Chuong17 (sua0605)

Hướng dẫn sử dụng Photoshop CS6 chuong17

Hướng dẫn sử dụng Photoshop CS6 chuong17
... cấp Bạn sử dụng hiệu ứng Rollover để làm nhiều việc khác, chạy chương trình hình động © www.vietphotoshop.com - Dịch Bá tước Monte Cristo |Trang chủ| |Photoshop CS| |Chương 18| www.vietphotoshop.com ... môi trường làm việc thiết lập sẵn www.vietphotoshop.com - Dịch Bá tước Monte Cristo Chương 17: Tạo hiệu ứng Rollover cho trang web Photoshop CS mà bạn sử dụng chúng cho công việc cụ thể mình, chắn ... Rollover cách sử dụng Layer Style Tất hiệu ứng Rollover bạn tạo Over State, có ảnh hưởng đến www.vietphotoshop.com - Dịch Bá tước Monte Cristo 15 Chương 17: Tạo hiệu ứng Rollover cho trang web Photoshop...
  • 30
  • 304
  • 1

chương17: Bình điện và hệ thống sạc xe máy SHI 125/150

chương17: Bình điện và hệ thống sạc xe máy SHI 125/150
... kiểm tra bình điện có sẵn DỤNG CỤ: Máy kiểm tra bình điện BM-210 BATTERY MATE loại tương đương 17-5 BÌNH ĐIỆN/HỆ THỐNG SẠC KIỂM TRA HỆ THỐNG SẠC KIỂM TRA RÒ DÒNG ĐIỆN Tháo đònh vò bình điện (trang ... KIẾM HƯ HỎNG BÌNH ĐIỆN BỊ HỎNG HOẶC YẾU ĐIỆN KIỂM TRA BÌNH ĐIỆN Tháo bình điện (trang 17-5) Kiểm tra tình trạng bình điện sử dụng máy kiểm tra bình điện khuyên dùng MÁY KIỂM TRA BÌNH ĐIỆN KHUYÊN ... thọ bình lâu nên sạc bình điện đònh kỳ tuần lần Nếu muốn bảo quản bình điện xe, tháo dây cực âm bình điện khỏi cực bình điện Bình điện khô (MF) không cần bảo dưỡng phải thay hết tuổi thọ Bình điện...
  • 8
  • 1,256
  • 45

CHUONG17 SU GIAO THOA ANH SANG

CHUONG17 SU GIAO THOA ANH SANG
... hình ảnh giao thoa Nguyên tắc áp dụng giao thoa kế Rayleigh, Michelson, Linhit Sau ta khảo sát vài kiểu giao thoa kế Giao thoa kế Rayleigh TOP Giao thoa kế Rayleigh thường dùng để đo chiết su t ... tính độ dày điểm VI GIAO THOA KẾ HAI CHÙM TIA TOP Giao thoa kế máy đo dựa vào tượng giao thoa ánh sáng Nhờ giao thoa kế phát độ biến thiên chừng vài phần trăm bước sóng Vì giao thoa kế máy đo xác ... chiết su t, nguyên tắc quan sát giao thoa không định xứ Thế vân giao thoa độ nghiêng, hiệu quang trình, tăng nửa bước sóng tia phản xạ mặt phân giới Nơi quan sát giao thoa Thế vân giao thoa độ...
  • 28
  • 242
  • 0

Xem thêm