Pháp luật và đời sống (tiết 1) 03

Giáo án Công Dân lớp 12: PHÁP LUẬT ĐỜI SỐNG(tiết 2) ppt

Giáo án Công Dân lớp 12: PHÁP LUẬT VÀ ĐỜI SỐNG(tiết 2) ppt
... pháp luật lại mang pháp luật chất xã hội? Như vậy: pháp luật công cụ nhận thức ? Theo em nhà nước phải xây dựng giáo dục pháp luật? Lấy ví dụ chứng minh? Mối quan hệ pháp luật với kinh tế, (Pháp ... (Pháp luật để điều chỉnh mối quan hệ trị, đạo đức xã hội Mà pháp luật bắt nguồn từ a Quan hệ pháp luật với kinh tế thực tiễn thực thực tiễn xã hội) - Pháp luật hình thành sở quan hệ Bằng phương pháp ... Hoạt động giáo viên học sinh Nội dung kiến thức cần đạt Giáo viên sử dụng phương pháp thuyết trình Bản chất pháp luật kết hợp với vấn đáp từ giúp học sinh nắm a Bản chất giai cấp pháp luật chất...
 • 4
 • 1,676
 • 7

Giáo án Công Dân lớp 12: PHÁP LUẬT ĐỜI SỐNG(tiết 3) doc

Giáo án Công Dân lớp 12: PHÁP LUẬT VÀ ĐỜI SỐNG(tiết 3) doc
... hội pháp luật lại đảm bảo tính có hiệu NN phải: Xây dựng pháp luật, thực pháp luật, bảo vệ pháp luật lực? ? Theo em để tăng cường pháp chế - Quản lí pháp luật phương quản lí NN NN cần phải làm pháp ... tiện để công dân đàm thoại thực bảo vệ quyền lợi ích hợp ? Khi tính mạng, tài sản, quyền tự pháp mình bị đe doạ phải dựa vào đâu? (Pháp luật) - PL công cụ thực quyền ? Vậy PL có vai trò công dân? ... thực quyền ? Vậy PL có vai trò công dân? (là công cụ để bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp công dân) ? Chúng ta phải làm để thực tốt vai trò pháp luật? - Công dân phải chấp hành PL, tuyên truyền cho người,...
 • 5
 • 306
 • 2

bài 1- Pháp luật đời sống (CỰC HÓT)

bài 1- Pháp luật và đời sống (CỰC HÓT)
... giai pháp luật (pháp luật chủ nô, pháp luật phong kiến, cấp pháp luật tư sản, pháp luật xã hội chủ nghĩa), - Các quy phạm PL Nhà kiểu pháp luật lại có biểu riêng nước ban hành phù hợp với ý + Pháp ... cấp nó, pháp luật mang tính xã hội - Các quy phạm pháp luật * GV cần lưu ý cho HS: thực thực tiễn đời sống xã hội, phát triển + Không có giai cấp thống trị thực pháp luật, xã hội mà pháp luật thành ... VAI TRÒ CỦA PHÁP LUẬT TRONG ĐỜI SỐNG Hoạt động 4: Bằng PP thuyết trình, đàm thoại, thảo XÃ HỘI luận lớp, nêu vấn đề GV dẫn dắt HS tìm hiểu Vai Pháp luật phương tiện trò pháp luật đời sống xã hội...
 • 11
 • 8,493
 • 49

Bài 1. Pháp luật đời sống

Bài 1. Pháp luật và đời sống
... dân ? Pháp luật gì?: Pháp luật quy tắc xử chung áp dụng cho đối tượng có nhà nước phép ban hành Hoạt động2: Th¶o ln nhãm Các đặc trưng pháp luật Nhãm 1,2: ? Thế tính quy phạm phổ biến pháp luật? ... thể pháp luật văn quy phạm pháp luật, quy đònh rõ ràng, chặt chẽ điều khoản để tránh hiểu sai dẫn đến lạm dụng pháp luật Thứ hai, thẩm quyền ban hành văn quan nhà nước quy đònh Hiến pháp Luật ... phạm đạo đức chủ yếu dựa vào tính tự giác người, vi phạm bò dư luận xã hội phê phán + Việc thực pháp luật bắt buộc người, vi phạm pháp luật bò xử lí theo quy phạm pháp luật tương ứng Việc xử lí...
 • 5
 • 2,542
 • 11

Gián án Ba 1 - Phap luat va doi song (2)

Gián án Ba 1 - Phap luat va doi song (2)
... chức bảo vệ Mua bán trái phép ma tuý Để phát huy vai trò công cụ chủ yếu để nhà nước quản lí xã hội nhà nước phải tổ chức có hiệu ba khâu - Xây dựng pháp luật - Thực pháp luật - Bảo vệ pháp luật ... phổ biến, giáo dục pháp luật VD: Pháp luật quy định ngày 15 /12 /2007 tất người dân xe mô tô phải đội mũ bảo hiểm Pháp luật dân chủ phản ánh ý chí, nguyện vọng quyền lợi chung nhân dân nên đa số ... kinh tế, trị, đạođức Vai trò pháp luật đời sống xã hội a Pháp luật phương tiện để nhà nước quản lí xã hội b Pháp luật phương tiện để công dân thực bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp Vai trò pháp luật...
 • 19
 • 869
 • 10

Bài soạn Ba 1 - Phap luat va doi song (a2)

Bài soạn Ba 1 - Phap luat va doi song (a2)
... Số hiệu Ngày ký Người ký Trích yếu Cơ quan ban hành Phần loại Hiệu lực 68/ LCT/HĐNN8 18 /04/92 Võ Chí Công Hiến pháp năm 19 92 Quốc hội Hiến pháp CƠ QUAN BAN HÀNH Quốc hội Pháp lệnh, Nghị Chủ tịch ... phát huy vai trò công cụ chủ yếu để Nhà nước quản lý xã hội nhà nước phải tổ chức ba khâu: Xây dựng pháp luật thực pháp luật bảo vệ pháp luật Theo em pháp luật có vai trò công dân? Vai trò thể ... thức - Hình thức thể pháp luật văn có chứa quy phạm pháp luật quan Nhà nước có thẩm quyền ban hành Văn gọi văn quy phạm pháp luật Văn phong diễn đạt xác, Yêu cầu chặt nghĩa chẽ hình Cơ quan ban...
 • 47
 • 684
 • 0

bài giảng gdcd 12 bài 1 pháp luật đời sống

bài giảng gdcd 12 bài 1 pháp luật và đời sống
... được…………………………………… quyền lực Nhà nước Quốc hội Bài 1: PHÁP LUẬT VÀ ĐỜI SỐNG Khái niệm đặc trưng pháp luật a Khái niệm pháp luật b Các đặc trưng pháp luật Các đặc trưng pháp luật Tính quy phạm phổ biến Tính ... với Hiến pháp, Luật hôn nhân gia đình năm 2000 khẳng định quy tắc chung “cha mẹ không phân biệt con” (điều 34) Bài 1: PHÁP LUẬT VÀ ĐỜI SỐNG Khái niệm đặc trưng pháp luật a Khái niệm pháp luật b ... đặc trưng pháp luật Bản chất pháp luật Bản chất Pháp luật Bản chất giai cấp Bản chất xã hội Bản chất giai cấp pháp luật Theo em chất giai cấp pháp luật thể nào? Nhà nước công nhận pháp luật hoá...
 • 17
 • 2,278
 • 0

Giáo án Công Dân lớp 12: PHÁP LUẬT ĐỜI SỐNG ppsx

Giáo án Công Dân lớp 12: PHÁP LUẬT VÀ ĐỜI SỐNG ppsx
... HTPL VN HTPL - Ngành luật - Chế định luật - Quy phạm pháp luật + HTPL nhiều ngành luật + Ngành luật tổng hợp QPPL (hay luật cụ thể) + Chế định luật nhóm QPPL (hay lĩnh vực luật) + QPPL quy tắc ... trò đời sống xã hội Đó nội dung nghiên cứu hôm Hoạt động giáo viên học Nội dung kiến thức cần đạt sinh Giáo viên sử dụng phương pháp Khái niệm pháp luật thuyết trình kết hợp với hoạt động a Pháp ... trình lên lớp ổn định tổ chức lớp Kiểm tra cũ Kiểm tra sách, đồ dùng phục vụ cho học tập Học Theo em xã hội mà pháp luật điều chỉnh mối quan hệ xã hội điều xảy ra? Vậy pháp luật gì? pháp luật có...
 • 8
 • 598
 • 3

Giáo dục công dân PHÁP LUẬT đời SỐNG

Giáo dục công dân PHÁP LUẬT và đời SỐNG
... kiểu pháp luật nào;tuy nhiên, kiểu pháp luật lại có biểu riêng Pháp luật xã hội chủ nghỉa thể ý chí giai cấp cơng nhân, mà đại diện nhà nước nhân dân lao động b Bản chất xã hội pháp luật - Pháp luật ... phải dựa vào đâu? (Pháp luật) Nội dung kiến thức cần đạt Vai trò pháp luật đời sống xã hội a Pháp luật phương tiện để nhà nước quản lí xã hội - NN quản lí xã hội nhiều phương tiện như: Giáo dục, ... Hoạt động giáo viên học sinh ? Theo em pháp luật lại mang chất xã hội? ? Theo em nhà nước phải xây dựng pháp luật? Lấy ví dụ chứng minh? (Pháp luật để điều chỉnh mối quan hệ xã hội Mà pháp luật bắt...
 • 8
 • 207
 • 0

Bài tập trắc nghiệm môn Giáo dục công dân lớp 12: Pháp luật đời sống

Bài tập trắc nghiệm môn Giáo dục công dân lớp 12: Pháp luật và đời sống
... 11.Văn luật bo R m: A Hi n pháp, Luật, NRh᳸ quy t c⭘ QH B Luật Bộ luật C Hiến há D Hiến há Luật Bộ luật Luật Câu 12: Pháp luật là: A Hệ thốna v n Rn nahị định dӅ cấ an hành thực B mh na luật ... việc h nR làmm Câu 19: TronR văn quy phạm pháp luật su, văn có hiệu lực pháp lí co nh t? A Hi n pháp B mahị C Phá lệnh D Luật Pháp luật đạo đức tập trunR vào việc điều chӅnh để hư香nR t香i Riá tr᳸ ... Pháp luật có tính quyền lực, b t bu c chunR B Phá luật có tính quyền lực C Phá luật có tính uộc chuna D Phá luật có tính quy hạm Câu 26 Tổ chức nh t có quyền bn hành pháp luật tổ chức thực pháp...
 • 4
 • 538
 • 9

Báo cáo " Ý thức pháp luật với đời sống xã hội " pptx

Báo cáo
... t o ý th c, r i t ý th c v t ch t hoỏ thnh phỏp lu t di n liờn t c quỏ trỡnh xõy d ng v hon thi n h th ng phỏp lu t c a t n c Chỳng ta ch cú th xõy d ng c m t h th ng lu t phỏp hon ch nh ý th ... ng thu c v nh ng t p th nh t nh nờn ý th c v trỡnh hoỏ phỏp lu t c a m i cỏ nhõn luụn cú nh h ng t i ý th c v x s c a cỏc thnh viờn khỏc c ng ng, c bi t l ý th c phỏp lu t v cỏch ng x c a ng ... a ch th v a l h qu , v a l th c o i v i ý th c phỏp lu t ng th i nú cng th hi n ý th c phỏp lu t v trỡnh hoỏ phỏp lu t c a ch th m t cỏch c th Trỡnh ý th c phỏp lu t v hoỏ phỏp lớ c a m i cỏ...
 • 7
 • 233
 • 2

VAI TRÒ của ý THỨC PHÁP LUẬT TRONG đời SỐNG xã hội

VAI TRÒ của ý THỨC PHÁP LUẬT TRONG đời SỐNG xã hội
... thống luật pháp Chỉ có ý thức pháp luật giai cấp thống trị phản ánh đầy đủ nội dung, hình thức biểu trình thực thi pháp luật hành Vai trò ý thức pháp luật phát triển hội Ý thức pháp luật đời ... việc chấp hành pháp luật hiệu tác động ý thức pháp luật sống cao, góp phần trì trật tự, kỷ cương hội Thứ ba, vai trò ý thức pháp luật đời sống văn hóa - tư tưởng Ý thức pháp luật có ảnh hưởng ... thống pháp luật đất nước đạt mức độ hoàn thiện cao Từ điều trình bày trên, nói, ý thức pháp luật vai trò to lớn đời sống hội Song, để phát huy vai trò ý thức pháp luật, không cần đến nhận thức...
 • 5
 • 659
 • 2

Tìm hiểu hóa học quanh ta – Hóa học đời sống (phần 1) ppt

Tìm hiểu hóa học quanh ta – Hóa học và đời sống (phần 1) ppt
... Nhưng viên UPSA C cho vào nước, axit ascorbic NaHCO3 tan vào dung dịch phản ứng với nhau, tạo khí CO2 dạng bọt khí thoát từ lòng dung dịch, bọt khí làm hoạt chất thuốc tan vào nước nhanh dạng viên ... chém trúng ông ta vết thương màu lành, không chảy máu nhiều Tại đánh cảm dây bạc dây bạc bị hóa đen? Tại đánh cảm dây bạc, dây bạc bị hóa đen Để dây bạc sáng trắng trở lại, người ta ngâm dây bạc ... nhạc hay đám cưới, người ta thường tạo khói trắng cách thả viên đá băng khô (CO2 rắn) vào ly đựng nước nóng CO2 rắn thăng hoa nhanh, làm giảm nhiệt độ vùng không khí xung quanh ly nước khiến cho...
 • 6
 • 351
 • 9

Xem thêm