CV cong bo 05 cu

Mẫu 1: Tờ trình đề nghị công bố TTHC của Thủ trưởng các Sở, Ban, ngành UBND TỈNH THÁI NGUYÊN docx

Mẫu 1: Tờ trình đề nghị công bố TTHC của Thủ trưởng các Sở, Ban, ngành UBND TỈNH THÁI NGUYÊN docx
... Quyết định công bố gồm … Phụ lục - Phụ lục ….; - Phụ lục ….; Nội dung cụ thể bao gồm: Tổng số thủ tục công bố: …., đó: Số TTHC công bố ….(số lượng TTHC).thủ tục (có phụ lục kèm theo) Biểu mẫu hành ... định số 2728/QĐ -UBND ngày 28 tháng 10 năm 2011 quy chế phối hợp công bố, công khai thủ tục hành thuộc thẩm quyền giải quan hành nhà nước cấp địa bàn tỉnh Thái Nguyên Số TTHC công bố sửa đổi, bổ ... đổi, bổ sung….(số lượng TTHC).thủ tục (có phụ lục kèm theo) Số TTHC thay thế….(số lượng TTHC).thủ tục (có phụ lục kèm theo) Số TTHC công bố bãi bỏ/huỷ bỏ….(số lượng TTHC).thủ tục (có phụ lục kèm...
 • 3
 • 1,382
 • 1

Mẫu Tờ trình đề nghị công bố TTHC của Thủ trưởng các sở, ban, ngành pdf

Mẫu Tờ trình đề nghị công bố TTHC của Thủ trưởng các sở, ban, ngành pdf
... gồm: Tổng số thủ tục công bố: …., đó: Số TTHC công bố ….(số lượng TTHC).thủ tục (có phụ lục kèm theo) Số TTHC công bố sửa đổi, bổ sung….(số lượng TTHC).thủ tục (có phụ lục kèm theo) Số TTHC thay ... lượng TTHC).thủ tục (có phụ lục kèm theo) Số TTHC công bố bãi bỏ….(số lượng TTHC).thủ tục (có phụ lục kèm theo) Ban hành kèm theo định số 2870/QĐ-UBND quy chế phối hợp công bố, công khai thủ ... phối hợp công bố, công khai thủ tục hành thuộc thẩm quyền giải sở, ban, ngành, ubnd cấp huyện, cấp xã địa bàn tỉnh Quảng Nam I VỀ SỰ CẦN THIẾT BAN HÀNH QUYẾT ĐỊNH CÔNG BỐ Thực quy định Nghị định...
 • 3
 • 4,412
 • 3

Mẫu tờ trình đề nghị công bố TTHC của Thủ trưởng các Sở, ban, ngành pps

Mẫu tờ trình đề nghị công bố TTHC của Thủ trưởng các Sở, ban, ngành pps
... Số TTHC công bố sửa đổi, bổ sung….(số lượng TTHC).thủ tục (có phụ lục kèm theo) Số TTHC thay thế….(số lượng TTHC).thủ tục (có phụ lục kèm theo) Số TTHC công bố bãi bỏ… (số lượng TTHC) thủ ... QUYẾT ĐỊNH CÔNG BỐ Kèm theo Dự thảo Quyết định công bố gồm … Phụ lục - Phụ lục ….; - Phụ lục … Nội dung chủ yếu, gồm: Tổng số thủ tục công bố: …., đó: Số TTHC công bố … (số lượng TTHC) thủ tục (có ... liên quan quy định thủ tục hành ban hành /thủ tục hành sửa đổi, bổ sung thay thế /thủ tục hành bị hủy bỏ bãi bỏ); Sở … tổ chức thống kê, xây dựng Dự thảo Quyết định công bố thủ tục hành quy định...
 • 3
 • 1,457
 • 0

MẪU QUYẾT ĐỊNH CÔNG BỐ TTHC CỦA BỘ CÔNG THƯƠNG ppt

MẪU QUYẾT ĐỊNH CÔNG BỐ TTHC CỦA BỘ CÔNG THƯƠNG ppt
... phòng Bộ, QUYẾT ĐỊNH: Điều Công bố kèm theo Quyết định thủ tục hành ban hành/thủ tục hành sửa đổi, bổ sung thay thế/thủ tục hành bị hủy bỏ bãi bỏ thuộc phạm vi chức quản lý Bộ Công Thương Điều Quyết ... Công Thương Điều Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký Điều Chánh Văn phòng Bộ, Thủ trưởng Tổng cục, Vụ, Cục, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành định KT BỘ TRƯỞNG THỨ TRƯỞNG ... nhiệm thi hành định KT BỘ TRƯỞNG THỨ TRƯỞNG Nơi nhận: - Như Điều 3; - Lãnh đạo Bộ; - Cục KSTTHC, VPCP; - Phòng KSTTHC, VPB; - Lưu: VT, Nguyễn Văn A ...
 • 2
 • 201
 • 0

MẪU QUYẾT ĐỊNH CÔNG BỐ TTHC CỦA BỘ CÔNG THƯƠNG potx

MẪU QUYẾT ĐỊNH CÔNG BỐ TTHC CỦA BỘ CÔNG THƯƠNG potx
... ĐỊNH: Điều Công bố kèm theo Quyết định thủ tục hành ban hành/thủ tục hành sửa đổi, bổ sung thay thế/thủ tục hành bị hủy bỏ bãi bỏ thuộc phạm vi chức quản lý Bộ Công Thương Điều Quyết định có hiệu ... phòng Bộ, Thủ trưởng Tổng cục, Vụ, Cục, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành định KT BỘ TRƯỞNG THỨ TRƯỞNG Nơi nhận: - Như Điều 3; - Lãnh đạo Bộ; - Cục KSTTHC, VPCP; - Phòng KSTTHC, VPB; ... Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng năm 2010 Chính phủ kiểm soát thủ tục hành chính; Xét đề nghị Tổng cục trưởng Tổng cục A/Cục trưởng Cục A/Vụ trưởng Vụ A/… Chánh Văn phòng Bộ, QUYẾT ĐỊNH:...
 • 2
 • 91
 • 0

Lịch công bố điểm của các cụm thi

Lịch công bố điểm của các cụm thi
... lợi công bố công khai điểm thi thí sinh website nhà trường Ngày công bố dự kiến 16/7 Ông Mỵ Giang Sơn, Trưởng phòng Đào tạo Trường ĐH Sài Gòn cho biết Hội đồng thi hoàn tất khâu cuối việc chấm thi ... biểu mẫu miễn phí công bố điểm trước 20/7 vài ngày Còn Hội đồng thi Trường ĐH Thủy Lợi cho biết, trường hoàn tất công việc chấm thi Ngày 14/7, trường tiến hành công tác vào điểm kiểm tra lần ... tổng kết công bố điểm sau Hội đồng thi Trường ĐH Bách khoa TP.HCM dự kiến báo cáo Bộ vào ngày 15/6 Ông Nguyễn Chí Thông, Trưởng phòng Đào tạo nhà trường cho biết trường chấm xong, lên điểm Ngay...
 • 2
 • 167
 • 0

Tổ chức bộ máy của công ty và các thành viên cấu thành công ty cổ phần Bia - Rượu - Nước giải khát Hà Nội.DOC

Tổ chức bộ máy của công ty và các thành viên cấu thành công ty cổ phần Bia - Rượu - Nước giải khát Hà Nội.DOC
... chức máy tổng công ty 2.2 Các công ty thành viên tổng công ty cổ phần rượu -bia- NGK Nội 2.2.1 Các công ty 2.2.1.1 Công ty cổ phần thương mại bia Nội - Tên giao dịch: HABECO Trarding - Chính ... chung tổng công ty cổ phần Bia - Rượu - Nước giải khát Nội 1.1 Quá trình hình thành phát triển Tổng công ty Bia - Rượu - Nước giải khát Nội thành lập ngày 6/5/2003 theo Quyết định số 75/QĐ - ... Rượu Bia NGK Nội liên kết với số công ty sau: Công ty cổ phần bia Nội Kim Bài Công ty cổ phần bia Nội Nghệ An Công ty cổ phần bia Nội Vũng Tàu •Habeco Land Công ty cổ phần vận tải...
 • 25
 • 1,859
 • 5

Tổ chức bộ máy của Sở Công Thương Thanh Hóa.DOC

Tổ chức bộ máy của Sở Công Thương Thanh Hóa.DOC
... 0918.775.368 I Tổng quan Sở Công Thương tỉnh Thanh Hóa Giới thiệu Sở Công Thương Thanh hóa Sở Công thương Thanh Hóa thành lập tháng năm 2008 sở sát nhập hai Sở Sở Công nghiệp Thanh Hóa Sở Thương mại Thanh ... 037.3.852.073 Chức nhiệm vụ Sở Công Thương 2.1 Chức Sở Công Thương Thanh Hóa quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa, có chức tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân tỉnh thực chức quản lý nhà nước công ... 0918.775.368 - Tổ chức thực dịch vụ công lĩnh vực công thương thuộc phạm vi quản lý Sở theo quy định pháp luật - Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cấu tổ chức, mối quan hệ công tác tổ chức, đơn...
 • 15
 • 552
 • 1

Cơ cấu tổ chức và chức năng của các bộ phận của công ty cổ phần constrexim Hồng hà.DOC

Cơ cấu tổ chức và chức năng của các bộ phận của công ty cổ phần constrexim Hồng hà.DOC
... Phần 2: cấu tổ chức chức phận công ty cổ phần constrexim Hồng hà .5 2.1 Sơ đồ tổ chức công ty 2.2 Chức phận Phần 3: Kết hoạt động kinh doanh thời gian gần công ty ... 0918.775.368 Phần 2: cấu tổ chức chức phận công ty cổ phần constrexim Hồng hà 2.1 Sơ đồ tổ chức công ty Đại hội đồng cổ đông Ban kiểm soát Hội đồng quản trị Ban Giám Đốc Phòng tổ chức Hành Đội Xây ... 0918.775.368 Phần 1: Giới thiệu khái quát Công ty cổ phần constrexim Hồng Hà 1.1 Tên công ty Tên công ty( dùng hoạt động sxkd): CÔNG TY CỔ PHẦN CONSTREXIM HỒNG HÀ Tên giao dịch quốc tế : REDRIVER CONSTREXIM...
 • 15
 • 2,162
 • 9

Xây dựng quy trình điều tra, thu thập số liệu, tính toán và công bồ chỉ số giá xuất khẩu, nhập khẩu phục vụ hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp và điều hành quản lý nhà nước về thương mại.pdf

Xây dựng quy trình điều tra, thu thập số liệu, tính toán và công bồ chỉ số giá xuất khẩu, nhập khẩu phục vụ hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp và điều hành quản lý nhà nước về thương mại.pdf
... Phần mở đầu Tên đề tài: Xây dựng quy trình điều tra, thu thập số liệu, tính toán công bố số giá xuất khẩu, nhập phục vụ hoạt động kinh doanh doanh nghiệp điều hành quản Nhà nớc thơng mại Đơn ... doanh doanh nghiệp quản Nhà nớc thơng mại Xuất phát từ nhận định đây, cần Xây dựng quy trình điều tra, thu thập số liệu, tính toán công bố số giá xuất khẩu, nhập phục vụ hoạt động kinh doanh doanh ... QUY TRìNH THU THậP GIá hàng hóa xuất khẩu, nhập TíNH CHỉ Số GIá hàng hóa xuất khẩu, nhập 2.1 THựC TRạNG QUY TRìNH THU THậP GIá XUấT khẩu, NHậP KHẩU CủA TổNG CụC THốNG KÊ HIệN NAY Quy trình thu...
 • 154
 • 739
 • 0

Các giải pháp hoàn thiện vấn đề công bố thông tin kế toán của các doanh nghiệp niêm yết trên Thị trường chứng khoán Việt Nam

Các giải pháp hoàn thiện vấn đề công bố thông tin kế toán của các doanh nghiệp niêm yết trên Thị trường chứng khoán Việt Nam
... trạng công bố thông tin kế toán doanh nghiệp niêm yết Thị trường Chứng khoán Việt Nam Kết luận chương Chương Các giải pháp hoàn thiện vấn đề công bố thông tin công ty niêm yết Thị trường Chứng khoán ... TRẠNG CÔNG BỐ THÔNG TIN KẾ TOÁN CỦA CÁC DOANH NGHIỆP NIÊM YẾT TRÊN THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM 2.1 Lược sử thị trường chứng khoán công ty niêm yết Việt Nam 2.1.1 Thị trường chứng khoán Việt Nam ... thực trạng công bố thông tin kế toán TTCK Việt Nam, thông qua đề tài: Các giải pháp hoàn thiện vấn đề công bố thông tin kế toán doanh nghiệp niêm yết Thị trường chứng khoán Việt Nam Với mong...
 • 83
 • 509
 • 5

Các giải pháp hoàn thiện vấn đề công bố thông tin kế toán của các doanh nghiệp niêm yết trên thị trường chứng khoán việt nam

Các giải pháp hoàn thiện vấn đề công bố thông tin kế toán của các doanh nghiệp niêm yết trên thị trường chứng khoán việt nam
... trạng công bố thông tin kế toán doanh nghiệp niêm yết Thị trường Chứng khoán Việt Nam Kết luận chương Chương Các giải pháp hoàn thiện vấn đề công bố thông tin công ty niêm yết Thị trường Chứng khoán ... TRẠNG CÔNG BỐ THÔNG TIN KẾ TOÁN CỦA CÁC DOANH NGHIỆP NIÊM YẾT TRÊN THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM 2.1 Lược sử thị trường chứng khoán công ty niêm yết Việt Nam 2.1.1 Thị trường chứng khoán Việt Nam ... thực trạng công bố thông tin kế toán TTCK Việt Nam, thông qua đề tài: Các giải pháp hoàn thiện vấn đề công bố thông tin kế toán doanh nghiệp niêm yết Thị trường chứng khoán Việt Nam Với mong...
 • 83
 • 389
 • 0

Nghiên cứu vấn đề phát hành bổ sung của Công ty cổ phần niêm yết trên Sở giao dịch chứng khoán TP. Hồ Chí Minh

Nghiên cứu vấn đề phát hành bổ sung của Công ty cổ phần niêm yết trên Sở giao dịch chứng khoán TP. Hồ Chí Minh
... hành CK: Chứng khoán CTCP: Công ty cổ phần CTNY: Công ty niêm yết ĐHCĐ: Đại hội cổ đông HOSE: Sở Giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh SGDCK Tp HCM: Sở Giao dịch chứng khoán thành phố Hồ ... qua phát hành thêm công ty cổ phần niêm yết Sở giao dich Chứng khoán Tp Hồ Chí Minh 36 2.1.4 Khung pháp lý điều chỉnh hoạt động phát hành thêm công ty cổ phần niêm yết Sở giao dich Chứng khoán ... TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP.HCM - ĐỖ THỊ MINH TÂM NGHIÊN CỨU VẤN ĐỀ PHÁT HÀNH BỔ SUNG CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN NIÊM YẾT TRÊN SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TP HỒ CHÍ MINH Chuyên ngành: Kinh tế...
 • 105
 • 684
 • 3

Một số giải pháp hoàn thiện cơ cấu tổ chức bộ máy của cơ quan Công ty Điện lực I

Một số giải pháp hoàn thiện cơ cấu tổ chức bộ máy của cơ quan Công ty Điện lực I
... CHƯƠNG II THỰC TRẠNG CƠ CẤU TỔ CHỨC BỘ MÁY QUẢN LÝ T I QUAN CÔNG TY I N LỰC I I TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY I N LỰC I Lịch sử hình thành phát triển Công ty i n lực I Công ty i n Lực I có tiền thân ... ty i n lực I ph i làm để xây dựng cấu hoàn thiện đáp ứng thay đ i m i trường Do vậy, em chọn đề t i Một số gi i pháp hoàn thiện cấu tổ chức máy quan Công ty i n lực I ” qua đưa v i gi i pháp ... 6/10/1969 Công ty i n lực đ i theo định số 106 QĐ/ TC Bộ i n than Năm 1976, Công ty i n lực đ i tên Công ty i n lực miền Bắc sau đ i tên thành Công ty i n lực I vào năm 1981 trực thuộc Bộ i n lực...
 • 89
 • 442
 • 0

Xem thêm