận Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh Chủ nghĩa xã hội đổi - Thực tiễn sinh động thống tínhkhoa học tính cách mạng chủ nghĩa ... chất cách mạng khoa học chủ nghĩa Mác - Lênin tách rời tính cách mạng với tính khoa học thực tiễn xây dựng chủ nghĩa xã hội Có thể nói, học thuyết chủ nghĩa xã hội, thời kỳ độ khả xây dựng chủ nghĩa ... hướng xã hội chủ nghĩa Công xây dựng chủ nghĩa xã hội tiến lên phía trước, chủ nghĩa xã hội đổi Việt Nam biểu sinh động thống biện chứng thuộc tính khoa học thuộc tính cách mạng chủ nghĩa Mác-Lênin...
 • 15
 • 171
 • 1

Lý luận về hình thái kinh tế - xã hội những giá trị khoa học của nó

Lý luận về hình thái kinh tế - xã hội và những giá trị khoa học của nó
... tầng pháp trị nh hình thái hội tơng ứng Đồng thời luận vận động phát triển hình thái kinh tế hội trình lịch sử tự nhiên Thông qua cách mạng hội, hình thái kinh tế hội thay ... III Vận dụng luận hình thái kinh tế hội vào điều kiện Việt nam Tất yếu khách quan đờng lên chủ nghĩa hội Việc vận dụng luận hình thái kinh tế hội chủ nghĩa Mac-Lênin vào việc đề ... hội Chính tính toàn vẹn đợc phản ánh khái niệm hình thái kinh tế hội Lực lợng sản xuất tảng vật chất kỹ thuật hình thái kinh tế hội Sự hình thành phát triển hình thái kinh tế hội...
 • 22
 • 461
 • 1

LUẬN VĂN: Giá trị khoa học của các quan điểm, nguyên tắc phân phối thu nhập của chủ nghĩa Mác Lênin quan điểm của Đảng ta về phân phối trong kinh tế thị trường định hướng XHCN pdf

LUẬN VĂN: Giá trị khoa học của các quan điểm, nguyên tắc phân phối thu nhập của chủ nghĩa Mác Lênin và quan điểm của Đảng ta về phân phối trong kinh tế thị trường định hướng XHCN pdf
... rõ giá trị khoa học luận chủ nghĩa Mác - Lênin phân phối Đảng ta vận dụng sáng tạo lý luận điều kiện kinh tế thị trường định hướng XHCN nào; làm rõ nguyên tắc phân phối kinh tế thị trường định ... Việc phân phối điều tiết thu nhập kinh tế thị trường định hướng XHCN cần quán triệt quan điểm sau đây: 3.1.1 Phân phối thu nhập kinh tế thị trường định hướng XHCN phải lấy nguyên tắc phân phối ... quát quan điểm chủ nghĩa Mác - Lênin phân phối giá trị khoa học quan điểm điều kiện ngày nay, làm rõ quan điểm chủ tịch Hồ Chí Minh Đảng ta phân phối thu nhập - Làm rõ nguyên tắc (hình thức) phân...
 • 38
 • 651
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: tính khoa học và cách mạng của chủ nghĩa mácphan tích bản chất khoa học và cách mạng của chủ nghĩa máclênintinh khoa hoc va cach mang cua chuan muc dao duc trong tu tuong ho chi minhphân tích bản chất khoa học cách mạng của chủ nghĩa mác lê ninnhững giá trị hạn chế và vai trò của chủ nghĩa duy vật phoiơbắc đối với sự ra đời của triết học mácgiá trị khoa học và những đóng góp của đề tàikhoa học và cách mạngbản chất khoa học và cách mạngvì sao nói chủ nghĩa mác lê nin thể hiện bản chất khoa học và cách mạngslide học thuyết kinh tế của chủ nghĩa máclênin học thuyết giá trịcâu 9 trình bày nguyên tắc thống nhất giữa lý luận và thực tiễn của chủ nghĩa mác lênin vận dụng nguyên tắc này người làm cán bộ khoa học kỹ thuật phải làm gìsự phát triển lý luận chủ nghĩa xã hội khoa học và quá độ lên chủ nghĩa xã hộisự hình thành và phát triển của chủ nghĩa máchọc thuyết kinh tế của chủ nghĩa máchọc thuyết kinh tế của chủ nghĩa mác lêninCompact FCE work bookCác tờ trình của Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016BCTC hop nhat quy 3 2014 truoc kiem toanbao cao tai chinh hop nhat truoc kiem toan 2014Bao cao tai chinh (rieng) da duoc kiem toan 2012Bao Cao Tai Chinh Hop Nhat Quy I nam 2013BCTC rieng quy III 2011 (truoc kiem toan) TMTBCTC hop nhat quy 4 2011 TMT (truoc kiem toan)Công bố thông tin số 689 TB-TMT-HĐQT ngày 29 6 2017Bao cao tai chinh hop nhat nam 2015 addCông bố thông tin số 157 TB-TMT-HĐQT ngày 18 02 2016 .Nghi quyet so 1008 NQ-TMT-HDQT ngày 11 07 2015 cua Hoi dong quan tri nhiem ky 2012 - 2016Công bố thông tin số 1194 TB-TMT-HĐQT ngày 24 8 2015Công bố thông tin số 1194 TB-TMT-HĐQT ngày 24 8 2015GCN DK chung khoan so 7 2010 GCNCP VSD 3Giai trinh KQSX kinh doanh 6thang dau nam 2014BC 731 tinh hinh quan tri Cty 06 thang nam 2014CBTT thay doii DKKD 04 8 2014CV 280 giai trinh KQSXKD Quy 1 nam 2014 truoc kiem toanNgh quy t H QT s 562 TMT Thanh l p C(ng ty Con