z2 thiên nhiên nhiệt đới ẩm gió mùa

BÀI 9: THIÊN NHIÊN NHIỆT ĐỚI ẨM GIÓ MÙA

BÀI 9: THIÊN NHIÊN NHIỆT ĐỚI ẨM GIÓ MÙA
... hậu nhiệt đới ẩm gió mùa chi phối thành phần tự nhiên khác tạo nên đặc điểm chung bật tự nhiên nước ta; là: thiên nhiên nhiệt đới ẩm gió mùa THIÊN NHIÊN NHIỆT ĐỚI ẨM GIÓ MÙA 1/ Khí hậu nhiệt đới ... Khí hậu nhiệt đới ẩm gió mùa c ,Gió mùa: * Dựa vào kiến thức học hình ảnh cho biết trung tâm xuất phát gió mùa- mùa đông tính chất gió Việt Nam ? 1/ Khí hậu nhiệt đới ẩm gió mùa c ,Gió mùa: * Dựa vào ... biết trung tâm áp cao hình thành gió mùa- mùa hạ, hướng di chuyển tính chất gió Việt Nam ? 1/ Khí hậu nhiệt đới ẩm gió mùa c ,Gió mùa: GIÓ MÙA GMMĐ GMMH HƯỚNG GIÓ NGUỒN GỐC PHẠM VI THỜI GIAN TÍNH...
 • 16
 • 3,618
 • 8

BÀI 12: THIÊN NHIÊN NHIỆT ĐỚI ẨM GIÓ MÙA

BÀI 12: THIÊN NHIÊN NHIỆT ĐỚI ẨM GIÓ MÙA
... cận nhiệt đới gió mùa núi Đai ôn đới gió mùa núi ĐẶC ĐIỂM KHÍ HẬU ĐẤT SINH VẬT * HST rừng nhiệt đới ẩm rộng thường xanh thường hình thành 3; khu vực nhiên tích lớn hay theo độ cao Thiênnào? Diệnphân ... ĐẤT SINH VẬT Khí hậu Có nhóm +HST rừng nhiệt đới ẩm nhiệt đới đất: rộng thường xanh biểu +Đất Feralít +Các HST rừng nhiệt đới rõ rệt, mùa vùng đồi núi gió mùa: rừng thường hạ nóng thấp chiếm xanh, ... Các loài thực đới gió hậu ôn đới: yếu đất vật ôn đới mùa quanh năm mùn thô như: đỗ núi: có độ 150C, quyên, lãnh cao từ mùa đông sam, thiết 2600m 50C sam trở lên * Tại đai ôn đới gió mùa núi có độ...
 • 24
 • 1,036
 • 1

THIÊN NHIÊN NHIỆT ĐỚI ẨM GIÓ MÙA

THIÊN NHIÊN NHIỆT ĐỚI ẨM GIÓ MÙA
... cỏc thnh phn khỏc ca t nhiờn nc ta - Khí hậu nhiệt đới ẩm gió mùa có ảnh hởng lớn đến đặc điểm thành phần tự nhiên khác - Tinh chất nhiệt đới ẩm gió mùa có ảnh hởng nhiều đến hoạt dộng sx NN đời ... chiếm u - Rừng nhiệt đới ẩm gió mùa đất feralit cảnh quan tiêu biểu Nguyên nhân - Khí hậu nhiết đới ẩm ma nhiều - Địa hình nằm khu vực Khí hậu nhiết đới ẩm ma nhiều Khí hậu nhiết đới ẩm ma nhiều ... nớc theo mùa -Quá trình feralit hình thành đất tính chất đặc trng -Lớp vỏ phong hoá dày -Đất feralit loại đất nớc ta -Rừng rậm rộng nhiệt đới thờng xanh -Thành phần động thực vật nhiệt đới chiếm...
 • 3
 • 570
 • 1

bài 9. Thiên nhiên nhiệt đới ẩm gió mùa

bài 9. Thiên nhiên nhiệt đới ẩm gió mùa
... dồi dào, khu vc nhit i cú nhit cao c Giú Gió mùa Gió mùa mùa ông Gió mùa mùa hạ Phạm Hng Ngun vi hoạt Thời động giú gian gc Tính chất Hệ *Gió mùa mùa đông Hng Ngun Phạm giú gc vi hoạt động ... mặt trơì lên thiên đỉnh b Lượng mưa lớn, độ ẩm lớn * Biểu +Lượng mưa lớn ,trung bình 1500 -2000mm/n +Độ ẩm không khí cao > 80% Cân độ ẩm dư ơng * Nguyờn nhõn Do mặt nước ta giáp biển, ẩm dồi dào, ... mựa: lnh khụ Cui mựa: lnh m Quanh nm Núng, khụ, ớt ma Hệ Mựa ụng lnh Bc Mựa khụ sõu sc Nam * Gió mùa mùa hạ Hng Ngun Phm giú gc vi hot ng Na u mựa: +Bc AD Tõy Nam Thi gian hot ng BCN vt X Hệ Ma...
 • 20
 • 968
 • 2

Bài 9: Thiên nhiên nhiệt đới ẩm gió mùa

Bài 9: Thiên nhiên nhiệt đới ẩm gió mùa
... tranh khối khí hoạt động theo mùa Biểu : -Gió mùa mùa đông - Gió mùa mùa hạ Gió mùa Hướng gió Nguồn gốc Phạm vi hoạt động Thời gian Tính chất Gió mùa mùa Đông Gió mùa mùa hạ Đọc SGK mục 1c Kết ... thi gian hot ng, tớnh cht , hng di chuyn ca giú ny ? Họat động loại gió GIể MA HNG GIể Gió mùa ụng Bc mùa đông Tõy Nam Gió mùa mùa hạ NGUN GC p cao Xibia PHM VI Min Bc Na u h ỏp cao Bc D ( riờng ... mưa, lượng bốc cân ẩm địa điểm Giải thích ? b m * Biểu + Lượng mưa lớn ,trung bình 1500 -2000mm/nm Sườn đón gió cú mưa lớn 3.500 4.000mm/nm + Độ ẩm không khí cao > 80%.Cân độ ẩm dương * Nguyên...
 • 17
 • 552
 • 3

Thiên nhiên nhiệt đới ẩm gió mùa T1

Thiên nhiên nhiệt đới ẩm gió mùa T1
... loại gió -Gió mùa mùa đông - Gió mùa mùa hạ Các loại gió Gió mùa Nguồn Hướng Phạm Thời gốc gió vi hoạt gian động Gió mùa mùa Đông Gió mùa mùa hạ Tính chất Hệ *Gió mùa mùa đông Gió mùa Nguồn Hướng ... Thời gốc gió vi hoạt gian động Gió mùa áp mùa cao Đông xibia Đông Miền Bắc Bắc Tính chất Lạnh Tháng khô 11- Lạnh ẩm Hệ Mùa đông cho Miền Bắc * Gió mùa mùa hạ Gió Nguồ Hướng Thời mùa n gốc gió gian ... Thiên nhiên nhiệt đới ẩm gió mùa 1.Khí hu nhit i- m- gío mùa kết Khí hậu Dựa vào hình vẽ sau, Biểu Nguyên hợp với nhân thức học kiến Cho biết nguyên nhân Tính chất nhiệt làm cho...
 • 29
 • 237
 • 1

Thiên nhiên nhiệt đới ẩm gió mùa

Thiên nhiên nhiệt đới ẩm gió mùa
... Phạm gió vi Thời gian Kiểu thời tiết đặc trưng Nhóm 1, 3: Tìm hiểu gió mùa mùa đông Nhóm 2,4: Tìm hiểu gió mùa mùa hạ Bng cỏc loi giú nc ta Giú Giú mùa ụng Giú mùa h Ngun gc p cao Xibia Hng gió ... Tiết 10, Thiên nhiên nhiệt đới ẩm gió mùa Khớ hu nhit i m giú a,Tớnh cht nhit i - Tng bc x ln: (110 - 140kcal/cm/nm), cỏn ... -Cui mựa: lnh m Bng cỏc loi giú nc ta Giú Ngun gc Hng gió Phm vi Thi gian họat động Giú mựa ụng p cao Xibia Na u mựa: p cao bc n Dng Giú mùa h Na cui mựa: p cao cn tuyn nam bán cầu ụng bc Min...
 • 20
 • 280
 • 2

thien nhien nhiet doi am gio mua(t1)

thien nhien nhiet doi am gio mua(t1)
... động Tây Nam -Mưa lớn đồng Nam Bộ, Tây Nguyên Cả nước Thời tiết đặc trưng - Ven biển Trung Bộ, nam Tây Bắc khô nóng Cao áp Cuối mùa cận chí hạ (Tháng tuyến 8,9,10) bán cầu Nam Cả nước Tây Nam Mưa ... LỚN : c GIÓ MÙA : * Nguyên nhân : * Biểu : Gió mùa hạ Gió mùa đông Gió mùa hạ Đông Nam Á Gió mùa đông Đông Nam Á Loại gió Nguồn gốc Thời gian Phạm vi hoạt động hoạt động Hướng gió Thời tiết đặc ... cầu Nam Cả nước Tây Nam Mưa lớn cho Đồng nước(do hoạt động mạnh Bắc Bộ : kết hợp với dải Đông Nam hội tụ nhiệt đới) A GIÓ MÙA MÙA HẠ Đầu mùa hạ Cuối mùa hạ Gió mùa kết hợp với vị trí địa lí,...
 • 25
 • 259
 • 1

THIÊN NHIÊN NHIỆT ĐỚI ẨM GIÓ MÙA (T1)

THIÊN NHIÊN NHIỆT ĐỚI ẨM GIÓ MÙA (T1)
... Tính chất nhiệt đới ẩm gió mùa khí hậu nước ta có đặc trưng: A Nền nhiệt cao, lượng ẩm lớn, gió thổi theo mùa B Lượng mưa ít, độ ẩm tương đối cuả không khí cao, nhiệt độ cao C Nền nhiệt cao, ... động gió mùa không rõ nét, mưa ẩm lớn D Có phân mùa khí hậu; lượng mưa lớn, nhiệt độ chênh lệch lớn năm Câu 2: Hãy nối đặc điểm cột B với cột A cho phù hợp Loại gió Gió mùa mùa đông Gió mùa muà ... b/ Theo hướng đông bắc c/ Lanh khô vào đầu mùa, lạnh ẩm vào cuối mùa d/ Thổi từ tháng 11 đến tháng năm sau e/ Theo hướng Tây Nam g/ Có tính chất nóng ẩm h/ Hoạt động phạm vi nước j/ Hoạt động...
 • 15
 • 307
 • 2

Bài 10: THIÊN NHIÊN NHIỆT ĐỚI ẨM GIÓ MÙA (Tiếp theo)

Bài 10: THIÊN NHIÊN NHIỆT ĐỚI ẨM GIÓ MÙA (Tiếp theo)
... nông nghiệp III ẢNH HƯỞNG CỦA THIÊN NHIÊN NHIỆT ĐỚI ẨM GIÓ MÙA ĐẾN HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT VÀ ĐỜI SỐNG Những vụ mùa bội thu III ẢNH HƯỞNG CỦA THIÊN NHIÊN NHIỆT ĐỚI ẨM GIÓ MÙA ĐẾN HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT VÀ ... NHIÊN KHÁC Thành phần tự nhiên Nguyên nhân Ý nghĩa -Quá trình Feralit -Do nhiệt ẩm dồi -Đất giàu dinh trình hình thành đất chủ yếu Đất Biểu tính nhiệt đới ẩm gió mùa dào, khí hậu có mùa mưa mùa ... gió mùa -HST rừng rậm nhiệt đới ẩm rộng thường xanh quanh năm phát triển tốt Sinh vật -Thành phần động thực vật nhiệt đới chiếm ưu -Tiêu biểu cảnh quan rừng nhiệt đới ẩm gió mùa phát triển đất feralit...
 • 23
 • 577
 • 2

Bài giảng Bài 10: THIÊN NHIÊN NHIỆT ĐỚI ẨM GIÓ MÙA (TT)

Bài giảng Bài 10: THIÊN NHIÊN NHIỆT ĐỚI ẨM GIÓ MÙA (TT)
... Như Thảo – Thực 11-2008 17 Bài 9: Thiên nhiên nhiệt đới ẩm gió mùa ( TT) 1- Khí hậu nhiệt đới ẩm gió mùa: 2- Các thành phần tự nhiên khác: - Thiên nhiên nhiệt đới ẩm gió mùa có ảnh hưởng đến sản ... – Thực 11-2008 19 Bài 9: Thiên nhiên nhiệt đới ẩm gió mùa ( TT) 1- Khí hậu nhiệt đới ẩm gió mùa: 2- Các thành phần tự nhiên khác: 3- Ảnh hưởng thiên nhiên nhiệt đới ẩm gió mùa đến sản xuất đời ... 3- Ảnh hưởng thiên nhiên nhiệt đới ẩm gió mùa đến sản xuất đời sống: GV: Trần Như Thảo – Thực 11-2008 18 Bài 9: Thiên nhiên nhiệt đới ẩm gió mùa ( TT) 1- Khí hậu nhiệt đới ẩm gió mùa: 2- Các thành...
 • 22
 • 472
 • 1

Bài giảng Bài 10: THIÊN NHIÊN NHIỆT ĐỚI ẨM GIÓ MÙA (TT)

Bài giảng Bài 10: THIÊN NHIÊN NHIỆT ĐỚI ẨM GIÓ MÙA (TT)
... Như Thảo – Thực 11-2008 17 Bài 9: Thiên nhiên nhiệt đới ẩm gió mùa ( TT) 1- Khí hậu nhiệt đới ẩm gió mùa: 2- Các thành phần tự nhiên khác: - Thiên nhiên nhiệt đới ẩm gió mùa có ảnh hưởng đến sản ... – Thực 11-2008 19 Bài 9: Thiên nhiên nhiệt đới ẩm gió mùa ( TT) 1- Khí hậu nhiệt đới ẩm gió mùa: 2- Các thành phần tự nhiên khác: 3- Ảnh hưởng thiên nhiên nhiệt đới ẩm gió mùa đến sản xuất đời ... 3- Ảnh hưởng thiên nhiên nhiệt đới ẩm gió mùa đến sản xuất đời sống: GV: Trần Như Thảo – Thực 11-2008 18 Bài 9: Thiên nhiên nhiệt đới ẩm gió mùa ( TT) 1- Khí hậu nhiệt đới ẩm gió mùa: 2- Các thành...
 • 22
 • 408
 • 0

Tài liệu ÔN THI ĐỊA LÝ 12 - THIÊN NHIÊN NHIỆT ĐỚI ẨM GIÓ MÙA pot

Tài liệu ÔN THI ĐỊA LÝ 12 - THIÊN NHIÊN NHIỆT ĐỚI ẨM GIÓ MÙA pot
... chim, thú nhiệt đới - Có xuất thành phần cận nhiệt đới ôn đới núi cao 8) Hãy nêu ảnh hưởng thi n nhiên nhiệt đới ẩm gió mùa đến hoạt động sản xuất đời sống a/ Ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp: ... với mùa mưa, mùa cạn tương ứng mùa khô Chế độ mưa thất thường làm cho chế độ dòng chảy sông ngòi thất thường 7) Thi n nhiên nhiệt đới ẩm gió mùa thể thành phần đất, sinh vật cảnh quan thi n nhiên ... hậu nhiệt đới, ẩm, gió mùa ? -Do vị trí địa lý: nước ta nằm hoàn toàn vòng đai nhiệt đới nội chí tuyến Bắc Bán Cầunên khí hậu có tính chất nhiệt đới với nhiệt độ cao, nắng nhiều, ánh sáng mạnh -Do...
 • 9
 • 879
 • 3

Địa Lí 12 Bài 9-10 – Thiên nhiên nhiệt đới ẩm gió mùa

Địa Lí 12 Bài 9-10 – Thiên nhiên nhiệt đới ẩm gió mùa
... ẩm cao gây khó khăn cho việc bảo quản máy móc, thiết bị, nông sản + Các thiên tai bão, lũ lụt, hạn hán năm gây tổn thất lớn cho ngành ... mưa đá, sương muối, rét hại, khô nóng … gây ảnh hưởng lớn đến sản xuất đời sống + Môi trường thiên nhiên dễ bị suy thoái - Thuận lợi: Có điều kiện phát triển ngành kinh tế như: lâm nghiệp, thủy...
 • 2
 • 755
 • 5

Xem thêm