Chất kết dính hữu cơ trong xây dựng

VẬT LIỆU XÂY DỰNG chất kết dính hữu và bê tông apt

VẬT LIỆU XÂY DỰNG chất kết dính hữu cơ và bê tông apt
... Đề tài CHẤT KẾT DÍNH HỮU CƠ VÀ BE6TONG APT CHẤT KẾT DÍNH HỮU CƠ • Khái niệm, phân loại, thành phần hóa học • Các tính chất • Yêu cầu kĩ thuật, phạm vi sử dụng • Sản phẩm • tông ASFALT ... tính chất gần với tính chất bitum guđrông quánh Nhũ tương bitum guđrông: hệ thống keo bao gồm hạt chất kết dính phân tán môi trường nước chất nhũ THÀNH PHẦN CỦA CHẤT KẾT DÍNH HỮU CƠ Chất kết dính ... phẩm Vật liệ u cách nước Giấy lợp S ản p hẩm Vật liệu lợp vật liệu cách nước sử dụng Chất kết dính hữu   Vật liệu lợp cách nước bitum guđrông sản phẩm hữu cơ, thành phần gồm có:   - Cốt cuộn cactông...
 • 48
 • 349
 • 0

Tài liệu CHƯƠNG IX: CHẤT KẾT DÍNH HỮU VÀ BÊ TÔNG ASFALT pdf

Tài liệu CHƯƠNG IX: CHẤT KẾT DÍNH HỮU CƠ VÀ BÊ TÔNG ASFALT pdf
... dụng tông asfalt chia ra: tông thủy công, tông đường tông sân bay, tông để làm cho nhà công nghiệp nhà kho, tông cho lớp mái phẳng Ngoài có loại tông đặc biệt: tông cho ... ảnh hưởng lớn đến chất lượng tông asfalt Các tiêu chất lượng đá dăm hay sỏi để chế tạo tông asfalt xác định chế tạo tông xi măng nặng Đá dăm dùng để chế tạo tông asfalt đá dăm sản ... cường độ tông Cường độ tông phát triển tỉ lệ thuận với độ quánh tông Độ mài mòn tông asfalt xảy tác dụng lực ma sát Độ chống mài mòn cao độ đặc tông, độ cứng cốt liệu dính bám...
 • 22
 • 1,111
 • 15

Chất kết dính hữu

Chất kết dính hữu cơ
... phần bản: - Chất kết dính (chất tạo màng) - Bột màu/bột độn - Dung môi - Phụ gia Chất kết dính : Là chất kết dính cho tất loại bột màu tạo màng bám dính bề mặt vật chất Chất kết dính sử dụng sơn ... đích sử dụng Chất kết dính phải bảo đảm khả bám dính, liên kết màng độ bền màng Bột độn (extender) : Bột độn sử dụng thành phần sơn nhằm cải tiến số tính chất sản phẩm như: tính chất màng sơn ... người ta cho thêm vào chất nhũ hóa – chất phụ gia hoạt tính bề mặt Chất nhũ hóa hấp phụ bề mặt giọt CKDHC làm giảm sức căng bề mặt mặt phân chia CKDHC với nước Nhóm Chất kết dính Thoa GVHD: Ths...
 • 18
 • 2,654
 • 6

Chương 6-chất kết dính hữu và bê tông asphalt pptx

Chương 6-chất kết dính hữu cơ và bê tông asphalt pptx
... liờn k t v i bitum t t hn v lm tng c ng ủ c a bờ tụng asphalt IV Bitum Hỗn hợp tông asphalt thờng dùng bitum dầu mỏ đặc quánh l m chất kết dính Loại bitum n y phải có tiêu kỹ thuật phù hợp với ... i bờ tụng asphalt? 4, V t li u ch t o bờ tụng asphalt? 5, Trỡnh by cỏc tớnh ch t c a bờ tụng asphalt? 6, Tớnh toỏn thnh ph n bờ tụng asphalt? 7, N i dung cụng tỏc thi cụng bờ tụng asphalt? ... tiêu kỹ thuật bitum quánh đợc chia l m mác theo bảng 5-3 Yêu cầu bitum dùng chế tạo hỗn hợp tông asphalt rải nóng l loại đặc gốc dầu mỏ Đánh giá độ quánh bitum tiêu độ cắm sâu kim (trọng lợng...
 • 18
 • 973
 • 15

CHẤT KẾT DÍNH HỮU

CHẤT KẾT DÍNH HỮU CƠ
... phần bản: - Chất kết dính (chất tạo màng) - Bột màu/bột độn - Dung môi - Phụ gia Chất kết dính : Là chất kết dính cho tất loại bột màu tạo màng bám dính bề mặt vật chất Chất kết dính sử dụng sơn ... đích sử dụng Chất kết dính phải bảo đảm khả bám dính, liên kết màng độ bền màng Bột độn (extender) : Bột độn sử dụng thành phần sơn nhằm cải tiến số tính chất sản phẩm như: tính chất màng sơn ... người ta cho thêm vào chất nhũ hóa – chất phụ gia hoạt tính bề mặt Chất nhũ hóa hấp phụ bề mặt giọt CKDHC làm giảm sức căng bề mặt mặt phân chia CKDHC với nước Nhóm Chất kết dính Thoa GVHD: Ths...
 • 18
 • 166
 • 0

TCVN 8057:2009 ĐÁ ỐP LÁT NHÂN TẠO TRÊN SỞ CHẤT KẾT DÍNH HỮU

TCVN 8057:2009 ĐÁ ỐP LÁT NHÂN TẠO TRÊN CƠ SỞ CHẤT KẾT DÍNH HỮU CƠ
... Theo TCVN 6415-6 : 2005 6.5 Xac djnh dQb6n M n g gi6 Theo TCVN 6415-12 : 2005 6.6 Xac djnh dQ b6n ch6ng bam bgn Theo TCVN 6415-14 : 2005 6.7 Xac djnh dQ cimg b6 mijt the0 thang Mohs Theo TCVN ... (ngu co) TCVN 6415-3 : 2005 (IS0 10545-3 : 1995) Gach g6m 6p /at - Phudng phap tho - Phan :Xac dinh hut nudc, x6p bit% kik'n, kh67 Imng ri6ng tlrdng d6i va khd: I l r ~ n gth&:tich TCVN 6415-4 ... djnh bdn udn va Iqc udn gay TCVN 6415-6 : 2005 (IS0 10545-6 : 1995) Gach gd'm 6p /at - Phlrdng phap tho - Ph6n :Xac @nh bdn mai mon s i u d6i' vdi gach khbng phd men TCVN 6415-12 : 2005 (IS0 10545-12...
 • 10
 • 343
 • 0

Nghiên cứu tổng hợp zeolit x từ cao lanh a lưới với chất tạo phức hữu và ứng dụng để tách loại asen trong nước

Nghiên cứu tổng hợp zeolit x từ cao lanh a lưới với chất tạo phức hữu cơ và ứng dụng để tách loại asen trong nước
... t c a Asen a Tính ch t v t lý c a Asen b Tính ch t hoá h c 1.3.1.2 M t s h p ch t c a Asen a Asen hidrua (AsH3 g i asin) b Asen trioxit (As2O3) c Asen (V) oxit (As2O5) d Asen trihalogenua 10 ... h a ch t 2.4.2 Kh o sát kh h p ph Asen c a zeolit NaX NaXFe 2.4.2.1 So sánh kh h p ph As c a zeolit NaX NaXFe 2.4.2.2 Đánh giá kh h p ph As c a zeolit NaXFe 2.4.2.3 Đánh giá kh h p ph As c a ... b asen v n ñ liên quan thông qua tài li u tham kh o 4.2 Nghiên c u th c nghi m: - X cao lanh b i nhi t 600oC ñ chuy n h a c u trúc cao lanh v d ng c u trúc khuy t t t (metacaolanh) - T o zeolit...
 • 26
 • 505
 • 0

CHƯƠNG 5 BÊ TÔNG DÙNG CHẤT KẾT DÍNH pptx

CHƯƠNG 5 BÊ TÔNG DÙNG CHẤT KẾT DÍNH VÔ CƠ pptx
... dụng: 5. 1.2 + tông xi măng: chất kết dính xi măng + tông Silicat: chất kết dính vôi + tông thạch cao … − Theo dạng cốt liệu sử dụng: + tông cốt liệu đặc + tông cốt liệu rỗng + tông ... 2 05 190 1 75 10 ÷ 15 210 1 95 180 1 65 15 ÷ 30 200 1 85 170 155 30 ÷ 50 1 75 170 160 50 ÷ 80 1 65 160 150 80 ÷ 120 160 155 140 120 ÷ 200 150 1 45 1 35 Bảng b.2 Độ sụt, cm 9-12 6-8 3 -5 1-2 - Tỉ lệ N/X ... TCVN 757 02006) 2 ,5 1, 25 0,63 0,3 15 0,14 0-20 15- 45 35- 70 65- 90 90-100 0 0- 15 0- 35 5- 65 65- 90 Môđun độ lớn cát Môđun độ lớn cát tính theo công thức: b Mđl = c A2 ,5 + A1, 25 + A0,63 + A0,3 15 + A0,14...
 • 43
 • 1,861
 • 10

Nghiên cứu nâng cao độ chính xác của tên lửa tự dẫn trong điều kiện mục tiêu động bất định trên sở xây dựng hệ xác định tọa độ mục tiêu tối ưu thích nghi dùng mạng nơ ron

Nghiên cứu nâng cao độ chính xác của tên lửa tự dẫn trong điều kiện mục tiêu cơ động bất định trên cơ sở xây dựng hệ xác định tọa độ mục tiêu tối ưu thích nghi dùng mạng nơ ron
... xem xột xp x bi hm tuyn tớnh Trong trng hp vùng thay đổi tham số tọa độ góc mục tiêu lớn nằm trường nhìn anten đa hệ tên lửa tự dẫn, c tớnh ny s l phi tuyn (xem hỡnh 1.4) Khi ny, s cu trỳc ca ... n ron nhõn to xõy dng b lc thớch nghi dựng mng n ron xỏc nh mc tiờu c ng bt nh Ni dung nghi n cu Cỏc ni dung nghi n cu chớnh lun ỏn: a) Xõy dng thut toỏn b lc tuyn tớnh Kalman thớch nghi dựng ... cỏc b lc thớch nghi c ỏp dng c lng cỏc tham s cha bit cựng vi cỏc bin trng thỏi khụng cú cỏc thụng tin tin nghim Trong lun ỏn, phm vi nghi n cu v iu kin xõy dng b lc thớch nghi nờu trờn cho...
 • 124
 • 184
 • 0

Nghiên cứu nâng cao độ chính xác của tên lửa tự dẫn trong điều kiện mục tiêu động bất định trên sở xây dựng hệ xác định tọa độ mục tiêu tối ưu thích nghi dùng mạng nơ ron

Nghiên cứu nâng cao độ chính xác của tên lửa tự dẫn trong điều kiện mục tiêu cơ động bất định trên cơ sở xây dựng hệ xác định tọa độ mục tiêu tối ưu thích nghi dùng mạng nơ ron
... xem xột xp x bi hm tuyn tớnh Trong trng hp vùng thay đổi tham số tọa độ góc mục tiêu lớn nằm trường nhìn anten đa hệ tên lửa tự dẫn, c tớnh ny s l phi tuyn (xem hỡnh 1.4) Khi ny, s cu trỳc ca ... n ron nhõn to xõy dng b lc thớch nghi dựng mng n ron xỏc nh mc tiờu c ng bt nh Ni dung nghi n cu Cỏc ni dung nghi n cu chớnh lun ỏn: a) Xõy dng thut toỏn b lc tuyn tớnh Kalman thớch nghi dựng ... LC TI U THCH NGHI DNG MNG N RON. 64 3.1 t .64 3.2 C s lc phi tuyn thớch nghi dựng mng n ron cho h thng phi tuyn bt nh 65 3.2.1 Cỏc nh lý v xp x hm phi tuyn dựng mng n ron 65 3.2.2...
 • 142
 • 180
 • 0

Công nghệ sản xuất chất kết dính

Công nghệ sản xuất chất kết dính vô cơ
... Vận chuyển Bãi đá vơi ngun liệu Than Vận chuyển Vận chuyển kho Chứa kho nhà máy Gia cơng thơ kho Phễu Gia cơng thơ Quạt Khí thải Quạt Máy kẹp hàm Phễu Băng tải cao su Lọc Máy cán trục bụi túi ... âỉa vo bãø chỉïa räưi vo mạy nghiãưn bi nghiãưn chung våïi âạ 42 Thảc si- GVC NGUÙN DÁN CƠNG ĐOẠN GIA CƠNG SƠ BỘ VÀ VẬN CHUYỂN ĐÁ VƠI VÀO KHO CHỨA Váûn chuøn tåïi kho âäưng nháút 111 - TRẢM ÂÁÛP ... kiểu 1- Bộ lò xo để điều chỉnh phản hồi 2- Tấm phản hồi 3- Tang quay (rơto) 4- Thanh đập CƠNG ĐOẠN GIA CƠNG VÀ VẬN CHUYỂN ĐẤT SÉT Váûn chuøn tåïi kho âäưng nháút 113 - TRẢM ÂÁÛP SẸT 113 01 HP1...
 • 155
 • 1,042
 • 10

Chất kết dính

Chất kết dính vô cơ
... Chương Chất kết dính ngắn thời gian nâng cao chất lượng vôi, nhà máy việc vôi thực máy Vôi sử dụng dạng: vôi chín bột vôi sống 7.3 Thạch cao Thạch cao xây dựng chất kết dính rắn không ... hình7.2 7-3 Chương Chất kết dính Hình 7.2 Một số sản phẩm thuỷ tinh 7.4.2 Chất kết dính hỗn hợp Chất kết dính hỗn hợp đa dạng Trong xây dựng thường gặp dạng hỗn hợp vôi phụ gia hoạt tính nghiền ... hợp) Nói chung, phụ gia hoạt tính vật liệu chứa nhiều khoáng SiO2 định hình Độ hoạt tính chúng đánh giá thông qua độ hút vôi Tỉ lệ phối hợp chất kết dính hỗn hợp : vôi sống 15-30%, phụ gia...
 • 6
 • 4,922
 • 56

Phương pháp xử lý các chất độc và chất kháng dinh dưỡng trong thành phần hóa học của nguyên liệu động thực vật

Phương pháp xử lý các chất độc và chất kháng dinh dưỡng có trong thành phần hóa học của nguyên liệu động thực vật
... lợi thể người động vật Chất độc nước uống thực phẩm vào thể qua hệ tiêu hóa b) Chất kháng dinh dưỡng: Các chất kháng dinh dưỡng chất thức ăn tự nhiên, chúng gây rối loạn dinh dưỡng cản trở ... Độc tố cóc:  Nguồn gốc 20 Độc tố cóc thành phần độc tố: Độc tố cóc chứa phức hợp nhiều loại chất hoá học: 36 hợp chất hoạt tính sinh học khác Không phải tất gây độc, chất hoá học gây độc ... thể động vật làm vô hoạt số chất dinh dưỡng thức ăn Thực phẩm độc tố tự nhiên: Là loại thực phẩm mà thân thực phẩm sẳn độc tố, độc tố không bị phân hủy nhiệt độ, vào thể gây độc cho...
 • 25
 • 1,099
 • 15

Hoàn thiện công tác hạch toán kế toán tài sản cộng đồng với việc nâng cao hiệu quả quản lý và sử dụng tài sản cộng đồng tại công ty kết cấu thép khí xây dựng

Hoàn thiện công tác hạch toán kế toán tài sản cộng đồng với việc nâng cao hiệu quả quản lý và sử dụng tài sản cộng đồng tại công ty kết cấu thép cơ khí xây dựng
... gioăng cao su Bảo quản quản lý, sử dụng nguyên vật liệu Công ty khai thác nớc ngầm I sản xuất lợi nhuận thu đợc nhờ bán đợc sản phẩm mà Công ty sản xuất ra, nên công tác quản bảo quản, sử dụng ... hiệu cao việc hạch toán nguyên vật liệu Công ty thực nghiêm chỉnh quản sử dụng sổ kế toán nh: mở sổ kế toán thứcvà nhất, sổ kế toán giao cho cá nhân giữ có trách nhiệm trì bảo quản sổ kế toán ... bén công tác quản kinh tế, quản sản xuất thực trở thành đòn bảy tích cực cho trình quản Công ty Cùng với vận dụng sáng tạo quy luật kinh tế thị trờng, đổi cấu quản gọn nhẹ, hiệu quả, ...
 • 63
 • 215
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: chất kết dính hữu cơchất kết dính vô cơ trong không khítài sản cố định hữu hình tự xây dựngcâu 15 điều kiện tiền đề xây dựng gia đình trong quá trình xây dựng cnxh những định hướng cơ bản xây dựng gia đình ở việt nam hiện naycác kết luận thực trạng nâng cao chất lượng áo t shirt trong xây dựng và phát triển thương hiệu của công ty tnhh namsung vinachất kết dính vô cơứng xử của khối đất gia cố trong xây dựng tường chắn và mố cầucông nghệ sản xuất chất kết dính vô cơgiám định tư pháp trong xây dựngphụ cấp không ổn định sản xuất trong xây dựngphương pháp phần tử hữu hạn trong xây dựngchất kết dính vô cơ là gìtính chất của vật liệu gỗ trong xây dựngkết cấu chịu lực trong xây dựngquy định hợp đồng trong xây dựngchiến lược gây hứng thú cho học sinh thcs môn toánPHÁT TRIỂN KINH TẾ TƯ NHÂNĐề án quản trị kinh doanh Thực trạng và giải pháp cho ngành dệt may Việt Nam trong chuỗi giá trị toàn cầuTính toán và thiết kế Boost ConverterHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 0)bài giảng Quản trị công nghệỨng dụng GIS đánh giá biến động sử dụng đất quận Cẩm Lệ thành phố đà nẵng giai đoạn 2010 2015hop dong xnk hang hoaSÁCH THIẾT KẾ TRANG PHỤCbài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMSách Tiếng Trung 1Bài 12. Nhật Bản giữa thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XXBài 60. Động vật quý hiếmVẤN đề bảo vệ tốt NHẤT QUYỀN và lợi ÍCH của KHÁCH HÀNG KHI HÀNH NGHỀ LUẬT sưbài tập trắc nghiệm mặt cầu, hình cầu và khối cầuBài 14. Bài thực hành 2: Tính chất của một số hợp chất nitơ, photphoBài 10. Đồng chíKẾ HOẠCH HỘI THI GV DẠY GIỎI CẤP TRƯỜNG 2017-2018Tuần 5. Người lính dũng cảmBài 43. Rễ cây