z2 liên xô và đông âu (1945 1991) liên bang nga (1991 2000)

Liên các nước Đông Âu (1945 – 1991), Liên bang Nga (19912000)

Liên Xô và các nước Đông Âu (1945 – 1991), Liên bang Nga (1991 – 2000)
... châu Âu giới, tạo nên cân quân nước xã hội chủ nghĩa tư chủ nghĩa Trở thành đối trọng với NATO IV Liên bang Nga thời gian 1991 2000 - Từ sau năm 1991, Liên bang Nga “quốc gia kế tục Liên , ... 1950 1975, nước Đông Âu thực nhiều kế hoạch năm nhằm xây dựng sở vật chất kĩ thuật chủ nghĩa xã hội đạt nhiều thành tựu to lớn • Từ chỗ nước nghèo, nước Đông Âu trở thành quốc gia công nông ... II Các nước Đông Âu từ 1945 đến nửa đầu năm 70 kì XX - Trong năm 1944 1945, với trình Hổng quân Liên truy kích quân đội phát xít Đức, nhân dân Đông Âu dậy giành quyền, thành lập nhà nước...
 • 4
 • 461
 • 0

LIÊN CÁC NƯỚC ĐÔNG ÂU ( 1945-1991) - LIÊN BANG NGA (1991- 2000) - Phần 1 pps

LIÊN XÔ VÀ CÁC NƯỚC ĐÔNG ÂU ( 1945-1991) - LIÊN BANG NGA (1991- 2000) - Phần 1 pps
... thành tự công xây dựng CNXH Liên Đông Âu từ 19 45 đến năm 70mgx thành tựu Liên Xô. Quan hệ hợp tác toàn diện Liên nước XHCN Đông Âu Sự khủng hoảng sụp đỏ Liên Đông Âucùng với nguyên nhân đưa ... II Liên nước Đông Âu từ giưã đến 19 91 * Hoạt động 1: lớp Sự khủng hoảng chế độ XHCN - GV đặt câu hỏi: Tại cuối Liên Xô: năm 70 đầu năm 80 đất nươớc - Năm 19 73, khủng hoảng dầu mỏ LX lâm vào ... Tình hình Liên Bang Nga thập niên 90 Tiến trình tổ chức dạy – học Hoạt động GV viên HS * Hoạt động 1: lớp cá nhân Kiến thức I Liên nước Đông Âu từ 19 45 - GV đặt câu hỏi:Tại Liên phải đến...
 • 18
 • 740
 • 0

LIÊN CÁC NƯỚC ĐÔNG ÂU ( 1945-1991) - LIÊN BANG NGA (1991- 2000) - Phần 2 docx

LIÊN XÔ VÀ CÁC NƯỚC ĐÔNG ÂU ( 1945-1991) - LIÊN BANG NGA (1991- 2000) - Phần 2 docx
... tan rã nhà nước Liêng bang Viết sụp đổ Sự khủng hoảng chế độ XHCN CNXH Liên sau 70 Đông Âu năm tồn * Hoạt động 1: lớp cá nhân - Cuối thập niên 70 đầu thập niên 80, - GV đặt câu hỏi: Sự ... thất bại , 21 /8/1991 Đảng nhà Đảng CSLX bị đình nước Lĩ tiến hoạt động, hành đảo quyền Viết bị giải nhằm lật đôt G thể 11 nước cộng Nhà nước Liên bang hoà tuyên bố Viết tan rã 12/ 12/ 1991 thành ... sai lầm cải tổ d .Các lựcthù địch chống phá e Tất cá ý Nối thời gian với kiện cho đúng: Sự kiện Thời gian Liên phóng thành công vệ tinh 20 / 12/ 1 922 nhân tạo Liên Bang CHXHCN Viết thành 10/1957...
 • 15
 • 1,981
 • 1

BÀI 2: LIÊN VÀ CÁC NƯỚC ĐÔNG ÂU (1945-1991). LIÊN BANG NGA (TIẾT 1)

BÀI 2: LIÊN XÔ VÀ CÁC NƯỚC ĐÔNG ÂU (1945-1991). LIÊN BANG NGA (TIẾT 1)
... khủng hoảng chế độ XHCN Liên năm 80 Theo em âu nguyên nhân bản? _ Công cải tổ cở Liên tiến hành ? Vì cải tổ lại thất bại ? _ Nguyên nhân sụp đổ XHCN Liên Đông Âu Nguyên nhân bản? Huỳnh ... Tiệp khắc, Nam Tư, Anbani, Bungari Các nước Đông âu tiến hành xây dựng CNXH _ 10/1949, nước CHDC Đức (Đông Đức) thành lập hoàn cảnh ? _ Trong năm 1945 -1949, nước Đông Âu thực + Khách quan: Bò nước ... Anbani, Ba Lan, Bungari, CHDC Đức, Hunggari, LX, Rumani, Tiệp Khắc _ Mục tiêu: Thành lập liên minh phòng thủ quân trò nước XHCN châu Âu _ Vai trò: Giữ gìn hòa bình, an ninh châu u giới, cân sức...
 • 4
 • 1,699
 • 1

Giáo lịch sử thế giới lớp 12 - LIÊN CÁC NƯỚC ĐÔNG ÂU (1945-1991) LIÊN BANG NGA (1991-2000) potx

Giáo lịch sử thế giới lớp 12 - LIÊN XÔ VÀ CÁC NƯỚC ĐÔNG ÂU (1945-1991) LIÊN BANG NGA (1991-2000) potx
... thành lập Thời gian Nước CHDC ND quyền DCND + Thời gian thành lập (sgk) 22 -7 - 1944 Ba lan - 194 5-1 949: Các nước DCND Đông Âu 2 3- 8- 1944 Rumani thực cải cách dân chủ (Cải cách ruộng đất, quốc ... hữu hoá xí nghiệp tư Các lực phản động tìm 4- 4- 1945 Hunggari ……………… ……………… cách chống phá bị thất bại b/ Các nước Đông Âu xây dựng XHCN + Từ năm 195 0-1 975: Các nước Đông Âu tiến hành kế hoạch ... trò Liên hiệp quốc 2/ Dẫn nhập vào Hoạt động thầy trò Nội dung học sinh cần nắm Giáo viên hỏi lại số nội dung I Liên nước Đông Au từ học lớp 11 có liên quan đến Liên 1945 đến năm 70 Xô: 1/ Liên...
 • 6
 • 403
 • 0

thuyết trình lịch sử - liên các nước đông âu (1945 - 1991). liên bang nga (1991 - 2000) (2)

thuyết trình lịch sử - liên xô và các nước đông âu (1945 - 1991). liên bang nga (1991 - 2000) (2)
... phần: •Mục đích : •Hoạt động : •=.> liên minh kinh tế - tri Liên Đông Âu II LIÊN XÔ VÀ CÁC NƯỚC ĐÔNG ÂU TỪ GiỮA NHỮNG NĂM 70 ĐẾN 1991 Liên Xô: Hoàn cảnh : - Cuộc khủng hoảng dầu mỏ năm 1973 ... tác với nước XHCN, giúp đỡ phong trào cách mạng giới, quan hệ hào bình có lợi với nước tư bản… => Địa vị quốc tế Liên lên hàng siêu cường CÁC NƯỚC ĐÔNG ÂU CÁC NƯỚC ĐÔNG ÂU •Sự đời nước dân ... I LIÊN XÔ VÀ CÁC NƯỚC ĐÔNG ÂU TỪ 1945 ĐẾN GIỮA NHỮNG NĂM 70 LIÊN XÔ • Hoàn cảnh: - chiến tranh tàn phá nặng nề : Thế giới Liên Số người chết Hơn 60 triệu 27...
 • 20
 • 222
 • 1

Liên các nước đông âu (1945 1991) liên bang nga (1991 2000)

Liên xô và các nước đông âu (1945  1991) liên bang nga (1991 2000)
... trị: Liên trở thành trụ cột hệ thống Xã hội chủ nghĩa, chỗ dựa cho hòa bình phong trào cách mạng giới II LIÊN BANG NGA (1991 2000) Sau Liên tan rã, Liên Bang Nga kế thừa địa vị pháp lý Liên ... mặt Nga khôi phục phát triển mối quan hệ với nước châu Á Từ năm 2000, Liên bang Nga có nhiều chuyển biến: Kinh tế khôi phục phát triển Chính trị xã hội tương đối ổn định, vị quốc tế nâng cao Nga ... 2000: tốc độ tăng trưởng kinh tế 9% Về trị Tháng 12/1993, Hiến pháp Liên Bang Nga ban hành qui định thể chế Tổng thống Liên bang Nga Đối mặt với tình trạng không ổn định (tranh chấp Đảng phái, xung...
 • 2
 • 160
 • 0

Bài 2 liên các nước đông âu (1945 – 1991), liên bang nga (19912000)

Bài 2 liên xô và các nước đông âu (1945 – 1991), liên bang nga (1991 – 2000)
... đạo Đảng Nhà nước cao Tài liệu ôn tập Lịch Sử 12 Trang Bài 2: Liên nước Đông Âu (1945 1991), Liên Bang Nga (1991 20 00) Liên nước Đông Âu lúc Đây sụp đổ mô hình xã hội chủ nghĩa chưa ... hàng hoá mang tính bao cấp Giải thể ngày 28 /6/1991 Tài liệu ôn tập Lịch Sử 12 Trang Bài 2: Liên nước Đông Âu (1945 1991), Liên Bang Nga (1991 20 00) - Sự đời NATO Tổ chức Hiệp ước Vácsava ... đạt mức trước chiến tranh Tài liệu ôn tập Lịch Sử 12 Trang Bài 2: Liên nước Đông Âu (1945 1991), Liên Bang Nga (1991 20 00) - Khoa học kĩ thuật phát triển nhanh chóng Năm 1949, chế tạo...
 • 6
 • 173
 • 0

Liên Đông Âu tu 1945 đếnnhung nam70 của thế kỉ XX

Liên Xô và Đông Âu tu 1945 đếnnhung nam70 của thế kỉ XX
... (1945những năm 70 kỷ XX) II Đông Âu: 1- Sự đời nớc dân chủ nhân dân Đông Âu: HĐ1: Học sinh xác định đợc vị trí Đông Âu đồ đời * Giáo viên giới thiệu lợc đồ nớc Đông Âu - Tình hình nớc Đông Âu ... Bài mới: Từ năm 70 thập kỷ 80 kỷ XX, Liên nớc Đông Âu lâm vào tình trạng KHKT dẫn tới KHCT trầm trọng sụp đổ Liên Đông Âu I Sự khủng hoảng tan rã Liên bang Viết * Giáo viên khái quát khủng ... Châu Âu b, Châu Mĩ c, Châu Sau 1945: PTGPDT lên cao cuối năm 50 hầu hết nớc giành đợc độc lập d, Châu Phi 2, Châu lục đông dân nhất: a, C Âu b, C Mĩ c, C d, C Phi - Trớc 1945, tình hình C Âu...
 • 91
 • 1,585
 • 0

bài giảng lịch sử 12 bài 2 liên các nước đông âu (1945 - 1991) liên bang nga (1991 - 2000)

bài giảng lịch sử 12 bài 2 liên xô các nước đông âu (1945 - 1991) liên bang nga (1991 - 2000)
... phần: •Mục đích : •Hoạt động : •=.> liên minh kinh tế - tri Liên Đông Âu II LIÊN XÔ VÀ CÁC NƯỚC ĐÔNG ÂU TỪ GiỮA NHỮNG NĂM 70 ĐẾN 1991 Liên Xô: Hoàn cảnh : - Cuộc khủng hoảng dầu mỏ năm 1973 ... tổ (198 5-1 991) •Mục đích : •Nội dung: •Nhận xét : •Kết quả: Sự sụp đổ Liên Xô: •Cuộc đảo ngày 19/8/1991 không thành để lại hậu nghiêm trọng 21 / 12/ 1991 25 / 12/ 1991 Các nước Đông Âu - Hoàn cảnh: ... tác với nước XHCN, giúp đỡ phong trào cách mạng giới, quan hệ hào bình có lợi với nước tư bản… => Địa vị quốc tế Liên lên hàng siêu cường CÁC NƯỚC ĐÔNG ÂU CÁC NƯỚC ĐÔNG ÂU •Sự đời nước dân...
 • 20
 • 320
 • 0

Vì sao CNXH ở Liên Đông Âu lại bị sụp đổ?

Vì sao CNXH ở Liên Xô và Đông Âu lại bị sụp đổ?
... trực tiếp làm cho Liên sụp đổ Trong tình hình CNXH trì trệ khủng hoảng sai lầm mô hình cũ cải tổ, cải cách mở cửa, đổi tất yếu có cải tổ, cải cách, đổi sâu sắc, toàn diện đưa CNXH thoát khỏi ... trắng trợn, thực “diễn biến hoà bình” nội Liên nước Đông Âu Các chiến lược gia phương Tây sớm nhận “gót chân Asin” cải tổ: đường lối xét lại, hệ tư tưởng tư sản, sách thoả hiệp, nhân nhượng ... quan niệm giáo điều CNXH Nguyên nhân trực tiếp: Lệch lạc hệ tư tưởng XHCN can thiệp từ bên Một là, cải tổ, Đảng Cộng sản Liên mắc sai lầm nghiêm trọng đường lối trị, tư tưởng tổ chức Đó đường...
 • 3
 • 1,464
 • 4

NẮM VỮNG vận DỤNG SÁNG tạo các NGUYÊN lý CHỦ NGHĨA mác LÊNIN vào sự NGHIỆP đổi mới ở VIỆT NAM bài học rút RA từ sự KHỦNG HOẢNG, sụp đổ của CHẾ độ xã hội CHỦ NGHĨA ở LIÊN ĐÔNG âu

NẮM VỮNG và vận DỤNG SÁNG tạo các NGUYÊN lý CHỦ NGHĨA mác  LÊNIN vào sự NGHIỆP đổi mới ở VIỆT NAM  bài học rút RA từ sự KHỦNG HOẢNG, sụp đổ của CHẾ độ xã hội CHỦ NGHĨA ở LIÊN xô và ĐÔNG âu
... định: Để xây dựng thành công chủ nghĩa hội bảo vệ vững Tổ quốc hội chủ nghĩa, phải tiếp tục đổi toàn diện, mạnh mẽ với chất lợng hiệu cao hơn; dẩy mạnh công nghiệp hóa, đại hóa gắn với phát ... Vit Nam khụng phõn chia thnh cỏc giai on - giai on chun b lun v i mi v giai on ỏp dng lun ú vo thc t, m l quỏ trỡnh va khỏi quỏt lun t thc tin i mi, va ỏp dng lun y vo cuc sng T ... h thng v mt lun ; bnh giỏo iu v lun ó lm cho t chớnh tr b x cng Nú cũn b tõm phn khỏng bt bỡnh, vi nhng ng c c tiờu cc ln tớch cc b dn nộn qua hng chc nm, chi phi Nhng tõm ny li c...
 • 24
 • 430
 • 1

Câu 7: Thành tựu của Liên Đông Âu trong xây dựng CNXH

Câu 7: Thành tựu của Liên Xô và Đông Âu trong xây dựng CNXH
... thức: Trong hoàn cảnh Liên bang Cộng hoà XHCN Viết tan vỡ nay, anh/chị có suy nghĩ thành tựu xây dựng chủ nghĩa xã hội Liên giai đoạn từ năm 1945 đến đầu năm 70 (thế kỷ XX) ?  Mặc dù Liên ... nước Đông Âu đạt mức cao châu Âu lúc Nhận xét : – Thể tính ưu việt chủ nghĩa xã hội lĩnh vực: kinh tế, nâng cao đời sống, củng cố quốc phòng – Những thành tựu vĩ đại, sức mạnh thực Liên nước Đông ... mạnh thực Liên nước Đông Âu, nhờ mà giữ cân “trật tự giới hai cực Ianta” suốt 40 năm qua – Thành tựu vĩ đại, sụp đỗ chủ nghĩa xã hội Đông Âu tan vỡ nhà nước Liên đỗ vỡ mô hình chủ nghĩa...
 • 2
 • 2,099
 • 1

BÀI học KINH NGHIỆM về xây DỰNG ĐẢNG rút RA từ sự sụp đổ CHỦ NGHĨA xã hội ở LIÊN ĐÔNG âu

BÀI học KINH NGHIỆM về xây DỰNG ĐẢNG rút RA từ sự sụp đổ CHỦ NGHĨA xã hội ở LIÊN xô và ĐÔNG âu
... nát Đảng Cộng sản Liên nguyên nhân sâu sa dẫn đến sụp đổ chế độ hội chủ nghĩa Sự sụp đổ chế độ hội chủ nghĩa Liên Đông Âu đã, đợc Đảng cộng sản, lực lợng trị giới phân tích sâu sắc ... chủ nghĩa Mác-Lênin Bài học rút công tác xây dựng Đảng cộng sản Việt Nam Bài học thất bại Đảng Cộng sản Liên có nhiều có học xây dựng Đảng kiểu theo t tởng chủ nghĩa Mác- Lênin, công tác xây ... hiểm chủ nghĩa đế quốc đặc biệt thao túng chủ nghĩa hội, xét lại Một số Đảng cộng sản vai trò lãnh đạo hội, đất nớc lâm vào khủng hoảng toàn diện, chế độ hội chủ nghĩa Liên Đông Âu sụp đổ...
 • 14
 • 264
 • 1

Xem thêm

Từ khóa: ii liên xô và các nước đông âu 1945 1991 liên bang nga 1991 2000chủ nghĩa xã hội ở liên xô và đông âutại sao liên xô và đông âu sụp đổthành tựu của liên xô và đông âunguyên nhân liên xô và đông âu sụp đổliên xô và đông âu sụp đổ vì saotruyện cười liên xô và đông âuliên xô và đông âu sụp đổnguyên nhân sụp đổ của liên xô và đông âusụp đổ của liên xô và đông âuquan hệ ngoại giao liên xô và đông âuphân tích sự khủng hoảng và sụp đổ của mô hình cnxh ở liên xô và đông âucải tổ ở liên xô và đông âuquá trình sụp đổ của liên xô và đông âucải cách cải tổ ở liên xô và đông âuTuần 15 giáo án lớp 3 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinhSÁCH THIẾT KẾ TRANG PHỤCbài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMBài 60. Động vật quý hiếmThực trạng các tranh chấp hợp đồng tín dụng và kiến nghị giải pháp hạn chế tranh chấpCHUYÊN ĐỀ THỂ TÍCH KHỐI CHÓPCƯGIẢI CHI TIẾT CÁC BÀI TẬP LẠ VÀ KHÓ TRONG ĐỀ THI THPT QG MÔN VẬT LÍPHƯƠNG PHÁP TƯ DUY GIẢI TOÁN TRẮC NGHIỆMbài tập trắc nghiệm mặt cầu, hình cầu và khối cầuBài 10. Đồng chíTuần 4. Nghe-kể: Dại gì mà đổi. Điền vào giấy tờ in sẵnTuần 4. Ông ngoạiBài 41. Thân câyBảng nhân 6Bài 22. p-ph, nhBài 17. u, ưBài 17. u, ưBài 15. t, thBài 12. i, aBài 8. Ăn, uống hàng ngày