TT 24 2008 BLDTBXH

TT 23.2008 BLDTBXH doc

TT 23.2008 BLDTBXH doc
... định điểm a, khoản 4, mục III Thông tư số 07/2005/TTBLĐTBXH ngày 05 tháng 01 năm 2005; điểm a, khoản 2.4, phần A, mục III Thông tư số 15/2007 /TT- BLĐTBXH ngày 31 tháng năm 2007 Bộ Lao động - Thương ... khoản 2, mục III Thông tư số 08/2005 /TT- BLĐTBXH ngày 05 tháng 01 năm 2005 điểm b, khoản 2.1, điểm b, d, đ, khoản 2.2, phần B, mục III Thông tư số 15/2007 /TT- BLĐTBXH ngày 31 tháng năm 2007 Bộ ... thiểu thay quy định lựa chọn mức lương tối thiểu theo điểm b, khoản 2, mục III Thông tư số 07/2005/TTBLĐTBXH) khung mức tiền lương tối thiểu quy định sau: - Mức lương tối thiểu lựa chọn thấp mức...
 • 8
 • 42
 • 0

QĐ 24-2008-QĐ-BGDĐT Sua doi, bo sung dieu 3 cua QD12.2006

QĐ 24-2008-QĐ-BGDĐT Sua doi, bo sung dieu 3 cua QD12.2006
... 1 Tuổi dự tuyển người học vào lớp sáu THCS: từ 11 đến 13 tuổi Tuổi dự tuyển người học vào lớp mười THPT: từ 15 đến 17 tuổi Các trường hợp sau vào cấp học ... hội; - Cục KTVBQPPL (Bộ Tư pháp) - Công báo; - Website Chính phủ; - Website Bộ GD&ĐT; - Như Điều 3; KT BỘ TRƯỞNG THỨ TRƯỞNG Nguyễn Vinh Hiển - Lưu: VT, Vụ GDTrH, Vụ PC ...
 • 3
 • 175
 • 0

Thông báo số 24/TB-BLĐTBXH pps

Thông báo số 24/TB-BLĐTBXH pps
... nghỉ cố định 02 ngày Thứ Bảy, Chủ Nhật hàng tuần không thực việc hoán đổi ngày theo Thông báo Xin trân trọng thông báo để quan, tổ chức nhân dân biết, tiện liên hệ công việc KT BỘ TRƯỞNG THỨ TRƯỞNG...
 • 3
 • 61
 • 0

Mẫu hợp đồng lao động theo TT số 21/2003/TT-BLĐTBXH ngày 22/09/2003 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội

Mẫu hợp đồng lao động theo TT số 21/2003/TT-BLĐTBXH ngày 22/09/2003 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội
... Khi hợp đồng lao động hết hạn mà người lao động tiếp tục làm việc thời gian 30 ngày kể từ ngày hết hạn hợp đồng, hai bên phải ký kết hợp đồng lao động Trong thời gian chưa ký hợp đồng lao động ... lục hợp đồng nội dung Phụ lục hợp đồng lao động có giá trị nội dung hợp đồng lao động Hợp đồng lao động làm , có hiệu lực từ ngày Người lao động (Ký, ghi rõ họ tên) tháng năm Người sử dụng lao ... tuân theo hợp đồng lao động ký kết Người lao động đọc kỹ, hiểu rõ cam kết thực điều khoản quy định ghi hợp đồng lao động Điều VI: Điều khoản thi hành - Những vấn đề lao động không ghi hợp đồng lao...
 • 4
 • 1,433
 • 26

14/2008/TT-BTTTT: Hướng dẫn quản lý kinh phí hỗ trợ thực hiện thẩm tra, xác nhận sản lượng dịch vụ viễn thông công ích tại các địa phương

14/2008/TT-BTTTT: Hướng dẫn quản lý kinh phí hỗ trợ thực hiện thẩm tra, xác nhận sản lượng dịch vụ viễn thông công ích tại các địa phương
... CỤ THỂ Mức kinh phí thẩm tra, xác nhận sản lượng dịch vụ viễn thông công ích: a) Mức kinh phí thẩm tra, xác nhận sản lượng dịch vụ viễn thông công ích địa phương xác định 0,5% kinh phí doanh nghiệp ... nguồn kinh phí hỗ trợ thẩm tra, xác nhận -5 - sản lượng dịch vụ viễn thông công ích gửi Bộ Thông tin Truyền thông, Quỹ Dịch vụ viễn thông công ích Việt Nam đ) Kinh phí thẩm tra, xác nhận sản lượng ... thực việc thẩm tra, xác nhận sản lượng dịch vụ viễn thông công ích địa phương: Các Sở Thông tin Truyền thông chi cho hoạt động trực tiếp thẩm tra, xác nhận sản lượng dịch vụ viễn thông công ích...
 • 16
 • 520
 • 0

TU CHON 10 NC (24/10/2008)

TU CHON 10 NC (24/10/2008)
... thức định lý hàm số côsin, sin, trungtuyến, diện tích tam giác Tiết 17 c.Tiến trình giảng: i Kiểm tra cũ : ( 10' ) + Nêu công thức định lý hàm số sin,cosin,trung tuyến,diện tích + Cho tam giác ABC ... v M l mt im tu ý tam giỏc Gi D , E , F tng ng l cỏc chõn ng vuụng gúc h t M n BC ,CA , AB Chng minh rng : uu uu uu uu u u uu uu r r r uu r MD + ME + MF = MO Bi 2: Gi AM l trung tuyn ca ABC ... cần thực Trả lời : bớc ? B1: Bỏ dấu giá trị tuyệt đối đa hàm số bậc khoảng B2: Căn kết bớc 1, vẽ đồ thị hàm số khoảng ? Khai triển, bỏ dấu giá trị tuyệt đối HSTL : a) 2x + y = 2x b) y =...
 • 24
 • 176
 • 0

bai 24-dot bien so luong NST(tt).

bai 24-dot bien so luong NST(tt).
... cho tế bào có NST giống tế bào mẹ •  Kết giảm phân từ tế bào ban đầu cho tế bào có NST giảm nửa so với tế bào mẹ ban đầu  Nghiên cứu thông tin (5 phút): Nguyên nhân ban đầu hình thành thể đa ... 12 12 =3 2n=6 2n = 2n=6 2n 4n =12 4n =12 4n =12 12 12 12 12 =6  Thảo luận nhóm : ( phút )  Hãy so sánh hai sơ đồ cho biết : • Trong hai trường hợp (hình 24 a,b),trường hợp minh họa hình thành ... Dặn dò : • + Học : Làm tập ( trang 71 ) • -Sưu tầm hình ảnh giống vật nuôi trồng đa bội thể • + So n Thường biến • - Sưu tầm dau mác, hình ảnh vật thật thường biến chuẩn bò cho sau ...
 • 27
 • 368
 • 0

Công văn số 6120/BGDĐT-NGCBQLGD ngày 24/9/2010 của Bộ GD&ĐT "V/v: Trả lời CV của một số Sở GD&ĐT hỏi về TT số 28/2009/TT-BGDĐT"

Công văn số 6120/BGDĐT-NGCBQLGD ngày 24/9/2010 của Bộ GD&ĐT
... bố trí giáo viên kiêm nhiệm công tác kế toán Về Thông tư liên Bộ số 01 /TT- LB ngày 10/01/1990 Bộ Lao động-Thương binh Xã hội, Bộ Tài chính, Tổng cục Thể dục Thể thao số chế độ giáo viên, vận động ... tịch số 35/2006/TTLT-BGDĐT-BNV quy định định mức biên chế viên chức làm công tác thư viện, thiết bị, văn phòng Đối với trường phổ thông chưa có viên chức làm công tác thư viện, thiết bị, văn thư, ... quy định rõ thẩm quyền Giám đốc Sở Giáo dục Đào tạo việc quy đổi tiết dạy công việc chuyên môn khác Về giáo viên kiêm nhiệm công tác thư viện, thiết bị, văn phòng (văn thư, thủ quỹ, kế toán, y tế...
 • 3
 • 1,109
 • 4

bài 24 Hô hấo tế bào tt

bài 24 Hô hấo tế bào tt
... nhóm) • Bài 1: Hãy tính hiệu hấp tế bào, biết ATP ≈ 7,3 Kcal? Rút nhận xét từ hiệu lượng hấp tế bào? CỦNG CỐ • Bài 2: Các câu sau sai, sửa lại cho ? CỦNG CỐ Câu 1: Qua giai đoạn Câu 3: ... qua nhiều chặng Kết phân giải phân tử Glucô tạo 38 ATP • Tốc độ hấp phụ thuộc vào nhu cầu lượng tế bào - Điều xảy tế bào không cung cấp O2? - Vì hoạt động bắp mạnh bị mỏi tiếp tục hoạt động ... sánh giai đoạn hấp tế bào về: - Vị trí xãy - Nguyên liệu - Kết - Hiệu lượng Sự khác giai đoạn: Đặc điểm phân biệt Đường phân Chu trình Crep Chuỗi vận chuyển điện tử Vị trí Tế bào chất Chất...
 • 39
 • 315
 • 0

Tiết 24:quang hợp (tt)

Tiết 24:quang hợp (tt)
... quang hợp: Tổng hợp chất hữu cơ,làm cho khơng khí ln cân ?:Q trình quang hợp thực vật có ý nghĩa gì? ?Thân non có màu xanh có tham gia quang hợp khơng? Vì sao? - Có thể tham gia quang hợp thân ... c©y cÇn n­íc vµ khÝ cacb«nic (?.C©y t¹o tinh bét chÊt g× ®Ĩ ®Ĩ chÕ cÇn nh÷ng thực q trình quang hợp ? - Cây cần : Nước ,Khí cacbơnic + TiÕt 24: Quang hỵp (tiÕp theo) C©y cÇn nh÷ng chÊt g× ®Ĩ chÕ ... thân có màu xanh có chất diệp lục ?:Cây khơng có lá sớm rụng (xương rồng, cành giao ) chức quang hợp phận đảm nhận? Vì em biết? - Do thân đảm nhận Bởi thân có màu xanh Củng cố: Dặn dò: Tr­êng...
 • 21
 • 223
 • 1

Bài 24: Đột biến số lượng NST ( tt)

Bài 24: Đột biến số lượng NST ( tt)
... NST cặp tương đồng d) Thừa NST cặp tương đồng 3/ Biến dị xảy cặp nuclêơtit gọi là: a) Đột biến cấu trúc NST b) Đột biến số lượng NST c) Đột biến gen d) Khơng phải đột biến GV thực : NGUYỄN DUNG ... thể b) Đột biến dị bội thể c) Đột biến cấu trúc NST d) Đột biến số lượng NST 2/ Thể nhiểm thể mà TB sinh dưỡng có tượng: a) Thừa NST cặp tương đồng b) Thiếu NST cặp tương đồng c) Thiếu NST cặp ... Hình :B ĐỘT BIẾN SỐ LƯỢNG NHIỄM SẮC THỂ ( tt) III/ Hiện tượng đa bội thể: * Khái niệm: Thể đa bội thể mà TB sinh dưỡng có số NST bội số n ( nhiều 2n) * Tính chất: Tế bào đa bội có số lượng NST tăng...
 • 12
 • 376
 • 1

Bài giảng Bài 24 Đột biến số lượng NST (tt)

Bài giảng Bài 24 Đột biến số lượng NST (tt)
... 6n=42 Bài 24: ĐỘT BIẾN SỐ LƯNG NHIỄM SẮC THỂ (tt) III Hiện tượng đa bội thể: 2n=14 4n=28 Chuối tam bội Bài 24: ĐỘT BIẾN SỐ LƯNG NHIỄM SẮC THỂ (tt) III Hiện tượng đa bội thể: 3n=36 2n=26 2n =24 3n=39 ... tượng đa bội thể (n=9) Bài 24: ĐỘT BIẾN SỐ LƯNG NHIỄM SẮC THỂ (tt) III Hiện tượng đa bội thể: 2n n 2n 3n 3n 6n 9n 4n 4n 12n 2n 4n Bài 24: ĐỘT BIẾN SỐ LƯNG NHIỄM SẮC THỂ (tt) III Hiện tượng đa ... loạn hoạt động sinh lí thể d, Cả đáp án Các dạng đột biến Đột biến gen Đột biến NST (Mất, thay thế, thêm cặp Nu) ĐB số lượng NST ĐB cấu trúc NST ( Mất, đảo, lặp đoạn ) Dị bội thể Đa bội thể (2n+1;...
 • 13
 • 213
 • 0

Xem thêm