NGHIÊN CỨU ẢNH HƯỞNG CỦA CÁC THÔNG SỐ CÔNG NGHỆ VÀ PHỤ GIA ĐẾN ĐỘ BỀN CỦA VẬT LIỆU POLYMER VÀ COMPOSITE TRONG CÔNG NGHỆ ÉP PHUN

Đánh giá khả năng nảy mầm sinh trưởng cây con trong dung dịch KClO3 của một số giống cao lương ngọt nghiên cứu ảnh hưởng của vật liệu che phủ đến sinh trưởng, phát triển, năng suất cây cao lương tại quế võ bắc ninh

Đánh giá khả năng nảy mầm và sinh trưởng cây con trong dung dịch KClO3 của một số giống cao lương ngọt và nghiên cứu ảnh hưởng của vật liệu che phủ đến sinh trưởng, phát triển, năng suất cây cao lương tại quế võ  bắc ninh
... Durra (D) (Võ Văn Quang, 2010) [10] 2.1.3 Giá tr s d ng c a cao lương Theo hư ng s d ng, cao lương ñư c chia thành nhóm: Cao lương h t, cao lương ng t, cao lương ch i cao lương c Cao lương lương ... iii K T QU NGHIÊN C U VÀ TH O LU N 35 4.1 ðánh giá kh n y m m sinh trư ng dung d ch KCLO3 c a gi ng cao lương ng t nghiên c u 4.1.1 Kh n y m m dung d ch KCLO3 c a gi ng cao lương ng t nghiên c ... 34 K T QU NGHIÊN C U VÀ TH O LU N 4.1 ðánh giá kh n y m m sinh trư ng dung d ch KCLO3 c a gi ng cao lương ng t nghiên c u 4.1.1 Kh n y m m dung d ch KCLO3 c a gi ng cao lương ng t nghiên c u...
 • 88
 • 338
 • 1

Nghiên cứu ảnh hưởng của vật liệu hữu cơ để lại sau khai thác đến độ phì của đất năng suất rừng trồng Keo lá tràm ở các chu kỳ sau tại Phú Bình, tỉnh Bình Dương

Nghiên cứu ảnh hưởng của vật liệu hữu cơ để lại sau khai thác đến độ phì của đất và năng suất rừng trồng Keo lá tràm ở các chu kỳ sau tại Phú Bình, tỉnh Bình Dương
... cày xới để trồng rừng Do vậy, luận án tác giả thực với tựa đề Nghiên cứu ảnh hưởng vật liệu hữu để lại sau khai thác đến độ phì đất suất rừng trồng Keo tràm chu kỳ sau Phú Bình, tỉnh Bình Dương ... trồng Keo tràm bền vững chu kỳ sau - • Mục tiêu cụ thể Đánh giá mức độ ảnh hưởng vật liệu hữu để lại sau khai thác đến độ phì đất lượng hóa mối quan hệ giữ vật liệu hữu để lại sau khai thác đến ... thuật khai thác rừng, làm đất, kỹ thuật trồng, chăm sóc rừng nhằm trì độ phì đất suất rừng trồng qua nhiều chu kỳ khai thác Trồng rừng đem lại ảnh hưởng tích cực mà độ phì đất cải thiện Ngược lại, ...
 • 182
 • 446
 • 0

Nghiên cứu ảnh hưởng của vật liệu hữu cơ để lại sau khai thác đến độ phì của đất năng suất rừng trồng Keo lá tràm ở các chu kỳ sau tại Phú Bình, tỉnh Bình Dương

Nghiên cứu ảnh hưởng của vật liệu hữu cơ để lại sau khai thác đến độ phì của đất và năng suất rừng trồng Keo lá tràm ở các chu kỳ sau tại Phú Bình, tỉnh Bình Dương
... Fl: Lấy toàn vật liệu hữu sau khai thác chu kỳ Fm: Để lại vật liệu hữu sau khai thác chu kỳ chu kỳ Fh: Để lại gấp đôi vật liệu hữu sau khai thác chu kỳ 1; để lại VLHCSKT rừng chu kỳ đồng thời bón ... KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ KẾT LUẬN  Về độ phì đất Để lại VLHCSKT qua chu kỳ rừng trồng Keo tràm Phú Bình, tỉnh Bình Dương làm tăng độ phì đất cách đáng kể sau: - Tính chất vật lý: Dung trọng đất cải ... với chu kỳ kinh doanh rừng trước Hơn nữa, nghiên cứu ảnh hưởng để lại VLHCSKT rừng trồng Việt Nam nói chung rừng trồng Keo tràm nói riêng chưa nghiên cứu toàn diện độ phì đất, sinh trưởng, suất...
 • 24
 • 167
 • 0

nghiên cứu ảnh hưởng của vật liệu che phủ đến sinh trưởng, phát triển của chè giai đoạn kiến thiết cơ bản độ phì đất tại phú hộ - tỉnh phú thọ

nghiên cứu ảnh hưởng của vật liệu che phủ đến sinh trưởng, phát triển của chè giai đoạn kiến thiết cơ bản và độ phì đất tại phú hộ - tỉnh phú thọ
... - xã hội vùng nghiên cứu 53 4.2 Ảnh hưởng vật liệu che phủ đến sinh trưởng, phát triển chè 54 4.2.1 Ảnh hưởng vật liệu che phủ đến chiều rộng tán chè 54 4.2.2 Ảnh hưởng vật liệu che phủ ... 4.3.1 Ảnh hưởng vật liệu che phủ đến độ ẩm đất 79 4.3.2 Ảnh hưởng vật liệu che phủ đến độ xốp đất 81 4.3.3 Ảnh hưởng vật liệu che phủ đến hạn chế xói mòn đất 82 4.3.4 Ảnh hưởng lớp phủ ... chè 55 Bảng 4.4: Ảnh hưởng vật liệu che phủ đến đường kính thân chè 55 Bảng 4.5: Ảnh hưởng vật liệu che phủ đến chiều cao 56 Bảng 4.6: Ảnh hưởng vật liệu che phủ đến số diện tích 57 Bảng...
 • 110
 • 365
 • 0

Nghiên cứu ảnh hưởng của vật liệu che phủ, lân hữu cơ sinh học phân bón lá đến sinh trưởng phát triển, năng suất của giống lạc l26 tại huyện lạng giang, bắc giang

Nghiên cứu ảnh hưởng của vật liệu che phủ, lân hữu cơ sinh học và phân bón lá đến sinh trưởng phát triển, năng suất của giống lạc l26 tại huyện lạng giang, bắc giang
... cho đất + Nhóm vi sinh vật phân giải chất độc kìm h m ho t động vi sinh vật gây hại khác Tuy nhiên loại phân lân hữu sinh học no có đầy đủ tất nhóm vi sinh vật Phân lân hữu sinh học Sông Gianh: ... nông dân thiếu phân hữu nên việc đời phân lân hữu sinh học l hữu ích v kịp thời [43] Th nh phần phân lân HCSH gồm: phân lân nung chảy apatit hay photphorit trộn với phân hữu (gồm phân chuồng hoai ... - Quảng Trạch - Quảng Bình Phân dạng bột, trộn lân với than bùn v phân chuồng hoai mục bổ xung vi sinh vật phân giải lân, m u đen, mùi hắc Tác dụng phân lân hữu sinh học sông Gianh l cải tạo đất...
 • 113
 • 163
 • 0

Nghiên cứu ảnh hưởng của vật liệu nano đồng nano bạc đến sinh trưởng phát triển của chủng VKL độc microcystis aeruginosa trong điều kiện phòng thí nghiệm

Nghiên cứu ảnh hưởng của vật liệu nano đồng và nano bạc đến sinh trưởng và phát triển của chủng VKL độc microcystis aeruginosa trong điều kiện phòng thí nghiệm
... hưởng vật liệu nano đồng nano bạc đến sinh trưởng phát triển chủng VKL độc Microcystis aeruginosa điều kiện phòng thí nghiệm nhằm mục tiêu chế tạo lựa chọn vật liệu nano xử lý tối ưu bùng phát ... 3.2.1: Tác động vật liệu nano đồng 3ppm, 5ppm, 10ppm đến sinh trưởng VKL Microcystis aeruginosa 49 3.2.2: Tác động vật liệu nano bạc đến sinh trưởng VKL Microcystis aeruginosa ... VKL độc bị tác động vật liệu nano Cu Ag Trong nghiên cứu này, sinh khối hay tốc độ tăng trưởng VKL sử dụng thỉ để đánh giá tác dụng ức chế vật liệu nano đồng bạc Nhằm đánh giá ảnh hưởng vật liệu...
 • 69
 • 190
 • 0

NGHIÊN cứu ẢNH HƯỞNG của vật LIỆU mẫu tới HIỆU SUẤT ĐỈNH của đầu HPGE GC3520 BẰNG CHƯƠNG TRÌNH MCNP

NGHIÊN cứu ẢNH HƯỞNG của vật LIỆU mẫu tới HIỆU SUẤT ĐỈNH của đầu dò HPGE GC3520 BẰNG CHƯƠNG TRÌNH MCNP
... hình mô hệ đầu buồng chì vẽ chương trình MCNP5 Hình Mô hình mô cấu trúc đầu HPGe GC3520 chương trình MCNP5 KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN Đầu tiên, sử dụng mô hình hệ phổ kế mô đánh giá ảnh hưởng thành ... phổ hiệu suất toàn phần theo thành phần vật liệu mẫu đất khác [6] Bảng trình bày kết so sánh giá trị hiệu suất mô thay đổi theo thành phần vật liệu mẫu tương ứng đánh giá tỉ lệ hiệu suất mẫu ... hưởng thành phần mẫu lên hiệu suất đỉnh việc khảo sát hiệu suất ghi nhận đầu mẫu đạng trụ có bán kính 3,575 cm, mật độ mẫu 1,52 g/cm3 độ cao mẫu cm với thành phần mẫu khác Hình trình bày kết...
 • 6
 • 284
 • 0

Nghiên cứu ảnh hưởng của hàm lượng chất pha ethanol trong hỗn hợp nhiên liệu dầu dừa ethanol đến một số thông số kỹ thuật cơ bản của động diesel

Nghiên cứu ảnh hưởng của hàm lượng chất pha ethanol trong hỗn hợp nhiên liệu dầu dừa  ethanol đến một số thông số kỹ thuật cơ bản của động diesel
... cứu nhiên liệu thay cho dầu diesel từ dầu dừa cơng việc thiết thực bối cảnh Mục đích đề tài nghiên cứu ảnh hưởng hàm lượng chất pha ethanol hỗn hợp dầu dừa - ethanol đến suất tiêu hao nhiên liệu, ... nhiên liệu sử dụng hỗn hợp nhiên liệu dầu dừa ethanol, 10%, 15% , 20% ethanol Suất tiêu hao nhiên liệu riêng sử dụng hỗn hợp nhiên liệu dầu dừa ethanol, 10%,15%, 20% ethanol Hỗn hợp nhiên liệu ... mát động D12 sử dụng hỗn hợp dầu dừa - ethanol làm nhiên liệu chạy động Đối tượng nghiên cứu đề tài hỗn hợp nhiên liệu dầu dừa - ethanol, với phạm vi nghiên cứu cụ thể sau: Xác định ảnh hưởng...
 • 147
 • 244
 • 1

Luận văn nghiên cứu ảnh hưởng của nguyên liệu một số yếu tố công nghệ tới quá trình lên men rượu (cider) từ táo malus domestica

Luận văn nghiên cứu ảnh hưởng của nguyên liệu và một số yếu tố công nghệ tới quá trình lên men rượu (cider) từ táo malus domestica
... p cho trình lên men giai ño n 14 – 160C Giai ño n lên men lactic: trình lên men nh vi khu n lactic ñ chuy n acid malic d ch táo lên men thành acid lactic Nhi t ñ thích h p cho trình lên men giai ... ng c a n m men t i trình lên men cider N m men có nh hư ng tr c ti p t i trình lên men hương v c a s n ph m, ñ kh o sát v n ñ ti n hành nghiên c u trình lên men cider ch ng gi ng n m men khác Saccharomyces ... lên men t táo Malus domestica ph n xin trình bày thành ph n hóa lý c a lo i táo s d ng, nh hư ng c a ch ng gi ng n m men, n ng ñ d ch ñư ng, pH ñ n trình lên men, ñ ng thái c a trình lên men ngư...
 • 87
 • 397
 • 0

NGHIÊN cứu ẢNH HƯỞNG của NHIÊN LIỆU BIODIESEL(B5) TRONG hệ THỐNG COMMON RAIL

NGHIÊN cứu ẢNH HƯỞNG của NHIÊN LIỆU BIODIESEL(B5) TRONG hệ THỐNG COMMON RAIL
... đề tài: Nghiên cứu ảnh hưởng nhiên liệu Biodiesel (B5) hệ thống cung cấp nhiên liệu Common Rail thực nhằm bổ sung thêm nguồn tài liệu tham khảo, giúp sinh viên hiểu tranh tổng quát hệ thống cung ... đề tài: Nghiên cứu ảnh hưởng nhiên liệu Biodiesel (B5) hệ thống cung cấp nhiên liệu Common Rail thực nhằm bổ sung thêm nguồn tài liệu tham khảo, giúp sinh viên hiểu tranh tổng quát hệ thống cung ... Nghiên cứu hệ thống Common Rail Nghiên cứu nhiên liệu sinh học B5 • Nghiên cứu thực nghiệm, đánh giá mức độ ảnh hưởng nhiên liệu sinh học Biodiesel(B5) thống Common Rail chế độ tải trọng 25;...
 • 84
 • 313
 • 0

NGHIÊN cứu ẢNH HƯỞNG của NHIÊN LIỆU BIODIESEL(B5) TRONG hệ THỐNG COMMON RAIL

NGHIÊN cứu ẢNH HƯỞNG của NHIÊN LIỆU BIODIESEL(B5) TRONG hệ THỐNG COMMON RAIL
... QUAN HỆ THỐNG NHIÊN LIỆU DIESEL ĐIỆN TỬ -Hệ thống nhiên liệu với bơm VE điều khiển điện tử - Hệ thống nhiên liệu EUI HEUI -Hệ thống nhiên liệu Common Rail TỔNG QUAN HỆ THỐNG NHIÊN LIỆU DIESEL ĐIỆN ... QUAN HỆ THỐNG NHIÊN LIỆU DIESEL ĐIỆN TỬ TỔNG QUAN HỆ THỐNG NHIÊN LIỆU DIESEL ĐIỆN TỬ TỔNG QUAN HỆ THỐNG NHIÊN LIỆU DIESEL ĐIỆN TỬ TỔNG QUAN HỆ THỐNG NHIÊN LIỆU DIESEL ĐIỆN TỬ HỆ THỐNG NHIÊN LIỆU ... Nghiên cứu ảnh hưởng nhiên liệu Biodiesel (B5) hệ thống cung cấp nhiên liệu Common Rail thực nhằm mở hướng tích cực việc nghiên cứu, tìm kiếm nguồn nhiên liệu thay tương lai… TỔNG QUAN HỆ THỐNG...
 • 22
 • 212
 • 2

Nghiên cứu ảnh hưởng của nhiên liệu diesel sinh học B10, B20 đến các chỉ tiêu kinh tế, năng lượng môi trường của động cơ diesel

Nghiên cứu ảnh hưởng của nhiên liệu diesel sinh học B10, B20 đến các chỉ tiêu kinh tế, năng lượng và môi trường của động cơ diesel
... DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ QUỐC PHÒNG HỌC VIỆN KỸ THUẬT QUÂN SỰ PHAN ĐẮC YẾN NGHIÊN CỨU ẢNH HƯỞNG CỦA NHIÊN LIỆU DIESEL SINH HỌC B10, B20 ĐẾN CÁC CHỈ TIÊU KINH TẾ, NĂNG LƯỢNG VÀ MÔI TRƯỜNG CỦA ĐỘNG CƠ DIESEL ... nghiên cứu ảnh hưởng biodiesel B10 B20 đến QLCCNL; đến tiêu kinh tế, lượng, môi trường động diesel 30 CHƢƠNG CƠ SỞ LÝ THUYẾT TÍNH TOÁN CÁC CHỈ TIÊU KINH TẾ, NĂNG LƢỢNG, MÔI TRƢỜNG CỦA ĐỘNG CƠ ... cháy tiêu kinh tế, lượng, môi trường động diesel Xuất phát từ vấn đề nêu trên, việc thực đề tài luận án TSKT Nghiên cứu ảnh hưởng nhiên liệu diesel sinh học đến tiêu kinh tế, lượng, môi trường động...
 • 183
 • 230
 • 3

Nghiên cứu ảnh hưởng của nhiên liệu diesel sinh học b10, b20 đến các chỉ tiêu kinh tế, năng lượng môi trường của động cơ diesel (tóm tắt)

Nghiên cứu ảnh hưởng của nhiên liệu diesel sinh học b10, b20 đến các chỉ tiêu kinh tế, năng lượng và môi trường của động cơ diesel (tóm tắt)
... Diesel- RK phục vụ mục đích đánh giá ảnh hưởng B10, B20 đến tiêu kinh tế, lượng, môi trường động diesel B2 CHƢƠNG TÍNH TOÁN MÔ PHỎNG XÁC ĐỊNH ẢNH HƢỞNG CỦA B10, B20 ĐẾN CÁC CHỈ TIÊU KINH TẾ, NĂNG ... Nghiên cứu ảnh hưởng nhiên liệu diesel sinh học B10, B20 đến tiêu kinh tế, lượng, môi trường động diesel nhằm xây dựng mô hình mô (MHMP) cho phép đánh giá tác động hỗn hợp biodiesel B10, B20 ... động cơ; ảnh hưởng đến tiêu KT, NL, MT động Trong luận án, NCS tập trung nghiên cứu ảnh hưởng biodiesel B10, B20 đến tiêu KT, NL, MT động diesel 1.5 Tình hình nghiên cứu ảnh hƣởng biodiesel đến...
 • 27
 • 237
 • 0

Nghiên cứu ảnh hưởng của nguyên liệu rơm có bổ sung cơ chất đến sự sinh trưởng phát triển của một số giống nấm rơm tại xã mường giôn, huyện quỳnh nhai, tỉnh sơn la

Nghiên cứu ảnh hưởng của nguyên liệu rơm có bổ sung cơ chất đến sự sinh trưởng và phát triển của một số giống nấm rơm tại xã mường giôn, huyện quỳnh nhai, tỉnh sơn la
... chất lƣợng hạ giá thành sản phẩm Vì tính quan trọng mà tiến hành thực đề tài: Nghiên cứu ảnh hưởng nguyên liệu rơm bổ sung chất đến sinh trưởng phát triển số giống nấm Rơm Mường Giôn huyện ... Quỳnh Nhai tỉnh Sơn La 3.1.3 Thời gian nghiên cứu - Thời gian thực tập: Từ 18/2/2013 - 28/4/2013 3.2 Nội dung nghiên cứu So sánh suất số giống nấm rơm trồng nguyên liệu rơm bổ sung chất 3.3 ... Việc bổ sung loại dinh dƣỡng khác vào chất làm ảnh hƣởng đến sinh trƣờng, phát triển suất nấm rơm Trong suất nấm rơm CT3 bổ sung phân hữu hoai mục đạt kết cao giống V1 đạt 18.04 kg/tạ rơm rạ giống...
 • 65
 • 134
 • 0

Nghiên cứu ảnh hưởng của diclodietyl sulfid lên protein, ADN trong cơ vân, gan tác dụng điều trị của natri thiosulfat naturenz trên động vật thực nghiệm

Nghiên cứu ảnh hưởng của diclodietyl sulfid lên protein, ADN trong cơ vân, gan và tác dụng điều trị của natri thiosulfat và naturenz trên động vật thực nghiệm
... sau nhi m c diclodietyl sulfid Diclodietyl sulfid gây tăng gánh n ng oxy hóa l i nh i hàm lư ng ADN Tác hư ng rõ r t protein, th hi n : Hàm lư ng carbonyl protein d ng b o v ADN c a thiosulfat ... b ng natri thiosulfat ơn thu n không gi i quy t nhi m gan peroxidase hàm lư ng b ng 3-14 cho th y, tác d ng i u tr c a natri K t qu th c nghi m cho th y, natri thiosulfat không ch ng c tác i ... nhi m gan c; h n ch c s gi m hàm lư ng nhóm sulfhydryl ngày th 7, 15, nh ng bi n i hàm lư ng ADN gan vân - i u tr b ng naturenz k t h p v i natri thiosulfat ã tăng c hi u qu so v i natri thiosulfat...
 • 14
 • 272
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: nghiên cứu ảnh hưởng của bột cao su phế thải trong bitum cải tiếnđề tài nghiên cứu ảnh hưởng của các thông số công nghệ kết cấu của khuôn đến chất lượng sản phẩm chai nhựa pe 950 ccnghiên cứu ảnh hưởng của một số thông số lên kìm quang học sử dụng hai chùm xung gauss ngược chiềunghien cuu anh huong cua các che do chieu sang khác nhau len kha nang sinh truong cua 1 so cay nuoi cay monghiên cứu ảnh hưởng của chirp tần số đối với xung dạng super gauss trong thông tin quang sợinghiên cứu ảnh hưởng của nhiệt độ ép tới một số tính chất của ván lvl sản xuất từ gỗ keo lainghiên cứu ảnh hưởng của malachite green và nhiệt độ lên một số chỉ tiêu sinh lý và men cholinesterase trên cá tranghiên cứu ảnh hưởng của một số loại phân hcvs tới năng suât hàm lượng no3 của rau cải bắp và hóa tính đất trồng rau tại thị xã hà giangnghiên cứu ảnh hưởng của một số kiểu thảm thực vật đến một số tính chất lý hóa học cơ bản của đất ở xã yên ninh huyện phú lương tỉnh thái nnghiên cứu ảnh hưởng của các mức năng lượng trao đổi protein và lysine khác nhau đến sức sản xuất của vịt cv super m nuôi thịt trong điều kiện chăn nuôinghiên cứu ảnh hưởng của gây hạn nhân tạo đến sự biến đổi hàm lượng prolin và áp suất thẩm thấu trong lá một số giống cây khoai tâynghiên cứu ảnh hưởng của hệ thống kích từ có pss power system stabilizer đến ổn định của hệ thống điệnnghiên cứu ảnh hưởng của lượng đạm bón đến sinh trưởng phát triẻn và năng suất của các giống lúa th 75nghiên cứu ảnh hưởng của cường độ ánh sáng và phân bón đến sinh trưởng của một số cây đô thị ở giai đoạn vườn ươmnghiên cứu ảnh hưởng của một số loại phân hữu cơ vi sinh tới năng suất hàm lượng no3 của rau cải bắp và hóa tính đất trồng rau tại thị xã hà giangBài 13. Phản ứng hoá họcỨng dụng của hiện tượng giao thoa ánh sángngọc soạn - chuyên đề TENSESUnit 2 . Your body and you.( Acupressure )Unit 9. Undersea worldUnit 6. Competitionsbáo cáo khảo sát công trình: Kè chống xói lở Km 295+870, Quốc lộ 279 tỉnh Bắc KạnUnit 3. A trip to the countrysidechương8 CHUYỂN ĐỘNG SONG PHẲNG CỦA VẬT RẴNBAI 10 SINH SAN o SINH VATUnit 5. Study habitsPPCT môn KHTN HUNGVUONG 20172018Vận động tại quảng trịnghiên cứu hiệu ứng kênh ngắn trong các tranzito trường xuyên hầm với cấu trúc dị chất Si/SiGe sử dụng phương pháp mô phỏng hai chiềuUnit 4. Big or small?Môn công nghệ phần mềm nâng caoTìm hiểu về nghiệp vụ web designer Báo cáo THỰC tập tốt NGHIỆPĐường lối cách mạng Chương 4: Đường lối công nghiệp hóaXây dựng phương pháp định lượng để kiểm nghiệm viên nén nifedipin TDKDNGHIÊN cứu bào CHẾ VIÊN KALI CLORID 600 mg PHÓNG THÍCH kéo dài