06 2016 TT BXD huong dan xac dinh va quan ly chi phi trong xay dung

THÔNG TƯHƯỚNG DẪN XÁC ĐỊNH QUẢN CHI PHÍ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG

THÔNG TƯHƯỚNG DẪN XÁC ĐỊNH VÀ QUẢN LÝ CHI PHÍ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG
... số Thông 1.4 Xác định chi phí quản dự án, chi phí vấn đầu xây dựng chi phí khác Chi phí quản dự án (GQLDA), chi phí vấn đầu xây dựng (GTV) chi phí khác (GK) xác định theo định ... trình; - vấn quản chi phí đầu xây dựng gồm sơ tổng mức đầu xây dựng (nếu có), tổng mức đầu xây dựng, dự toán xây dựng, giá gói thầu xây dựng, giá hợp đồng xây dựng, định mức xây dựng ... tái định cư; - GXD: chi phí xây dựng; - GTB: chi phí thiết bị; - GQLDA: chi phí quản dự án; - GTV: chi phí vấn đầu xây dựng; - GK: chi phí khác; - GDP: chi phí dự phòng 1.1 Xác định chi...
 • 95
 • 130
 • 0

Hướng dẫn việc lập quản chi phí dự án đầu tư xây dựng công trình

Hướng dẫn việc lập và quản lý chi phí dự án đầu tư xây dựng công trình
... DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH Nội dung tổng mức đầu dự án đầu xây dựng công trình Tổng mức đầu dự án đầu xây dựng công trình (Sau gọi tổng mức đầu tư) khái toán chi phí dự án đầu ... TỔNG DỰ TOÁN XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH Nội dung tổng dự toán xây dựng công trình Tổng dự toán xây dựng công trình dự án (Sau gọi tổng dự toán) toàn chi phí cần thiết dự tính để đầu xây dựng công trình, ... LẬP VÀ QUẢN LÝ CHI PHÍ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH Chi phí dự án đầu xây dựng công trình toàn chi phí cần thiết để xây dựng sửa chữa, cải tạo, mở rộng hay trang bị lại kỹ thuật công trình...
 • 16
 • 222
 • 0

Luận văn thạc sĩ báo chí học phương pháp xác định quản rủi ro trong sản xuất chương trình truyền hình trực tiếp

Luận văn thạc sĩ báo chí học phương pháp xác định và quản lý rủi ro trong sản xuất chương trình truyền hình trực tiếp
... quy trình sản xuất chương trình truyền hình trực tiếp bao gồm: Chương trình truyền hình trực tiếp, Yếu tố rủi ro quản trị rủi ro, mối liên hệ quy trình quản rủi ro hoạt động sản xuất truyền hình, ... đề quản rủi ro hoạt động sản xuất truyền hình 1.4 Ứng dụng thuyết xác định quản rủi ro sản xuất truyền hình trực tiếp 9 16 28 37 Chương 2: CÔNG TÁC QUẢN LÝ SẢN XUẤT CHƯƠNG TRÌNH TRUYỀN ... ĐẦU Chương 1: LÝ LUẬN CHUNG VỀ QUI TRÌNH SẢN XUẤT VÀ QUẢN TRỊ RỦI RO TRONG CHƯƠNG TRÌNH TRUYỀN HÌNH TRỰC TIẾP 1.1 Khái quát chương trình truyền hình trực tiếp 1.2 thuyết chung quản trị rủi ro...
 • 143
 • 212
 • 0

THÔNG TƯ: 06/2010/TT-BXD Hướng dẫn phương pháp xác định giá ca máy thiết bị thi công xây dựng công trình pot

THÔNG TƯ: 06/2010/TT-BXD Hướng dẫn phương pháp xác định giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng công trình pot
... sở xác định giá ca máy thi t bị thi công (Ban h nh kèm theo Thông t số: 06 /2010/TT-BXD ng y 26/5/2010 Bộ Xây dựng Hớng dẫn phơng pháp xác định giá ca máy v thi t bị thi công xây dựng công trình) ... máy thi t bị 103 15,5 T Số ca năm (ca/ năm) Định mức khấu hao, sửa chữa, chi phí khác năm (%/nguyên giá) Định mức tiêu hao Th nh phần - cấp bậc thợ điều nhiên liệu, khiển máy lợng1 ca Nguyên giá ... 682,000 Máy nâng phục vụ thi công hầm - công suất: 309 135 CV www.giaxaydung.vn 240 14 38 Số TT Loại máy thi t bị Số ca năm (ca/ năm) Định mức khấu hao, sửa chữa, chi phí khác năm (%/nguyên giá) ...
 • 95
 • 675
 • 0

Thông tư 17/2016/TT-BXD hướng dẫn về năng lực của tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động xây dựng

Thông tư 17/2016/TT-BXD hướng dẫn về năng lực của tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động xây dựng
... đối ng áp dụng Phạm vi Điều chỉnh: Thông hướng dẫn lực hoạt động xây dựng, gồm: lực hành nghề hoạt động xây dựng nhân; lực hoạt động xây dựng tổ chức; công bố thông tin lực hoạt động xây ... chứng hành nghề nhân, đánh giá lực hoạt động xây dựng tổ chức công khai thông tin lực hoạt động xây dựng tổ chức, nhân tham gia hoạt động xây dựng thực theo quy định Thông số 12/2009/TT-BXD ... thiết thông tin lực hoạt động xây dựng tổ chức, nhân để đăng tải công khai thông tin trang thông tin điện tử quan quản lý Mọi thông tin lực hoạt động xây dựng tổ chức, nhân đăng tải trang thông...
 • 62
 • 162
 • 0

Giáo trình hướng dẫn xác định những quan điểm về sự phát triển theo hướng công nghiệp hóa ở nông thôn phần 10 pptx

Giáo trình hướng dẫn xác định những quan điểm về sự phát triển theo hướng công nghiệp hóa ở nông thôn phần 10 pptx
... học công nghệ cho hộ kinh doanh doanh nghiệp; cung cấp thông tin thị trường, mở rộng hoạt động xúc tiến thương mại; hướng dẫn xây dựng quản lý dự án đầu tư cho doanh nghiệp Hỗ trợ doanh nghiệp ... phát triển khu vực kinh tế tư tư nhân khu vực kinh tế đạt thành tựu định Khu vực kinh tế tư tư nhân Việt Nam có bước phát triển năm đổi chưa phát triển mức nhiều hạn chế: tốc đọ tăng trưởng chưa ... kinh tế tư tư nhân phát triển. / 49 50 Tài liệu tham khảo Sách: Phát triển kinh tế tư tư nhân định hướng xã hội chủ nghĩa Trần Ngọc Bút NXB Chính trị quốc gia, 2002 Sách: Thanh phần kinh tế cá thể,...
 • 7
 • 190
 • 0

Giáo trình hướng dẫn xác định những quan điểm về sự phát triển theo hướng công nghiệp hóa ở nông thôn phần 9 potx

Giáo trình hướng dẫn xác định những quan điểm về sự phát triển theo hướng công nghiệp hóa ở nông thôn phần 9 potx
... động theo Luật Doanh Nghiệp Khuyến khích tư nhân đầu tư vào ngành nghề thúc đẩy kinh tế phát triển theo hướng công nghiệp hoá, đại hoá Ban hành sách hỗ trợ doanh nghiệp: sách hỗ trợ doanh nghiệp ... cao bảo đảm cho ngành có phát triển ổn định Chẳng hạn như, đầu tư ngành công nghiệp phục vụ cho nông lâm ngư nghiệp: ngành khí chế tạo máy móc phục vụ cho sản xuất nông nghiệp, ngành sản xuất phân ... vào giáo dục giáo dục phổ thông trọng vào giáo dục nghề Theo kinh nghiệm phát triển nước Đông Đông Nam đầu tư vào giáo dục bước đầu tư quan trọng cho phát triển Vào đầu năm 60 Hàn Quốc Singapore,...
 • 9
 • 276
 • 0

Giáo trình hướng dẫn xác định những quan điểm về sự phát triển theo hướng công nghiệp hóa ở nông thôn phần 8 pptx

Giáo trình hướng dẫn xác định những quan điểm về sự phát triển theo hướng công nghiệp hóa ở nông thôn phần 8 pptx
... xuất phát triển doanh nghiệp kinh tế tư tư nhân tạo môi trường phát triển Các doanh nghiệp thuộc thành phần kinh tế hợp tác cạnh tranh với để phát triển, làm cho thị trường ngày trở nên sôi Sự ... vấn đề cản trở lớn tới phát triển khu vực kinh tế tư tư nhân Trung bình hộ kinh doanh phi nông nghiệp có số vốn kinh doanh 29, 78 triệu đồng, sử dụng 1, 78 lao động; hộ kinh doanh nông nghiệp có qui ... thống cao, ảnh hưởng tới phát triển khu vực như: đặc điểm vai trò cụ thể khu vực kinh tế tư tư nhân nước ta kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa suốt qú trình công nghiệp hoá, đại hoá,...
 • 9
 • 200
 • 0

Giáo trình hướng dẫn xác định những quan điểm về sự phát triển theo hướng công nghiệp hóa ở nông thôn phần 7 pps

Giáo trình hướng dẫn xác định những quan điểm về sự phát triển theo hướng công nghiệp hóa ở nông thôn phần 7 pps
... vực nông nghiệp nông thôn, phát triển khu vực kinh té tư nhân hoạt động công nghiệp (bao gồm tiểu, thủ công nghiệp) phát triển mạnh đóng góp lớn vào phát triển kinh tế nói chung, kinh tế nông nghiệp, ... (1,18%); hộ khác:1. 479 .341 hộ (12,35%) Trong số hộ đó, nhóm hộ nông nghiệp chiếm tỷ trọng lớn nhất (79 ,58%), hiểu nông nghiệp theo nghĩa rộng- bao gồm nông lâm ngư nghiệp hịô nông nghiệp chiếm tỷ ... Bắc 4% vùng Tây Nguyên Năm 19 97 tổng số 25.002 sở KTTN( phần lớn DNTN) 18 .72 8 sở tập trung miền Nam, chiếm 75 % miền Bắc có 4. 178 DN, chiếm 17% miền Trung có 20 87 sở, chiếm 8,3% Riêng thnhf phố...
 • 9
 • 204
 • 0

Giáo trình hướng dẫn xác định những quan điểm về sự phát triển theo hướng công nghiệp hóa ở nông thôn phần 6 pps

Giáo trình hướng dẫn xác định những quan điểm về sự phát triển theo hướng công nghiệp hóa ở nông thôn phần 6 pps
... kinh tế thị trường định hướng XHCN Chuyển dịch cấu kinh tế Sự phát triển khu vực kinh tế tư tư nhân góp phần thu hút nhiều lao động nông thôn vào ngành phi nông nghiệp, công nghiệp giúp chuyển ... tốc độ phát triển nhanh chong vài năm gần khu vực kinh tế thể vị quan trọng cấu kinh tế chỗ dựa vững trình xây dựng phát triển đất nước trở thành nước công nghiệp hoá đại hoá IV thúc đẩy trình ... thời điểm 31-12 hàng năm) 19 96 Lao động (người) Tốc độ phát triển liên hoàn(%) 1997 1999 2000 3. 865 . 163 3 .66 6.942 3.8 16. 942 4.097.455 4 .64 3.844 100 11,2 94,87 104,09 107,35 113,33 -5,13 Tốc độ...
 • 8
 • 187
 • 0

Giáo trình hướng dẫn xác định những quan điểm về sự phát triển theo hướng công nghiệp hóa ở nông thôn phần 5 ppsx

Giáo trình hướng dẫn xác định những quan điểm về sự phát triển theo hướng công nghiệp hóa ở nông thôn phần 5 ppsx
... phần gọi cổ phần, ngưòi sở hữu cổ phần gọi cổ đông, chịu trách nhiệm khoản nợ công ty hết giá trị cổ phần mà họ sở hữu Trong suốt trình hoạt động công ty cổ phần phải có thành viên tham gia công ... thành viên chủ sở hữu công ty ó quyền chuyển nhượng toàn phần vốn điều lệ công ty cho tổ chức, cá nhân khác Công ty cổ phần Công ty cổ phần loại hình đặc trưng công ty đối vốn, vốn công ty chia ... giúp đỡ để phát triển, khuyến khích hình thức tổ chức hợp tác tự nguyện, làm vệ tinh cho doanh nghiệp phát triển lớn Phát triển loại hình thông tin với qui mô phù hợp địa bàn Thành phần kinh tế...
 • 8
 • 213
 • 0

Giáo trình hướng dẫn xác định những quan điểm về sự phát triển theo hướng công nghiệp hóa ở nông thôn phần 4 pptx

Giáo trình hướng dẫn xác định những quan điểm về sự phát triển theo hướng công nghiệp hóa ở nông thôn phần 4 pptx
... luận công nghiệp hoá, đại hoá nông nghiệp nông thôn Thế công nghiệp hoá nông nghiệp nông thôn 2 Tại phải tiến hành công nghiệp hoá nông nghiệp nông thôn Nội dung chủ yếu công nghiệp ... công nghiệp hoá nông thôn 15 a Định hướng tiến hành công nghiệp hoá nông nghiệp nông thôn 15 b Giải pháp để tiến hành công nghiệp hoá đại hoá nông nghiệp nông thôn nước ta ... tế Công nghiệp hoá, đại hoá nông nghiệp nông thôn không nghiệp riêng cá nhân khác mà nghiệp toàn Đảng toàn dân, thành phần kinh tế Để thực thành công nghiệp công nghiệp hoá, đại hoá nông nghiệp...
 • 8
 • 201
 • 0

Giáo trình hướng dẫn xác định những quan điểm về sự phát triển theo hướng công nghiệp hóa ở nông thôn phần 3 pps

Giáo trình hướng dẫn xác định những quan điểm về sự phát triển theo hướng công nghiệp hóa ở nông thôn phần 3 pps
... Nhà nước Định hướng giải pháp để tiến hành công nghiệp hoá nông thôn a Định hướng tiến hành công nghiệp hoá nông nghiệp nông thôn 19 Để phát triển công nghiệp hoá đại hoá nông nghiệp nông thôn, ... châu á, nông nghiệp thực điểm tựa công nghiệp hoá nông thôn Để phát triển công nghiệp hoá nông thôn, nước Nhật Bản, Đài Loan, Hàn Quốc Trung Quốc đẩy mạnh giới hoá đại hoá nông nghiệp thành công ... thành tựu to lớn nông nghiệp thời kỳ cải cách Đó phát triển công nghiệp thành thị công nghiệp nông thôn (còn gọi xí nghiệp hương trốm) Trong thời kỳ cải cách, công nghiệp nông thôn mang đặc thù...
 • 8
 • 199
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: hướng dẫn lập và quản lý chi phí dự ánhướng dẫn lập và quản lý chi phí khảo sáthướng dẫn lập và quản lý chi phí xây dựnghướng dẫn điều hành và quản lý nhà hànghướng dẫn lập và quản lý chi phí khảo sát xây dựnghướng dẫn lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trìnhphần iii một số biện pháp nhằm hoàn thành công tác xác định và quản lý quỹ tiền lương ở công tyxác định từng khoản mục chi phí trong đơn giá dự thầuxác định và quản lý giới hạn của các yêu cầu phần mềmcải tiến và hoàn thiện phương pháp xác định và phân bổ chi phíhướng dẫn cài đặt và quản lý diễn đàn vbulletinphương pháp xác định các khoản mục chi phí trong dự toán xây dựng công trìnhquy định về quản lý chi phí đầu tưquy định về quản lý vốn đầu tư xây dựngquy định về xử lý vi phạm trong xây dựngVan ban sao luc 292 (TT13 BCT)Van ban sao luc 293 (QD1003 BNN PTNT)Van ban sao luc 296 (KH 30)https: drive.google.com open?id=0B RLti3UB3anS3ZDMTBrYk5FZzghttps: drive.google.com open?id=0B RLti3UB3anaWZGbmJ2bE5LajQVan ban sao luc 349 (QD846)https: drive.google.com open?id=0B RLti3UB3anQXNtSzRPWWY5a28https: drive.google.com open?id=0B RLti3UB3anTWY3T0pwakh3WVEVan ban sao luc 339 (CV 5398)Van ban sao luc 341 (TT 74)Van ban sao luc 342 (TT 82)Bài tập học kỳ môn Luật bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng đề 14Van ban sao luc 298 (CV4728 BCT)Van ban sao luc 299 (TTLT 05)Van ban sao luc 305 (HD 738)Van ban sao luc 310 (CV 3489 VPCP)BM09.DV2 Bo sung thong tin khach hang(AML)BM01A.DV3 Giay nop tien kiem bang ke VNDBM01B.DV3 Giay nop tien kiem bang ke Ngoại tệBM14.DV3 Giay xac nhan TGTT