22 thi online 2 unit 4

22 thi online ôn tập amin – amino axit – protein đề 2

22 thi online  ôn tập amin – amino axit – protein  đề 2
... este hóa Câu 27 [718 12] Dãy gồm chất có khả làm đổi màu quỳ tím là: A C6H5OH, C2H5NH2, CH3COOH B CH3NH2, C2H5NH2, CH3COOH C C6H5NH2, CH3NH2, C2H5NH2 D (C6H5)2NH, (CH3)2NH, H2NCH2COOH Câu 28 [71857]Cho ... án 1.A 11.C 21 .D 31.C 2. D 12. B 22 . B 32. C 3.B 13.B 23 .C 33.C 4.C 14.D 24 .A 34.D 5.A 15.C 25 .B 35.A 6.B 16.D 26 .B 36.D 7.C 17.B 27 .B 37.C 8.B 18.B 28 .B 38.B 9.C 19.B 29 .A 39.D 10.B 20 .A 30.A 40.A ... giá trị A 2, 688 B 1, 024 C 1,488 D 2, 344 Câu 32 [79184]Có dd riêng biệt sau: C6H5NH3Cl, H2N-CH2-CH2-CH(NH2)-COOH, H2N-CH2-COOH, H2NCH2-CH2-COONa, C2H5-NH2, ClH3N-CH2-COOH, CH3COONa Số lượng dd có...
 • 6
 • 451
 • 1

22 thi online ôn tập amin – amino axit – protein đề 2

22 thi online  ôn tập amin – amino axit – protein  đề 2
... este hóa Câu 27 [718 12] Dãy gồm chất có khả làm đổi màu quỳ tím là: A C6H5OH, C2H5NH2, CH3COOH B CH3NH2, C2H5NH2, CH3COOH C C6H5NH2, CH3NH2, C2H5NH2 D (C6H5)2NH, (CH3)2NH, H2NCH2COOH Câu 28 [71857]Cho ... án 1.A 11.C 21 .D 31.C 2. D 12. B 22 . B 32. C 3.B 13.B 23 .C 33.C 4.C 14.D 24 .A 34.D 5.A 15.C 25 .B 35.A 6.B 16.D 26 .B 36.D 7.C 17.B 27 .B 37.C 8.B 18.B 28 .B 38.B 9.C 19.B 29 .A 39.D 10.B 20 .A 30.A 40.A ... giá trị A 2, 688 B 1, 024 C 1,488 D 2, 344 Câu 32 [79184]Có dd riêng biệt sau: C6H5NH3Cl, H2N-CH2-CH2-CH(NH2)-COOH, H2N-CH2-COOH, H2NCH2-CH2-COONa, C2H5-NH2, ClH3N-CH2-COOH, CH3COONa Số lượng dd có...
 • 6
 • 179
 • 0

KT T.A 11HKI lan 2 ( unit 4,5,6)

KT T.A 11HKI lan 2 ( unit 4,5,6)
... O O O O 17 O O O O 18 O O O O 19 O O O O 20 O O O O 21 O O O O 22 O O O O 23 O O O O 24 O O O O 25 O O O O 26 O O O O 27 O O O O 28 O O O O V WRITING 29 “ If I were you , I ‘d work harder” father ... O O O O 17 O O O O 18 O O O O 19 O O O O 20 O O O O 21 O O O O 22 O O O O 23 O O O O 24 O O O O 25 O O O O 26 O O O O 27 O O O O 28 O O O O V WRITING 29 “ If I were you , I ‘d work harder” father ... classes They talked ( 23 ) _ new farming techniques and family planning Before they left, they promised ( 24 ) back the next summer 21 A against B for C to D with 22 A to teach B teaching...
 • 6
 • 187
 • 0

đê thi HSG 2, 3, 4, 5

đê thi HSG 2, 3, 4, 5
... 3 45 75 ) : Cách 1: ( 3 45 75 ) : = 270 : = 54 ( 1, 25 điểm ) Cách 2: ( 3 45 75 ): = 3 45 : 75 : = 69 15 = 54 ( 1, 25 điểm ) b) Tính cách nhanh : (7 92,8 1 x 0, 25 + 7 92,8 1 x 0, 75 ) x ( 11 x 900 x 0,1 ... + 21 32 =1+1+1= b)A = 68 x68 B = 65 x71 Ta có: A = ( 65 + 3) x 68 = 65 x 68 + 68 x B = 65 x (68 + 3) = 65 x 68 + 65 x Vì 68 x > 65 x nên A > B (2 ,5 điểm ) (2 ,5 điểm) Câu 2: (4 điểm ) Cách 1: Khi ... 1: Giải Số hồng xiêm 35 : = ( ) Số nhãn vảI ( 0, 25 điểm) ( 0 ,5 điểm) ( 0, 25 điểm) 35 = 30 (cây ) ( 0 ,5 điểm) Vì số nhãn gấp đôI số vải nên ( 0 ,5 điểm) Số vải là: ( 0, 25 điểm) 30 : ( + ) = 10...
 • 24
 • 265
 • 0

Tài liệu [Luyện thi tiếng Anh] Unit 4: Passive voice ppt

Tài liệu [Luyện thi tiếng Anh] Unit 4: Passive voice ppt
... từ bất định: No one, Nobody, Nothing,……… Ex: - (A) No one can answer this question (P) This question can’t be answered - (A) They haven’t done anything (P) Nothing has been done EXERCISES Change ... Active: S + Modal Verbs + Vo + O + …… Passive: S + Modal Verbs + be + V3/ed + (by O) + …… Ex: - Active: Nam can this exercise right now S M.V Vo O  Passive: This exercise can be done by Nam right ... -SPECIAL PASSIVE VOICE + EXERCISES I Thể bị động câu phủ định nghi vấn: Ex: - (A) Mai doesn’t write this letter (P) This letter isn’t written by Mai - (A) They...
 • 6
 • 647
 • 12

đe thi GHK 2 -lop 4

đe thi GHK 2 -lop 4
... : B (2 đ ) Câu C (1đ) II Tự luận ; 6đ Câu 1/ (2 ) Câu 2/ .( 1đ) a/ 34 ; 35 b/ 10 21 ; < 5 Câu 3/ Bài toán :( đ ) Đội thứ trồng : ( 648 + 82 ) : = 365 (cây ) Đội thứ hai trồng 648 - 365 = 28 3 ( ... ) Đáp số : Đội thứ : 365 Đội thứ hai ; 28 3 Mỗi lời giải : 0, 25 đ Mỗi toán : đ Đáp số : 0,5đ c/ 18 48 ; d/ 36 24 ĐỀ THI GIỮA HKII MÔN : TIẾNG VIỆT LỚP 4/ 4 Phần I : Đọc A /.Đọc thành tiếng ( đ) ... hàng ngày khiến thể vận động D / Những liều thuốc bổ 4) Trong câu “ Nhà thơ Đức tiếng Hai-nơ mắc chứng bẹnh mệt mỏi ngủ , phận chủ ngữ ? ” (2 đ) A/ Nhà thơ B/ Nhà thơ Đức C/ Nhà thơ đức tíếng D/...
 • 4
 • 199
 • 0

Đề thi 1,2,3,4,5

Đề thi 1,2,3,4,5
... nào? 2- Hãy tả cảnh đoàn quân Quốc Toản 3- Em có suy nghĩ Trần Quốc Toản, người thi u niên anh hùng dân tộc? Đề thi học sinh học sinh giỏi lớp Nămhọc 2001-2002 Môn Tiếng Việt (thời gian 30 phút) ... nhật Biết hiệu độ dài cạnh 15 m ( 4điểm) Bài 5-Hãy điền số 1,2,3,4,5, 6.7 vào chấm tròn cho tổng số đường thẳng điều 11 ( 4điểm) Đề thi học sinh giỏi lớp Năm học 2002-2003 Môn toán lớp Thời gian ... Mẹ Bài 4- ( điểm): Cho tứ giác ABCD Từ đỉnh C kẻ đoạn thẳng chia tứ giác thành hình tam giác Đề thi học sinh học sinh giỏi lớp Nămhọc 2001-2002 Môn toán (thời gian 60 phút) Bài 1- (3 điểm) Tính...
 • 19
 • 245
 • 0

Đề luyện thi kỳ 2-Anh12-4

Đề luyện thi kỳ 2-Anh12-4
... there have just had this right recently B It was believed that women’s natural roles were as mothers and wives C History in France says that only men had this right then D No, I think they didn’t ... the following questions from 41 to 45 : Câu 41: If you want to have a good body,…… A eat nothing, nothing and go nowhere B you should go swimming regularly C otherwise, your body will get fat ... D on your answer sheet to indicate the correct answer to each of the questions from 26 to 30 : Đề 470 / Trang Sepak Takraw – A Cross Between Soccer and Volleyball You play volleyball, but you’re...
 • 5
 • 145
 • 0

Giáo án Âm nhạc CKTKN Tuần 22- Lớp 1,2,3,4,5

Giáo án Âm nhạc CKTKN Tuần 22- Lớp 1,2,3,4,5
... khuông nhạc khóa Son - Gv giới thiệu khuông nhạc: Để viết nhạc - Hs lắng nghe ghi nhớ hát, việc sử dụng nốt nhạc, phải biết cách kẻ khuông nhạc. Khuông nhạc chỗ để viết nốt nhạc. Khuông nhạc gồm ... đọc nhạc số có tên Chú - Hs lắng nghe đội - Gv treo bảng phụ tập đọc nhạc số - Hs quan sát bảng phụ - Gv định Hs đọc tên nốt nhạc Tập - Hs đọc tên nốt nhạc đọc nhạc số - Gv tên nốt bài, lớp nói ... tên nốt nhạc kết hợp gõ nhạc số kết hợp gõ tiết tấu tiết tấu - Gv định Hs đọc tên nốt nhạc từ - Hs đọc tên nốt nhạc thấp đến cao từ thấp đến cao - Gv chia Tập đọc nhạc thành câu ngắn - Cả lớp theo...
 • 11
 • 657
 • 0

Đề thi lớp 2,3,4 kì 1

Đề thi lớp 2,3,4 kì 1
... HUYỆN GIA LÂM ĐÁP ÁN CHẤM ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ LỚP TRƯỜNG TH DƯƠNG QUANG MÔN TIẾNG ANH - Năm học: 2 010 -2 011 Question 1( 1, 0 điểm) : Mỗi câu 0,5 điểm C 2.B Question 2( 1, 0 điểm) : Mỗi câu 0,25 ... DƯƠNG QUANG ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ LỚP MÔN TIẾNG ANH Năm học: 2 010 -2 011 Thời gian làm bài: 40 phút Full name: Class: Mark Teacher’s remark Question 1: Listen and check ( 1pt) Example ... DƯƠNG QUANG ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ LỚP MÔN TIẾNG ANH Năm học: 2 010 -2 011 Thời gian làm bài: 40 phút Full name: Class: Mark Teacher’s remark Question 1: Listen and check(1pt) Example:...
 • 10
 • 79
 • 0

22 thi online phương pháp quy đổi

22 thi online  phương pháp quy đổi
... dịch Ba(OH)2 dư, lọc nung kết tủa không khí đến khối lượng không đổi thu 62,6 gam chất rắn V có giá trị A 44,8 B 47,1 C 40,32 D 22, 4 Câu 14 [104564]Cho m gam hỗn hợp X gồm FeO, Fe2O3 Fe3O4 tác ... dịch Y khí NO (sản phẩm khử nhất) Cô cạn dung dịch Y lấy chất rắn thu nung đến khối lượng không đổi thu 30,4 gam chất rắn khan Nếu cho 11,2 gam Fe vào dung dịch Y thu dung dịch Z p gam chất rắn ... nhất) Thêm từ từ dung dịch Ba(OH)2 vào Y, lọc tách kết tủa, đem nung không khí đến khối lượng không đổi thu tối đa b gam chất rắn Giá trị b (các thể tích khí đo đktc) A 110,910 B 81,491 C 90,055 D...
 • 5
 • 378
 • 2

Xem thêm